Thư mục chuyên đề Luật dân sự

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 241 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Thư mục chuyên đề Luật dân sự. Nội dung của thư mục gồm tập hợp thông tin thư mục về toàn bộ tài liệu có trong thư viện liên quan tới chuyên ngành Luật Dân sự được sắp xếp theo dạng, trong mỗi dạng được sắp xếp theo tên tác giả hoặc nhan đề của tài liệu nhằm phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, giảng dạy môn Luật Dân sự cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và các bạn đọc quan tâm.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thu-muc-chuyen-de-luat-dan-su-rplbuq.html

Nội dung


TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Thư mục chuyên đề

LUẬT DÂN SỰ

HÀ NỘI, 9/2015

Thư mục chuyên đề Luật Dân sự

LỜI NÓI ĐẦU
Nhằm cung cấp thông tin thư mục phục vụ công tác học tập, nghiên cứu,
giảng dạy môn Luật Dân sự cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và các bạn
đọc quan tâm, Trung tâm Thông tin Thư viện xin giới thiệu tới bạn đọc ấn phẩm
thông tin “Thư mục chuyên đề Luật Dân sự”.
Ấn phẩm tập hợp thông tin thư mục về toàn bộ tài liệu có trong thư viện liên
quan tới chuyên ngành Luật Dân sự. Tài liệu được sắp xếp theo dạng, trong mỗi
dạng được sắp xếp theo tên tác giả hoặc nhan đề của tài liệu, thứ tự: Giáo trình (20
tên), Sách tham khảo (505 tên), Luận án/luận văn (371 tên), Đề tài khoa học (24 đề
tài), Tài liệu hội thảo (18 tên), Bài viết tạp chí (1024 bài).
Trong quá trình biên soạn thư mục, Trung tâm không tránh khỏi những thiếu
sót, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc để ấn phẩm ngày càng
hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!

Thư mục chuyên đề Luật Dân sự

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
NỘI DUNG
Giáo trình ......................................................................................................... 1
Văn bản pháp luật, sách tham khảo, sách chuyên khảo .................................. 4
Tiếng Việt .............................................................................................. 4
Tiếng Anh ............................................................................................ 28
Tiếng Pháp........................................................................................... 44
Tiếng Đức ............................................................................................ 65
Luận án, luận văn .......................................................................................... 68
Đề tài khoa học ............................................................................................ 121
Hội thảo ....................................................................................................... 125
Bài trích tạp chí ........................................................................................... 128

Thư mục chuyên đề Luật Dân sự

1. GIÁO TRÌNH
1. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Đinh Văn
Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm Công Lạc,... [et.al.] . - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2002 .
- 611 tr. ; 22 cm.
Từ khóa: Giáo trình, Luật Dân sự, Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004717-4718; MSVGT 43119
2. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam : phần chung / Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật ;
Bùi Thị Thanh Hằng chủ biên ; Trần Đình Hảo, Chu Đức Nhuận . - Hà Nội : Đại học Quốc
gia Hà Nội, 2002 . - 243 tr. ; 20,5 cm.
Từ khóa: Đại diện, Giao dịch dân sự, Giáo trình, Luật Dân sự, Thời hạn, Thời hiệu, Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: DTCGT 005361-69,371-410
3. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam / Lê Đình Nghị chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, ... [et
al.] . - Hà Nội : Giáo dục, 2009 . - 2 tập ; 24 cm.
Từ khóa: Giáo trình, Luật Dân sự, Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: DSVGT 001961-2037,2039-2060
4. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công an nhân
dân, 1993 . - 406tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Dân sự, Giáo trình, Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: DSVGT541-42
5. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội . - H. : Công an nhân dân,
2001 . - 609 tr. ; 22 cm.
Từ khóa: Dân sự, Giáo trình, Luật Dân sự.
Địa chỉ tài liệu: DSVGT0666-68; MSVGT025877,6207,31223; DTCGT02068
6. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Đinh Văn
Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm Công Lạc,... [et al.]. . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2003 .
- 610 tr. ; 22 cm.
Từ khóa: Giáo trình, Luật Dân sự, Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004713
7. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công
an nhân dân, 1997 . - 279 tr. ; 21cm.
Từ khóa: Dân sự, Giáo trình, Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: DSVGT461,64-65
8. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 2 / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công
an nhân dân, 1997 . - 336 tr. ; 21 cm
Từ khóa: Dân sự, Giáo trình, Việt Nam.
Địa chỉ tài liệu: DSVGT466-68
1

1112605

Tài liệu liên quan


Xem thêm