Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

A multi-criteria decision framework for inventory management

This paper is an attempt to answer these critical questions and provide a framework that is developed by bringing together existing literature available and input/findings from industry executives in the area of inventory management.

7/8/2020 7:04:47 PM +00:00

A literature review on core competencies

The purpose of this paper is to outline the major approaches accumulated in the core competence literature. The construct, since its introduction in 1990 by Prahalad and Hamel, has received a lot of attention.

7/8/2020 4:48:42 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8297:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8297:2018 quy định các yêu cầu đối với công tác thiết kế biện pháp thi công, tổ chức thi công, thi công và nghiệm thu (xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp) đập đất thi công bằng phương pháp đầm nén. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho công tác thi công và nghiệm thu công trình đắp đất bằng phương pháp bồi lắng, phương pháp đổ đất trong nước, các đập vùng triều, đập quây, đập bồi có tính chất thời vụ.

7/8/2020 3:48:37 PM +00:00

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 120:2002

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 120:2002 quy định về yêu cầu vật liệu gạch, vữa, kỹ thuật thi công, kiểm tra và nghiệm thu kết cấu xây, lát, ốp gạch trong công trình thuỷ lợi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 3:48:30 PM +00:00

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 110:1996

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 110:1996 dùng cho thiết kế và thi công vải địa kỹ thuật (geotextile) làm lớp lọc thay cho cát cuội sỏi hoặc bê tông xốp trong các lớp lọc của các kết cấu bảo vệ mái và bờ sông, bờ kênh, mái đê biển, mái đập đất cấp 3 trở xuống và xử lý hố đùn hố sủi (riêng mái đập cấp 1 và 2 cần có nghiên cứu riêng). Khi dùng chỉ dẫn thiết kế do các nhà chế tạo vải lọc cung cấp cần đối chiếu với các nội dung của chỉ dẫn này và đưa ra các khuyến nghị bổ sung cần thiết.

7/8/2020 3:48:24 PM +00:00

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 101:2001

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 101:2001 quy định các yêu cầu của quy trình kỹ thuật thi công, phương pháp kiểm tra chất lượng thi công và nghiệm thu giếng giảm áp có kết cấu giếng là các loại ống lọc làm bằng thép không rỉ hoặc ống nhựa PVC có khả năng chống ăn mòn, có độ bền thuỷ lực và cường độ tương đương như quy định cho thép không rỉ. yêu cầu về vật liệu, sản xuất vật liệu, thiết kế, duy tu bảo dưỡng giếng được quy định trong các tiêu chuẩn tương ứng.

7/8/2020 3:48:18 PM +00:00

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 21:2005

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 21:2005 trình bày quy định các nguyên tắc chung về trình bày các bản vẽ kỹ thuật trong lĩnh vực thủy lợi biểu diễn theo phương pháp chiếu thẳng góc. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bản vẽ kỹ thuật trong các giai đoạn nghiên cứu, thiết kế các dự án thủy lợi. Các bản vẽ thuộc lĩnh vực khác như cơ khí, điện trong ngành thủy lợi, ngoài các quy định chuyên ngành bắt buộc, cũng có thể tham khảo áp dụng các quy định thích hợp trong tiêu chuẩn này.

7/8/2020 3:48:11 PM +00:00

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 12:2002

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 12:2002 qui định về yêu cầu vật liệu đá, vữa, kỹ thuật thi công, kiểm tra và nghiệm thu kết cấu xây, lát đá trong công trình thuỷ lợi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 3:48:05 PM +00:00

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 1:2004

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 1:2004 áp dụng cho công tác khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm thu khoan phụt vữa để gia cố thân đê và xử lý các ẩn hoạ trong thân đê sông, đê biển trong cả nước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 3:47:59 PM +00:00

Tiêu chuẩn ngành xây dựng 22TCN 356:2006

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 356:2006 quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, công nghệ chế tạo hỗn hợp, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các lớp mặt đường bê tông nhựa sử dụng chất kết dính là nhựa đường polime, được gọi là bê tông nhựa polime (viết tắt là BTNP).

7/8/2020 3:47:53 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-4:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-4:2016 quy định phương pháp đánh giá độ bền va đập của bề mặt đồ nội thất hoàn thiện. Thông thường, các phép thử được thực hiện trên các tấm có kích thước đủ để đáp ứng các yêu cầu của phép thử và làm bằng cùng loại vật liệu, được hoàn thiện theo cách giống hệt với đồ nội thất hoàn thiện.

7/8/2020 3:47:39 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-3:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-3:2016 quy định phương pháp đánh giá độ bền với nhiệt khô của tất cả các bề mặt cứng của đồ nội thất, không tính đến vật liệu. Phương pháp thử dự kiến thực hiện trên một phần của đồ nội thất hoàn thiện, nhưng có thể thực hiện trên các tấm thử làm bằng cùng loại vật liệu, được hoàn thiện theo cách giống hết với sản phẩm hoàn thiện và có kích thước đủ để đáp ứng các yêu cầu thử.

7/8/2020 3:47:33 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-2:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-2:2016 quy định phương pháp đánh giá độ bền với nhiệt ẩm của tất cả các bề mặt cứng của đồ nội thất, không tính đến vật liệu. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các bề mặt bằng da và bằng vật liệu dệt. Phương pháp thử dự kiến thực hiện trên một phần của đồ nội thất hoàn thiện, nhưng có thể thực hiện trên các tấm thử làm bằng cùng loại vật liệu, được hoàn thiện theo cách giống hệt với sản phẩm hoàn thiện và có kích thước đủ để đáp ứng các yêu cầu thử.

7/8/2020 3:47:27 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-1:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11534-1:2016 quy định phương pháp đánh giá độ bền bề mặt của đồ nội thất hoàn thiện với chất lỏng lạnh và những chất có liên quan. Phương pháp thử dự kiến thực hiện trên một phần của đồ nội thất hoàn thiện, nhưng có thể thực hiện trên các tấm thử làm bằng cùng loại vật liệu, được hoàn thiện theo cách giống hệ với sản phẩm hoàn thiện và có kích thước đủ để đáp ứng các yêu cầu thử.

7/8/2020 3:47:20 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9115:2019

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9115:2019 quy định các yêu cầu đối với công tác thi công, kiểm tra và nghiệm thu kết cấu lắp ghép từ cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép thường và bê tông cốt thép ứng lực trước căng trước (gọi tắt là cấu kiện bê tông) trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

7/8/2020 3:47:14 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9114:2019

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9114:2019 quy định yêu cầu kỹ thuật và quy trình kiểm tra chấp nhận các sản phẩm bê tông cốt thép ứng lực trước căng trước đúc sẵn dùng để thi công lắp ghép trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

7/8/2020 3:47:08 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12604-2:2019

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12604-2:2019 quy định yêu cầu thi công và nghiệm thu kết cấu bảo vệ bờ và đê biển bằng cấu kiện kè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn phù hợp với TCVN 12604-1:2019. Tiêu chuẩn áp dụng cho xây dựng mới hoặc cải tạo các kết cấu bảo vệ bờ biển và đê biển.

7/8/2020 2:28:05 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12604-1:2019

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12604-1:2019 áp dụng cho sản phẩm cấu kiện kè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn dùng để lắp đặt tại các công trình kết cấu bảo vệ bờ và đê biển. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho công trình bảo vệ bờ sông, hồ.

7/8/2020 2:27:59 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12394:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12394:2018 áp dụng cho hỗn hợp bê tông nặng, bê tông nhẹ và bê tông cốt sợi sản xuất theo phương pháp định lượng thể tích và trộn liên tục. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho hỗn hợp bê tông khí chưng áp và không chưng áp, bê tông bọt và bê tông cốt sợi thi công theo phương pháp phun khô.

7/8/2020 2:27:53 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12393:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12393:2018 áp dụng cho các loại bê tông cốt sợi được cấp cho khách hàng ở dạng hỗn hợp đồng nhất, có thể lấy mẫu và thử nghiệm tại nơi cấp hàng. Không áp dụng cho việc đổ, đầm lèn chặt, bảo dưỡng hoặc bảo vệ bê tông cốt sợi sau khi cấp cho khách hàng.

7/8/2020 2:27:47 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12392-2:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12392-2:2018 áp dụng cho sợi polyme sử dụng trong bê tông cốt sợi và vữa có cốt sợi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 2:27:41 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12392-1:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12392-1:2018 áp dụng cho sợi thép dùng trong bê tông cốt sợi và vữa có sợi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiêu chuẩn.

7/8/2020 2:27:35 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12301:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12301:2018 áp dụng cho hai loại phụ gia hóa học dùng để sản xuất hỗn hợp bê tông xi măng độ chảy cao, gồm: phụ gia hóa dẻo (loại P) và phụ gia hóa dẻo và làm chậm đông kết (loại PR).

7/8/2020 2:27:29 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12300:2018

Phụ gia cuốn khí là loại vật liệu có khả năng làm tăng hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông khi được cho vào trước hoặc trong quá trình trộn. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12300:2018 áp dụng cho phụ gia cuốn khí dùng trong bê tông.

7/8/2020 2:27:23 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12228:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12228:2018 áp dụng cho sợi dây thép bọc nhôm trần, kéo cứng, tròn có đặc tính điện và cơ khác nhau, với dải đường kính cho trong Bảng 5, dùng cho mục đích điện, trước khi bện. Tiêu chuẩn này đề cập tới các ứng dụng, dùng cho việc gia cố các dây trần bằng nhôm và dùng cho tất cả các dây trần bằng thép bọc nhôm bện. Tiêu chuẩn này không đề cập đến các sợi dây dùng với mục đích tái kéo.

7/8/2020 2:27:17 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12209:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12209:2018 quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử cho bê tông tự lèn dùng để chế tạo các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép liền khối hoặc đúc sẵn.

7/8/2020 2:27:11 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12208:2018

Bê tông nặng có khả năng ngăn cản các loại bức xạ anpha, bêta, tia gamma, tia X và nơtron. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12208:2018 áp dụng cho cốt liệu dùng trong bê tông cản xạ.

7/8/2020 2:27:04 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12142-15:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12142-15:2017 áp dụng cho các loại vật liệu hợp kim cao gia công áp lực đã liệt kê trong Bảng 1. Các loại vật liệu làm van này được sử dụng cho các van nạp và van xả trong động cơ có đốt trong kiểu pittông. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thép thanh, thép dây, phôi để cán kéo dây và các vật rèn có bề mặt được gia công tinh như đã liệt kê trong chú thích 3 của 6.2.

7/8/2020 2:26:58 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12142-3:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12142-3:2017 quy định các yêu cầu kỹ thuật cho cung cấp đối với: các bán thành phẩm được tạo hình nóng, ví dụ, các phôi thép lớn, phôi thép nhỏ, phôi dạng dẹt; các thanh; thanh để kéo dây; sản phẩm dẹt đã hoàn thiện, và các vật rèn tự do hoặc bằng khuôn được chế tạo từ các thép không hợp kim tôi cứng bề mặt hoặc các thép hợp kim liệt kê trong Bảng 3 và được cung cấp ở một trong các điều kiện nhiệt luyện đã cho đối với các loại sản phẩm khác nhau trong Bảng 1 và theo một trong các trạng thái bề mặt đã cho trong Bảng 2.

7/8/2020 2:26:51 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12109-3:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12109-3:2018 quy định các yêu cầu cho thép dây không gỉ thông dụng không có tiêu chuẩn sản phẩm, bao gồm các thép dây tròn, dẹt và có hình dạng như vuông, hình sáu cạnh hoặc hình chữ nhật được chế tạo từ các loại thép không gỉ thông dụng nhất dùng trong môi trường chịu ăn mòn thông thường và có nhiệt độ cao. Thép dây được cung cấp ở dạng cuộn hoặc ở dạng đoạn được nắn thẳng

7/8/2020 2:26:43 PM +00:00