Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 13 - Tập lệnh: Chế độ định địa chỉ và định dạng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 37 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 13 - Tập lệnh: Chế độ định địa chỉ và định dạng. Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 13 - Tập lệnh: Chế độ định địa chỉ và định dạng, trình bày các nội dung sau: Các chế độ định địa chỉ, chế độ địa chỉ của x86 và ARM, định dạng lệnh, các định dạng lệnh của x86 và ARM.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-mon-kien-truc-may-tinh-chuong-13-tap-lenh-che-do-dinh-dia-chi-va-dinh--9bubuq.html

Nội dung


+

Chương 13
Tập lệnh:
Chế độ định địa chỉ và định dạng

+ NỘI DUNG
1. Các chế độ định địa chỉ
Địa chỉ tức thời
Địa chỉ trực tiếp
Địa chỉ gián tiếp
Địa chỉ thanh ghi
Địa chỉ gián tiếp thanh ghi
Địa chỉ thay thế
Địa chỉ ngăn xếp
2. Chế độ địa chỉ của x86 và ARM
3. Định dạng lệnh
Chiều dài lệnh
Phân bổ Bit
Lệnh có độ dài thay đổi
4. Các định dạng lệnh của x86 và ARM

+

1. Các chế độ định địa chỉ
 Tức

thời

 Trực

tiếp

 Gián

tiếp

 Thanh

ghi

 Thanh

ghi gián tiếp

 Thay

thế

 Ngăn

xếp

Các chế độ định địa chỉ

+

Các chế độ định địa chỉ cơ bảnA = nội dung trường address trong từ lệnhR = Nội dung trường address trong lệnh tham chiếu đến thanh ghiEA = địa chỉ hiệu dụng của vị trí chứa toán hạng đc tham chiếu(X) = Nội dung của vị trí bộ nhớ X hoặc thanh ghi X

1123783

Tài liệu liên quan


Xem thêm