Tài liệu miễn phí Tin học văn phòng

Download Tài liệu học tập miễn phí Tin học văn phòng

Đề cương chi tiết học phần Tin học quản lý (Information Management)

Để nắm chi tiết nội dung, thời gian, các yêu cầu, thang điểm của học phần Pháp luật về lĩnh vực xã hội và có phương pháp chủ động trong học tập, mời các bạn cùng tham khảo Đề cương chi tiết học phần Tin học quản lý (Information Management).

12/29/2020 8:37:34 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Tin học đại cương (Introduction to General of Information)

Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương chi tiết học phần Tin học đại cương (Introduction to General of Information) để nắm chi tiết thời gian, tóm tắt nội dung, thang điểm, các thang điểm để có phương pháp học tập chủ động và hiệu quả.

12/29/2020 8:37:14 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Nhập môn Công nghệ thông tin (Introduction to Information Technology) bậc đại học

Đề cương chi tiết học phần Nhập môn Công nghệ thông tin (Introduction to Information Technology) bậc đại học thông tin đến các bạn về thời gian giảng dạy, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm tổng quát quát chương trình học tập.

12/29/2020 8:36:42 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Nhập môn Công nghệ thông tin (Introduction to Information Technology)

Với mục tiêu giúp các bạn sinh viên nắm được những thông tin tổng quan về môn học Nhập môn Công nghệ thông tin, Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn Đề cương chi tiết học phần Nhập môn Công nghệ thông tin (Introduction to Information Technology). Mời các bạn cùng tham khảo!

12/29/2020 8:32:28 PM +00:00

Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản: Phần 2 - Đại học Duy Tân

Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với các kiến thức nhúng các đối tượng khác nhau vào văn bản; kiến thức cơ bản về bảng tính; định dạng và in ấn trong Excel; một số hàm trong Excel; kiến thức cơ bản về thuyết trình và trình chiếu; lan và mạng internet.

12/29/2020 5:38:26 PM +00:00

Giáo trình Microsoft office visio 2007

Giáo trình Microsoft office visio 2007 cung cấp đến người học giới thiệu và cài đặt; hướng dẫn sử dụng; so sánh Visio 2007 với các phiên bản cũ, cài đặt chương trình, các thao tác cơ bản, xử lý các đối tượng...

12/29/2020 9:22:53 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương – Chương 4: Mạng máy tính

Bài giảng Tin học đại cương – Chương 4: Mạng máy tính tìm hiểu lịch sử phát triển của mạng máy tính; phân loại mạng máy tính; các thành phần cơ bản của một mạng máy tính; mạng internet.

12/29/2020 8:44:58 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 4: Mảng và con trỏ

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 4: Mảng và con trỏ để nắm chi tiết nội dung kiến thức về mảng một chiều; mảng một chiều; mảng hai chiều; con trỏ và mảng; minh họa về con trỏ.

12/29/2020 8:44:51 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 3: Hàm và tổ chức chương trình

Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 3: Hàm và tổ chức chương trình cung cấp kiến thức định nghĩa hàm; khai báo nguyên mẫu hàm; gọi hàm; phạm vi của biến; hàm đệ quy; xây dựng hàm đệ quy; một số hàm toán học sẵn có trong C...

12/29/2020 8:44:43 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 2: Nhập xuất dữ liệu và các lệnh điều khiển

Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 2: Nhập xuất dữ liệu và các lệnh điều khiển được biên soạn với các nội dung nhập/xuất dữ liệu; các lệnh điều khiển; hàm xuất có định dạng Printf; đặc tả định dạng; các kí tự điều khiển và kí tự đặc biệt; hàm xuất kí tự...

12/29/2020 8:44:35 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C

Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C tìm hiểu đặc điểm của ngôn ngữ C; trình biên dịch; bộ kí tự và từ khóa; các kiểu dữ liệu chuẩn; khai báo biến; vị trí khai báo biến; biểu thức và toán tử...

12/29/2020 8:44:29 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 3: Thuật toán

Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 3: Thuật toán tìm hiểu tính chất của thuật toán; biểu diễn thuật toán; các cấu trúc thuật toán cơ bản; cấu trúc lựa chọn; cấu trúc lặp.

12/29/2020 8:44:22 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 2: Hệ điều hành và các chương trình tiện ích

Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 2: Hệ điều hành và các chương trình tiện ích thành phần cơ bản của hệ thống máy tính; tổng quan về hệ thống máy tính; các khái niệm và chức năng chính của hệ điều hành; giám sát hiệu năng cho máy tính; cung cấp cơ chế bảo vệ của máy tính.

12/29/2020 8:44:15 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 1: Các kiến thức cơ bản về tin học

Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 1: Các kiến thức cơ bản về tin học cung cấp kiến thức máy tính điện tử; thông tin và xử lý thông tin; biểu diễn thông tin trong máy tính; cấu trúc cơ bản của máy tính; phần mềm máy tính; mạng và internet.

12/29/2020 8:44:08 AM +00:00

Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản: Phần 1 - Đại học Duy Tân

Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản: Phần 2 được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính; hệ điều hành Windows; quản lý thư mục và tập tin bằng File Explorer; một số phần mềm tiện ích; kiến thức cơ bản về văn bản; định dạng văn bản.

12/29/2020 8:39:48 AM +00:00

Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 7: Bảo vệ dữ liệu máy tính

Bài 7 - Bảo vệ dữ liệu máy tính. Bài này trình bày những nội dung chính sau: Rủi ro mất an toàn dữ liệu, giải pháp bảo vệ dữ liệu, các kỹ thuật mã hóa. Mời các bạn cùng tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:10:58 AM +00:00

Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 6: Tiếp thị trực tuyến, SEM và kỹ thuật SEO

Bài 6 gồm có những nội dung chính sau: Tiếp thị trực tuyến, SEM và SEO, mục tiêu của SEO Onpage và SEO 2 offpage, cơ chế hoạt động của máy tìm kiếm, các kỹ thuật tối ưu – Công cụ SEO, kỹ thuật viết tựa bài viết. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:10:51 AM +00:00

Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 5: Thiết kế website Google Site

Bài 5 giúp người học hiểu về thiết kế website Google Site. Nội dung trình bày cụ thể trong chương này gồm có: Các hình thức tạo lập website, các bước tạo lập website, thiết kế website Google Site, tạo site, trang mới và quản lý site. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:10:44 AM +00:00

Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 4: Email – Lưu trữ trực tuyến – Google Forms

Bài 5 giúp người học hiểu về thiết kế website Google Site. Nội dung trình bày cụ thể trong chương này gồm có: Các hình thức tạo lập website, các bước tạo lập website, thiết kế website Google Site, tạo site, trang mới và quản lý site. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:10:36 AM +00:00

Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 3: Công nghiệp 4.0

Bài giảng bài 3 cung cấp cho người học các nội dung kiến thức về công nghiệp 4.0: Các giai đoạn cách mạng công 1 nghiệp, cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tiềm năng công nghiệp 4.0, tác động ảnh hưởng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/29/2020 8:10:29 AM +00:00

Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 2: Internet và lịch sử phát triển

Bài 2 trang bị cho người học kiến thức về internet và lịch sử phát triển của internet. Nội dung trình bày bài giảng gồm: Lịch sử phát triển mạng internet, địa chỉ IP và giao thức TCP/IP, World wide web, các giai đoạn tiến hóa của internet, mạng kết nối vạn vật IoT. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:10:21 AM +00:00

Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 1: Tổng quan về mạng máy tính

Bài 1 trình bày tổng quan về mạng máy tính. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu đề cương môn học, khái niệm cơ bản về mạng máy tính, các thành phần mạng máy tính, phân loại mạng máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:10:14 AM +00:00

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 5 - ThS. Thiều Quang Trung

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Bài 5: Thiết kế báo biểu Reports. Chương này gồm có những nội dung chính: Khái niệm về Report, sử dụng Report Wizard, sử dụng Report Design View. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:10:07 AM +00:00

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 4 - ThS. Thiều Quang Trung

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎ - Bài 4: Thiết kế mẫu biểu Forms. Nội dung trình bày trong chương gồm: Giới thiệu về mẫu biểu - Forms, sử dụng Form Wizard, sử dụng Form Design View, kỹ thật Sub-Form. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:10:00 AM +00:00

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 3 - ThS. Thiều Quang Trung

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎ - Bài 3: Truy vấn dữ liệu. Nội dung trình bày trong chương gồm: Giới thiệu về truy vấn dữ liệu, các phép toán và hàm sử dụng trong truy vấn, các loại truy vấn dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:09:53 AM +00:00

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 2 - ThS. Thiều Quang Trung

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎ - Bài 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu Access. Nội dung trình bày trong chương gồm: Bảng dữ liệu và các thuật ngữ liên quan, kiểu dữ liệu và các thuộc tính của trường dữ liệu, mối liên kết và các kiểu liên kết, thuộc tính Lookup. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:09:45 AM +00:00

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 1 - ThS. Thiều Quang Trung

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Bài 1: Khái niệm cơ bản về môn học. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu đề cương môn học, dữ liệu và thông tin, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu quan hệ, giới thiệu phần mềm MS Access. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:09:38 AM +00:00

Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài tập thực hành

Bài tập thực hành sau sẽ giúp người học nắm bắt được các kiến thức về: Hàm Sum, int, mod, round, or, and, if; các hàm thống kê; hàm tham chiếu; tạo và kiểm tra cơ sở dữ liệu; kiểm tra dữ liệu nhập và tạo báo cáo bằng Pivot Table;... Mời các ban cùng tham khảo.

12/29/2020 8:09:32 AM +00:00

Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel trong một số bài toán kinh tế

Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel trong một số bài toán kinh tế. Nội dung trong bài này giới thiệu các hàm tài chính trong excel như: Các hàm khấu hao tài sản cố định, các hàm đánh giá hiệu quả vốn đầu tư, các hàm tính giá trị đầu tư chứng khoán.

12/29/2020 8:09:24 AM +00:00

Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 2: Cơ sở dữ liệu trong excel

Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 2: Cơ sở dữ liệu trong excel. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Khái niệm cơ sở dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu, sắp xếp dữ liệu, trích lọc dữ liệu, kiểm tra dữ liệu khi nhập, tạo lập báo cáo động với pivot table. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:09:17 AM +00:00