Tài liệu miễn phí Kinh tế học

Download Tài liệu học tập miễn phí Kinh tế học

Phát triển tài sản trí tuệ và thị trường khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - Thực trạng và giải pháp

Công nghệ sản xuất tại phần lớn các doanh nghiệp của tỉnh chậm được đổi mới, hàm lượng khoa học trong sản phẩm hàng hóa và dịch vụ còn thấp, tỷ lệ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp giai đoạn 2012-2016 bình quân chỉ đạt 43,8% doanh nghiệp có đổi mới công nghệ, thiết bị. Việc ứng dụng các tiến bộ KH&CN, đầu tư đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng trong sản xuất kinh doanh, xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển các doanh nghiệp tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu. Việc nhân rộng các mô hình ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông lâm thủy sản, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, sản xuất nông nghiệp hữu cơ chưa đáp ứng được yêu cầu mong muốn.

5/20/2020 6:14:26 AM +00:00

Stages of oracle global order promising (GOP) in make-to-order production systems

MTO is a complex supply chain where raw material and resource availability, assembly and production capacities and other supply chain attributes should be considered in order to promise customer orders. In such an environment, determining which orders to accept and which to reject is one of the toughest decisions. Available-to-Promise (ATP) is a business function, which has the capability to respond to customer requests by matching them with the available enterprise resources and at the same time provides acceptable scheduled ship dates.

5/20/2020 5:58:19 AM +00:00

Volatility of shipping stock return the case of Maersk

This paper studies the volatility of Maersk’s stock return series. Data is collected for the period of more than 16 years, with more than 4000 observations obtained to secure the stability of model estimation. It is worth noticed that the largest volatility occurs during the global finance crisis. The author finds that ARCH effects exist in the series. Thus, GARCH models are employed for further estimation. While GARCH (1,1) helps remove all ARCH effects of the process, TGARCH (1,1) suggests that asymmetric effects exist in the series. In other words, bad news tends to have larger effect on Maersk’s stock return than good news does. This suggests the plausibility of employing GARCH models in estimating volatility of shipping stock return.

5/20/2020 5:51:24 AM +00:00

Container transport by river - Sea hybrid vessel in the North of Vietnam

The volume of goods transported by containers through the ports of Vietnam is increasing rapidly. Along with the merchandise export and import, the increase in container quantity in inland transportation is causing the high pressure on the road system in the country. This research proposes solutions to transport inland container by the river-sea hybride vessels for the provinces in the North of Vietnam in order to reduce the overload situation for the road transport system and to promote the advantages of inland waterway transportation system available in Vietnam, in general, and in the North, in particular.

5/20/2020 5:51:18 AM +00:00

Chi phí vận tải than nhập khẩu cho các trung tâm nhiệt điện khu vực đồng bằng Sông Cửu Long

Hiện nay Việt Nam chưa có cảng trung chuyển than đủ lớn để tiếp nhận các tàu Panamax, Capesize. Theo Quy hoạch Điện VII (theo Quyết định số: 1208/QĐ-TTg), miền Nam Trung Bộ và miền Nam sẽ xây dựng nhiều trung tâm điện lực lớn nên cần phải có một vài cảng trung chuyển, nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa có cảng, trong khi yêu cầu phải nhập khẩu than ngày càng cấp bách. Ngay cả khi đã có cảng trung chuyển thì đối với các trung tâm điện lực ở cách xa cảng hoặc sâu vào đất liền, điều cần thiết là phải giải quyết bài toán tối ưu về chi phí vận chuyển than một cách an toàn và ổn định.

5/20/2020 5:51:12 AM +00:00

Nghiên cứu thực trạng và hàm hồi quy tổng lượng hàng container thông qua cảng biển Việt Nam theo thời gian

Bài viết trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, xây dựng hàm hồi quy lượng hàng container thông qua cảng theo đơn vị khác nhau, theo chiều khác nhau, theo khu vực khác nhau và theo cảng khác nhau theo thời gian. Mô hình chủ yếu là hàm bậc hai, chỉ có khu vực cảng Hồ Chí Minh lượng hàng container qua cảng chủ yếu là mô hình xu thế tuyến tính và lượng hàng container thông qua cảng Cát Lái và cảng Hải Phòng theo chiều xuất cũng có mô hình xu thế tuyến tính.

5/20/2020 5:51:06 AM +00:00

Thực trạng cơ cấu đội tàu thế giới giai đoạn 2006-2015

Cơ cấu đội tàu là một thuật ngữ được đề cập khá nhiều khi nghiên cứu đội tàu vận tải biển của mỗi doanh nghiệp, quốc gia, vùng lãnh thổ hay trên toàn thế giới. Bài báo này phân tích và đánh giá thực trạng cơ cấu đội tàu thế giới theo loại tàu và tuổi tàu giai đoạn 2006–2015 để thấy được xu hướng phát triển của đội tàu thế giới. Đây là một trong những cơ sở để mỗi doanh nghiệp vận tải biển, mỗi quốc gia đề ra những giải pháp, chiến lược hợp lý hóa cơ cấu đội tàu, phát triển bền vững đội tàu, phù hợp với xu thế phát triển chung của ngành hàng hải thế giới.

5/20/2020 5:50:54 AM +00:00

Đề xuất hướng mở rộng vùng hấp dẫn đối với khu vực cảng biển phía bắc Việt Nam

Bài báo giới thiệu xu hướng mở rộng chức năng cảng biển và vùng hấp dẫn cảng của các nước trên thế giới và phát triển Trung tâm phân phối vận tải hỗ trợ đắc lực cho các cảng biển chính. Trên cơ sở kinh nghiệm của các nước, bài báo đề xuất hướng mở rộng vùng hấp dẫn đối với Nhóm cảng biển Phía Bắc trong thời gian tới.

5/20/2020 5:50:48 AM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Bài viết nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Nghiên cứu sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) với 07 biến giải thích: tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản, quy mô doanh nghiệp, tỷ trọng tài sản cố định, tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp, thuế suất doanh nghiệp, hình thức sở hữu, và lĩnh vực hoạt động. Mẫu nghiên cứu được lựa chọn bao gồm 190 quan sát của 39 doanh nghiệp phi tài chính với tổng số vốn từ 300 triệu đô la Mỹ trở lên được niêm yết trên HNX trong giai đoạn 2010 đến 2015.

5/20/2020 5:50:42 AM +00:00

Sử dụng mô hình VAR để xác định mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô với sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam

Phân tích định lượng đang được sử dụng trong rất nhiều nghiên cứu về các lĩnh vực kinh tế, tài chính trên thế giới cũng như tại Việt Nam. VAR là một trong những mô hình định lượng khá phổ biến, dùng để xác định mối quan hệ đa chiều giữa các nhân tố kinh tế được cho là có mối quan hệ với nhau. Sử dụng mô hình này để phân tích mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chủ yếu với sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam, tác giả nhận thấy tồn tại mối quan hệ khá chặt giữa kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa với sản lượng vận tải biển. Kết quả này gợi ý nhiều ý tưởng về chính sách nhằm phát triển đồng thời cả thương mại quốc tế và hoạt động vận chuyển đường biển ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

5/20/2020 5:50:30 AM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

Nội dung của báo cáo nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển như biến động kinh tế xã hội, các sự kiện chính trị, cước phí, chi phí vận chuyển, sự thay đổi của cấu trúc thị trường, khoảng cách vận chuyển bình quân của hàng hóa, đặc điểm tính chất của hàng hóa, sự an toàn, tin cậy. Thông qua việc phân tích các yếu tố tác động đến cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển sẽ giúp các nhà vận tải đề ra kế hoạch đúng đắn và hiệu quả trong việc khai thác phương tiện của mình.

5/20/2020 5:50:24 AM +00:00

Vận dụng mô hình bảng điểm cân bằng trong kế toán quản trị để nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp Vận tải biển Việt Nam

Bảng điểm cân bằng (BSC) là mô hình hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch hoạt động và áp dụng các chiến thuật kinh doanh khác nhau theo những biến động của kinh kế thị trường. Mô hình BSC được đánh giá là một trong những phát minh có hiệu quả nhất về quản trị công ty trong những năm cuối thể kỷ 20. Môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải biển (DNVTB) Việt Nam còn nhiều hạn chế như trình độ quản trị của các cấp lãnh đạo chưa chuyên nghiệp, thông tin kinh tế, tài chính chưa minh bạch, môi trường cạnh tranh chưa thực sự bình đẳng. Sử dụng mô hình BSC làm công cụ để lập kế hoạch chiến lược có thể xem như một công cụ đặc biệt giúp các nhà quản trị doanh nghiệp VTB có thể phân tích thị trường để lựa chọn cho doanh nghiệp những phương án kinh doanh tối ưu trong môi trường kinh doanh bất ổn hiện nay.

5/20/2020 5:50:18 AM +00:00

Tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tới nền kinh tế Việt Nam

Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) được kỳ vọng có tác động lớn tới nền kinh tế Việt Nam. Bài báo này đi sâu phân tích những tác động từ TPP và đề xuất một số gợi ý chính sách nhằm tận dụng TPP như một cơ hội để tăng trưởng kinh tế cho Việt Nam.

5/20/2020 5:50:12 AM +00:00

Tính toán và lựa chọn phương án tối ưu cho hệ thống vận tải gạo xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2030

Bài báo tập trung tính toán và lựa chọn phương án tối ưu hệ thống vận tải gạo xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2030. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/20/2020 5:50:06 AM +00:00

Điểm mới của bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về các tội xâm phạm sở hữu

Các quy định về các tội xâm phạm sở hữu có một số thay đổi cơ bản về vị trí của chương (trước đây quy định tại chương XIV của BLHS năm 1999, hiện nay quy định tại chương XVI của BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)), kỹ thuật lập pháp, tội phạm hóa một số trường hợp phạm tội xâm phạm sở hữu bằng cách bổ sung thêm dấu hiệu định tội của các tội phạm hiện hành, phi tội phạm hóa một số trường hợp phạm tội cụ thể, bổ sung và thay đổi một số dấu hiệu định khung, sửa đổi quy định về hình phạt đối với các tội xâm phạm sở hữu.

5/20/2020 5:17:14 AM +00:00

Bài giảng Kinh tế vĩ mô 2: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng Kinh tế vĩ mô 2: Phần 1 cung cấp nội dung chính như sau: Tổng quan về kinh tế vĩ mô cơ bản, tổng cung tổng cầu và chính sách vĩ mô, tổng cầu-lý thuyết sản lượng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

5/20/2020 5:12:57 AM +00:00

Bài giảng Kinh tế phát triển - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về tăng trưởng và phát triển kinh tế, tăng trưởng và phát triển, các lý thuyết phát triển, các nguồn lực phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/20/2020 5:12:49 AM +00:00

Bài giảng Kinh tế lao động: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Tiếp nối phần 1, phần 2 của Bài giảng Kinh tế lao động trình bày cân bằng thị trường lao động, khác biệt lương đền bù, vốn con người – học vấn và thu nhập. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

5/20/2020 5:12:43 AM +00:00

Bài giảng Kinh tế lao động: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng Kinh tế lao động được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung gồm 2 phần lớn, phần 1 là giới thiêu môn học, Một số khái niệm cơ bản cung lao động, Giới hạn thời gian và ngân sách, Sản phẩm biên và sản phẩm trung bình,...

5/20/2020 5:12:37 AM +00:00

Bài giảng Kinh tế đầu tư: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng Kinh tế đầu tư: Phần 2 thông tin đến các bạn về phương pháp luận về lập dự án đầu tư phát triển, thẩm định dự án đầu tư, một số vấn đề cơ bản về đấu thầu trong các dự án đầu tư, quan hệ quốc tế trong đầu tư.

5/20/2020 5:12:30 AM +00:00

Bài giảng Kinh tế đầu tư: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng Kinh tế đầu tư: Phần 1 cung cấp những thông tin như đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của môn học, những vấn đề cơ bản của đầu tư phát triển, nguồn vốn đầu tư, quản lý và kế hoạch hóa đầu tư, kết quả và hiệu quả của đầu tư phát triển.

5/20/2020 5:12:24 AM +00:00

Bài giảng Kinh tế công cộng: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Kinh tế công cộng: Phần 2 cung cấp các nội dung chính như: Hiệu quả và công bằng, phân tích chính sách chi tiêu công, thuế và tác động của thuế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

5/20/2020 5:12:18 AM +00:00

Bài giảng Kinh tế công cộng: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng Kinh tế công cộng: Phần 1 cung cấp những thông tin như đối tượng và phương pháp nghiên cứu, can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế, vai trò của chính phủ trong phân bổ nguồn nhân lực.

5/20/2020 5:12:11 AM +00:00

Bài tập Nguyên lý thống kê - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Tham khảo tài liệu Bài tập Nguyên lý thống kê, nhằm giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu để ôn tập và củng cố kiến thức về thống kê kinh tế, rèn kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc môn.

5/20/2020 5:10:19 AM +00:00

Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Tiếp nối phần 1, phần 2 Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1 trình bày về Tiền tề và chính sách tiền tệ, lạm phát và thất nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

5/20/2020 5:07:54 AM +00:00

Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Phần 1 cung cấp nội dung chính như sau: Khái quát về kinh tế vĩ mô, đo lường sản lượng quốc gia, tổng cung, tổng cầu và chính sách tài khóa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

5/20/2020 5:07:42 AM +00:00

Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 thông tin đến các bạn về các học thuyết kinh tế tiểu tư sản, các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa xã hội không tưởng ở phương tây thế kỷ thứ 19, học thuyết kinh tế john maynard keynes và trường phái keynes, học thuyết về nền kinh tế hỗn hợp.

5/20/2020 5:06:56 AM +00:00

Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng gồm có 9 chương để học mỗi chương cần có các kiến thức của chương trước, phần 1 sách gồm 4 chương đầu: Đối tượng và các phương pháp nghiên cứu, các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và thời trung cổ, học thuyết kinh tế chủ nghĩa trọng thương, các học thuyết kinh tế tư bản cổ điển.

5/20/2020 5:06:45 AM +00:00

Bài tập Thống kê kinh tế - ĐH Phạm Văn Đồng

Bài tập Thống kê kinh tế do Th.S Nguyễn Thị Phương Hảo biên soạn với 5 chương bài tập và 11 câu trắc nghiệm kèm theo đáp án chi tiết nhằm giúp các bạn tham khảo dễ dàng hơn.

5/20/2020 5:06:23 AM +00:00

Bài giảng Thống kê kinh tế - ĐH Phạm Văn Đồng

Bài giảng Thống kê kinh tế cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về thống kê kinh tế, thống kê mô tả, phân phối chuẩn và phân phối mẫu, ước lượng tham số của tổng thể, kiểm định tham số và kiểm định sự khác biệt

5/20/2020 5:02:40 AM +00:00