Tài liệu miễn phí Quy hoạch - Đô thị

Download Tài liệu học tập miễn phí Quy hoạch - Đô thị

Phân tích cảnh quan huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) và một số định hướng khai thác, sử dụng hợp lí

Phân tích cảnh quan là bước quan trọng trong nghiên cứu cảnh quan ứng dụng. Dựa trên các phương pháp nghiên cứu CQ, tác giả bài viết đã phân tích vai trò của các nhân tố thành tạo CQ huyện Bình Sơn, xây dựng hệ thống phân loại CQ áp dụng cho lãnh thổ nghiên cứu và làm sáng tỏ tính phân hóa đa dạng trong cấu trúc ngang của CQ (thể hiện qua bản đồ CQ, toàn huyện có 3 lớp CQ, 6 phụ lớp, 8 hạng CQ, 48 loại CQ và 107 dạng CQ); đa dạng trong chức năng CQ (gồm 5 nhóm chức năng khác nhau: Chức năng điều tiết, chức năng nơi sống, chức năng sản xuất, chức năng thông tin và chức năng giá thể).

12/29/2020 1:26:18 PM +00:00

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến công tác phát triển quỹ đất phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Công tác phát triển quỹ đất đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo lập quỹ đất sạch cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội. Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá thực trạng và xác định mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố đến công tác phát triển quỹ đất phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku.

12/29/2020 12:35:26 PM +00:00

Bài giảng Quy hoạch chung xây dựng trong hệ thống quy hoạch cấp tỉnh của thành phố Hồ Chí Minh

Bài giảng Quy hoạch chung xây dựng trong hệ thống quy hoạch cấp tỉnh của thành phố Hồ Chí Minh với nội dung các khái niệm; tình hình nghiên cứu liên quan; quan điểm về phân nhóm trong hệ thống quy hoạch; các quan hệ tương tác trong hệ thống quy hoạch; vai trò của quy hoạch chung xây dựng trong hệ thống quy hoạch cấp tỉnh của thành phố Hồ Chí Minh.

12/29/2020 10:56:19 AM +00:00

Quản lý các dự án xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ theo phương thức PPP

Bài viết đề cập đến sự cần thiết của hình thức hợp tác công tư (PPP), thực trạng quản lý nhà nước đối với các dự án xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, kiến nghị một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức này.

12/29/2020 8:18:26 AM +00:00

Vai trò của yếu tố không gian mặt nước và một số giải pháp sử dụng mặt nước trong kiến trúc cảnh quan đô thị

Mặt nước trong không gian đô thị giữ vai trò quan trọng nhằm điều hòa không khí, thoát nước mưa, tạo không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực. Gìn giữ và phát triển hệ thống không gian mặt nước là điều mà quy hoạch đang hướng tới trong nỗ lực phát triển một đô thị xanh, hiện đại. Nếu địa hình là nhân tố chủ đạo của cảnh quan thì mặt nước tạo nên sự phong phú của cảnh quan.

12/29/2020 5:44:09 AM +00:00

Research on causes of urban sprawl and solutions towards sustainable urban development: Case study in Central Highlands of Vietnam

Urban expansion is a global phenomenon. The study explored causes of urban sprawl and solutions for promoting sustainable urban development in the Central Highlands of Vietnam, a case study in Pleiku city in the context of rapid urbanization. The semi-quantitative and qualitative research approaches were used to collect the data including the questionnaire, focus group discussion (FGD), descriptive statistics and stakeholder analysis (SA) method. The results illustrate that there were consistencies between the two groups (citizens and experts) about the causes of urban sprawl including housing investment, lack of affordable housing, lack of proper planning policies, weak land use planning, industrialization, increasing household’s income. On the contrary, there was an inconsistency in the related causes to citizens ignore of urban legislation; land hunger attitude; local cultural behavior. The study also proposed appropriate solutions for sustainable urban development in the context of climate change, towards green cities for health.

12/29/2020 4:12:33 AM +00:00

Phát triển mô hình dữ liệu TPS trong GIS 3D quản lý dữ liệu dân cư

Mục tiêu của bài viết là nghiên cứu lý thuyết cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư và mô hình dữ liệu GIS 3D hiện có và đề xuất một mô hình dữ liệu mới cho hệ GIS quản lý dân cư. Mô hình mới này có khả năng quản lý các hoạt động của con người tại vị trí sinh sống, vị trí làm việc, vị trí diễn ra các mối quan hệ và các thông tin khác có sự thay đổi theo không gian và thời gian để hỗ trợ thông tin cho công tác bảo vệ an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mô hình mới này được cài đặt thực nghiệm trên hệ quản trị CSDL Oracle11g, dùng kiểu dữ liệu không gian của Oracle11g và kết hợp với ngôn ngữ lập trình C# để trình bày dữ liệu bằng các biểu mẫu thông qua một số câu truy vấn trên các mối quan hệ, nhân khẩu, hộ khẩu, tìm tổ tiên và con cháu.

12/29/2020 3:58:51 AM +00:00

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và công thức đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay

Quá trình đô thị hóa diễn ra lâu dài với những đặc điểm đa dạng về không gian và thời gian, nên việc lượng hóa quá trình này rất phức tạp. Hiện nay, các tài liệu thường sử dụng các chỉ tiêu về dân số để đánh giá quá trình đô thị hóa. Tuy nhiên, do nội dung đô thị hóa rất đa dạng và phong phú, nên chúng tôi đề xuất hệ thống gồm 22 chỉ tiêu và công thức đánh giá quá trình đô thị hóa trên 3 khía cạnh chính: Kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng và dân số đô thị.

12/28/2020 9:05:12 PM +00:00

Những hệ lụy từ công trình thủy điện bình điền đến cuộc sống của cộng đồng cư dân ở khu tái định cư Bồ Hòn, thị xã Hương Trà - Thừa Thiên Huế, vấn đề đặt ra

Bài viết này trình bày thực trạng đời sống nhân dân khu TĐC Bình Điền, qua đó, mong muốn chính quyền địa phương và các bộ ngành Trung ương cần có giải pháp khắc phục những khó khăn cho cư dân khu vực này.

12/28/2020 9:02:31 PM +00:00

Đặc điểm của quá trình đô thị hóa thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (1997-2017)

Bằng phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu, nghiên cứu đi sâu phân tích để rút ra những đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở TP Tam Kỳ. Thông qua đó, bài viết đưa ra các kiến nghị và bài học lịch sử trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa xu thế phát triển đô thị hiện đại và gìn giữ những giá trị văn hóa cốt lõi nhằm góp phần phát triển TP Tam Kỳ trong tương lai.

10/19/2020 6:41:11 PM +00:00

Chuyển biến về thương mại – dịch vụ trong quá trình đô thị hóa Quận 2 (thành phố Hồ Chí Minh) từ 1997–2015

Bài viết này tập trung tìm hiểu về sự chuyển biến thương mại - dịch vụ trong quá trình đô thị hoá ở Quận 2 từ 1997–2015 nhằm chỉ ra những đặc điểm, hoàn cảnh lịch sử, chính sách đã tác động đến toàn bộ quá trình phát triển của quận, đồng thời nêu ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất những bước đi tiếp theo để Quận 2 tiếp tục phát triển hơn nữa sau 18 năm thành lập.

10/19/2020 3:56:41 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Quy hoạch phát triển nông thôn

Đề cương trang bị cho người học những thông tin cơ bản của học phần Quy hoạch phát triển nông thôn. Nội dung học phần trang bị cho người học những luận điểm, những đặc trưng cơ bản về nông thôn và phát triển nông thôn; ý nghĩa, tầm quan trong của quy hoạch phát triển nông thôn trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; cũng như trang bị cho người học các nguyên lý, mục đích ,yêu cầu, nguyên tắc, nội dung cơ bản, phương pháp và trình tự lập quy hoạch phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

10/19/2020 3:26:22 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn

Học phần Chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn giúp sinh viên nắm được kiến thức chuyên sâu về chính sách triển nông thôn, nắm được các bước thực hiện cũng như giám sát, đánh giá thực thi chính sách, cách thức Xây dựng được bản quy định, chính sách cấp cơ sở về nông nghiệp, phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết để biết thêm các thông tin của học phần.

10/19/2020 3:25:07 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Quy hoạch môi trường

Học phần Quy hoạch môi trường trang bị cho người học các kiến thức về lý luận, phương pháp luận, cập nhật thông tin về quy hoạch môi trường, vấn đề quy hoạch môi trường khu vực, quy hoạch môi trường với biến đổi khí hậu, với bảo tồn đa dạng sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

10/19/2020 3:24:22 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Quy hoạch đất đô thị và khu dân cư nông thôn

Học phần Quy hoạch đất đô thị và khu dân cư nông thôn trang bị cho người học các kiến thức cơ sở lý luận khoa học, phương pháp luận và phương pháp cụ thể về quy hoạch xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn trong quy hoạch tổng thể của đất nước nói chung và của từng vùng nói riêng, đáp ứng nhu cầu hiện đại hoá đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

10/19/2020 3:23:42 PM +00:00

Policy issues for sustainable transportation

The main objective of this paper is to trace-out fundamental concepts of the sustainable transport and its practices and implication in the world. In addition to appropriate sustainable transportation, strategies and opportunities and related issues are also discussed in this paper.

9/24/2020 8:34:39 PM +00:00

A functional ecological study of municipal towns in Nepal: A factor analysis approach

In the present study an attempt has been made towards the application of factor analytical approach in the urban ecological study of Nepalese municipal towns.

9/24/2020 8:28:13 PM +00:00

Bài giảng môn Quy hoạch đô thị

Bài giảng môn Quy hoạch đô thị thông tin đến các bạn những nội dung các khái niệm chung về quy hoạch đô thị; quy hoạch xây dựng phát triển đô thị; thiết kế đô thị.

9/24/2020 7:23:07 PM +00:00

Kỹ thuật đô thị và những bài toán vận dụng

Ebook 70 bài toán kỹ thuật đô thị bao gồm 4 chương với các nội dung: quy hoạch chiều cao đô thị; cấp nước đô thị; thoát nước sinh hoạt; thoát nước mưa. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

9/24/2020 7:08:19 PM +00:00

Nghiên cứu sự thay đổi sử dụng đất, nguyên nhân và tác động bằng phương pháp viễn thám, GIS và Delphi tại khu vực ven biển tỉnh Cà Mau trong 30 năm

Bài viết với mục đích đánh giá sự thay đổi theo thời gian và không gian của thực phủ/sử dụng đất, cũng như tìm hiểu nguyên nhân và tác động của sự thay đổi này ở khu vực huyện Phú Tân của tỉnh Cà Mau trong gần 30 năm từ năm 1989 đến năm 2018.

9/24/2020 5:11:50 PM +00:00

Giải pháp quản lí xây dựng theo qui hoạch trên địa bàn thành phố Hội An

Trong nghiên cứu này, tác giả nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lí xây dựng theo qui hoạch tại một thành phố ven biển miền Trung, nơi chứa đựng di sản văn hóa của nhân loại và các yếu tố thiên nhiên còn nguyên vẹn cần được bảo tồn.

9/24/2020 4:52:59 PM +00:00

Khảo về địa phận, tổ chức hành chính và dân số đô thị Huế giai đoạn 1899-1945

Bài viết tìm hiểu về địa phận đô thị Huế từ 1899 đến 1945; địa phận thành phố Huế (1929-1945); tổ chức hành chính đô thị Huế từ 1899 đến 1945; dân số đô thị Huế từ 1899 đến 1945. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

9/24/2020 4:24:26 PM +00:00

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thiết kế cơ sở (TKCS) các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) công trình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Bảng khảo sát được thực hiện trên địa bàn TP.HCM, tập trung vào đối tượng đang công tác tại các đơn vị tư vấn, chủ đầu tư (CĐT) và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

8/29/2020 6:49:10 AM +00:00

Quy hoạch đô thị cổ đại và trung đại thế giới: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Quy hoạch đô thị cổ đại và trung đại thế giới tiếp tục trình bày các nội dung về văn minh xây dựng đô thị Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

8/29/2020 2:27:21 AM +00:00

Quy hoạch đô thị cổ đại và trung đại thế giới: Phần 1

Quy hoạch đô thị cổ đại và trung đại thế giới: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những nền văn minh xây dựng đô thị cổ xưa nhất của nhân loại, hoạt động xây dựng đô thị của con người trong xã hội phong kiến Châu Âu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

8/29/2020 2:27:14 AM +00:00

Đổi mới phương pháp luật quy hoạch và quản lý phát triển đô thị từ thực tiễn đến yêu cầu đổi mới (Phần 2)

Bài viết trình bày kiểm soát phân vùng phát triển của đô thị; kiểm soát phát triển không gian cao tầng; quy hoạch và quản lý phát triển đô thị tại khu vực ven đô; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...

8/29/2020 12:40:31 AM +00:00

Quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch để giảm thiểu, ngăn ngừa sự cố môi trường

Bài viết trình bày sự cố rò rỉ chất thải độc hại trong đô thị; giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu công cụ quy hoạch đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

8/29/2020 12:40:25 AM +00:00

Giải pháp quản lý xây dựng hè đường đô thị thành phố Hà Nội

Bài viết trình bày một số kinh nghiệm quản lý hè đường trên thế giới; giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hè đường đô thị Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

8/29/2020 12:40:12 AM +00:00

Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức không gian hè đường đô thị thành phố Hà Nội

Bài viết trình bày một số giải pháp tổ chức không gian hè đường đô thị Hà Nội: nguyên tắc tổ chức không gian tổng thể hè đường đô thị; nguyên tắc tổ chức không gian các chức năng chính hè đường đô thị; giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức không gian hè đường đô thị Hà Nội...

8/29/2020 12:40:06 AM +00:00

Thực trạng tổ chức không gian và quản lý hè đường đô thị thành phố Hà Nội

Bài viết trình bày mật độ đường giao thông; thực trạng tổ chức không gian; thực trạng quản lý không gian hè đường đô thị. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

8/29/2020 12:40:00 AM +00:00