of x

Summary report of coral reefs in Spartly Islands in April 2005

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 13 | FileSize: 2.41 M | File type: PPT
2 lần xem

Summary report of coral reefs in Spartly Islands in April 2005. The percentage of hard substratum cover will be using the Points Intercept method (Hodgson and Waddell,1996) on the 6 replicate of the transect 150 m total long The data was collected including by hard coral, soft coral (to the specific of genus and living growth of form. For example ACB: Acropora branching coral), dead coral, dead coral with algae, sea weed, sponge, gravel, sand, rock, silt/clay and other organism living in the coral reef. (English et al 1997).. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/summary-report-of-coral-reefs-in-spartly-islands-in-april-2005-p371tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu tới cộng đồng thư viện Summary report of coral reefs in Spartly Islands in April 2005.Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ,Năng lượng mang đến cho thư viện của mình.Xin mời bạn đọc đang cần cùng xem ,Tài liệu Summary report of coral reefs in Spartly Islands in April 2005 trong thể loại ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Năng lượng được giới thiệu bởi thành viên nang-luong đến thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Năng lượng , có tổng cộng 13 trang , thuộc file .PPT, cùng thể loại còn có Materials, methods, portable GPS unit , Acropora fastigata , Stylophora subseriata , coral species ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
The percentage of hard substratum cover will be using the Points Intercept method (Hodgson and Waddell,1996) on the 6 replicate of the transect 150 m total long , kế tiếp là The data was collected including by hard coral, soft coral (to the specific of genus and living growth of form, ngoài ra For example ACB: Acropora branching coral), dead coral, dead coral with algae, sea weed, sponge, gravel, sand, rock, silt/clay and other organism living in the coral reef, kế tiếp là (English et al 1997), nói thêm Summary report of coral reefs in Spartly Islands in April 2005 Phan Kim Hoang Nhatrang Oceanography Institute Materials and methods, bên cạnh đó • The percentage of hard substratum cover will be using the Points Intercept method (Hodgson and Waddell,1996) on the 6 replicate of the transect 150 m total long, bên cạnh đó • The data was collected including by hard coral, soft coral (to the specific of genus and living growth of form, nói thêm là For example ACB: Acropora branching coral), dead coral, dead coral with algae, sea weed, sponge, gravel, sand, rock, silt/clay and other organism living in the coral reef, ngoài ra (English et al 1997
 1. Summary report of coral reefs in Spartly Islands in April 2005 Phan Kim Hoang Nhatrang Oceanography Institute
 2. Materials and methods • The percentage of hard substratum cover will be using the Points Intercept method (Hodgson and Waddell,1996) on the 6 replicate of the transect 150 m total long • The data was collected including by hard coral, soft coral (to the specific of genus and living growth of form. For example ACB: Acropora branching coral), dead coral, dead coral with algae, sea weed, sponge, gravel, sand, rock, silt/clay and other organism living in the coral reef. (English et al 1997).
 3. • Survey locations were recorded with a portable GPS unit (WGS84), at each location one transect was surveyed independently of reef slope site ca: 8 – 12m deep.
 4. • Stony (hard) corals - species wherever possible (Veron and Pichon 1976, 1980, 1982, Veron, Pichon and Wijsman-Best 1977, Veron and Wallace 1984, Veron 1986, 1990, 2000, otherwise genus and growth form (e.g. Porites sp. of massive growth-form)
 5. Results Name Trident Pugat S.W Pugat W Parola E Parola N. E Parola S.W Date 17.Apr.2005 18.Apr.2005 21.Apr.2005 20.Apr.2005 20.Apr.2005 21.Apr.2005 o o o o o o Lat. 11 50786 11 42628 11 43182 11 45081 11 45238 11 44714 o o o o o o Long. 114 64916 114 32514 114 33580 114 35895 114 36218 114 35152 Transect o o o o o o 180 180 210 240 240 240 orient Depth min 20 feet 25 feet 25 feet 25 feet 20 feet 20 feet Depth max 22 feet 30 feet 30 feet 30 feet 22 feet 22 feet No. Of transect 5 5 5 5 5 5
 6. In total, some 164 reef-building coral species in 44 genera from 16 families recorded range among the 6 sites One coral species are new distribution records for Vietnam: Acropora fastigata and a further 1 species have been recently recorded from Vietnamese waters was Stylophora subseriata for the first time which species had found in Nhatrang bay in february 2005
 7. The list of hard coral species in the survey sites • Name Trident Pugad Pugad Parola E Parola Parola S.W W N.E S.W No. of 55 75 61 68 52 79 species Total of species in 6 locations: 164 species
 8. Some images of coral species Fungia scutaria Acropora cf. nana Acropora cf cuneata. Calastrea cf tumida
 9. Stylophora modax
 10. A new record Acropora fastigata Photo by Brian Stockwel
 11. Fungia horiida
 12. Isis hipputis
 13. Stylophora subseriata
675059

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm