Tài liệu miễn phí Quy hoạch - Đô thị

Download Tài liệu học tập miễn phí Quy hoạch - Đô thị

Phát triển chỉ số đất đô thị EBBI (Enhanced Built-up and Bareness Index) trên cơ sở kết hợp ảnh vệ tinh đa độ phân giải Landsat 8 và Sentinel 2 MSI

Bài viết trình bày một phát triển của chỉ số EBBI (Enhanced Built-up and Bareness Index) trên cơ sở kết hợp ảnh vệ tinh đa độ phân giải Landsat 8 và Sentinel 2. Kết quả nhận được cho thấy, việc kết hợp ảnh vệ tinh Landsat 8 và Sentinel 2 giúp nâng cao độ phân giải không gian của ảnh chỉ số EBBI, từ đó nâng cao độ chính xác khi phân loại đất trống và đất xây dựng lên khoảng 5% so với phương án chỉ sử dụng ảnh Landsat 8.

3/19/2021 1:57:11 AM +00:00

Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến trợ giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Hà Nội - Sử dụng dữ liệu toàn mạng 2011-2019

Bài viết này tiến phân tích các yếu tố ảnh hưởng đối với trợ giá cho 1 km và 1 hành khách để tiến hành đối chiếu và phân tích, sử dụng hồi quy thứ tự và dữ liệu toàn mạng trong 10 năm.

3/19/2021 1:56:39 AM +00:00

Ứng dụng mô hình MUSIC mô phỏng hệ thống tiêu thoát nước mưa: Trường hợp nghiên cứu ở khu đô thị Mỹ Đình, Hà Nội

Bài viết này sẽ trình bày giới thiệu về mô hình MUSIC được phát triển bởi trung tâm eWater - Úc và ứng dụng mô hình để mô phỏng hệ thống tiêu thoát nước mưa khu đô thị Mỹ Đình. Kết quả nghiên cứu mở ra một hướng lựa chọn công cụ mới giúp những nhà nghiên cứu, nhà quản lý tìm kiếm công cụ phù hợp để giải quyết các bài toán tài nguyên nước đô thị một cách hiệu quả và bền vững.

3/19/2021 12:18:34 AM +00:00

Những bất cập về khung giá đất và giá đất trong quản lý đất và một số khuyến nghị

Khung giá đất và giá đất là yếu tố quan trọng trong việc xác định số tiền thuế đánh vào bất động sản và bồi thường khi thu hồi đất. Như vậy, khung giá đất và giá đất cần đảm bảo nguồn thu cho NSNN, đồng thời bảo đảm sự công bằng, minh bạch cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế và được bồi thường. Bốn năm triển khai thực hiện Luật Đất đai cho thấy một trong những bất cập lớn nhất của Luật là về giá đất.

3/18/2021 7:28:49 PM +00:00

Phát triển công trình, đô thị xanh, đô thị thông minh tại Việt Nam

Phát triển công trình xanh, đô thị xanh, đô thị thông minh là xu thế của thời đại, là yêu cầu tất yếu của Việt Nam. Bài viết đã đi sâu làm rõ những giá trị kinh tế - xã hội, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống của cư dân trong các đô thị xanh, đô thị thông minh bền vững.

3/18/2021 7:25:52 PM +00:00

Quản lý đời sống văn hóa các khu đô thị mới ở thành phố Thanh Hóa

Đô thị hóa là một quá trình tất yếu khách quan trong xu hướng phát triển kinh tế thị trường và hội nhập, và kết quả đó là sự xuất hiện ngày càng nhiều các khu đô thị mới (KĐTM). Trong quy hoạch mở rộng thành phố Thanh Hóa những năm gần đây nhiều KĐTM ra đời và đã được đưa vào sử dụng.

3/18/2021 7:07:49 PM +00:00

Phân tích mạng lưới đô thị Việt Nam và vấn đề phát triển vùng

Trong nghiên cứu này, tác giả đã nêu bật một số khía cạnh mới của mạng lưới đô thị ở Việt Nam trong mối quan hệ với sự phát triển của khu vực. Kết quả cho thấy cho đến nay sự phát triển không đồng đều của mạng lưới đô thị đã ảnh hưởng rõ ràng đến sự phát triển của các vùng trên cả nước. Sự phát triển hơn nữa của quá trình đô thị hóa một mặt có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh tế trong những năm tới và những thay đổi về kinh tế và xã hội sẽ hình thành mạng lưới đô thị mới.

3/18/2021 7:59:08 AM +00:00

Thực trạng ngập nước cục bộ do mưa ở thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết nêu ra các nguyên nhân của tình trạng ngập nước cục bộ do mưa và xem xét các bài học kinh nghiệm giảm tình trạng ngập sau mưa tại đô thị các nước trên thế giới từ đó kiến nghị cho thành phố Hồ Chí Minh.

3/18/2021 7:55:24 AM +00:00

Cách tiếp cận mới trong việc xây dựng mô hình làng nghề - du lịch trong các làng nghề truyền thống khu vực Đồng bằng sông Hồng

Bài viết chỉ ra sự cần thiết phải có cách tiếp cận mới, giải pháp mới; thay đổi cách thức khai thác các giá trị văn hóa nghề hiện nay đang tự phát, manh mún, không chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch, coi du lịch là yếu tố ăn theo của phát triển nhiều nghề, tạo ra nhiều mâu thuẫn về môi trường.

3/18/2021 7:55:18 AM +00:00

Giải pháp quy hoạch làng nghề truyền thống mây tre đan vùng Đồng bằng sông Hồng

Bài viết tiến hành nghiên cứu và đề xuất giải pháp tổ chức không gian làng nghề truyền thống mây tre đan bao gồm giải pháp thực hiện, phạm vi áp dụng, đánh giá ưu điểm, nhược điểm và cấu trúc không gian làng nghề gắn với ba loại hình làng.

3/18/2021 7:55:12 AM +00:00

Bàn về xây dựng thành phố thông minh bền vững ở Việt Nam

Bài viết trình bày sự cần thiết và tổng quan về xây dựng thành phố bền vững, thành phố thông minh, thành phố thông minh bền vững, lồng ghép xây dựng thành phố thông minh với xây dựng thành phố bền vững; đề xuất các biện pháp bức bách nhằm xây dựng thành phố thông minh bền vững ở Việt Nam hiện nay.

3/18/2021 7:55:06 AM +00:00

Công nghiệp không khói trên vùng đất nông thôn

Bài viết trình bày một số hình ảnh về du lịch nông thôn, nông nghiệp cảnh quan tại một số quốc gia trên thế giới như Pháp, Hà Lan, Bỉ Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản.

3/18/2021 7:54:53 AM +00:00

Kinh nghiệm quốc tế về mô hình phát triển khu vực ven đô các thành phố lớn

Bài viết này nhằm phân tích một số mô hình đô thị hóa khu vực ngoại thành của một số nước trên thế giới, là những bài học kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam trong quá trình đô thị hóa. Bài báo đề cập đến các mô hình quy hoạch phát triển khu vực vùng ven của một số nước trên thế giới như: Mỹ, Pháp, Nhật Bản, mô hình quản lý vùng ven - tích tụ đô thị đang diễn ra ở Trung Quốc .

3/18/2021 7:54:46 AM +00:00

Sự khác biệt giữa mô hình phát triển vùng ven đô ở Mỹ và Châu Âu

Nội dung của bài viết này là đề cập đến sự khác biệt giữa mô hình phát triển vùng ven đô Mỹ và Châu Âu, rút ra một số bài học đối với Việt Nam.

3/18/2021 7:54:40 AM +00:00

Đô thị ven đô

Bài viết đề cập các vấn đề về thành phố cực lớn với nhiều thách thức, vùng ven đô và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa phát triển đô thị và vùng nông thôn; mô hình làng đô thị xanh; nêu ra các thách thức và gợi ý một số giải pháp cho việc phát triển vùng ven đô thành phố Hồ Chí Minh.

3/18/2021 7:54:32 AM +00:00

Quy hoạch và quản lý xây dựng vùng ven đô thị thành phố Hồ Chí Minh – Bài học kinh nghiệm phát triển từ Singapore

Bài viết nêu một số quan sát thực tế và bài học kinh nghiệm của nước ngoài về phát triển đô thị vùng ven nhằm giúp các nhà quy hoạch, cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư có một cái nhìn và định hướng tổ chức quản lý tốt hơn cho tương lai.

3/18/2021 7:54:26 AM +00:00

Phát triển đô thị ra vùng ven: Rủi ro và thách thức đối với thành phố Hồ Chí Minh trước các hiểm họa môi trường liên quan đến vấn đề tập trung dân cư và đô thị hóa

Bài viết liên hệ đến với những thách thức mà thành phố Hồ Chí Minh đã và đang đối mặt, trong đó chú trọng đến ngập lụt, ô nhiễm khói bụi, ô nhiễm tiếng ồn, dịch bệnh để làm cơ sở phân tích và đề xuất một số khuyến nghị đến lập quy hoạch và quản lý đô thị.

3/18/2021 7:54:19 AM +00:00

Mô hình phát triển nông nghiệp đô thị - Kinh nghiệm tại một số đô thị Việt Nam

Bài viết giới thiệu một số kinh nghiệm phát triển mô hình nông nghiệp vên đô điển hình trên cả nước như mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hiện đại kết hợp thương mại dịch vụ và du lịch nông thôn, mô hình trồng rau an toàn...

3/18/2021 7:54:12 AM +00:00

Phương pháp tiếp cận điều tra kinh tế - xã hội phục vụ nghiên cứu quy hoạch phát triển vùng ven đô

Bài viết trình bày khái niệm và nhận thức cơ bản về vùng ven đô; phương pháp tiếp cận điều tra kinh tế - xã hội phục vụ nghiên cứu quy hoạch và phát triển khu vực ven đô. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 7:54:06 AM +00:00

Mô hình phát triển khu vực ven đô các thành phố lớn tại Việt Nam

Bài viết này phân tích các mô hình đã và đang phát triển tại khu vực nông thôn ven đô tại các thành phố lớn ở nước ta với monng muốn giúp các đô thị tìm ra mô hình phát triển tối ưu nhất, giải quyết vấn đề lồng ghép quy hoạch đô thị và nông thôn với nhau.

3/18/2021 7:54:00 AM +00:00

Quản lý chất thải rắn vùng ven đô thực trạng và giải pháp

Bài viết này trình bày thực trạng quản lý chất thải rắn vùng ven đô thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn ở vùng ven đô tại Việt Nam.

3/18/2021 7:53:54 AM +00:00

Nghiên cứu mô hình “làng đô thị” tại Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

Bài viết này làm rõ khái niệm, đặc điểm của mô hình làng đô thị ở Việt Nam trong sự so sánh với mô hình làng đô thị trên thế giới từ đó củng cố các quan điểm lý luận về làng đô thị tại Việt Nam.

3/18/2021 7:53:47 AM +00:00

Phương pháp điều chỉnh đất đai vùng ven đô, kinh nghiệm quốc tế

Nội dung của bài viết này trình bày đô thị hóa và tác động đến vùng ven đô thị; quy hoạch nông thôn mới, tái điều chỉnh đất đai, ứng dụng của phương pháp tái điều chỉnh đất đai tại Nhật Bản.

3/18/2021 7:53:40 AM +00:00

Xây dựng tiêu chí nông thôn mới đặc thù nhằm phát triển bền vững vùng ven đô các thành phố lớn ở Việt Nam

Bài viết trình bày cơ sở điều chỉnh tiêu chí đánh giá nông thôn mới vùng ven đô thành phố lớn; nguyên tắc xây dựng tiêu chí phát triển bền vững vùng ven đô; đề xuất Bộ tiêu chí nông thôn mới khu vực ven đô.

3/18/2021 7:53:34 AM +00:00

Quy hoạch tích hợp và cơ chế hợp tác trong quản lý phát triển vùng ven đô

Nội dung của bài viết này là tìm hiểu các thách thức trong quản lý phát triển ở vùng ven đô; quy hoạch và quản lý phát triển tích hợp; cơ chế hợp tác trong quản lý phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo!

3/18/2021 7:53:28 AM +00:00

Tổng quan về khu vực ven đô các thành phố lớn trong quá trình đô thị hóa nhanh

Bài viết xem xét khu vực ven đô theo hướng quản trị đô thị dựa trên hình thái không gian và sự phân bố của mật độ dân cư. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung.

3/18/2021 7:53:21 AM +00:00

Suy nghĩ về đổi mới công tác lập quy hoạch ở vùng ven đô các thành phố lớn Việt Nam

Bài viết này chia sẻ nghiên cứu kiểm soát vùng ven đô các thành phố lớn Việt Nam và các vấn đề đổi mới công tác lập quy hoạch. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

3/18/2021 7:53:14 AM +00:00

Khái niệm và các vấn đè của khu vực ven đô các thành phố lớn trên thế giới và ở Việt Nam

Bài viết đề cập đến khái niệm và nhận diện các vấn đề của khu vực ven đô thành phố lớn ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 7:53:08 AM +00:00

Đô thị hóa vùng ven đô vấn đề phải đối mặt của các đô thị lớn Châu Á

Bài viết mang lại cách nhìn mới về những triển bọng và thách thức mà khu vực vùng ven đô phải đối mặt trong tương lại cũng như mong muốn có được sự quan tâm đúng mực cần có của chính quyền và các chuyên gia quy hoạch về phát triển khu vực ven đô tại Việt Nam.

3/18/2021 7:53:02 AM +00:00

Thành phố Việt Trì hướng tới đô thị thông minh

Bài viết khái quát về thành phố thông minh trong thời đại công nghệ thông tin, kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh trên thế giới và ở Việt Nam, và nêu lên nhu cầu xây dựng Việt Trì theo hướng thành phố thông minh. Đồng thời lựa chọn các lĩnh vực và bước đi để xây dựng Việt Trì trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2045.

3/18/2021 1:34:54 AM +00:00