Tài liệu miễn phí Năng lượng

Download Tài liệu học tập miễn phí Năng lượng

Nghiên cứu hiệu ứng tương quan phi điều hòa bằng mô hình debye trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia x–áp dụng đối với hợp kim hai thành phần

Hàm dịch chuyển tương quan trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X đã được xác định trên cơ sở hệ số Debye-Waller. Mô hình Debye tương quan phi điều hòa và mô hình Debye điều hòa đã được sử dụng để xây dựng các biểu thức giải tích của độ dịch chuyển trung bình bình phương, độ dịch chuyển tương đối trung bình bình phương, và hàm dịch chuyển tương quan phụ thuộc nhiệt độ và tỷ lệ pha tạp.

10/19/2020 3:59:09 PM +00:00

Simulation of neutron energy spectra of filtered thermal neutron beam

In this paper, simulation calculations of the energy spectra distribution of thermal neutrons transmitted through a filter section of sapphire and bismuth crystals were carried out. Techniques used sapphire and bismuth as neutron filters.

10/19/2020 3:59:03 PM +00:00

Analysis of trace element concentrations in artichokes at dalat using total reflection X ray fluorescence

Artichokes, which provide a lot of nutrients and minerals, are a specialty of Dalat. In our investigation, artichokes were collected at two artichoke farms in Ward 12 of Dalat from 2nd to 16th February 2020. Artichoke stems, leaves, flowers, and roots were studied with the Total Reflection X-ray Fluorescence (TXRF) technique.

10/19/2020 3:58:56 PM +00:00

Analysis of trace element atmospheric deposition by barbula indica moss at Baoloc using the total reflection X ray fluorescence technique

In this investigation, the Total Reflection X-ray Fluorescence (TXRF) technique detected 24 elements: Al, P, S, Cl, K, Sr, Sc, Ti, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, As, Br, Ba, La, Eu, Tb, Dy, Ta, Pb, Th, and U in Barbula indica moss collected at Baoloc (Vietnam) from November 2019 to March 2020. Factor analysis was used to explain contamination sources at the sampling sites.

10/19/2020 3:58:50 PM +00:00

Nghiên cứu sản xuất cao đạm cá từ cá hồi sử dụng trong phòng ngừa nhiễm lạnh cho bộ đội hoạt động trên biển

Sử dụng enzyme thương mại có thể thúc đẩy nhanh quá trình thủy phân cá tạo dung dịch đạm cá với nồng độ axit amin cao. Trong nghiên cứu này, quy trình sản xuất thử nghiệm dịch cao đạm cá từ cá hồi đã được nghiên cứu.

10/19/2020 3:06:52 PM +00:00

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển bền vững điện mặt trời tại Việt Nam

Nội dung chính của bài viết đi sâu vào đánh giá thực trạng phát triển điện mặt trời, chỉ ra những tồn tại và thách thức, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm từng bước tháo gỡ và tạo điều kiện cho phát triển bền vững điện mặt trời tại Việt Nam.

9/25/2020 1:10:15 AM +00:00

Xử lý chất hoạt động bề mặt trong nước bằng hệ xúc tác quang học Cu2+/TiO2 và ánh sáng mặt trời

Trong nghiên cứu này, hệ xúc tác quang học bao gồm vật liệu Cu2+/TiO2 và ánh sáng mặt trời (hầu hết là ánh sáng trong vùng nhìn thấy) được sử dụng để giảm COD (Chemical Oxygen Demand) của nước có chứa chất hoạt động bề mặt (CHĐBM).

9/24/2020 9:52:50 PM +00:00

Đề thi học kỳ môn học Năng lượng tái tạo - VP Xây dựng

Đề thi học kỳ môn học Năng lượng tái tạo giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để củng cố các kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi học kì. Mời các em và các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo.

9/24/2020 6:35:55 PM +00:00

Đánh giá thời gian làm việc hiệu quả tới sản lượng lò chợ cơ giới hóa vỉa 11 mỏ than Hà Lầm

Bài viết đề xuất phương pháp xác định thời gian làm việc hiệu quả của chu kỳ sản xuất lò chợ thực tế dựa trên từng công đoạn thành phần. Từ đó đánh giá ảnh hưởng của thời gian làm việc hiệu quả đến sản lượng khai thác lò chợ cơ giới hóa, có tính toán trong điều kiện cụ thể tại vỉa 11, mỏ than Hà Lầm.

9/24/2020 5:11:38 PM +00:00

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống thông gió mỏ than Quang Hanh

Bài viết nghiên cứu nhằm đánh giá chất lượng thông gió của mỏ than Quang Hanh, bài báo tiến hành khảo sát đánh giá hiện trạng chất lượng thông gió các lò chợ, các gương lò chuẩn bị, các công trình thông gió và đánh giá chế độ làm việc các trạm quạt gió chính.

9/24/2020 5:10:59 PM +00:00

Đánh giá một số mô hình dự báo chấn động khi nổ mìn tại mỏ đá vôi Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Bài viết sử dụng các kết quả đo giám sát nổ mìn tại mỏ đá vôi Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ và sử dụng các mô hình khác nhau để dự báo tốc độ dao động của nền công trình ảnh hưởng đến các công trình bảo vệ xung quanh.

9/24/2020 5:10:53 PM +00:00

Thiết kế, thi công mạch điều khiển sạc MPPT năng lượng mặt trời

Nghiên cứu này nhằm thiết kế, thi công mạch sạc tối đa công suất cho hệ thống năng lượng mặt trời. Điện mặt trời ngày càng được sử dụng rộng rãi, tuy nhiên, một trong những nhược điểm của nguồn năng lượng mặt trời cần phải có thiết bị lưu trữ như ắc quy. Để sạc ắc quy được tối ưu thì cần có mạch điều khiển sạc.

9/24/2020 4:53:19 PM +00:00

Study on establishing a mining group of deposit and an exploration grid pattern for lead - zinc ore in Ban Lim area, Cao Bang province

The paper-based on collecting, synthesizing, and geological processing data. In addition, mathematical methods were also applied to recognize studied objects of the exploration process using a quantitative description. The results how that the lead-zinc orebodies in Ban Lim area mainly occurred in lens-shaped and distributed in layered surfaces of the dolomitized limestone of Coc Xo formation.

8/29/2020 10:33:59 AM +00:00

Giáo trình Thông gió hầm mỏ (Bентиляция шахт и рудников)

Giáo trình Thông gió hầm mỏ (Bентиляция шахт и рудников) trình bày kỹ năng cần thiết cho hoạt động nghề nghiệp sau này của họ trong việc lựa chọn và tính toán các thông số của các phương pháp và kế hoạch thông gió khu vực đào và các công trình cụt, các phương pháp cơ bản để tính toán thông gió trong hầm mỏ, mỏ và hố hở.

8/29/2020 6:33:05 AM +00:00

World practice of using biogas as alternative energy

The article evaluates the biogas as the alternative energy source useful for contributing to the future. Biogas has been found to offer one of the best alternatives due to its economic significance as well as the improved sustainable development through reduced greenhouse gas emissions. The work investigates the production of biogas as an alternative source of energy while outlining its significance in reducing the issues of power energy as well as environmental pollution. The authors analysed the level of bioenergy development in Kazakhstan and around the globe.

8/29/2020 5:14:25 AM +00:00

What difference urban sprawl, industrialization and migration can make in energy consumption? A time-series analysis of Thailand

The study shows that if people start spreading by increasing urbanization and migrating then it will imply a positive effect on the energy consumption of the population. The research is contributed on the data gathered over a period of 25 years. The independent variables of the research are urban sprawl, industrialization and migration and their effect is measured on the dependent variable that is energy consumption.

8/29/2020 5:14:19 AM +00:00

Venture financing and the fuel and energy complex: Investing in alternative Energy

The study is based on both quantitative and qualitative indicators of the development of venture financing in the fuel and energy complex through the prism of opinions of the main participants in this market. The data obtained during the expert survey is supplemented by supporting materials, including those taken from sources, such as EnergyTech, CB Insights, PwC, and Bloomberg, as well as information posted on the Internet portals of companies and other freely available sources. The study of expert opinions has revealed the main barriers and factors that favorably affect the growth of venture investments in alternative energy. In the interview, the authors have identified priority measures to attract venture capital (VC) to renewable energy projects, stimulating the flow of free capital for innovative startups and increasing the quantity and quality of high-tech energy projects. Moreover, the paper reviews effective mechanisms for attracting investments in renewable energy sources and their experience in applying countries with a developed VC market.

8/29/2020 5:14:13 AM +00:00

Towards a low-carbon economic sustainable development: Scenarios and policies for Kazakhstan

This paper analyses analysis current and future dependence of agriculture, industry, oil and gas sector on water supply in Kazakhstan under varying socioeconomic and climate change scenarios. To conduct the scenarios analysis, a multiple linear model was used; the model has been widely used to examine complex water systems in the water resource planning sector all around the world. The paper results show that by 2050 total water demand under normal weather conditions could increase from 20188.62 m3 in 2015 to 23010.18 m3 under sustainable use scenario, to 26794.85 m3 under current trends (CT) baseline scenario, and up to 30220.46 m3 under the more resource intensive scenario, however, the future water demand may be affected by environmental changes.

8/29/2020 5:14:00 AM +00:00

Time series analysis of carbon dioxide emission, population, carbon tax and energy use in south Africa

The objective of this study sought to establish the link among carbon emission, carbon tax, energy use and population. The objective was achieved using the autoregressive distributive lag model (ARDL) since it gives accurate parameters.

8/29/2020 5:13:54 AM +00:00

Theoretical implications of renewable energy using improved cooking stoves for rural households

The focus of present research is the efficient utilization of solar energy and biomass using improved cooking stoves. Additionally, the vulnerability can be reduced by optimizing solar energy utilization and enhanced individuals’ adaptive capacity with the use of improved cooking stoves. The environmental benefits of the use of improved cooking stoves through solar energy are also discussed.

8/29/2020 5:13:48 AM +00:00

The lead lag relationship between spot and futures markets in the energy sector: Empirical evidence from indian markets

The study aims at finding the intraday Lead-Lag relationship between Spot and Futures Market for Energy Sectors Stocks on which Single Stock Futures (SSFs) is available, by applying 1-min Price Returns for the period ranging from April 1, 2017 to March 31, 2019. The study explores pricediscovery between stock futures and their underlying stocks by applying vector error correction model, Hasbrouck (1995) Information Shares, and Common Factor Component Weights of Gonzalo and Granger (1995). The findings indicate that trades in the Futures Market contribute more to Price-Discovery than Spot Market.

8/29/2020 5:13:36 AM +00:00

The investments in energy distribution networks: Does company ownership matter

This paper revolves around the challenges currently tackled by the energy distribution sector, where infrastructural investments play a vital role in both increasing the industry’s internal efficiency and developing national economies. In natural gas and electricity sectors, the liberalisation process began in Europe at the end of the 1990s has triggered a change in the industry’s competitive framework, encouraging investments by companies aiming at improving their industrial and organisational efficiency.

8/29/2020 5:13:30 AM +00:00

The influence of fiscal progress on energy consumption in Kazakhstan

This research paper centers on the link between energy usage, economic progress, fiscal expansion, and energy prices in Kazakhstan using the Vector Error Correction Model Technique. The valuation results revealed a positive and substantial influence on economic and financial development on the consumption of energy.

8/29/2020 5:13:24 AM +00:00

The influence of biological asset accounting policies and corporate governance practices on the financial performance: Moderating role of knowledge about renewable energy

This study aims to prove empirically whether there is an influence of biological asset accounting policy implications, good corporate governance practices and company size on financial performance along with the moderating role of knowledge about renewable energy in agricultural sector companies. Research data were collected through questionnaire instruments, face-to-face interviews and group discussion forums which were conducted in several places in Indonesia by sampling with non-probability sampling.

8/29/2020 5:13:12 AM +00:00

The increasing of competitiveness of agro-industry products through institutional empowerment to support the achievement of sustainable agricultural development

The aim of present literature is to examine the importance of institutional empowerment comprehensively related to the increasing competitiveness of agro-industry products in the perspective of bio-industrial agriculture for the achievement of sustainable agricultural development, which is enriched with a review of various studies and other related literature by using a quantitative descriptive method. The depletion of petroleum reserves and the length of the process of the formation of fossil fuel materials require us to immediately innovate to produce alternative and renewable energy, and some of them have been produced from various bio-industrial studies.

8/29/2020 5:13:06 AM +00:00

Synthesis of a novel polymer via the coupling reaction of cyanuric chloride and a di-amine

Polymers containing hydrogen bonds are of great significance as they have the potential to strengthen the mechanical properties of a material through non-covalent crosslinking, which is the basis for paint and self-healing materials. In this work we describe a method to obtain a novel polymer via the coupling reaction of cyanuric chloride and a di-amine. We investigate the reaction conditions to optimise the polymerization yield and molecular weight polydispersity. The polymerization process was characterised by gel permeation chromatography (GPC), nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR), and attenuated total reflection Fourier-transform infrared (ATR FT-IR) spectrometry

8/29/2020 5:12:04 AM +00:00

Strategic energy partnership between Russia and China

During recent years the role of energetic security in Russia steadily increases. After deterioration Russian relations with West countries in energy sector stay single stable economic tool, which Russia use for the maintenance of impact in surrounding region. Instability of the importers market which is priority for the country, bounded with excitements about use by Russia theirs position on the energetic, markets for reaching political goal through the development of projects such as Nord Stream 2 and Turkish stream. In its turn in latest decade, Russia aspires to ensure solid positions in Siberia and Far East. American companies refuse to participate in the execution of orders for Russia due to the unstable political situation and stricter restrictive and regulatory measures, which makes the level of risk of cooperation unacceptable.

8/29/2020 5:11:57 AM +00:00

Rule of law and environment nexus in Saudi Arabia

The environmental quality of any country is heavily depending on the rule of law. The Saudi government targets and achieves many transformations to reduce the fossil energy and to shift to cleaner production. To achieve a cleaner environment, the law and order is very important factor. Therefore, we scrutinize the role of rule of law on the CO2 emissions of Saudi Arabia using the period 1996-2014.

8/29/2020 5:11:33 AM +00:00

Rooftop PV system policy and implementation study for a household in Indonesia

This paper discusses the recent solar rooftop photovoltaic (PV) system policies in Indonesia, particularly for the implementation of the residential sector. The aim of this study is to demonstrate the rooftop PV system for a household based on the current related policies. The study is conducted by literature reviews and computer simulation for a typical rooftop PV system for residential in Surabaya, Indonesia.

8/29/2020 5:11:27 AM +00:00

Renewable energy, foreign direct investment and sustainable development: An empirical evidence

Renewable energy is replenished on a human timescale. The concern for the use of renewable energy is growing across the globe due to depleting nonrenewable sources and various environmental issues. We construct a model of sustainable development to demonstrate the causality and co-integration between Foreign Direct Investment (FDI) inflows and renewable energy consumption. We consider data of select 43 countries for the period from 2005 to 2017 and apply panel data analysis. The results reveal a unidirectional causality from renewable energy consumption to FDI inflows and the presence of a long-run relationship. Consequently, the constructed model will assist the government, non-government organizations, and companies in evaluating the significance of renewable energy and FDI inflows in sustainable development.

8/29/2020 5:11:15 AM +00:00