Tài liệu miễn phí Năng lượng

Download Tài liệu học tập miễn phí Năng lượng

Xây dựng định mức năng suất thiết bị khai thác phù hợp điều kiện sản xuất tại các mỏ bauxit thuộc TKV

Bộ định mức mỏ tự xây dựng chỉ áp dụng cục bộ chưa không mang tính phổ quát cho các mỏ bauxit thuộc TKV, bộ định mức năng suất thiết bị hiện hành TKV xây dựng và sử dụng cho các mỏ than lộ thiên chưa phù hợp với điều kiện khai thác mỏ bauxit, gây ra không ít khó khăn trong công tác quản lý kỹ thuật, cũng như đối với công tác quản trị chi phí. Bài báo đề xuất xây dựng định mức năng suất thiết bị, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kỹ thuật, trình độ công nghệ của các mỏ bauxit thuộc TKV, mức năng suất xây dựng tiên tiến, hợp lý, đảm bảo chi phí sản xuất các khâu công nghệ tối ưu. Mời các bạn tham khảo!

10/20/2021 6:02:02 PM +00:00

Vận hành tối ưu hệ thống năng lượng (điện - gas) có xét đến năng lượng mặt trời, gió và hệ thống tích trữ trên cơ sở mô hình Energy Hub

Trong bài báo này, trung tâm năng lượng (Energy Hub) được xem như là một siêu nút kết nối giữa điện năng, khí tự nhiên, mặt trời và gió; sau đó thông qua các thiết bị chuyển đổi và hệ thống tích trữ năng lượng để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, nhiệt, và làm mát của phụ tải. Ngôn ngữ lập trình bậc cao GAMS được sử dụng để giải quyết vấn đề vận hành tối ưu mạng năng lượng (Energy Network - EN) với hàm mục tiêu tổng chi phí sử dụng năng lượng và phát thải nhà kính (NO2, SO2, và CO2) nhỏ nhất. Mời các bạn tham khảo!

10/20/2021 5:55:15 PM +00:00

Mô phỏng ảnh hưởng của pin mặt trời áp mái tới hiệu quả năng lượng tòa nhà

Trong bài viết này, đối tượng nghiên cứu được lựa chọn là một tòa nhà chung cư thu nhập thấp tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm phân tích tác động của pin mặt trời áp mái đối với hiệu quả năng lượng tòa nhà. Kết quả nghiên cứu cho thấy pin mặt trời áp mái không chỉ cung cấp thêm điện năng mà còn giảm bức xạ mặt trời xuống mái nhà.

10/19/2021 6:50:15 AM +00:00

Nhận dạng tấm pin mặt trời bị lỗi dựa trên hình ảnh điện phát quang bằng deep learning

Bài viết đề xuất sử dụng mô hình deep learning để tự động hóa việc phân loại tấm pin mặt trời bị lỗi. Mô hình này bao gồm mạng nơron tích chập được dùng để trích xuất đặc trưng và thuật toán máy học véctơ hỗ trợ để nhận dạng.

10/18/2021 12:23:14 PM +00:00

Tối ưu hóa hệ thống năng lượng tích hợp trên cơ sở mô hình trung tâm năng lượng

Bài viết này đề xuất mô hình tích hợp của nhiều dạng năng lượng khác nhau bao gồm điện năng, khí tự nhiên, nhiệt sưởi với năng lượng tái tạo trên cơ sở mô hình trung tâm năng lượng. Phân bố năng lượng tối ưu trong hệ thống điện, khí tự nhiên và hệ thống sưởi được tính toán bởi hàm mục tiêu mức tiêu hao năng lượng, chi phí phát thải ra môi trường và chi phí cắt giảm năng lượng gió.

10/18/2021 12:20:46 PM +00:00

Tổng quan về các phương pháp tái chế pin thải Liti

Bài viết trình bày một số phương pháp đang được nghiên cứu hoặc sử dụng để thu hồi các kim loại giá trị trong pin thải Liti. Từ đó hướng tới các nghiên cứu đánh giá việc áp dụng trong tương lai.

10/15/2021 3:42:15 AM +00:00

Tìm hiểu về năng lượng tái tạo

Hiện nay trên các phương tiện truyền thông, chúng ta hay bắt gặp cụm từ “năng lượng tái tạo” hay “năng lượng tái sinh”. Ý nghĩa của cụm từ này là gì và từ đâu chúng ta có năng lượng tái sinh, tác dụng của nó ra sao, bài viết này nhằm trao đổi, tìm hiểu cho rõ.

10/15/2021 3:26:46 AM +00:00

Trao đổi về tua bin công suất lớn trong nhà máy nhiệt điện vận hành với tần số điện 50 Hz và 60 Hz

Bài viết phân tích các đặc điểm của tua bin công suất lớn trong nhà máy nhiệt điện với các tần số lưới điện 50 Hz hoặc 60 Hz. Việc lựa chọn tần số lưới điện của các quốc gia, khu vực trên thế giới phần lớn do yếu tố lịch sử. Hệ thống điện Việt Nam sử dụng tần số 50 Hz mang lại lợi thế giúp các nhà máy nhiệt điện có cấu hình tổ máy tua bin đơn giản hơn so với các nhà máy cùng qui mô nhưng hoạt động ở tần số 60 Hz.

10/15/2021 2:22:39 AM +00:00

Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng công suất sóng siêu âm trong thiết bị sấy sâm bố chính bằng phương pháp bơm nhiệt kết hợp sóng siêu âm

Sâm Bố Chính (Abelmoschus sagittifolius) là một dược liệu quý, có giá trị cao, thành phần hóa học chính là saponin triterpen, coumarin, chất nhầy, acid béo, đường khử, polyphenol, các nguyên tố vi lượng. Bài viết trình bày phương pháp thực nghiệm và kết quả nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng công suất sóng siêu âm đến thời gian sấy, chi phí điện năng cũng như tổn thất saponin của sâm bố chính.

10/15/2021 2:22:32 AM +00:00

Thiết kế kênh đo thông lượng nơtron sử dụng buồng ion hóa KNK-3 tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

Kênh đo thông lượng nơtron được thiết kế bao gồm buồng ion hóa (CIC) loại KNK-3 chứa Boron có bù trừ gamma, hoạt động ở chế độ dòng; bộ biến đổi dòng điện thành tần số (I/F); Và khối đo và kiểm soát thông lượng nơtron (FPGA-WR). Kênh đo cho phép đo và kiểm soát mật độ thông lượng nơtron từ 1,0x106 đến 1,2x1010 n/cm2.s tương ứng với giá trị công suất lò từ 0,1 đến 120% công suất danh định 500 kW.

10/12/2021 6:28:48 PM +00:00

Thiết kế che chắn an toàn bức xạ trên kênh ngang số 1 của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

Bài viết trình bày kết quả tính toán thiết kế che chắn liều neutron và gamma bên ngoài kênh ngang số 1 của lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt. Nguồn bức xạ bên ngoài kênh ngang số 1 chủ yếu bao gồm bức xạ neutron và gamma.

10/12/2021 6:28:14 PM +00:00

Nghiên cứu độ nhạy các mô hình vật lý sử dụng trong code tính toán thủy nhiệt Relap5 dựa trên số liệu thực nghiệm của hệ thực nghiệm FEBA

Trong phân tích an toàn thủy nhiệt, kết quả tính toán mô phỏng sử dụng các phần mềm thủy nhiệt phụ thuộc rất nhiều vào việc mô hình các hiện tượng vật lý đã được xây dựng trong các phần mềm này. Các mô hình vật lý là các phương trình bão toàn, các công thức thực nghiệm được phát triển dựa trên việc làm khớp chúng với các số liệu thực nghiệm, hoặc dựa trên các giả thiết, đơn giản hóa để giải các phương trình lý thuyết.

10/12/2021 6:28:03 PM +00:00

Áp dụng phương pháp mô phỏng tôi kim tiến hóa trong thiết kế vùng hoạt lò phản ứng nhỏ 200MWt

Trong nghiên cứu này, phương pháp mô phỏng tôi kim phỏng tiến hóa (ESA) được áp dụng để thiết kế vùng hoạt lò phản ứng nhỏ 200 MWt. Thiết kế vùng hoạt được dựa trên các thông số của lò phản ứng ACPR50S, loại lò sẽ được triển khai trên một nhà máy điện hạt nhân nổi của Trung Quốc.

10/12/2021 6:27:43 PM +00:00

UFCV: Phần mềm tách phổ nơtron bằng phương pháp Tikhonov

Nghiên cứu này áp dụng phương pháp Tikhonov để xác định phổ thông lượng nơtron từ bộ số đọc của các thiết bị đo có cấu hình khác nhau (nghĩa là số đọc tạo ra khi một đơn vị thông lượng nơtron có năng lượng cụ thể đi đến là khác nhau) khi có một phổ nơtron ban đầu đi đến.

10/12/2021 6:27:25 PM +00:00

Áp dụng các phương pháp kiểm tra không phá hủy nhằm phát hiện ăn mòn dưới lớp cách nhiệt trên đường ống dầu khí tại Việt Nam

Trong khuôn khổ đề tài cấp bộ 2019-2020, Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm để thiết lập 04 quy trình kiểm tra không phá hủy (NDT) nhằm phát hiện CUI trên một số đường ống điển hình đang được sử dụng tại Việt Nam.

10/12/2021 6:27:02 PM +00:00

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hạt nhân: số 67/2021

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hạt nhân: số 67/2021 trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế kênh đo thông lượng nơtron sử dụng buồng ion hóa KNK-3 tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt; Kiểm chứng hệ mô phỏng tương tác chuyển tiếp thời gian thực cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu Đà Lạt; Áp dụng phương pháp mô phỏng tôi kim tiến hóa trong thiết kế vùng hoạt lò phản ứng nhỏ 200MWt;...

10/12/2021 12:13:10 PM +00:00

Phương pháp tính toán bức xạ nhiệt mặt trời qua lớp kính bằng mô hình tương tự nhiệt điện

Bài viết trình bày phương pháp xác định dòng nhiệt bức xạ của mặt trời qua lớp kính trên cơ sở mô hình tương tự nhiệt điện. Kết quả nghiên cứu cho phép tính toán tổn thất nhiệt trong các không gian được làm lạnh do bức xạ từ môi trường bên ngoài. Từ đó làm cơ sở lựa chọn lớp vật liệu kính trong các kết cấu xây dựng, thiết bị công nghiệp để giảm tổn thất nhiệt do bức xạ gây ra.

10/12/2021 5:59:00 AM +00:00

Hiệu quả đun nước nóng bằng bơm nhiệt và bằng bơm nhiệt kết hợp năng lượng mặt trời so với dùng bình đun điện trở

Bài viết này trình bày việc tính toán hiệu quả năng lượng và khả năng giảm phát thải khí nhà kính khi đun nước nóng trong lĩnh vực dân dụng (tính cho 1 hộ gia đình có 4 người) bằng bơm nhiệt hoặc bằng bơm nhiệt kết hợp năng lượng mặt trời so với phương án dùng bình đun điện trở truyền thống. Kết quả tính toán cho thấy dùng phương án bơm nhiệt đơn thuần hoặc bơm nhiệt kết hợp năng lượng mặt trời có hiệu quả rõ rệt.

10/12/2021 5:58:53 AM +00:00

The black sea region energy cooperation: Current trends and prospects

The Black Sea region is one of the most complex regions in terms of energy development. It hosts several major powers and some developing countries that need to cut energy costs. In general, the region is controversial. It is influenced by external actors, and therefore regional stability is very difficult to achieve. In addition, institutional players such as the EU, the Belt and Road Initiative, the Black Sea Trade and Development Bank, etc., have their own vision of the future of the Black Sea region. The article is aimed at assessing the regional balance of power and estimating the interests of the countries of the region. Based on this assessment, the authors have classified the countries in the region, predicted potential alliances, and provided recommendations on how the countries should behave in the region.

10/12/2021 5:55:52 AM +00:00

The asymmetric effect of oil price on the exchange rate and stock price in Nigeria

The study examines the asymmetric effect of oil price on the exchange rate and stock price using the nonlinear autoregressive distributive lag (NARDL) technique on the time-series data spanning from January 1996 to September 2020. The multivariate cointegration test showed evidence of a longrun relationship among the stock price, exchange rate, and oil price. The linear Granger causality test showed that stock price is granger caused by oil price and exchange rate, and oil price is granger cause by stock price and exchange rate. The nonlinear granger causality showed evidence of nonlinearity using the BDS test.

10/12/2021 5:55:44 AM +00:00

State priorities in the petrochemistry of Russia: Sustainable development, “green” industry and energy efficiency

This research aims at diagnosing such priority areas for the development of petrochemicals in Russia as sustainable development and energy efficiency, at identifying trends and forecasting the development of the industry, taking into account the greening of the industry. Achieving the goal is based on the use of methods such as graphical, comparative, economic and mathematical (neural network modeling, correlation regression analysis), and prognostic.

10/12/2021 5:55:36 AM +00:00

Quadratic investment portfolio based on value-at-risk with risk-free assets: For stocks of the mining and energy sector

The mining and energy sector is still the driving force for economic development and community empowerment, especially around mining and energy activities. Therefore, increased investment in the mining and energy sectors needs to be increased and balanced with stricter safety and environmental policies. This paper aims to formulate a quadratic investment portfolio optimization model, and apply it to several stocks in the mining and energy sectors. In this paper, it is assumed that risk is measured using Value-at-Risk (VaR), so that the optimization modeling is carried out using the quadratic investment portfolio approach to the Mean-VaR model with risk-free assets. Furthermore, the model is used to determine the efficient portfolio surface based on several values of risk aversion levels.

10/12/2021 5:55:17 AM +00:00

Oil price volatility and renewable energy consumption in Nigeria

Oil price volatility is argued to be one of the incentives behind the rising prominence of renewable energy as a strategy to minimize oil dependence. Therefore, this study seeks to examine the impact of oil price volatility on renewable energy consumption in Nigeria from 1986-2017. A Vector Error Correction Model (VECM) was employed to achieve this objective. The variables were confirmed to exhibit a long run association. A unidirectional causality was also observed running from renewable energy consumption to oil price volatility. The impulse response function test shows that renewable energy consumption is positively influenced by oil price volatility in Nigeria.

10/12/2021 5:55:02 AM +00:00

Impacts of carbon pricing on developing economies

Carbon pricing is widely recognized as an effective policy instrument for climate change mitigation. Carbon pricing have been imposed in 39 developed countries and eight middle-income countries. Eight more middle-income countries are considering its implementation. As experiences from industrialized countries may not be relevant to developing countries, this literature review fills a knowledge gap by collating the impacts of carbon pricing in developing economies to facilitate cross-learning. Some developing countries still have distortionary subsidies in place, while others are going through environmental fiscal reforms to nudge their societies and economies towards greenhouse gases emission reduction. Various studies demonstrated that safeguards introduced with carbon pricing could help firms to transition while maintaining the motivation to innovate to stay competitive.

10/12/2021 5:54:22 AM +00:00

Modelling the impact of oil price on food imports: Case of oman

The purpose of this paper was to economically analyze and examine the causal relationship between food import bill and certain economic indicators in Oman during the period 1980-2019. The vector error correction model was used to assess the dynamics of food import bill. The finding indicates that food import bill in Oman is positively influenced by the population growth rate, and the GDP per capita, while oil prices showed a negative impact on food import bill. The error correction term suggesting 64% of the total disequilibrium in food import bill will be adjusted every year for any shock, justifiable for a dynamic economy like Oman.

10/12/2021 5:54:15 AM +00:00

Is trade openness the reason of high energy demand in China?

The present study aims to examine the short-run and long-run impact of China’s trade liberalization policies on its energy demand over the period from 1980 to 2018. The results of Autoregressive Distributed Lag approach of co-integration show that energy consumption significantly increases as a result of trade openness and increase in real Gross Domestic Product (GDP). The results of the granger causality test also confirm the unidirectional causality running from trade openness and real GDP to energy demand. The results of the study have an important implication because if China wants to continue its trade liberalization policies then it must increase its energy production.

10/12/2021 5:53:52 AM +00:00

Is nuclear power generation a viable alternative to the energy needs of Pakistan? SWOT-RII analysis

The present study has attempted to evaluate and investigate the prospects of nuclear power as a viable alternative in terms of energy security, reliability, and environmental sustainability with the SWOT tool. To further quantify the main drivers and barriers of nuclear energy, a Relative Importance Index (RII) analysis has been done. The results reveal that Pakistan has decades of experience running nuclear power plants satisfactorily. The regulatory framework for nuclear power generation is adequate to expand nuclear power generation. The opportunities are enormous to meet Sustainable Development Goal (SDG), as nuclear is a carbon-free source of energy. The main barriers are global suspicion of nuclear proliferation and less social acceptance.

10/12/2021 5:53:44 AM +00:00

How costly is energy conservation? The energy-GDP relationship re-examined for Turkey

In this study, using annual data between 1970 and 2019, it was investigated whether per capita energy consumption affects per capita income asymmetrically or not by using the NARDL model. The feature that makes this study different from similar studies is that it interprets the short and long-term asymmetric effects with the analysis model used and makes a unique contribution to the literature. The findings gave us the conclusion that income is affected in the same way by shocks experienced in energy consumption, and it has been observed that the effect of positive shocks is greater in the long run.

10/12/2021 5:53:37 AM +00:00

Futures trading, spot price volatility and structural breaks: Evidence from energy sector

The present study empirically examines the impact of Stock Futures on India’s underlying Energy Sector Stocks by incorporating the Structural breaks in the AR (1)-GARCH (1, 1) model. Although the issues relating to the effect of Derivatives trading on Cash Market Volatility have been empirically discussed in two ways: by evaluating Cash Market Volatilities during the Pre-and Post-Derivatives trading periods and, secondly, by determining the influence of Derivatives trading on the conduct of Cash Markets by comparing it with proxies.

10/12/2021 5:53:05 AM +00:00

Forecasting of biodiesel prices in Thailand using time series decomposition method for long term from 2017 to 2036

This paper presents the biodiesel prices in Thailand with the time series decomposition method. The source of time series data comes from the energy policy and planning office, Ministry of Energy of Thailand, monthly average retail price of regular-grade biodiesel, during 2007-2016, 120 months in total. This study aims to use forecasting methods to deter biodiesel prices in Thailand over the next 20 years, from 2017 to 2036. This solution starts with decomposing data into a trend, a cycle, seasonal, and any irregular components and then calculates biodiesel prices with a multiplicative model. The model shows a continuous decreasing trend of biodiesel prices from around 27.50 to 25.84 THB/liter in 2017 to 22.36 THB/liter in 2036. Moreover, the forecasting method has the least mean absolute present error (MAPE) at 0.24651.

10/12/2021 5:52:56 AM +00:00