Tài liệu miễn phí Kinh tế học

Download Tài liệu học tập miễn phí Kinh tế học

Phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Bài viết phân tích thực trạng phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trên một số khía cạnh: tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế, cán cân ngân sách, năng suất lao động và hiệu quả đầu tư.

7/8/2020 9:33:34 PM +00:00

Chất lượng dịch vụ logistics tại thành phố Đà Nẵng: Tiếp cận từ đánh giá của khách hàng

Bài viết tổng hợp những thang đo về chất lượng dịch vụ logistics từ đó đề xuất thang đo phù hợp nhằm đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ logistics tại thành phố Đà Nẵng.

7/8/2020 9:30:40 PM +00:00

Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử thực trạng và một số kiến nghị

Bài viết trình bày khái quát về hoạt động thương mại điện tử, vấn đề thu thuế đối với hoạt động này theo quy định của pháp luật Việt Nam.

7/8/2020 9:29:26 PM +00:00

Áp dụng quy định về hoàn cảnh thay đổi cơ bản trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Bài viết nghiên cứu các quy định về hoàn cảnh thay đổi cơ bản trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế từ góc độ so sánh để đưa ra gợi ý cho các bên khi soạn thảo điều khoản hoàn cảnh thay đổi trong hợp đồng.

7/8/2020 9:29:19 PM +00:00

Đánh giá tác động môi trường đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam – Một số vấn đề pháp lý đặt ra

Bài viết phân tích, đánh giá, chỉ ra một số điểm bất cập, hạn chế trong quy định pháp luật về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

7/8/2020 9:29:10 PM +00:00

Designing household survey samples: Practical guidelines

The Department of Economic and Social Affairs o f the United Nations Secretariat is a vital interface between global policies in the economic, social and environmental spheres and national action. The department works in three main interlinked areas: (i) it compiles, generates and analyses a wide range of economic, social and environmental data and information on which States Members of the United Nations draw to review common problems and to take stock of policy options; (ii) it facilitates the negotiations of Members States in many intergovernmental bodies on joint courses of action to address ongoing or emerging global challenges; and (iii) it advises interested Governments on the ways and means of translating policy frameworks developed in United Nations conferences and summits into programmes at the country level and, through technical assistance, helps build national capacities.

7/8/2020 9:27:51 PM +00:00

Health economics for developing countries: A survival kit anne mills and lucy gilson

The material in this publication was first developed for the 1986 Seminar on Health Economics and Health Financing in Developing Countries held at the London School of Hygiene and Tropical Medicine in association with the London School of Economics and Political Science and the World Health Organization. The support of these organizations for this and subsequent seminars is gratefully acknowledged. In addition, support from the Overseas Development Administration has enabled the original material to be further developed and published in this form for wider dissemination: for this we are most grateful.

7/8/2020 9:27:38 PM +00:00

Quản trị doanh nghiệp có phải là một động lực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hay không?

Bài viết tìm hiểu tác động của quản trị doanh nghiệp đối với sự tăng trưởng các ngành kinh tế Việt Nam. Kết quả cho thấy thẻ điểm quản trị doanh nghiệp (corporate governance scorecard) giảm thiểu tác động tiêu cực của mức độ tập trung ngân hàng đối với tăng trưởng kinh tế. Như vậy, quản trị doanh nghiệp thực sự là một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt tại các thị trường mới nổi và đang phát triển như Việt Nam.

7/8/2020 9:22:15 PM +00:00

Bài giảng Hướng dẫn xây dựng KPIs & BSC cho SME và Startup

Bài giảng Hướng dẫn xây dựng KPIs & BSC cho SME và Startup sẽ thông tin đến các bạn về KPIs là gì; xác định KPIs theo 4 giai đoạn phát triển; tại sao startup cần BSC.

7/8/2020 9:12:41 PM +00:00

Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình

Bài viết trình bày về cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 9:11:06 PM +00:00

Hoạt động Khoa học và Công nghệ Quảng Bình qua một năm nhìn lại

Bài viết nhìn lại chặng đường 1 năm về hoạt động Khoa học và Công nghệ Quảng Bình; những thành tựu gặt hái nghiên cứu Khoa học và Công nghệ nhằm cung cấp luận cứ khoa học phục vụ phát triển bền vững kinh tế, xã hội, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

7/8/2020 9:10:09 PM +00:00

Khi thanh niên miền núi khởi nghiệp

Bài viết thông tin đến các bạn những chính sách xã hội, hỗ trợ của nhà nước, các cơ quản lý để giúp đỡ cho thanh niên miền núi khởi nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 9:09:55 PM +00:00

Xu hướng đổi mới hệ sinh thái khởi nghiệp năm 2020

Bài viết trình bày một số nhận định về xu hướng phát triển đổi mới của hệ sinh thái khởi nghiệp năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung của các xu hướng này.

7/8/2020 9:09:42 PM +00:00

Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Bài viết trình bày công tác nâng cao năng suất, chất lượng gắn với đổi mới sáng tạo; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

7/8/2020 9:09:35 PM +00:00

Thủ tướng chính phủ chỉ thị tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Bài viết trình bày những chính sách của thủ tướng Chính phủ chỉ thị tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; thành lập sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp; tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ.

7/8/2020 9:09:29 PM +00:00

Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô: Bài 11 - PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 11: Một số tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mô giúp người học nắm bắt được một số tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng trong thế giới thực, những điểm mạnh và yếu của mỗi đề xuất thay đổi chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 8:56:47 PM +00:00

Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô: Bài 10 - PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 10: Sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung, đường Philips ngắn hạn và dài hạn, các nguyên nhân của lạm phát, cái giá của việc cắt giảm lạm phát và các lý thuyết kỳ vọng về lạm phát.

7/8/2020 8:56:41 PM +00:00

Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô: Bài 9 - PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 9: Môi hình tổng cầu và tổng cung cung cấp cho người học các kiến thức: Xây dựng mô hình tổng cầu và tổng cung, nghiên cứu các nguyên nhân gây ra biến động kinh tế trong thời gian ngắn hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 8:56:33 PM +00:00

Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô: Bài 8 - PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 8: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở giúp người học hiểu được cán cân thanh toán và các thành phần của nó, nghiên cứu tỷ giá hối đoái và lý thuyết giải thích sự biến động của nó, xem xét thị trường ngoại hối và các chế độ tỷ giá hối đoái. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 8:56:27 PM +00:00

Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô: Bài 7 - PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 7: Tiền tệ và lạm phát giúp người học có thể hiểu mối quan hệ giữa tiền tệ và lạm phát, thế nào là thuế lạm phát, những tác hại của lạm phát trong nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 8:56:21 PM +00:00

Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô: Bài 6 - PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 6: Tiền tệ và chính sách tiền tệ cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, chức năng và phân loại tiền, ngân hàng thương mại và quá trình tạo tiền, ngân hàng trung ương và quá trình cung tiền, thị trường tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 8:56:15 PM +00:00

Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô: Bài 5 - PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 5: Thất nghiệp cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu các khái niệm thất nghiệp và các thước đo thất nghiệp/việc làm trong nền kinh tế, nghiên cứu các nguyên nhân gây ra thất nghiệp và vai trò của các chính sách công trong việc giảm thất nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 8:56:09 PM +00:00

Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô: Bài 4 - PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 4: Đầu tư, tiết kiệm và hệ thống tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống tài chính, mối quan hệ giữa tiết kiệm và đầu tư trong hệ thống tài khoản quốc gia, thị trường vốn, tác động của các chính sách kinh tế tới thị trường vốn. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 8:56:03 PM +00:00

Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô: Bài 3 - PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 3: Sản xuất và tăng trưởng kinh tế cung cấp cho người học các kiến thức: Tăng trưởng kinh tế và ý nghĩa của tăng trưởng kinh tế, các nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế trong dài hạn, cơ sở lý thuyết xác định nguồn lực của tăng trưởng kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 8:55:57 PM +00:00

Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô: Bài 2 - PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 2: Đo lường sản lượng và mức giá cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, các phương thức tính GDP, GDP danh nghĩa, GDP thực và chỉ số điều chỉnh GDP, GDP thực và phúc lợi kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 8:55:51 PM +00:00

Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô: Bài 1 - PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 1: Tổng quan về kinh tế học cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa kinh tế học, mười nguyên lý Kinh tế học, phân nhánh Kinh tế học, nội dung nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 8:55:45 PM +00:00

Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam: Tiềm năng, rào cản và vai trò của nhà nước

Bài viết sẽ trình bày cơ sở lý thuyết, đánh giá tiềm năng, rào cản và vai trò của nhà nước trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam.

7/8/2020 8:53:09 PM +00:00

Khoa học và Công nghệ Hà Nội đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô

Bài viết dưới đây điểm lại một số kết quả nổi bật của KH&CN Hà Nội trong các lĩnh vực hoạt động trọng yếu, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện từ nay đến hết năm 2020.

7/8/2020 8:33:37 PM +00:00

Triển vọng kinh tế Việt Nam 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-2019

Mới đây, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam quý I/2020. Báo cáo được công bố trong thời điểm dịch COVID-2019 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và ở Việt Nam, vì vậy nền kinh tế quý I/2020 đã có sự suy giảm đáng kể so với cùng kỳ nhiều năm trước đây. Thông qua Báo cáo, nhóm nghiên cứu của VEPR đã đưa ra 3 kịch bản phát triển kinh tế của Việt Nam năm 2020 và gợi ý những chính sách phát triển vĩ mô.

7/8/2020 8:33:07 PM +00:00

Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới: Tác động đối với hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam

Trong thời gian qua, Việt Nam đã tích cực hội nhập quốc tế về sở hữu trí tuệ (SHTT). Đặc biệt là đã đạt được các mốc quan trọng trong đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA) lớn như CPTPP, EVFTA được đánh giá là có ảnh hưởng nhiều tới kinh tế Việt Nam nói chung, hệ thống SHTT nói riêng. Các FTA yêu cầu cam kết về SHTT ở mức độ cao và toàn diện hơn, phạm vi các vấn đề điều chỉnh đa dạng, do vậy bên cạnh các cơ hội là những thách thức và tác động không nhỏ đến hệ thống SHTT của Việt Nam.

7/8/2020 8:33:01 PM +00:00