TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7745 : 2007

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 63 | Page: 15 | FileSize: 0.31 M | File type: PDF
of x

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7745 : 2007. Gạch gốm ốp lát ép bán khô - yêu cầu kỹ thuật. Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch gốm được tạo hình bằng phương pháp ép bán khô, có hoặc không phủ men, thuộc nhóm B theo TCVN 7132:2002 có độ hút nước E. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-7745-2007-rr41tq.html

Nội dung


    670741