Tài liệu miễn phí Tin học văn phòng

Download Tài liệu học tập miễn phí Tin học văn phòng

Bài giảng Tin học đại cương (Phần 1: Tin học căn bản) - Nguyễn Duy Hiệp

Bài giảng Tin học đại cương (Phần 1: Tin học căn bản) gồm có những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản, lịch sử phát triển của máy tính, lịch sử phát triển của phần mềm, tổ chức của máy tính, biểu diễn dữ liệu trong máy tính, mạng máy tính, hệ điều hành, giải quyết vấn đề bằng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/11/2023 11:51:50 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Nguyễn Duy Hiệp

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 cung cấp những kiến thức về tin học căn bản như: Các khái niệm cơ bản, lịch sử phát triển của máy tính, lịch sử phát triển của phần mềm, tổ chức của máy tính, biểu diễn dữ liệu trong máy tính, mạng máy tính, hệ điều hành, giải quyết vấn đề bằng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/11/2023 11:49:00 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Nguyễn Duy Hiệp

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 cung cấp những kiến thức về hàm – function. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về hàm; tham số và biến cục bộ; giá trị trả về; hàm gọi hàm; hàm với tham số là mảng, xâu ký tự; biến, hằng toàn cục; biến tĩnh – static; hàm đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/11/2023 11:44:46 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - Nguyễn Duy Hiệp

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 cung cấp những kiến thức về File. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Các thao tác cơ bản, các chế độ mở File, đọc ghi File bằng string, hàm vào ra chuẩn với file. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/11/2023 11:44:04 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2.1 - Nguyễn Duy Hiệp

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2.1 cung cấp những kiến thức tổng quan về ngôn ngữ lập trình C. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C, trình biên dịch C, cấu trúc một chương trình C, các thành phần cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/11/2023 11:43:45 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2.2 - Nguyễn Duy Hiệp

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2.2 cung cấp những kiến thức về biến, kiểu dữ liệu và các toán tử toán học. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Biến, hằng, các kiểu dữ liệu cơ bản trong C, biểu thức toán học, một số hàm toán học trong C, toán tử logic và toán tử trên bit, độ ưu tiên của các toán tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/11/2023 11:42:53 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Nguyễn Duy Hiệp

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3 cung cấp những kiến thức về mảng - Array. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Mảng một chiều, một số ví dụ, khởi tạo mảng, mảng ký tự, mảng nhiều chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/11/2023 11:41:23 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 0 - Nguyễn Duy Hiệp

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 0 - Giới thiệu môn học. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Nội dung môn học, tài liệu tham khảo, phần mềm, thời gian và hình thức học, đánh giá kết quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/11/2023 11:41:10 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 8 - Nguyễn Duy Hiệp

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 8 cung cấp những kiến thức về con trỏ ‐ Pointer. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Nhắc lại về tổ chức bộ nhớ của máy tính, biến con trỏ, con trỏ và cấu trúc, con trỏ và hàm, con trỏ và cấu trúc, con trỏ và cấp phát bộ nhớ động. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/11/2023 11:40:59 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Nguyễn Duy Hiệp

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 cung cấp những kiến thức về xâu ký tự – string. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Xâu ký tự, lưu trữ xâu ký tự, khởi tạo và in nội dung xâu, nhập xâu từ bàn phím, một số ví dụ, một số hàm trong thư viện ctype.h và string.h. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/11/2023 11:40:50 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2.4 - Nguyễn Duy Hiệp

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2.4 tiếp tục cung cấp những kiến thức về các lệnh cơ bản (Basic statements). Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Lệnh khối, lệnh lặp, lệnh break và continue, lệnh điều khiển rẽ nhánh. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/11/2023 11:40:43 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 7 - Nguyễn Duy Hiệp

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 7 giới thiệu struct. Những nội dung chính của chương này gồm có: Khái niệm về struct, khai báo struct, truy nhập các trường trong struct, phép gán giữa biến kiểu struct, con trỏ và struct. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/11/2023 11:40:35 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2.3 - Nguyễn Duy Hiệp

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2.3 cung cấp những kiến thức về các lệnh cơ bản (Basic statements). Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Lệnh gán, lệnh printf(), lệnh scanf(), Kết hợp printf() và scanf(). Mời các bạn cùng tham khảo.

4/11/2023 11:40:24 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản để nắm được các nội dung về khái niệm thuyết trình và trình chiếu. Hướng dẫn sử dụng phần mềm thuyết trình và các kỹ năng trình chiếu. Hi vọng với tài liệu này, các bạn sẽ học tập thật tốt và tiếp thu được những kiến thức bổ ích trong bài.

4/11/2023 3:54:39 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Kỹ năng sử dụng bảng tính cơ bản

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Kỹ năng sử dụng bảng tính cơ bản được biên soạn với nội dung giới thiệu Microsoft Excel (MS Excel) 2010; hướng dẫn thao tác trên bảng tính; định dạng bảng tính; tìm hiểu hàm và các nhóm hàm thông dụng. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

4/11/2023 3:54:33 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Xử lý văn bản cơ bản

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Xử lý văn bản cơ bản. Bài giảng trình bày tổng quan về văn bản, xử lý và soạn thảo văn bản; hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010; định dạng văn bản; đưa các đối tượng khác vào văn bản; kết xuất và phân phối văn bản. Hi vọng với tài liệu chúng tôi cung cấp, các bạn sẽ học tập và thực hành thật tốt nhé.

4/11/2023 3:54:26 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Sử dụng máy tính cơ bản

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Sử dụng máy tính cơ bản được biên soạn với mục đích giúp các bạn vó hiểu biết cơ bản để bắt đầu làm việc với máy tính; thao tác cơ bản để sử dụng máy tính; Biết cách sử dụng an toàn điện, an toàn cháy nổ và an toàn khác khi dùng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bên dưới nhé.

4/11/2023 3:54:19 AM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản được biên soạn với mục tiêu trình bày được một số kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, biểu diễn thông tin trong máy tính. Nhận biết được các thiết bị phần cứng, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng. Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

4/11/2023 3:54:12 AM +00:00

Giáo trình Tin học ứng dụng: Phần 2 - Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Giáo trình Tin học ứng dụng được kết cấu gồm 4 chương và chia thành 2 phần. Phần 2 này tiếp tục giới thiệu những kiến thức cơ bản về bộ hệ phần mềm Mapping Office; biên tập và thành lập bản đồ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/11/2023 3:34:24 AM +00:00

Giáo trình Tin học ứng dụng: Phần 1 - Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Giáo trình Tin học ứng dụng được kết cấu gồm 4 chương và chia thành 2 phần. Phần 1 này cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và các bước thực hành về phần mềm AutoCad 2004; giới thiệu và hướng dẫn thực hành phần mềm Topo 2005;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/11/2023 3:34:15 AM +00:00

Giáo trình Tin học cơ sở (Trình độ: Cao đẳng) - Trường Cao đẳng nghề Xây dựng

Giáo trình Tin học cơ sở (Trình độ: Cao đẳng) cung cấp cho học viên những kiến thức về: công nghệ thông tin và truyền thông; cấu trúc cơ bản của hệ thống máy tính; hệ điều hành Windows; soạn thảo văn bản bằng Word; bảng tính Excel;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/11/2023 3:34:07 AM +00:00

Đề cương bài giảng Tin học (Trình độ CĐ/TC) - Trường CĐ nghề xây dựng

Đề cương bài giảng Tin học (Trình độ CĐ/TC) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày được một số kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, biểu diễn thông tin trong máy tính; nhận biết được các thiết bị phần cứng, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng; trình bày sơ lược được một số kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, phần mềm tiện ích, tiếng Việt trong máy tính, máy in;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/11/2023 2:39:21 AM +00:00

Phân tích công thức hàm Excel: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Phân tích công thức hàm Excel tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hàm trong Excel; Sử dụng Function Wizard; Hàm tài chánh; Phân loại hàm; Những lỗi thường mắc phải trên bảng tính; Công cụ kiểm toán Excel. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

4/11/2023 12:37:34 AM +00:00

Phân tích công thức hàm Excel: Phần 1

Tài liệu Phân tích công thức hàm Excel phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về Excel; Ứng dụng công thức và hàm Excel; Cửa số Excel; Tạo dựng và hiệu chỉnh công thức; Chép công thức; Mở rộng công thức;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

4/11/2023 12:37:27 AM +00:00

Giáo trình Tin học văn phòng (Ngành: Tin học văn phòng - Trung cấp) - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Giáo trình Tin học văn phòng nhằm trang bị cho học viên các trường công nhân kỹ thuật và các trung tâm dạy nghề những kiến thức về tin học văn phòng với các kiến thức này học viên có thể áp dụng trực tiếp vào lĩnh vực sản xuất cũng như đời sống. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 11:04:36 PM +00:00

Giáo trình Văn bản pháp qui (Ngành: Tin học văn phòng - Trung cấp) - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Giáo trình Văn bản pháp qui cung cấp cho người học những kiến thức như: Những quy định chung về văn bản; văn bản pháp quy; văn bản hành chính; văn bản hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 11:04:29 PM +00:00

Giáo trình Hệ điều hành windows (Ngành: Tin học văn phòng - Trung cấp) - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Giáo trình Hệ điều hành windows cung cấp cho người học những kiến thức như: Cài đặt hệ điều hành và các trình điều khiển; cài đặt các phần mềm ứng dụng; sao lưu và phục hồi hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 11:04:22 PM +00:00

Giáo trình Thiết kế web (Ngành: Tin học ứng dụng - Trung cấp) - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Giáo trình Thiết kế web cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu internet; các bước thiết kế website; HTML; css và javasript; đăng ký và quản lý website. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 11:04:14 PM +00:00

Giáo trình Xử lý ảnh bằng Photoshop (Ngành: Tin học văn phòng - Trung cấp) - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Giáo trình Xử lý ảnh bằng Photoshop cung cấp cho người học những kiến thức như: thao tác cơ bản trong photoshop; hộp công cụ (tools), nhóm công cụ di chuyển và lựa chọn trong photoshop; cọ brush và layer trong photoshop; các thao tác về text trong photoshop; hiệu chỉnh sáng tối và các công cụ xử lý ảnh trong photoshop; nhóm bộ lọc (filter) trong photoshop. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 11:04:04 PM +00:00

Giáo trình Quản trị văn phòng (Ngành: Tin học văn phòng - Trung cấp) - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Giáo trình Quản trị văn phòng cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về văn phòng và quản trị văn phòng; công tác tổ chức trong văn phòng; quản trị lao động trong văn phòng; các nghiệp vụ cơ bản của văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 11:03:57 PM +00:00