Quy phạm tính toán thủy lực đập tràn QL-TL-C-76

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 62 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Quy phạm tính toán thủy lực đập tràn QL-TL-C-76. Để phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và sản xuất, Vụ Khoa học công nghệ đã cho in tái bản: Quy phạm tính toán thủy lợi đập tràn QP-TL-C-8-76 có kết cấu nội dung gồm 4 chương, được biên soạn theo quyết định số 1063 TL/QĐ ngày 30 tháng 7 năm 1976 của Bộ trưởng Bộ thủy lợi cũ, nay là Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quy-pham-tinh-toan-thuy-luc-dap-tran-ql-tl-c-76-59zptq.html

Nội dung


    105051