Tài liệu miễn phí Tin học văn phòng

Download Tài liệu học tập miễn phí Tin học văn phòng

Xây dựng khung đánh giá năng lực tự học môn Tin học của học sinh trung học phổ thông

Bài viết này trình bày tổng lược các nghiên cứu tiêu biểu ở trong nước và trên thế giới về tự học, trong đó tập trung làm rõ quan điểm về tự học và những biểu hiện của năng lực tự học. Dựa trên những quan điểm đã được nghiên cứu, bài viết đề xuất một khung đánh giá năng lực tự học của học sinh Trung học phổ thông trong môn Tin học.

3/19/2021 12:44:34 AM +00:00

Câu hỏi thường gặp môn Cơ bản về mạng máy tính

Tài liệu cung cấp các câu hỏi kiến thức cơ bản về mạng máy tính; đường truyền vật lý và truyền dữ liệu; liên kết dữ liệu và các giao thức truyền thông, tìm đường; mạng cục bộ Lan; giao thức TCP/IP và Internet.

3/18/2021 5:39:16 PM +00:00

Đáp án câu hỏi thường gặp môn Cơ bản về mạng máy tính

Tài liệu cung cấp các câu hỏi và đáp án về giới thiệu các kiến thức cơ bản về mạng máy tính; đường truyền vật lý và truyền dữ liệu; liên kết dữ liệu và các giao thức truyền thông, tìm đường; mạng cục bộ Lan; giao thức TCP/IP và Internet.

3/18/2021 5:39:02 PM +00:00

Giáo trình Soạn thảo văn bản: Phần 2 - Trường CĐ Kỹ Nghệ II

Giáo trình Soạn thảo văn bản: Phần 2 trang bị cho người học những kiến thức về công tác văn thư-lưu trữ và các hoạt động giao tiếp như nghiệp vụ giao tiếp hành chính; đạo đức công vụ và vấn đề thẩm mỹ, tác phong, nếp sống trong công sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 2:21:38 PM +00:00

Giáo trình Soạn thảo văn bản: Phần 1 - Trường CĐ Kỹ Nghệ II

Soạn thảo văn bản là môn học giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp soạn thảo được các loại văn bản liên quan đến nghề như: công văn, tờ trình, biên bản nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình, hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, đơn từ...vv; sắp xếp được các loại hồ sơ lưu trữ có liên quan; biết được một số nghiệp vụ giao tiếp hành chính cơ bản. Giáo trình gồm 2 phần với 5 chương, mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 2:21:32 PM +00:00

Giáo trình môn học Tin học (Trình độ trung cấp): Phần 2

Giáo trình môn học Tin học (Trình độ trung cấp): Phần 2 gồm 3 chương, trang bị cho người học những kiến thức về: Sử dụng bảng tính cơ bản, sử dụng Internet cơ bản, sử dụng trình chiếu cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 2:18:23 PM +00:00

Giáo trình môn học Tin học (Trình độ trung cấp): Phần 1

Giáo trình môn học Tin học (Trình độ trung cấp): Phần 1 gồm có 6 chương. Phần 2 gồm 3 chương, trang bị cho người học những kiến thức về: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng máy tính cơ bản, xử lý văn bản cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 2:18:13 PM +00:00

Giáo trình môn học Tin học (Trình độ cao đẳng): Phần 2

Giáo trình môn học Tin học (Trình độ cao đẳng) gồm có 6 chương. Phần 2 gồm 3 chương với những nội dung chính sau: Sử dụng bảng tính cơ bản, sử dụng trình chiếu cơ bản, sử dụng internet cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 2:17:53 PM +00:00

Giáo trình môn học Tin học (Trình độ cao đẳng): Phần 1

Giáo trình môn học Tin học (Trình độ cao đẳng) gồm có 6 chương. Phần 1 gồm 3 chương với những nội dung chính sau: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng máy tính cơ bản, xử lý văn bản cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 2:17:41 PM +00:00

Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh có nội dung gồm 6 chương, trang bị cho sinh viên những kiến thức về: Một số khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access, bảng dữ liệu (table), truy vấn (query), biểu mẫu (form), report (biểu báo), macro (tập lệnh). Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 2:10:13 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 7 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 7: Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin cung cấp cho người học các kiến thức: Các tài nguyên có thể bị xâm phạm, các hình thức tấn công, sở hữu trí tuệ, các quy định, điều luật về an toàn thông tin và sở hữu trí tuệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 1:59:23 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 6: Thuật toán và ngôn ngữ lập trình cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp giải quyết vấn đề bằng máy tính, thuật toán, ngôn ngữ lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/18/2021 1:59:17 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn SQL, lợi ích của hệ cơ sở dữ liệu, các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/18/2021 1:59:10 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Mạng máy tính và internet cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mạng máy tính, internet, một số dịch vụ cơ bản của Internet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/18/2021 1:59:03 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Phần mềm máy tính và hệ điều hành cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm phần mềm, phân loại phần mềm, quy trình phát triển phần mềm, phần mềm mã nguồn đóng và mã nguồn mở, hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 1:58:56 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Cấu trúc máy tính cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, chức năng và sơ đồ cấu trúc của máy tính, các bộ phận cơ bản của máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/18/2021 1:58:49 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Giới thiệu chung trình bày một số khái niệm cơ bản về tin học, các hệ thống số và các phép toán dùng trong máy tính, biểu diễn và mã hóa thông tin, ứng dụng của công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/18/2021 1:58:43 PM +00:00

Hệ thống bài tập Tin học ứng dụng ngành Cơ khí

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hệ thống bài tập Tin học ứng dụng ngành Cơ khí: vẽ thiết kế 2 chiều với autocad mechanical; các lệnh vẽ hình học cơ bản; dựng hình và hiệu chỉnh đối tượng; các lệnh biến đổi và sao chép hình; nhập chữ và chú thích; nhập và hiệu chỉnh kích thước; quản lý bản vẽ theo lớp; tạo lỗ và các chi tiết lắp ghép; mối ghép ren; thiết kế trục, bánh răng và các chi tiết trên trục...

3/18/2021 3:47:52 AM +00:00

Giáo trình Word & Excel: Phần 1

Giáo trình Word & Excel: Phần 1 được biên soạn giúp các bạn nắm được kiến thức về Microsoft Winword, hướng dẫn chung về soạn thảo văn bản, soạn thảo văn bản trên Microsoft Winword, trình bày trang và màn hình, lập bảng biểu, các hiệu ứng đặc biệt, trộn văn bản, giới thiệu công cụ Drawing, in ấn và thiết lập các thông số trang in, tự động hóa Word bằng cách sử dụng Macro.

3/17/2021 4:43:59 PM +00:00

Giáo trình Word & Excel: Phần 2

Giáo trình Word & Excel: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với các kiến thức Microsoft Excel, các thao tác với tệp bảng tính, thay đổi và trang trí dạng thức, sử dụng hàm, làm việc với các bảng tính trong tập tin Workbook, kết nối các bảng tính và tệp bảng tính, cơ sở dữ liệu, một số bài tập ứng dụng – in ấn.

3/17/2021 4:43:51 PM +00:00

Bài giảng Microsoft Office Word 2010

Bài giảng Microsoft Office Word 2010 trang bị cho người học những nọi dung chính sau: Thao tác căn bản trên Word 2010, định dạng văn bản, chèn bảng và các đối tượng, hỗ trợ xử lý và phím tắt. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/17/2021 2:28:14 PM +00:00

Bài giảng Microsoft Excel (19tr)

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về Excel, các thao tác với tệp tin và bảng tính, xử lý dữ liệu trong bảng tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/17/2021 2:27:17 PM +00:00

Bài giảng Tin học văn phòng (Office 2010)

Bài giảng Tin học văn phòng giới thiệu đầy đủ, chi tiết các tính năng, thao tác thực hiện trên Microsoft Office 2010, nhằm giúp các bạn nâng cao kiến thức tin học văn phòng để tiện lợi cho công việc và học tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/17/2021 2:26:59 PM +00:00

Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 9: Lập trình (Programming)

Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 9 trình bày những nội dung: Ngôn ngữ lập trình và trình biên dịch, các bước lập trình, phương pháp lập trình cấu trực, kiểu dữ liệu, câu lệnh (statement), cấu trực (khung) của một chương trình, các khai báo trong chương trình, các cấu trúc điều khiển chương trình.

3/17/2021 2:21:14 PM +00:00

Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 8: Giải thuật (Algorithms)

Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 8 trình bày những nội dung: Phương pháp giải quyết vấn đề bằng máy tính; dữ liệu, giải thuật và chương trình; giải thuật; các cách diễn đạt giải thuật; một số giải thuật cơ bản.

3/17/2021 2:21:08 PM +00:00

Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 7: MS Excel

Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 7 trình bày những nội dung: Giới thiệu chung về Microsoft Excel, màn hình Excel, các thao tác với bảng tính và sổ tính, các kiểu dữ liệu và cách nhập dữ liệu, định dạng bảng tính, cơ sở dữ liệu trong Excel, tạo biểu đồ trong Excel.

3/17/2021 2:21:02 PM +00:00

Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 6: MS Word và MS PowerPoint

Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 6 trình bày những nội dung: MS Word, một số quy tắc chuẩn khi soạn thảo văn bản, định dạng văn bản, chèn đối tượng vào văn bản, thiết lập trang in, nhận xét (review) văn bản, vẽ hình trong word;... Mời các bạn cùng tham khảo.

3/17/2021 2:20:54 PM +00:00

Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 5: Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin

Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 5 trình bày những nội dung: Phần mềm độc hại và tội phạm tin học, an toàn thông tin và an ninh mạng, mạng xã hội, sở hữu trí tuệ và vấn đề đạo đức, luật công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/17/2021 2:20:47 PM +00:00

Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 4: Mạng máy tính và Internet

Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 4 trình bày những nội dung: Mạng máy tính; các thành phần của mạng máy tính switch, wifi; các thành phần của mạng máy tính; phân loại mạng máy tính; internet; một số dịch vụ trên internet; lưu trữ dữ liệu đám mây;…

3/17/2021 2:20:41 PM +00:00

Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 3: Hệ điều hành (Operating System - OS)

Chương 3: Hệ điều hành (Operating System - OS). Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 3 trình bày những nội dung: Khái niệm hệ điều hành, tệp và thư mục, hệ điều hành DOS. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/17/2021 2:20:35 PM +00:00