Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 1 - GV. Lê Nguyễn Tuấn Thành

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 34 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 1 - GV. Lê Nguyễn Tuấn Thành. Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 1: Giới thiệu về C++ cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu C++, biến (variable), Literal, Hằng số (constant), biểu thức logic, Input/Output, phong cách lập trình, thư viện và Namespace. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ngon-ngu-lap-trinh-bai-1-gv-le-nguyen-tuan-thanh-ocubuq.html

Nội dung


Ngôn ngữ lập trình
Bài 1:
Giới thiệu về C++
Giảng viên: Lê Nguyễn Tuấn Thành
Email: thanhlnt@tlu.edu.vn

Bộ Môn Công Nghệ Phần Mềm – Khoa CNTT
Trường Đại Học Thủy Lợi

Nội dung
Giới thiệu C++

1.


2.

3.
4.
5.
6.

Nguồn gốc, Thuật ngữ

Biến (variable), Literal, Hằng số (constant)
Biểu thức logic
Input/Output
Phong cách lập trình
Thư viện và Namespace

Bài giảng có sử dụng hình vẽ trong cuốn sách “Absolute C++. W. Savitch, Addison Wesley, 2002”

2

1. Giới thiệu C++Thế nào là Ngôn ngữ, Ngôn ngữ lập trình?
Nguồn gốc (Sự tiến hóa của ngôn ngữ lập trình)


Ngôn ngữ bậc thấp: Assembly
Ngôn ngữ bậc cao: C, C++, FORTRAN, COBOL, …
Ngôn ngữ hướng đối tượng (Object-Oriented Programming):
C++, Java, …

Một số thuật ngữ trong C++

Chương trình (Program),
Hàm (Function),
Thư viện (Library)
Input/Output (IO)
3

Ví dụ chương trình C++ (1/2)

4

Ví dụ chương trình C++ (2/2)

5

1123798

Tài liệu liên quan


Xem thêm