Tài liệu miễn phí Luật học

Download Tài liệu học tập miễn phí Luật học

Quyền tự do kinh doanh trong giải quyết tranh chấp kinh doanh bởi tòa án

Trong bài viết này, dưới góc nhìn so sánh, tác giả nghiên cứu pháp luật quốc tế và pháp luật Hoa Kỳ, Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản với pháp luật Việt Nam để thấy được sự tương đồng và khác biệt. Từ đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam để đảm bảo quyền tự do giải quyết tranh chấp kinh doanh thông qua Tòa án.

10/21/2021 1:39:48 AM +00:00

Hệ thống hỗ trợ hỏi đáp thủ tục hành chính

Bài viết trình bày đề xuất xây dựng hệ thống hỗ trợ hỏi đáp thủ tục hành chính cho người dùng là các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp (gọi tắt là đối tượng người dùng). Hệ thống tự động trả lời các câu hỏi liên quan đến thủ tục hành chính mà đối tượng người dùng thường đặt ra mỗi khi đến cơ quan cung cấp thủ tục hành chính.

10/21/2021 1:06:46 AM +00:00

Phòng ngừa các tội xâm phạm sở hữu tại tỉnh Bình Định từ góc độ nạn nhân của tội phạm

Mục đích của đề tài là phân tích các yếu tố từ nạn nhân góp phần hình thành tội phạm, tác giả kiến nghị một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác phòng ngừa các tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Bình Định trong thời gian sắp tới. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

10/20/2021 5:29:23 PM +00:00

Hoàn thiện pháp luật về chứng minh và chứng cứ trong vụ án hành chính - Thực trạng và một số kiến nghị

Hoạt động chứng minh trong vụ án hành chính nhằm sáng tỏ những tình tiết, sự kiện liên quan trong vụ án. Mặc dù, hoạt động chứng minh và truy tìm chứng cứ phục vụ cho công tác xét xử trong quá trình giải quyết một vụ án hành chính đã được quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ, trình tự, thủ tục mà các chủ thể tiến hành.

10/20/2021 4:11:27 AM +00:00

Các biện pháp bảo vệ quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam - So sánh với Hiệp định CPTPP

bài viết này tập trung phân tích và đề xuất những biện pháp khả thi và hiệu quả để bảo vệ quyền tác giả phù hợp với sự đòi hỏi của xu thế hiện nay thông qua việc phân tích pháp luật Việt Nam, so sánh với Hiệp định CPTPP.

10/20/2021 4:11:09 AM +00:00

Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng cho người tham gia tố tụng là cá nhân trong tố tụng dân sự Việt Nam

Bài viết nhằm phân tích các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành về cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng cho cá nhân, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hoạt động này

10/20/2021 4:07:23 AM +00:00

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại dự án nâng cấp đường tỉnh 390 (giai đoạn 1) huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ người dân (hộ gia đình, cá nhân và tổ chức) khi Nhà nước thu hồi đất tại dự án nâng cấp đường tỉnh 390 (giai đoạn 1), tìm ra nguyên nhân những hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

10/20/2021 3:58:09 AM +00:00

Tiếp cận công lý và tiếp cận pháp luật

Tiếp cận công lý và tiếp cận pháp luật là hai vấn đề có mối quan hệ gần gũi với nhau, nhưng chúng không đồng nhất với nhau mà có sự giao thoa với nhau, có những điểm chung nhất định. Bài viết phân tích các quan điểm, nhận thức khác nhau về tiếp cận công lý để từ đó đưa ra khái niệm, nội dung của tiếp cận pháp luật, cũng như mối quan hệ giữa tiếp cận pháp luật và tiếp cận công lý.

10/20/2021 3:57:54 AM +00:00

Rút trích từ khóa từ văn bản pháp luật Tiếng Việt bằng thuật toán TextRank

Nghiên cứu này trình bày kết quả của việc rút trích từ khóa tự động từ văn bản pháp luật Tiếng Việt sử dụng thuật toán TextRank. TextRank là phương pháp rút trích từ khóa không giám sát từ văn bản dựa vào việc xếp hạng trên đồ thị. Văn bản sẽ được biểu diễn thành dạng đồ thị, với các từ là đỉnh và mối quan hệ lân cận giữa các từ là cạnh. Sau đó, các đỉnh trên đồ thị sẽ được xếp hạng dựa trên mối quan hệ với các đỉnh khác trong đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:34:17 AM +00:00

Quyền tổ chức và thương lượng tập thể - Thực trạng và giải pháp ở Việt Nam

Nội dung chính của bài viết giải quyết bao gồm: (i) Tóm tắt cơ sở lý thuyết và pháp lý về quyền tổ chức và thương lượng tập thể; các điều kiện thực hiện quyền thương lượng tập thể; (ii) Phân tích và đánh giá thực trạng thực hiện và điều kiện thực hiện quyền tổ chức và thương lượng tập thể ở Việt Nam trên cơ sở sử dụng phối hợp hệ thống dữ liệu sơ cấp và thứ cấp; (iii) Nhận diện bối cảnh và đề xuất giải pháp thúc đẩy thực hiện quyền tổ chức và thương lượng tập thể ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:33:45 AM +00:00

Phiên tòa giả định – Phương châm học đi đôi với hành cho sinh viên Luật

Bài viết Phiên tòa giả định – Phương châm học đi đôi với hành cho sinh viên Luật với mong muốn làm sáng tỏ một số nội dung hữu ích cho sinh viên Luật Hutech để có thể bước vào sân chơi pháp lý một cách tự tin, sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:32:12 AM +00:00

Pháp nhân thương mại – Chủ thể của pháp luật hình sự

Bài viết đưa ra những khuyến nghị cho các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp nhằm hạn chế những rủi ro không mong muốn. Đề xuất các giải pháp trong quá trình thực thi pháp luật đối với một chế định hoàn toàn mới mẻ, với mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và giải quyết các vụ án hình sự liên quan đến pháp nhân thương mại phạm tội. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:30:20 AM +00:00

Một số điểm mới về quyền con người trong Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017

Bài viết bàn về quyền con người, cùng với quyền công dân là những quyền thiêng liêng, gắn liền với mỗi cá nhân, trong các lĩnh vực của đời sống thì quyền con người luôn được pháp luật các quốc gia, trong đó có Việt Nam tôn trọng và ghi nhận thông qua các văn bản quy phạm pháp luật mà Nhà nước ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:19:32 AM +00:00

Hành vi trái pháp luật xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế so sánh với luật sáng chế Hoa Kỳ

Bài viết bàn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế phát sinh khi hội đủ ba điều kiện cơ bản: phải có thiệt hại xảy ra trên thực tế, có hành vi xâm phạm là hành vi trái pháp luật và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật gây thiệt hại và thiệt hại thực tế. Trong đó, hành vi xâm phạm là hành vi trái pháp luật chính là yếu tố tác động dẫn đến thiệt hại phải được bồi thường. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:11:07 AM +00:00

Đề xuất tên gọi ở phạm vi quốc tế cho biển Đông

Tranh chấp liên quan đến chủ quyền biển đảo trên Đông đang trở nên ngày càng phức tạp. Các quốc gia đều đưa ra chứng cứ khẳng định yêu sách của mình. Trong đó, tên gọi của biển Đông dù không phải là chứng cứ pháp lý cũng là một vấn đề cần phải quan tâm bởi chính bản thân tên gọi sẽ cho biết vùng biển đó gắn bó chặt chẽ với quốc gia nào. Bài viết sau đây xin đóng góp một số ý kiến cá nhân liên quan đến tên gọi biển Đông trên cơ sở tổng hợp nhiều công trình nghiên cứu có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:06:42 AM +00:00

Chính sách hình sự đối với nhóm tội xâm phạm sở hữu trong Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017

Trong phạm vi bài viết, đề cập đến chính sách hình sự của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với nhóm tội xâm phạm sở hữu, được quy định trong Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 12:59:34 AM +00:00

Bảo vệ lao động trẻ em bằng các điều khoản trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Bài viết Bảo vệ lao động trẻ em bằng các điều khoản trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế sẽ phân tích và đề xuất phương pháp sử dụng các điều khoản trong hợp đồng nhằm hạn chế việc sử dụng lao động trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 12:55:32 AM +00:00

Pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong mô hình kinh tế chia sẻ của Singapore – kinh nghiệm cho Việt Nam

Bài viết phân tích quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân trong nền kinh tế chia sẻ của Singapore. Từ đó bài viết sẽ trình bày một số vụ việc thực tiễn về bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân để qua đó đề xuất một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân.

10/19/2021 9:22:02 PM +00:00

Việt Nam với việc thực hiện nghĩa vụ thành viên về hợp tác phòng, chống mua bán người theo các điều ước quốc tế đa phương và khu vực

Bài viết giới thiệu, phân tích khuôn khổ pháp lý và nghĩa vụ cơ bản của các quốc gia trong hợp tác phòng, chống mua bán người; việc thực hiện nghĩa vụ và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống mua bán người của Việt Nam.

10/19/2021 11:02:50 AM +00:00

Hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự liên quan đến tội phạm mua bán người và những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đối với tội phạm mua bán người giữa Việt Nam với nước ngoài

Trong phạm vi bài viết này, tác giả đánh giá thực trạng hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự liên quan đến tội phạm mua bán người của Việt Nam hiện nay và đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự liên quan đến tội phạm về mua bán người trong thời gian tới.

10/19/2021 11:02:34 AM +00:00

Nâng cao chất lượng mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người trên cơ sở tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm mua bán người (MBN), việc nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết các vụ án này là hết sức cần thiết. Bài viết chỉ ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án MBN trên cơ sở lấy nạn nhân làm trung tâm.

10/19/2021 11:02:21 AM +00:00

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tố trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự mua bán người đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay

Tội phạm mua bán người trong những năm qua diễn biến còn phức tạp, đa dạng, quy mô và thủ đoạn hoạt động ngày càng nghiêm trọng, tinh vi; Nhiều vụ phạm tội có tổ chức, có sự câu kết chặt chẽ và có tính xuyên quốc gia, có sự câu kết giữa các đối tượng trong nước và nước ngoài.

10/19/2021 11:02:10 AM +00:00

Kỹ năng kiểm sát việc lập hồ sơ điều tra vụ án mua bán người

Hồ sơ điều tra vụ án mua bán người là toàn bộ những tài liệu, chứng cứ được thu thập trong quá trình điều tra vụ án theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS), do Điều tra viên lập nhằm chứng minh hành vi xảy ra là tội phạm, người thực hiện hành vi phạm tội và những tình tiết khác có liên quan đến vụ án.

10/19/2021 11:01:52 AM +00:00

Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và một số đề xuất khắc phục trong thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra, truy tố các tội danh về mua bán người và một số tội danh có liên quan: Cưỡng bức lao động, tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại

Bài viết trình bày những khó khăn vướng mắc của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong các vụ án mua bán người và một số tội danh có liên quan; Đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác này, góp phần hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.

10/19/2021 11:01:37 AM +00:00

Vai trò của giám định dữ liệu điện tử trong điều tra án mua bán người

Bài viết phân tích vai trò của hoạt động giám định dữ liệu điện tử và những khó khăn khi thu giữ dữ liệu điện tử, từ đó kiến nghị cách thức thu giữ dữ liệu điện tử nhằm nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người nói riêng và tội phạm nói chung.

10/19/2021 11:01:20 AM +00:00

Thủ đoạn sử dụng các ứng dụng mạng công nghệ thông tin, truyền thông để phạm tội mua bán người và việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý

Trong những năm gần đây, bên cạnh cách thức tổ chức và thực hiện tội phạm truyền thống của tội phạm mua bán người, các đối tượng còn sử dụng các phương tiện, công nghệ thông tin truyền thông trong việc chuẩn bị thực hiện tội phạm, tổ chức thực hiện tội phạm và che giấu tội phạm. Điều này khiến mức độ nguy hiểm của tội phạm tăng lên, số lượng người bị hại nhiều hơn, sau khi thực hiện tội phạm dễ trốn tránh pháp luật hơn.

10/19/2021 11:00:42 AM +00:00

Mua bán người qua mạng internet và một số khó khăn, vướng mắc khi giải quyết các vụ án mua bán người qua mạng Internet

Sử dụng mạng Internet là một trong những thủ đoạn và đồng thời là cách thức để các đối tượng tiếp cận dễ dàng hơn với nạn nhân trong các vụ án mua bán người. Trong bối cảnh hiện nay, người dân sử dụng mạng Internet như một nhu cầu tất yếu và cần thiết phục vụ cho công việc, sinh hoạt, giải trí với mức độ và số lượng người dùng ngày càng tăng. Do đó, các đối tượng cũng lợi dụng mạng Internet để tiếp cận, dụ dỗ, lừa gạt nạn nhân dưới nhiều hình thức khác nhau nên rất khó phát hiện để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

10/19/2021 10:58:18 AM +00:00

Hoạt động hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trong quá trình tiến hành tố tụng hình sự

Trong những năm gần đây, thực hiện nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm trong các chính sách, chương trình hành động phòng, chống mua bán người, công tác hỗ trợ nạn nhân ngày càng được quan tâm hơn ở nước ta. Bài viết phân tích hoạt động hỗ trợ nạn nhân mua bán người trong quá trình tố tụng hình sự và những hạn chế của hoạt động này trong giai đoạn hiện nay.

10/19/2021 10:58:00 AM +00:00

Vai trò của nhà nước trong việc hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người: Kinh nghiệm của Hungary

Tổ chức Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) đã liệt kê Hungary cùng với Bulgaria, Romania và Nigeria là bốn quốc gia trọng điểm của nạn mua bán người để bóc lột tình dục trong những năm gần đây. Xuất phát từ tình hình của một quốc gia thường phải đối mặt với nguy cơ gia tăng nhập cư bất hợp pháp, Nhà nước Hungary đã có những chính sách nhằm hạn chế những rủi ro cũng như cung cấp những dịch vụ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người, khắc phục những hậu quả mà loại tội phạm này mang đến.

10/19/2021 10:57:40 AM +00:00

Bảo đảm công lý đối với trẻ em là nạn nhân trong các vụ án mua bán người: Góc nhìn từ Vương Quốc Anh

Trẻ em được xác định là một trong những đối tượng yếu thế dễ dàng trở thành nạn nhân của nạn mua bán người trên khắp thế giới. Vương Quốc Anh là một trong những quốc gia có tỷ lệ nạn nhân của mua bán người cao, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Bài viết sẽ phân tích các vấn đề lý luận về tiếp cận công lý, thực tiễn tình hình mua bán người và các quy định cùng những những cách thức mà Vương Quốc Anh đã làm để phòng, chống mua bán người, bảo vệ và bảo đảm công lý đối với trẻ em là nạn nhân của nạn mua bán người.

10/19/2021 10:57:21 AM +00:00