Tài liệu miễn phí Tin học văn phòng

Download Tài liệu học tập miễn phí Tin học văn phòng

Đề thi cuối kỳ học kỳ I năm học 2019-2020 môn Tin học trong kỹ thuật - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Đề thi cuối kỳ học kỳ I năm học 2019-2020 môn Tin học trong kỹ thuật giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

10/19/2020 4:38:46 PM +00:00

Sách giao bài tập: Môn Tin học đại cương (GIN131)

Tài liệu này giúp sinh viên sử dụng thành thạo Microsoft word 2010 để soạn thảo và trình bày một trang văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản một cách nhanh nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/19/2020 3:22:37 PM +00:00

Giáo trình Tin học ứng dụng (Ngành Kiến trúc): Phần 2

Giáo trình Tin học ứng dụng (Ngành Kiến trúc): Phần 2 nối tiếp phần 1 gồm các nội dung phần mềm Sketchup với các ứng dụng dựng hình 3 chiều; làm quen với môi trường Sketchup và các lệnh dựng hình cơ bản; các lệnh quản lý, dựng hình và hiệu chỉnh đối tượng nâng cao; các lệnh quản lý, dựng hình và hiệu chỉnh đối tượng nâng cao.

9/24/2020 7:21:10 PM +00:00

Giáo trình Tin học ứng dụng (Ngành Kiến trúc): Phần 1

Giáo trình Tin học ứng dụng (Ngành Kiến trúc): Phần 1 trình bày phần mềm Autocad với các ứng dụng dựng hình 2 chiều; làm quen với môi trường Autocad và các lệnh dựng hình cơ bản; lệnh quản lý đối tượng và hiệu chỉnh cơ sở; các lệnh dựng hình và hiệu chỉnh nâng cao; các lệnh ghi chú, ký hiệu và in ấn bản vẽ.

9/24/2020 7:21:03 PM +00:00

Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 (Phan Thị Thanh Thảo)

Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 được nối tiếp phần 1 gồm 2 chương tìm hiểu về hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tính; giới thiệu về mạng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

9/24/2020 7:19:57 PM +00:00

Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 (Phan Thị Thanh Thảo)

Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 gồm 3 chương với các nội dung đại cương về tin học; hệ điều hành trên máy vi tính và hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows; ứng dụng của máy vi tính để xử lý văn bản.

9/24/2020 7:19:51 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Cấu trúc

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Cấu trúc cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa cấu trúc và khai báo biến cấu trúc, kết hợp định nghĩa và khai báo biến cấu trúc, sử dụng typedef, truy cập thành phần của cấu trúc, mảng cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 8:06:42 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Hàm và tổ chức chương trình

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Hàm và tổ chức chương trình cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức chương trình thành các hàm, tham số kiểu con trỏ, đệ quy. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

8/29/2020 8:06:35 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các kiểu dữ liệu, các lệnh điều khiển. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

8/29/2020 8:06:28 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Trần Thị Dung

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các kiểu dữ liệu, các lệnh điều khiển. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

8/29/2020 8:06:22 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Trần Thị Dung

Chương 1 - Các khái niệm cơ bản về tin học. Bài giảng gồm các nội dung: Khái niệm; lịch sử phát triển của máy tính; phân loại máy tính, cấu tạo chung của máy tính điện tử, hệ đếm, biểu diễn thông tin trong máy tính, đại số logic. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

8/29/2020 8:06:15 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Cơ bản về tin học

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Cơ bản về tin học cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về máy tính, tổng quan về mạng máy tính, tổng quan về việc giải quyết bài toán trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 8:06:08 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương - Nguyễn Tuấn Linh

Bài giảng Tin học đại cương biên soạn bởi Nguyễn Tuấn Linh với các nội dung hệ điều hành Windows; Microsoft Word; bảng tính điện tử Microsoft Excel 2003; internet và các dịch vụ trên internet. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức.

8/29/2020 3:28:26 AM +00:00

Bài giảng môn Tin học ứng dụng – Bùi Thế Thành

Bài giảng môn Tin học ứng dụng được biên soạn bởi giảng viên Bùi Thế Thành với các nội dung tổng quan về bảng tính điện tử Excel, quản trị cơ sở dữ liệu trong Excel, phân tích và dự báo kinh tế trong Excel, ứng dụng các hàm tài chính trong Excel vào quản lý kinh tế.

8/29/2020 3:28:19 AM +00:00

Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 3): Chương 5 - Đại học Ngân hàng

Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 3) - Chương 5: Ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu giúp người học biết được một số công cụ phân tích dữ liệu thông dụng, hiểu và áp dụng được thang đo và dữ liệu để giải quyết một số mô hình thực tế, sử dụng được phần mềm SPSS phục vụ cho phân tích dữ liệu nghiên cứu.

8/29/2020 12:55:45 AM +00:00

Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 3): Chương 4 - Đại học Ngân hàng

Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 3) - Chương 4: Ứng dụng công cụ quản lý dự án cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, các công cụ quản lý dự án, ứng dụng của công cụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 12:55:38 AM +00:00

Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 2): Chương 3 - Đại học Ngân hàng

Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 1) - Chương 3: Ứng dụng excel giải các bài toán kinh tế cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán tiền gửi và tiền vay trả góp, bài toán phân tích hiệu quả đầu tư dự án, bài toán tìm phương án SX-KD tối ưu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2020 12:55:31 AM +00:00

Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 1): Chương 2 - Đại học Ngân hàng

Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 1) - Chương 2: Kỹ thuật bảng tính nâng cao cung cấp cho người học các kiến thức: Lập và định dạng bảng tính, quản lý dữ liệu, biểu đồ nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 12:55:24 AM +00:00

Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 1): Chương 1 - Đại học Ngân hàng

Bài giảng môn Tin học ứng dụng (Phần 1) - Chương 1: Kỹ thuật soạn thảo văn bản nâng cao cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật trình bày văn bản nâng cao, sử dụng các đối tượng trong văn bản, một số chức năng khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2020 12:55:18 AM +00:00

Sách giao bài tập môn Tin học đại cương

Sách giao bài tập môn Tin học đại cương cung cấp cho người học những bài tập cơ bản nhằm giúp người học có thể ôn lại và nắm chắc các lý thuyết đã học, qua đó thực hành nắm vững các thao tác đã học trong môn Tin học đại cương. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2020 12:15:35 AM +00:00

Đề cương chi tiết học phần (Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết và thực hành): Tin học đại cương

Học phần Tin học đại cương giúp người học sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên hệ điều hành Windows và một số chương trình ứng dụng; có thể nắm bắt được các kỹ năng sử dụng Internet và các ứng dụng tin học văn phòng như Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint trong công tác soạn thảo và tính toán dữ liệu, xử lý các bài toán thống kê, kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học này.

8/29/2020 12:06:12 AM +00:00

Giáo trình tập huấn Nâng cao hiệu quả sử dụng tin học trong nhà trường

Giáo trình tập huấn Nâng cao hiệu quả sử dụng tin học trong nhà trường thông tin đến các bạn một số thao tác với văn bản; cấu hình word; định dạng văn bản, cách sử dụng template; tạo bảng và các định dạng; sử dụng mail merge; thiết kế trang và sử dụng máy in...

7/8/2020 9:12:16 PM +00:00

Bài tập thực hành Microsoft Word

Tài liệu trình bày một số bài tập làm quen với Microsoft Word; soạn thảo và trình bày thông tin; thực hành định dạng đoạn văn bản Paragraph, dùng chức năng Bullets and Numbering kết hợp với Border and Shading... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

7/8/2020 9:12:01 PM +00:00

Giáo trình Microsoft Office PowerPoint 2007 – Phùng Văn Đông

Giáo trình Microsoft Office PowerPoint 2007 nhằm mục đích giúp người học hệ thống lại một số những kiến thức cơ bản về PowerPoint phục vụ cho các công việc văn phòng hàng ngày như: xử lý công việc của cơ quan, học tập và nghiên cứu. Những kiến thức trong tài liệu này không có gì mới mà chỉ được biên tập sắp xếp theo khối kiến thức mà theo tác giả là cần thiết cho những người sử dụng máy tính trong công việc văn phòng.

7/8/2020 9:11:54 PM +00:00

Một số thủ thuật hay trong Excel

Để giúp các bạn khai thác các tính năng ưu việt trong công tác xử lý bảng tính đối với phần mềm Microsoft Excel, xin giới thiệu một số thủ thuật được coi là hay nhất của phần mềm này.

7/8/2020 9:11:42 PM +00:00

802-1X Wifi Radius trên Window server 2012: Part 2

Tài liệu hướng dẫn triển khai từ Domain (AD) xuống end user bằng Policy, tận dụng chính AD để deploy nó xuống end user một cách tự động hóa và việc bạn central, quản lý, cũng như thay đổi rất dễ dàng.

7/8/2020 9:08:03 PM +00:00

802-1X Wifi Radius trên Window server 2012: Part 1

Tài liệu trình bày cài đặt cấu hình 802.1x wi RAIDUS trên window server 2012 + wi cisco wap 4410 + test trên Laptop sử dụng Window; triển khai SSID tự động từ Active Directory (AD).

7/8/2020 9:07:53 PM +00:00

Bài giảng Tin học cơ sở 2: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Duy

Bài giảng Tin học cơ sở 2 - Chương 3: Hàm và chương trình cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm và tổ chức chương trình, tham số cho chương trình con, truyền dữ liệu sang hàm qua đối số, hàm với biến tham chiếu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 9:01:22 PM +00:00

Bài giảng Tin học cơ sở 2: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Duy

Bài giảng Tin học cơ sở 2 - Chương 2: Các lệnh vào ra và các lệnh điều khiển cung cấp cho người học các kiến thức: Các lệnh vào ra, lệnh điều kiện, lệnh điều kiện rẽ nhánh, lệnh lặp với số lần xác định, lệnh lặp với số lần không xác định,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 9:00:53 PM +00:00

Bài giảng Tin học cơ sở 2: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Duy

Bài giảng Tin học cơ sở 2 - Chương 1: Một số khái niệm cơ bản có cấu trúc gồm 2 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình, các khái niệm cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 9:00:26 PM +00:00