Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 9 - GV. Lê Nguyễn Tuấn Thành

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 35 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 9 - GV. Lê Nguyễn Tuấn Thành. Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 9: Đệ quy cung cấp cho người học các kiến thức: Đệ quy với hàm void, đệ quy với hàm trả về giá trị, suy nghĩ theo kiểu đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ngon-ngu-lap-trinh-bai-9-gv-le-nguyen-tuan-thanh-vcubuq.html

Nội dung


Ngôn ngữ lập trình
Bài 9:
Đệ Quy
Giảng viên: Lê Nguyễn Tuấn Thành
Email:thanhlnt@tlu.edu.vn
Bộ Môn Công Nghệ Phần Mềm – Khoa CNTT
Trường Đại Học Thủy Lợi

Nội dung
Đệ quy với hàm voidTruy vết lời gọi đệ quy
Đệ quy vô hạn (infinite recursion), tràn
(overflows)
Đệ quy với hàm trả về giá trịHàm Power()Suy nghĩ theo kiểu đệ quyKỹ thuật thiết kế đệ quy
Tìm kiếm nhị phân
Bài giảng có sử dụng hình vẽ trong cuốn sách “Absolute C++. W. Savitch, Addison Wesley, 2002”
2

Minh họa Đệ Quy

3

Giới thiệu về đệ quy (recursion)


Một hàm gọi chính nó
Trong định nghĩa của hàm đó, có lời gọi đến chính hàm đó

C++ cho phép đệ quy
Giống như phần lớn ngôn ngữ lập trình bậc cao
Có thể là một kỹ thuật lập trình hữu ích
Có những giới hạn

4

Đệ quy với hàm void


Chia để trị (Devide and Conquer)

Kỹ thuật thiết kế cơ bản
Chia các tác vụ lớn thành các tác vụ con

Tác vụ con có thể là phiên bản nhỏ hơn của tác vụ gốc!


Khi đó gọi là đệ quy

5

1123805

Tài liệu liên quan


Xem thêm