Tài liệu miễn phí Tin học văn phòng

Download Tài liệu học tập miễn phí Tin học văn phòng

Giáo trình Tin học văn phòng (Ngành: Tin học ứng dụng) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình được biên soạn nhằm hỗ trợ tài liệu cho học sinh, sinh viên học môn Tin học hoặc Tin học văn phòng. Giáo trình gồm ba phần chính Word, Excel và Power Point trong bộ Microsoft Offices của hãng Microsoft. Nội dung trong ba phần này tập trung vào hướng dẫn các kỹ năng chuyên sâu cho sinh viên.

5/21/2021 9:44:02 PM +00:00

Giáo trình Nghiệp vụ hành chính văn phòng (Ngành: Công nghệ thông tin) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Nội dung Giáo trình Nghiệp vụ hành chính văn phòng được biên soạn gồm 4 chương: Giới thiệu về nghiệp vụ hành chính văn phòng; Soạn thảo và quản lý văn bản hành chính chuyên nghiệp; Quản lý văn bản, hồ sơ hiệu quả trong công việc; Kỹ năng giao tiếp trong công tác hành chính.

5/21/2021 9:43:27 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 8: Sở hữu trí tuệ (Các vấn đề xã hội của CNTT)

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 8: Sở hữu trí tuệ (Các vấn đề xã hội của CNTT). Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Bạn có biết các thuật ngữ sở hữu trí tuệ? phân loại tài sản: tài sản vật chất vs tài sản trí tuệ, quyền sở hữu tài sản, quyền sở hữu trí tuệ dễ bị xâm phạm,...

5/21/2021 8:59:07 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 7: Mạng xã hội và truyền thông xã hội

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 7: Mạng xã hội và truyền thông xã hội. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Phân loại Social Media, Sự phổ biến toàn cầu của Social Media, Social media là một phương tiện truyền thông, phân loại mạng xã hội, cộng đồng nội dung trực tuyến

5/21/2021 8:59:00 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 6: Thuật toán và ngôn ngữ lập trình

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 6: Thuật toán và ngôn ngữ lập trình. Chương này gồm có 3 nội dung chính, đó là: Phương pháp giải quyết vấn đề bằng máy tính, thuật toán, ngôn ngữ lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:58:54 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Mạng máy tính và internet

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Mạng máy tính và internet. Sau chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tổng quan về mạng máy tính, internet, một số dịch vụ cơ bản của internet. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:58:45 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Phần mềm máy tính và hệ điều hành (slide)

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Phần mềm máy tính và hệ điều hành. Sau chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm phần mềm, phân loại phần mềm, quy trình phát triển phần mềm, phần mềm mã nguồn mở, khái niệm hệ điều hành, lịch sử phát triển của hệ điều hành, phân loại hệ điều hành, một số hệ điều hành điển hình, quản lý dữ liệu trên bộ nhớ ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:58:36 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Cấu trúc máy tính

Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về cấu trúc máy tính như: Giới thiệu chung về máy tính điện tử, chức năng và sơ đồ cấu trúc của máy tính, các bộ phận cơ bản của máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:58:29 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Giới thiệu chung

Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Thông tin và tin học, lịch sử máy tính, phân loại máy tính, các hệ đếm, biểu diễn thông tin trong máy tính, đại số logic. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:58:23 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Nhập môn tin học

Học phần Nhập môn tin học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần cứng, phần mềm máy tính, mạng máy tính, cách biểu diễn, tổ chức và xử lý thông tin trong máy tính, một số thao tác cơ bản với hệ điều hành và các phần mềm văn phòng thông dụng như Winword, Excel, Power Point; hiểu biết về Internet, sử dụng thư điện tử và các vấn đề bảo mật khi sử dụng Internet. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để biết thêm các nội dung chi tiết về môn học.

5/21/2021 1:52:08 AM +00:00

Bài giảng Tin học cơ bản - Chương 6: Intenet và World wide web

Bài giảng Tin học cơ bản - Chương 6: Intenet và World wide web trình bày các khái niệm cơ bản về Intenet; sử dụng trình duyệt Web; tìm kiếm thông tin trên Internet; sử dụng thư điện tử; thiết kế Web bằng Prontpage.

5/21/2021 12:26:49 AM +00:00

Bài giảng Tin học cơ bản - Chương 5: Chương trình trình diễn

Bài giảng Tin học cơ bản - Chương 5: Chương trình trình diễn với các kiến thức làm quen với power point; làm việc với bản trình diễn; thêm và chỉnh sửa văn bản; hiệu ứng và trình diễn tờ chiếu; in bàn trình diễn.

5/21/2021 12:26:41 AM +00:00

Bài giảng Tin học cơ bản - Chương 4: Chương trình bảng tính

Bài giảng Tin học cơ bản - Chương 4: Chương trình bảng tính gồm 6 bài học với các nội dung làm quen với Excel; làm việc với ô, hàng, cột trang tính; định dạng trang tính; làm việc với biểu đồ; thực hiện các tính toán; in trang tính.

5/21/2021 12:26:33 AM +00:00

Bài giảng Tin học cơ bản - Chương 3: Chương trình soạn thảo văn bản

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Tin học cơ bản - Chương 3: Chương trình soạn thảo văn bản để nắm chi tiết các nội dung làm quen với Word; biên tập tài liệu; sử dụng khuôn mẫu và trình cài đặt; định dạng văn bản; thay đổi cách trình bày tài liệu.

5/21/2021 12:26:25 AM +00:00

Bài giảng Tin học cơ bản - Chương 2: Cơ sở về máy tính

Bài giảng Tin học cơ bản - Chương 2: Cơ sở về máy tính thông tin đến người học với 4 bài học bao gồm các khái niệm cơ bản về máy tính; phần cứng; phần mềm; mạng máy tính.

5/21/2021 12:26:17 AM +00:00

Bài giảng Tin học cơ bản - Chương 1: Sử dụng máy tính

Bài giảng Tin học cơ bản - Chương 1: Sử dụng máy tính thông tin đến người học những kiến thức về sử dụng máy tính, màn hình nền, quản lý tệp tin và thư mục, quản lý máy in.

5/21/2021 12:26:10 AM +00:00

Giáo trình môn học Soạn thảo văn bản

Giáo trình môn học Soạn thảo văn bản gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về biên soạn các loại văn bản như: Những quy định chung về văn bản, văn bản pháp quy, văn bản hành chính, văn bản hợp đồng.

5/20/2021 7:41:12 PM +00:00

Tài liệu dạy học môn Tin học (Trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng)

Tài liệu dạy học môn Tin học gồm 6 chương với những nội dung chính sau: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng máy tính cơ bản, xử lý văn bản cơ bản, sử dụng bảng tính cơ bản, sử dụng trình chiếu cơ bản, sử dụng internet cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2021 7:39:24 PM +00:00

Bài giảng Tin học phần 2 - Chương 7: Cơ sở dữ liệu trong Excel

Bài giảng Tin học phần 2 - Chương 7: Cơ sở dữ liệu trong Excel được biên soạn với các kiến thức đó là cơ sở dữ liệu; sử dụng form để nhập dữ liệu; quy định dữ liệu khi nhập; sử dụng autofilter, Advanced filter; sắp xếp cơ sở dữ liệu; chức năng subtotal...

5/20/2021 5:27:34 PM +00:00

Bài giảng Tin học phần 2 - Chương 6: Tạo biểu đồ trong bảng tính

Bài giảng Tin học phần 2 - Chương 6: Công thức và hàm trong Excel trình bày xây dựng một công thức; sử dụng các hàm có sẵn; nhóm hàm thống kê; nhóm hàm tài chính; nhóm hàm văn bản...

5/20/2021 5:27:07 PM +00:00

Bài giảng Tin học phần 2 - Chương 5: Tạo biểu đồ trong bảng tính

Bài giảng Tin học phần 2 - Chương 5: Tạo biểu đồ trong bảng tính thông tin đến các bạn làm quen với biểu đồ; tạo biểu đồ; định dạng biểu đồ; tạo một biểu đồ khác; in biểu đồ.

5/20/2021 5:26:59 PM +00:00

Bài giảng Tin học phần 2 - Chương 4: Các tùy chọn hữu ích khác

Bài giảng Tin học phần 2 - Chương 4: Các tùy chọn hữu ích khác được biên soạn nhằm cung cấp đến người học kiến thức về điều chỉnh kích cỡ hiển thị; thiết lập các tùy chọn in; tiêu đề đầu và cuối trang in; lưới và các tùy chọn khác; điều khiển tính toán; thiết lập các tùy chọn Autocorrect...

5/20/2021 5:26:51 PM +00:00

Bài giảng Tin học phần 2 - Chương 3: Tổ chức thông tin trên bảng tính

Bài giảng Tin học phần 2 - Chương 3: Tổ chức thông tin trên bảng tính trang bị cho người học các kiến thức về di chuyển giữa các bảng tính; đổi tên bảng tính; chèn thêm bảng tính; di chuyển, sao chép bảng tính; chèn siêu liên kết; liên kết thông tin giữa các bảng tính; tạo một workbook được chia sẻ...

5/20/2021 5:26:41 PM +00:00

Bài giảng Tin học phần 2 - Chương 2: Một số thao tác cơ bản

Bài giảng Tin học phần 2 - Chương 2: Một số thao tác cơ bản trình bày chọn các dãy ô, cột và hàng; xóa nội dung ô bằng delete và clear; lệnh undo, redo và lặp lại thao tác; chèn một đối tượng vào bảng tính; tạo ảnh nền cho bảng tính; đặt tên vùng; chức năng copy, cut và paste...

5/20/2021 5:26:30 PM +00:00

Bài giảng Tin học phần 2 - Chương 1: Làm quen với Excel 2010

Bài giảng Tin học phần 2 - Chương 1: Làm quen với Excel 2010 trang bị cho người học các kiến thức đó là giới thiệu microsoft excel 2010; khởi động và thoát chương trình; giao diện excel 2010; di chuyển con trỏ trong bảng tính; nhập dữ liệu vào ô; định đạng dữ liệu trong bảng tính; định dạng bằng Conditional formatting...

5/20/2021 5:26:17 PM +00:00

Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trình bày các nội dung chính sau: Tạo video bài giảng với Powerpoint Microsoft Office 365, nâng cao hiệu suất làm việc và hứng thú cho trong học tập với OneNote và skype, ứng dụng hệ thống Gnomio để triển khai hiệu quả mô hình blended learning trong giảng dạy,...

5/20/2021 3:40:21 PM +00:00

Ứng dụng Netop school vào giảng dạy thực hành tin học và quản lý phòng máy tính tại trường Đại học Hoa Lư

Bài viết trình bày thực trạng giảng dạy thực hành Tin học và quản lý phòng máy tính từ đó ứng dụng phần mềm Netop school vào giảng dạy thực hành tin học và quản lý phòng máy tại trường đại học Hoa Lư.

5/20/2021 3:40:08 PM +00:00

“Skype in the classroom” - những chuyến thám hiểm vượt biên giới với chi phí không đồng

Bài viết tập trung phân tích việc ứng dụng Skype trong giảng dạy môn Tiếng Anh nói riêng; trên cơ sở làm rõ những lợi ích của việc ứng dụng Skype trong lớp học, gợi ý một số hoạt động sử dụng Skype trong lớp học, và đồng thời đề xuất các bước thực hiện một tiết học qua Skype có hiệu quả.

5/20/2021 3:40:02 PM +00:00

Ứng dụng công cụ google để xây dựng hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong tại trường Đại học Hoa Lư

Bài viết tập trung trình bày về cách thức ứng dụng công cụ của Google phục vụ hoạt động đảm bảo chất lượng, đó là tạo hòm thư với tên miền của trường, tạo kho dữ liệu để lưu trữ thông tin, minh chứng và tiến hành khảo sát, thu thập thông tin.

5/20/2021 3:39:55 PM +00:00

Vận dụng mô hình TPACK để nâng cao chất lượng trong dạy và học tin học ở trường Đại học Hoa Lư

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về mô hình TPACK là mô hình xác định những kiến thức mà người dạy cần có để có thể giảng dạy hiệu quả với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, trong đó tác giả trình bày một mô hình cụ thể trong dạy và học Tin học đó là mô hình TPACK và áp dụng vào tiết 23, thực hành soạn thảo văn bản, lớp D12 Tiểu học, trường Đại học Hoa Lư và một hoạt động ngoài giờ lên lớp.

5/20/2021 3:39:49 PM +00:00