Thủ thuật Windows XP: Ẩn My Documents và Shared Documents trong My Computer

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Thủ thuật Windows XP: Ẩn My Documents và Shared Documents trong My Computer. Ẩn My Documents và Shared Documents trong My Computer Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là .reg ( VD: Hide All Documents.reg ) Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curren tVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curren tVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders\{59031a4 7-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}] @= Sau đó tiến hành thực thi file vừa tạo. .... Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thu-thuat-windows-xp-an-my-documents-va-shared-documents-trong-my-computer-tqaxtq.html

Nội dung


  1. Ẩn My Documents và Shared Documents trong My Computer Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là .reg ( VD: Hide All Documents.reg ) Windows Registry Editor Version 5.00 [- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curren tVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders] [- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curren tVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders\{59031a4 7-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}] @="" Sau đó tiến hành thực thi file vừa tạo.
445203