Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 6

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 6. Chương 6 giúp người học hiểu về Hàm bạn-lớp bạn. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Giới thiệu, gàm độc lập là hàm bạn, hàm thành viên là hàm bạn, hàm bạn của nhiều lớp, lớp bạn. Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-huong-doi-tuong-va-c-chuong-6-jeubuq.html

Nội dung


N i dung
• Gi i thi u

Chương 6

• Hàm ñ c l p là hàm b n

HÀM B N – L P B N

• Hàm thành viên là hàm b n
• Hàm b n c a nhi u l p
• L pb n

1

2

Gi i thi u

Gi i thi u

• T i sao c n hàm b n?

• Khái ni m hàm b n

class Diem {
int x, y;
public:
….
int GiaTriX()
{ return x; }
};
class DuongTron {
Diem tam;
int bankinh;
public:
….
void InHoanhDoTam(){
cout 1123865

Tài liệu liên quan


Xem thêm