of x

Quy phạm tính toán thủy lực đập tràn QL-TL-C-76

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 62 | FileSize: M | File type: PDF
2 lần xem

Quy phạm tính toán thủy lực đập tràn QL-TL-C-76. Để phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và sản xuất, Vụ Khoa học công nghệ đã cho in tái bản: Quy phạm tính toán thủy lợi đập tràn QP-TL-C-8-76 có kết cấu nội dung gồm 4 chương, được biên soạn theo quyết định số 1063 TL/QĐ ngày 30 tháng 7 năm 1976 của Bộ trưởng Bộ thủy lợi cũ, nay là Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quy-pham-tinh-toan-thuy-luc-dap-tran-ql-tl-c-76-59zptq.html

Nội dung


    105051