Bài giảng Chương 2: Phòng Internet - Máy tính và mạng máy tính

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 24 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Chương 2: Phòng Internet - Máy tính và mạng máy tính. Nội dung bài giảng trình bày về nhu cầu và mục đích sử dụng máy tính, máy tính cá nhân và cấu hình máy tính, các thiết bị máy tính, hệ điều hành máy tính, phần mềm thiết yếu, bảo quản máy tính và tổng quan về mạng máy tính trong hoạt động thông tin - thư viện.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-chuong-2-phong-internet-may-tinh-va-mang-may-tinh-6aebuq.html

Nội dung


Chương 2: Phòng Internet

Máy tính và mạng máy tính

Nhu cầu
• Ngày nay, người cán bộ thư viện phải biết sử
dụng rộng rãi các mạng thông tin toàn cầu để
cung cấp cho người sử dụng nhiều loại thông
tin khác nhau.
Kỹ năng sử dụng máy tính, mạng máy tính.


Mục đích sử dụng máy tính
• Dành cho
– Văn phòng
– Học tập, nghiên cứu
– Giảng dạy
– Giải trí
–…
– thư viện: …?

1103008

Tài liệu liên quan


Xem thêm