Tài liệu miễn phí Năng lượng

Download Tài liệu học tập miễn phí Năng lượng

Giải pháp kỹ thuật công nghệ nâng cao hiệu quả khai thác đá khối ở Nghệ An

Bài viết tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến các mỏ khai thác đá khối trên địa bàn tỉnh Nghệ An là cần thiết và ý nghĩa

12/29/2020 4:23:42 PM +00:00

Đặc điểm quặng hóa chì - kẽm khu vực Phia Đăm – Khuổi Mạn

Bài viết giới thiệu một số kết quả nghiên cứu mới về đặc điểm quặng hóa chì - kẽm khu vực Phia Đăm - Khuổi Mạn trên cơ sở áp dụng phương pháp địa chất truyền thống, kết hợp phương pháp nghiên cứu thành phần vật chất và phương pháp toán thống kê.

12/29/2020 4:07:37 PM +00:00

Đánh giá việc phân bổ tài nguyên khoáng sản Việt Nam theo khía cạnh kinh tế và chính sách

Bài viết phân tích thực trạng phân bổ tài nguyên khoáng sản theo thành phần kinh tế và theo thời gian, việc phân bổ nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản và từ đó đánh giá việc phân bổ tài nguyên khoáng sản của Việt Nam trên hai khía cạnh là kinh tế và chính sách. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất ba nhóm giải pháp để hỗ trợ Việt Nam phân bổ hiệu quả nguồn tài nguyên này, gồm: xác định rõ ràng và đầy đủ mục tiêu phân bổ tài nguyên khoáng sản, xây dựng các chính sách phân bổ tài nguyên khoáng sản hướng tới kinh tế thị trường và xây dựng các chính sách đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.

12/29/2020 1:07:30 PM +00:00

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hạt nhân: Số 64 - tháng 9/2020

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hạt nhân: Số 64 - tháng 9/2020 trình bày các nội dung chính sau: Điện hạt nhân - Nguồn năng lượng cần có trong Quy hoạch Điện VIII, tiềm lực Điện hạt nhân Liên bang Nga và chiến lược phát triển, điện hạt nhân, quản lý tai biến y khoa trong y học bức xạ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 12:50:03 PM +00:00

Điện hạt nhân - nguồn năng lượng cần có trong quy hoạch điện VIII

Mục đích nghiên cứu của bài viết dưới đây nêu bật được bức tranh tổng thể về tình hình phát triển ĐHN trên thế giới và Việt Nam, từ đó đề xuất các kiến nghị tiếp tục đưa ĐHN là nguồn năng lượng cần phải có trong quy hoạch điện VIII.

12/29/2020 12:44:54 PM +00:00

Tiềm lực điện hạt nhân Liên bang Nga và chiến lược phát triển

Năng lượng hạt nhân và điện hạt nhân của Liên bang Nga nói riêng đang phát triển sôi động ở trong nước cũng như tại thị trường, dự án ở nước ngoài. Liên bang Nga đang tiến dần lên phía trước với các kế hoạch mở rộng vai trò của năng lượng hạt nhân, điện hạt nhân bao gồm cả phát triển công nghệ lò phản ứng mới, đồng thời hướng đến chu trình nhiên liệu khép kín và coi các lò phản ứng nhanh là chìa khóa cho việc này.

12/29/2020 12:44:48 PM +00:00

Điện hạt nhân – góc nhìn chuyên gia

Năng lượng là một thành phần cơ bản của cơ sở hạ tầng. Năng lượng có vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phát triển năng lượng phải dựa trên quan điểm vĩ mô, dài hạn và phù hợp với nguyên tắc 3E: Phát triển kinh tế (Economic Development), An ninh năng lượng (Energy Security) và Bảo vệ môi trường (Environmental Protection).

12/29/2020 12:44:42 PM +00:00

Khả năng ứng dụng sóng siêu âm kiểm tra bê tông kết cấu bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao mô phỏng tai nạn nóng chảy lõi lò phản ứng hạt nhân

Bê tông được sử dụng trong xây dựng các cơ sở hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân với hai mục đích chính: (1) che chắn bức xạ ion hóa và (2) nâng đỡ các kết cấu của thùng lò phản ứng. Kết cấu bê tông gần thùng lò phản ứng được gọi là tường chắn sinh học (biological shielding wall)- BSW (hình 1) bao quanh thùng lò và có chiều dày từ 1-3 mét tùy thuộc vào thiết kế.

12/29/2020 12:44:35 PM +00:00

Tăng trưởng, xu hướng và dự báo về thị trường kiểm tra không phá hủy (NDT) trên toàn thế giới giai đoạn 2020-2025

Thị trường kiểm tra không phá hủy được chia theo loại (dịch vụ và thiết bị), công nghệ (kiểm tra phóng xạ, kiểm tra siêu âm, kiểm tra từ tính, kiểm tra thẩm thấu, kiểm tra trực quan, kiểm tra dòng điện xoáy,…), lĩnh vực (dầu khí, điện và năng lượng, xây dựng, ô tô và giao thông vận tải, hàng không vũ trụ, và quốc phòng) và địa lý.

12/29/2020 12:44:29 PM +00:00

Phát triển chương trình đào tạo nhân lực NDT tại Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

Phát triển chương trình đào tạo (CTĐT) là quá trình liên tục làm hoàn thiện CTĐT. Việc phát triển CTĐT nhân lực NDT tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng, then chốt, quyết định hiệu quả, hiệu lực của các chương trình kiểm soát và đảm bảo chất lượng (QA/QC) trong công nghiệp với hàng loạt các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, thông qua công cụ là các phương pháp, kỹ thuật Kiểm tra Không phá hủy (NDT) từ truyền thống đến hiện đại.

12/29/2020 12:44:23 PM +00:00

Quản lý tai biến y khoa trong y học bức xạ

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 43/2018/TT-BYT hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong khám và chữa bệnh. Báo cáo này trình bày những bài học kinh nghiệm trên thế giới liên quan tới quản lý tai biến và lỗi trong chẩn đoán X-quang, học hạt nhân và xạ trị; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tai biến y khoa trong y học bức xạ và bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, giảm thiểu rủi ro bức xạ đối với công chúng.

12/29/2020 12:44:17 PM +00:00

Quản lý hoạt động khai thác đá bằng thiết bị bay không người lái ở mỏ đá Tà Zôn 2

Bài nghiên cứu này nhằm giới thiệu tính khả thi trong ứng dụng thiết bị bay không người lái vào công tác quản lý mỏ khai thác lộ thiên. Dữ liệu của bài báo được thu thập từ quá trình bay chụp thực địa ở mỏ đá Tà Zôn 2 bằng thiết bị Phantom 4 tại hai thời điểm (tháng 10/2018 và tháng 02/2019).

12/29/2020 12:15:02 PM +00:00

Đánh giá tiềm năng gió và tối ưu hóa phân bố tua-bin trong trang trại điện gió sử dụng phần mềm WAsP và WindPRO

Bài viết trình bày lý thuyết thống kê gió từ số liệu quan trắc thông qua hàm thống kê gió Weibull. So sánh tương quan số liệu đo gió ngắn hạn và dài hạn (từ nguồn dữ liệu mesoscale – NASA, trạm Khí tượng thủy văn …) được thực hiện bằng module MCP (Measure-Correlate-Predict).

12/29/2020 12:06:30 PM +00:00

Mineral compositions of magmatic dikes cutting across Khe Phen granites (Huong Tra, Thua Thien Hue, central Vietnam)

The Khe Phen granite quarry located in Huong Tra district (Thua Thien Hue province) has been confirmed as a part of the Ba Na granitoid complex (G/K2bn), mostly composed of two-mica granite and porphyritic granite. Field survey data show that the granites here are cut across by five distinct narrow dikes (about 50–70 cm wide), including granite pegmatite, granite aplite, aplite, granodiorite, and lamprophyre. The mineral compositions of the granite pegmatite and aplite dikes are similar to those of the host granite, which is mainly comprised of quartz (27–35%), orthoclase (45–58%), plagioclase (4–15%), biotite (1–3%), and a few opaque minerals.

12/29/2020 10:59:08 AM +00:00

Nghiên cứu xu hướng điện khí hóa giao thông ở Việt Nam và đánh giá kinh tế kỹ thuật trạm sạc xe điện hai bánh tích hợp điện mặt trời tại tòa nhà E.Town 2 - Tp. Hồ Chí Minh

Bài viết này nhằm mục đích nghiên cứu xu hướng điện khí hóa giao thông và tính khả thi của trạm sạc xe điện tích hợp điện mặt trời cho xe điện hai bánh tại Việt Nam đồng thời đề xuất các phương án trạm sạc xe điện sử dụng điện mặt trời tại tòa nhà văn phòng (E.Town 2 - Tp. Hồ Chí Minh) và tiến hành đánh giá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho các phương án.

12/29/2020 10:40:24 AM +00:00

Các giải pháp hiệu quả trong nhập khẩu và vận chuyển than nhằm đảm bảo ổn định nguồn cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN)

Bài viết tiến hành nghiên cứu phân tích so sánh các nguồn cung ứng than trên thế giới cũng như các chiến lược xuất khẩu than của các quốc gia, thông qua đó đã đề xuất các giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo hoạt động nhập khẩu than ổn định trong tương lai để cung ứng cho các nhà máy nhiệt điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam.

12/29/2020 9:32:22 AM +00:00

Đánh giá phơi nhiễm ngắn hạn cá nhân đối với hơi 131I trong quá trình sản xuất đồng vị phóng xạ

Bài viết hướng đến việc đánh giá lượng phơi nhiễm ngắn hạn đối với hơi 131I cho từng cá nhân tham gia sản xuất 131I bằng phương pháp chưng cất khô. Kết quả cho thấy lượng phơi nhiễm là khá thấp nhưng khác nhau đáng kể giữa các nhân viên.

12/29/2020 12:49:32 AM +00:00

Nghiên cứu vị trí phơi chiếu theo thời gian của các nhân viên sản xuất 131I tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt

Vị trí phơi chiếu theo thời gian với độ phân giải 1 phút của nhóm 9 nhân viên bức xạ trong năm 2015 được khảo sát trong nghiên cứu này. Đối tượng là các nhân viên tham gia sản xuất 131I bằng phương pháp chưng cất khô tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân.

12/29/2020 12:49:07 AM +00:00

Ứng dụng các bộ biến đổi điện tử công suất trong điều khiển nối lưới cho nguồn pin mặt trời và pin nhiên liệu

Bài viết đã đưa ra kết quả mô phỏng điều khiển nối lưới cho nguồn pin mặt trời và pin nhiên liệu sử dụng các bộ biến đổi điện tử công suất, nhằm duy trì công suất phát tối đa của hệ thống bất chấp tải nối với hệ thống.

12/29/2020 12:49:01 AM +00:00

Khảo sát và đánh giá an toàn bức xạ đối với I131 trong không khí tại khu vực sản xuất đồng vị phóng xạ

Khi có quá trình chưng cất diễn ra, không khí tại Khu vực sản xuất I-131 của Viện Nghiên cứu Hạt nhân được lấy mẫu một cách gián đoạn bằng các phin lọc chuyên dụng. Có 206 mẫu không khí được hút trong năm 2015, sau đó được đo trên hệ phổ kế gamma phông thấp để tính toán nồng độ.

12/29/2020 12:46:52 AM +00:00

Một số giải pháp khai thác nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Bài viết tổng hợp các nguồn năng lượng mới nổi bật hiện nay để giúp người đọc thấy được tiềm năng về các nguồn năng lượng mới trên thế giới và Việt Nam, qua đó nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng và tìm kiếm nguồn năng lượng mới trong cộng đồng; từ đó đề xuất một số giải pháp khai thác nguồn năng lượng mới ở Việt Nam.

12/28/2020 10:33:24 PM +00:00

Effect of various nitrogen sources on microalgal growth and lipid content in Chlorella pyrenoidosa NCIM 2738 and ANK-1

The rapid population growth, fast agricultural extensions, increased urbanization and industrialization have together stressed the exploration of eco-friendly sustainable and renewable energy resources in meeting the energy needs. Biodiesel is a fuel that comprises mono-alkyl esters of long-chain of fatty acids derived from vegetable oils. Microalgae have tremendous capacity of biosynthesis of TAG compared to other terrestrial crops. The aim of present work was to study effect of various nitrogen sources on the patterns of microalgae growth and the lipid content.

12/28/2020 9:59:27 PM +00:00

Nghiên cứu cải tiến quy trình chế tạo pin mặt trời nhạy quang trên chất màu N719 nhằm nâng cao hiệu suất của pin

Bài viết trình bày việc chế tạo pin mặt trời trên chất màu nhạy quang bằng phương pháp in lụa. Bằng phương pháp này, TiO2 và platin được phủ lên đế thủy tinh dẫn FTO để chế tạo điện cực anode và cathode.

12/28/2020 9:21:12 PM +00:00

Thuật toán cải thiện độ phân giải phổ gamma nối tầng bậc hai

Bài viết trình bày một thuật toán cải thiện độ phân giải năng lượng của phổ phân rã gamma nối tầng. Độ phân giải năng lượng có vai trò rất quan trọng trong phân tích phổ gamma. Độ phân giải năng lượng càng nhỏ (tốt), khả năng phát hiện đỉnh và xác định chính xác diện tích đỉnh càng cao. Thuật toán đưa ra được xây dựng dựa trên cơ sở các phân tích về độ phân giải năng lượng của phổ kế cộng biên độ các xung trùng phùng sử dụng kỹ thuật tương tự. Thuật toán đã được thử nghiệm với một số phổ phân rã gamma nối tầng của hạt nhân 164Dy thu được từ thí nghiệm đo phân rã gamma nối tầng sử dụng hệ phổ kế trùng phùng gamma ghi sự kiện – sự kiện của Viện nghiên cứu hạt nhân. Các phổ phân rã gamma nối tầng bậc hai tương ứng với chuyển dời nối tầng từ trạng thái hợp phần về các trạng thái cuối có năng lượng 0, 74 và 242 keV đã được đánh giá.

12/28/2020 8:14:18 PM +00:00

Tổng quan về các mô hình dự báo năng lượng – khả năng áp dụng mô hình dự báo POLES cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Bài viết này sẽ tổng hợp về mô hình dự báo năng lượng trên thế giới trong đó đi sâu tìm hiểu mô hình POLES và xem xét khả năng áp dụng của nó trong dự báo năng lượng ở Việt Nam.

12/28/2020 8:09:22 PM +00:00

Tiềm năng và xu hướng sử dụng năng lượng sạch ở Việt Nam

Bài viết trên cơ sở phân tích thực trạng sử dụng năng lượng sạch ở Việt Nam, bài báo đưa ra bức tranh toàn cảnh về tiềm năng phát triển các nguồn nguyên liệu sạch sẵn có như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh khối, năng lượng địa nhiệt, năng lượng từ nguồn rác thải sinh hoạt,…

12/28/2020 8:09:15 PM +00:00

Nghiên cứu hiệu ứng tương quan phi điều hòa bằng mô hình debye trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia x–áp dụng đối với hợp kim hai thành phần

Hàm dịch chuyển tương quan trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X đã được xác định trên cơ sở hệ số Debye-Waller. Mô hình Debye tương quan phi điều hòa và mô hình Debye điều hòa đã được sử dụng để xây dựng các biểu thức giải tích của độ dịch chuyển trung bình bình phương, độ dịch chuyển tương đối trung bình bình phương, và hàm dịch chuyển tương quan phụ thuộc nhiệt độ và tỷ lệ pha tạp.

10/19/2020 3:59:09 PM +00:00

Simulation of neutron energy spectra of filtered thermal neutron beam

In this paper, simulation calculations of the energy spectra distribution of thermal neutrons transmitted through a filter section of sapphire and bismuth crystals were carried out. Techniques used sapphire and bismuth as neutron filters.

10/19/2020 3:59:03 PM +00:00

Analysis of trace element concentrations in artichokes at dalat using total reflection X ray fluorescence

Artichokes, which provide a lot of nutrients and minerals, are a specialty of Dalat. In our investigation, artichokes were collected at two artichoke farms in Ward 12 of Dalat from 2nd to 16th February 2020. Artichoke stems, leaves, flowers, and roots were studied with the Total Reflection X-ray Fluorescence (TXRF) technique.

10/19/2020 3:58:56 PM +00:00

Analysis of trace element atmospheric deposition by barbula indica moss at Baoloc using the total reflection X ray fluorescence technique

In this investigation, the Total Reflection X-ray Fluorescence (TXRF) technique detected 24 elements: Al, P, S, Cl, K, Sr, Sc, Ti, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, As, Br, Ba, La, Eu, Tb, Dy, Ta, Pb, Th, and U in Barbula indica moss collected at Baoloc (Vietnam) from November 2019 to March 2020. Factor analysis was used to explain contamination sources at the sampling sites.

10/19/2020 3:58:50 PM +00:00