of x

Thủ thuật Windows XP: Ẩn My Documents và Shared Documents trong My Computer

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: M | File type: PDF
1 lần xem

Thủ thuật Windows XP: Ẩn My Documents và Shared Documents trong My Computer. Ẩn My Documents và Shared Documents trong My Computer Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là .reg ( VD: Hide All Documents.reg ) Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curren tVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curren tVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders\{59031a4 7-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}] @= Sau đó tiến hành thực thi file vừa tạo. .... Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thu-thuat-windows-xp-an-my-documents-va-shared-documents-trong-my-computer-tqaxtq.html

Nội dung


  1. Ẩn My Documents và Shared Documents trong My Computer Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là .reg ( VD: Hide All Documents.reg ) Windows Registry Editor Version 5.00 [- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curren tVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders] [- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curren tVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders\{59031a4 7-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}] @="" Sau đó tiến hành thực thi file vừa tạo.
445203