Tài liệu miễn phí Kinh tế học

Download Tài liệu học tập miễn phí Kinh tế học

Định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2030

bài viết tiến hành nhận diện mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Nghệ An; tăng trưởng kinh tế kém bền vững; định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

12/29/2020 9:01:42 PM +00:00

Khắc phục một số rào cản về sở hữu trí tuệ mà doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp khi gia nhập TPP

Bài viết trình bày quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam với các quốc gia TPP; một số rào cản về sở hữu trí tuệ mà các doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp phải khi TPP được vận hành.

12/29/2020 9:01:33 PM +00:00

Linkages between foreign direct investment and financial development: Evidence from west African Countries

This study investigates the relationship between foreign direct investment (FDI) and financial development for ten member countries of the Economic Community of West African States (ECOWAS) during the period from 1970 to 2017.

12/29/2020 6:32:50 PM +00:00

Engineer CEOs and corporate innovation

One-in-three CEOs of Chinese manufacturing firms are engineers. Firms led by CEOs with professional certifications in engineering, are associated with greater innovation quality, indicating that on-the-job training in engineering produces human capital which fosters innovation. In addition, firms with Engineer CEOs don’t spend more on R&D comparing to others, which argues against the “functionally biased perception theory”. The result is more pronounced when CEOs have senior-level professional certifications in engineering. Our main finding still holds when we apply an instrumental variable approach. Finally, we also show that Engineer CEOs have opposite impacts on innovation quality in high- and lowleverage firms.

12/29/2020 6:32:44 PM +00:00

Các yếu tố tác động đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài - nghiên cứu trường hợp 15 quốc gia trên thế giới

Bài viết sử dụng mô hình hồi quy OLS để nghiên cứu các yếu tố tác động đến thu hút FDI thông qua phân tích dữ liệu của 15 quốc gia nhận FDI nhiều nhất thế giới.

12/29/2020 6:32:10 PM +00:00

Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Mục tiêu của nghiên cứu của bài viết là xác định các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong ngắn hạn và dài hạn, sử dụng mẫu nghiên cứu gồm 148 doanh nghiệp phi tài chính trong giai đoạn 2011-2018.

12/29/2020 6:32:03 PM +00:00

Bài giảng Ngoại thương với việc phát triển kinh tế

Bài giảng Ngoại thương với việc phát triển kinh tế nhằm cung cấp đến người học lợi thế tuyệt đối và lợi thế tương đối trong hoạt động ngoại thương; chiến lược thay thế sản phẩm nhập khẩu, chiến lược xuất khẩu sản phẩm thô, chiến lược hướng ra thị trường quốc tế.

12/29/2020 6:18:10 PM +00:00

Bài giảng Cơ cấu kinh tế với tăng trưởng kinh tế

Bài giảng Cơ cấu kinh tế với tăng trưởng kinh tế cung cấp kiến thức về nắm và hiểu được những vấn đề chung: khái niệm, tính chất, nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu kinh tế; cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế.

12/29/2020 6:18:03 PM +00:00

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 5 - ThS. Trần Thanh Hiền

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 5 do ThS. Trần Thanh Hiền biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Hành vi của doanh nghiệp trong các loại thị trường, thị trường cạnh tranh hoàn toàn, thị trường độc quyền hoàn toàn, thị trường cạnh tranh độc quyền, thị trường độc quyền nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:13:04 PM +00:00

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 4 - ThS. Trần Thanh Hiền

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 4 do ThS. Trần Thanh Hiền biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Lý thuyết sản xuất và chi phí, nguyên tắc sản xuất, nguyên tắc tổng quát, lý thuyết chi phí, chi phí sản xuất trong dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:12:57 PM +00:00

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 - ThS. Trần Thanh Hiền

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 do ThS. Trần Thanh Hiền biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng, phân tích cân bằng tiêu dùng bằng hình học, nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng, hình thành đường cầu, thặng dư tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:12:51 PM +00:00

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 2 - ThS. Trần Thanh Hiền

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 2 do ThS. Trần Thanh Hiền biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Cung - cầu - lý thuyết giá cả, cân bằng cung - cầu trên thị trường, sự co giãn của cung - cầu, sự can thiệp của chính phủ vào giá thị trường, giá trần - giá sàn, thuế và trợ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:12:44 PM +00:00

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - ThS. Trần Thanh Hiền

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 do ThS. Trần Thanh Hiền biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế học, những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp, đường giới hạn khả năng sản xuất, chu chuyển hoạt động kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:12:38 PM +00:00

Đề cương ôn thi tuyển sinh văn bằng hai năm 2017 môn Kinh tế vi mô

Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để có thêm tư liệu tham khảo, hỗ trợ cho quá trình ôn thi tuyển sinh văn bằng hai năm 2017 môn Kinh tế vi mô.

12/29/2020 5:53:58 PM +00:00

Thực trạng hoạt động thương mại của Việt Nam giai đoạn 1995-2015

Bài viết nêu lên thực trạng hoạt động thương mại của Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại hóa thông qua các số liệu của Tổng cục Hải quan nhằm nêu bật tình hình xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 1995-2015.

12/29/2020 4:13:29 PM +00:00

Thương mại Việt Nam – Trung Quốc thực trạng và giải pháp

Bài viết nêu lên thực trạng thương mại Việt Nam – Trung Quốc trên các lĩnh vực xuất nhập khẩu và thương mại hàng hóa giai đoạn 2005-2014. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 4:13:22 PM +00:00

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Bài viết này nghiên cứu nhằm đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 4:13:15 PM +00:00

Lao động Việt Nam trước yêu cầu hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)

Bài viết dựa vào những nhận định, đánh giá về thực trạng nguồn lao động của Việt Nam cho thấy trước yêu cầu hội nhập AEC từ đó đề xuất một số khuyến nghị góp phần nâng cao cơ hội việc làm và khả năng đáp ứng yêu cầu hội nhập của lao động Việt Nam.

12/29/2020 4:12:11 PM +00:00

Đánh giá hoạt động xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2010-2014

Bài viết này tiến hành đánh giá hoạt động xuất khẩu của Việt Nam thông qua phân tích SWOT và trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam.

12/29/2020 4:11:58 PM +00:00

Xác định tỷ lệ chiết khấu trong định giá tài sản và phân tích dự án đầu tư

Bài viết này làm rõ các vấn đề cơ bản về bản chất của tỷ lệ chiết khấu, từ đó đề xuất về cách thức sử dụng, lựa chọn tỷ lệ lãi suất để tính toán tỷ lệ chiết khấu có cơ sở khoa học, khả thi trong ứng dụng vào thực tiễn quản lý .

12/29/2020 4:11:26 PM +00:00

Giải pháp huy động nguồn nhân lực tài chính cho thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trường hợp nghiên cứu điểm tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Bài viết tiến hành nghiên cứu thực tiễn từ kinh nghiệm về huy động nguồn lực tài chính cho thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Hoàng Diệu, từ đó đóng góp một vài kinh nghiệm để huy động nguồn lực tài chính cho thực hiện chương trình này.

12/29/2020 4:11:19 PM +00:00

Vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Trường hợp nghiên cứu điểm tại Công ty TNHH Long Hà – Bắc Giang

Bài viết này tiến hành nghiên cứu trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cụ thể tại công ty TNHH Long Hà, Bắc Giang. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 4:10:59 PM +00:00

Bài giảng Phúc lợi cho con người với việc phát triển kinh tế

Bài giảng Phúc lợi cho con người với việc phát triển kinh tế được biên soạn nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phúc lợi con người; các hình thức phân phối thu nhập, ưu điểm và nhược điểm của mỗi hình thức này; nguyên nhân và các biện pháp xóa đói giảm nghèo ở các nước đang phát triển và Việt Nam hiện nay.

12/29/2020 4:06:20 PM +00:00

Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 7 - ThS. Phạm Xuân Trường

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 7: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở với mục tiêu giúp người học phân tích được lý thuyết về lợi thế so sánh và xu hướng tự do hóa thương mại quốc tế, các hạn chế thương mại quốc tế; phân tích được cán cân thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái; tác động của chính sách vĩ mô dưới các hệ thống tỷ giá hối đoái khác nhau và vốn luân chuyển hoàn hảo.

12/29/2020 3:58:08 PM +00:00

Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 7 - TS. Phan Thế Công

Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 7: Thị trường các yếu tố sản xuất thông tin đến các bạn với các nội dung đặc điểm cơ bản của thị trường các yếu tố sản xuất; thị trường lao động, bao gồm cung và cầu về lao động, trạng thái cân bằng của thị trường lao động, phân tích sự tác động của tiền công tối thiểu; thị trường đất đai, bao gồm: cung và cầu về đất đai, sự thay đổi trạng thái cân bằng của thị trường đất đai trong ngắn hạn và dài hạn.

12/29/2020 3:58:01 PM +00:00

Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 6 - TS. Phan Thế Công

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 6: Thất nghiệp và lạm phát trình bày các tác động (tích cực và tiêu cực) của lạm phát và thất nghiệp trong nền kinh tế; giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát và hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp ở các nước nói chung và Việt Nam nói riêng.

12/29/2020 3:57:53 PM +00:00

Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 6 - TS. Phan Thế Công (2020)

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 6: Thị trường độc quyền thuần túy để nắm chi tiết kiến thức về thị trường độc quyền bán; tối đa hóa lợi nhuận của hãng độc quyền bán thuần túy trong ngắn hạn; lựa chọn lợi nhuận tối đa của hãng độc quyền bán trong dài hạn; độc quyền mua thuần túy.

12/29/2020 3:57:45 PM +00:00

Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 5 - TS. Phan Thế Công

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 5: Mô hình tổng cầu và tổng cung cung cấp kiến thức về hệ thống kinh tế vĩ mô được đặc trưng bởi tổng cầu, tổng cung và hộp đen kinh tế vĩ mô; mô hình IS-LM, mô hình AD-AS và vận dụng các mô hình đó vào phân tích kinh tế vĩ mô; phân tích và đánh giá được các cú sốc của tổng cung và tổng cầu trong ngắn hạn và dài hạn; xem xét tác động của nó như thế nào đến sản lượng, giá cả và việc làm của nền kinh tế.

12/29/2020 3:57:37 PM +00:00

Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 5 - TS. Phan Thế Công (2020)

Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo cung cấp kiến thức bao gồm đặc trưng của thị trường cạnh tranh hoàn hảo; đường cầu của hãng cạnh tranh hoàn hảo; xác định lợi nhuận của hãng cạnh tranh hoàn hảo trong ngắn hạn; xác định lợi nhuận của hãng cạnh tranh hoàn hảo trong dài hạn.

12/29/2020 3:57:30 PM +00:00

Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 4 - ThS. Phạm Xuân Trường

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ trình bày vai trò và chức năng của tiền tệ; xác định cung tiền, cầu tiền và trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ; bản chất, nội dung và cơ chế tác động của chính sách tiền tệ.

12/29/2020 3:57:23 PM +00:00