of x

Thủ thuật Windows XP: Ẩn My Documents và Shared Documents trong My Computer

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: M | File type: PDF
1 lần xem

Thủ thuật Windows XP: Ẩn My Documents và Shared Documents trong My Computer. Ẩn My Documents và Shared Documents trong My Computer Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là .reg ( VD: Hide All Documents.reg ) Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curren tVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curren tVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders\{59031a4 7-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}] @= Sau đó tiến hành thực thi file vừa tạo. .... Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thu-thuat-windows-xp-an-my-documents-va-shared-documents-trong-my-computer-tqaxtq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện Thủ thuật Windows XP: Ẩn My Documents và Shared Documents trong My Computer.Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Công Nghệ Thông Tin,Thủ thuật máy tính mang đến cho công tác giảng dạy.Xin mời bạn đọc đang cần cùng xem ,Tài liệu Thủ thuật Windows XP: Ẩn My Documents và Shared Documents trong My Computer trong chủ đề ,Công Nghệ Thông Tin,Thủ thuật máy tính được giới thiệu bởi bạn thuthuatmaytinh tới bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục Công Nghệ Thông Tin,Thủ thuật máy tính , có tổng cộng 1 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng thể loại còn có tài liệu window, thủ thuật window, bí quyết window, thủ thuật tin học, kĩ năng tin học ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Ẩn My Documents và Shared Documents trong My Computer, thêm nữa Vào Notepad biên soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là , tiếp theo là reg ( VD: Hide All Documents, cho biết thêm reg ) Windows Registry Editor Version 5, bên cạnh đó 00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curren tVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curren tVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders\{59031a4 7-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}] @= Sau ấy thực hiện thực thi file vừa tạo,còn cho biết thêm , ngoài ra Ẩn My Documents và Shared Documents trong My Computer Vào Notepad biên soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là , ngoài ra reg (,còn cho biết thêm VD: Hide All Documents, tiếp theo là reg ) Windows Registry Editor Version 5, nói thêm là 00 [-, ngoài ra HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curren, nói thêm là tVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders] [-, kế tiếp là HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curren, nói thêm là tVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders\{59031a4, bên cạnh đó 7-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}] @= Sau ấy thực hiện thực thi file vừa tạo
  1. Ẩn My Documents và Shared Documents trong My Computer Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là .reg ( VD: Hide All Documents.reg ) Windows Registry Editor Version 5.00 [- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curren tVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders] [- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curren tVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders\{59031a4 7-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}] @="" Sau đó tiến hành thực thi file vừa tạo.
445203

Sponsor Documents