Tài liệu miễn phí Quy hoạch - Đô thị

Download Tài liệu học tập miễn phí Quy hoạch - Đô thị

Giải pháp trực quan hóa mô hình 3D thành phố trên nền web bằng công cụ mã nguồn mở hỗ trợ công tác quy hoạch đô thị

Bài viết này thử nghiệm xây dựng một trang web biểu diễn trực quan mô hình 3D khu A trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) ở mức độ chi tiết LoD2 bằng công cụ mã nguồn mở 3D CityDB và thư viện CesiumJS.

5/20/2020 3:35:30 AM +00:00

Ứng dụng mô hình thành phố ảo trong quy hoạch và quản lý đô thị tại khu công nghiệp Kiến Thụy - Hải Phòng

Bài viết này đề xuất một quy trình xây dựng thành phố ảo, sau đó tiến hành thực nghiệm xây dựng một mô hình thành phố ảo cho khu công nghiệp Kiến Thụy - Hải Phòng, đồng thời nghiên cứu một số ứng dụng của nó trong quy hoạch đô thị khu đô thị công nghiệp Kiến Thụy thành phố Hải Phòng.

5/20/2020 3:31:30 AM +00:00

Công nghiệp hoá, đô thị hoá và tác động của nó đối với kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Bài “Công nghiệp hoá, đô thị hoá và tác động của nó đối với kinh tế - xã hội TP.HCM” nhằm phân tích, đánh giá quá trình CNH, ĐTH để đưa ra định hướng phát triển một cách có hiệu quả về các mặt kinh tế, xã hội và môi trường, mau chóng đưa TP.HCM thành một đô thị hiện đại, một trung tâm công nghiệp quan trọng không chỉ đối với nước ta mà còn đối với cả khu vực và thế giới.

5/19/2020 6:40:17 PM +00:00

Một số giải pháp khắc phục bất cập trong công tác định giá đất

Thời gian qua, công tác quản lý đất đai nói chung và định giá đất nói riêng ở nước ta vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, gây ra không ít bức xúc cho người dân. Nguyên nhân cơ bản là do cơ chế chính sách quản lý còn nhiều hạn chế. Thực tế này đòi hỏi cần tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý nhằm giải quyết những bất cập, thúc đẩy hoạt động định giá đất để phản ánh đúng giá trị thật của đất đai, phù hợp với tình hình, bối cảnh nền kinh tế Việt Nam, bảo đảm các nguyên tắc khách quan, công bằng và nhất quán. Bài viết phân tích thực trạng định giá đất thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết vấn đề này trong thời gian tới.

5/19/2020 6:27:32 PM +00:00

Các hình thức tích tụ, tập trung đất nông nghiệp: Yêu cầu đổi mới phương thức quản lý

Trong những năm qua, vấn đề tích tụ và tập trung đất đai trong nông nghiệp ở Việt Nam được Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học... quan tâm sâu sắc. Tại các địa phương, đây là một trong những nội dung được bàn thảo sôi nổi do sự liên quan chặt chẽ của nó với đời sống sinh kế lâu dài, tới việc làm và thu nhập của từng người nông dân. Bài viết phân tích một số hình thức tích tụ và tập trung đất đai trong nước, từ đó đặt ra một số vấn đề đổi mới phương thức quản lý trong bối cảnh tái cơ cấu nông nghiệp.

5/19/2020 6:24:02 PM +00:00

Đề xuất phương pháp tính toán, xây dựng hộ chiếu chống giữ ngã ba lò chợ phù hợp với điều kiện các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh

Bài viết đề xuất và hoàn thiện phương pháp tính toán, xây dựng hộ chiếu chống giữ phạm vi ngã ba lò chợ phù hợp với điều kiện các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh.

5/4/2020 4:48:04 PM +00:00

Nền tảng kết nối – chia sẻ thông tin cho hệ sinh thái đô thị thông minh

Bài viết này đề xuất một giải pháp cụ thể cho một nền tảng kết nối – chia sẻ thông tin cho hệ sinh thái ĐTTM. Giải pháp lấy con người làm trọng tâm, giải quyết các yêu cầu về mặt kỹ thuật cho tương tác giữa cư dân, doanh nghiệp với chính quyền đô thị nhằm cải thiện sự “thông minh” trong các quyết định của các bên trong một ĐTTM.

5/4/2020 1:44:54 PM +00:00

Quá trình đô thị hóa và xu hướng chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997-2019

Đô thị hóa là một quá trình tất yếu khách quan trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống, song hệ lụy theo đó là sự chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất, di cư dân số... nhưng việc đô thị hoá nhanh cũng kéo theo sự chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất. Vì vậy, cần phải định hướng và có kế hoạch cụ thể trong quản lí đất đai nhằm mang lại hiệu quả thiết thực nhất cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết này nêu quá trình đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất ở Bắc Ninh.

5/4/2020 10:10:21 AM +00:00

Nghiên cứu lưu lượng xe tại tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) trong giờ cao điểm để làm rõ mức độ tắc nghẽn của tuyến đường và những ảnh hưởng của nó đến một số vấn đề kinh tế, môi trường

Bài viết nghiên cứu về lưu lượng xe tại tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông - thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa trong giờ cao điểm. Tác giả đã sử dụng một số tiêu chí và tiêu chuẩn đánh giá để nghiên cứu về lưu lượng xe trên tuyến đường. Kết quả cho thấy: lưu lượng xe trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông ở thành phố Thanh Hóa trong giờ cao điểm rất cao, trong khi năng lực thực tế của tuyến đường không đáp ứng tốt, dẫn đến những xung đột, ùn tắc của các phương tiện tham gia giao thông, gây nên những hệ lụy về kinh tế và môi trường.

3/30/2020 4:27:02 PM +00:00

Đánh giá thực trạng không gian xanh - thước đo chất lượng môi trường hướng đến phát triển đô thi xanh cho thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày xác định hiện trạng phân bố KGX đô thị bằng phương pháp viễn thám cho khu vực nội thành 19 quận Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) năm 2017.

3/30/2020 6:33:42 AM +00:00

Nghiên cứu áp dụng hình thức hợp đồng dựa trên chất lượng thực hiện (PBC) trong hoạt động bảo trì đường đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là siêu đô thị, có 4.869 tuyến đường (kể cả các tuyến hẻm) với nhiều cấp hạng đường và mặt cắt ngang khác nhau. Hàng năm, kinh phí nhu cầu thực tế cho hoạt động bảo trì rất lớn (xấp xỉ 2.000 tỷ đồng) nhưng nguồn vốn bảo trì mới chỉ đáp ứng khoảng 40% - 50% nhu cầu.

3/30/2020 6:30:39 AM +00:00

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Trong giai đoạn 2016 - 2018, đã có 7 trong tổng số 12 xã, phường ở thị xã Từ Sơn đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở. Đã có 203.945,98 m2 đất được đấu giá thành công, thu về cho ngân sách 550.358,38 triệu đồng. Một số dự án đấu giá trên địa bàn thị xã đã tổ chức đấu giá thành công, đó là các dự án có vị trí khu đấu giá thuận lợi, giá khởi điểm hợp lý.

3/30/2020 5:28:25 AM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khi thực hiện các thủ tục hành chính tại chi nhánh văn phòng đăng kí đất đai quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày việc xác định các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng, đưa ra các kiến nghị nâng cao sự hài lòng của khách hàng khi thực hiện các thủ tục tại chi nhánh văn phòng đăng kí đất đai quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

3/29/2020 9:42:38 PM +00:00

Xây dựng hệ thống nộp và tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai trực tuyến tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Với hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính hiện có, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có đủ điều kiện để triển khai mô hình dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực quản lý đất đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp khi giao dịch hành chính, đồng thời giảm áp lực công việc của cơ quan quản lý nhà nước và hướng đến một nền hành chính điện tử, hiện đại.

3/29/2020 9:20:35 PM +00:00

Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng Thành phố Vĩnh Long: Thực trạng và giải pháp

Bài viết đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa trong công tác xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng Thành phố Loại II trực thuộc tỉnh trong thời gian tới.

3/29/2020 8:22:59 PM +00:00

Tác động của quá trình đô thị hóa đến đời sống người dân Quận Cái Răng - Thành phố Cần Thơ

Bài viết sẽ tìm hiểu những tác động của quá trình đô thị hóa đến đời sống người dân tại quận Cái Răng - thành phố Cần Thơ: Tập quán sinh hoạt, lối sống, thay thế về việc làm, nghề nghiệp, cơ cấu lao động. Từ đó làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách và ổn định sinh kế cho người dân địa phương.

3/29/2020 8:20:28 PM +00:00

Giải pháp hoàn thiện thể chế quản lý hạ tầng giao thông ở Việt Nam dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0

Tài liệu trình bày giải pháp hoàn thiện thể chế quản lý hạ tầng giao thông ở Việt Nam dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

3/29/2020 5:55:49 PM +00:00

Bài giảng Tổng quan về đầu tư công sử dụng đất ở khu vực Tây Nguyên, 2016-2020

Nội dung của bài giảng giới thiệu về lập sơ đồ tài chính sử dụng đất; bối cảnh Tây Nguyên và mục tiêu nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu đối với vùng Tây Nguyên; kết luận và kiến nghị; câu hỏi và bình luận. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

1/13/2020 12:56:30 PM +00:00

Factors associated to happiness of the international migrant households in rural northeastern Thailand

This article aims to examine factors associated with the happiness of the northeastern rural households that have international migrant laborers. The quantitative research method was implemented in the study, and the household level was presented as unit of analysis. The 334 sample households were systematic random from the population in four Sub-district of Phu Kiew District in Chaiyaphum Province, where is the province with the second highest number of international migrant in Thailand. Data collection was conducted in July, 2017 by interview schedule. The analysis of data was based on descriptive statistics and correlation analysis.The results found that two main factors that have associated with the happiness of the international migrant household included household characteristics and migrant characteristics. All household characteristics, composed of the number of household members, the number of labour in household, and the annual income of household, had positively associated with happiness of the international migrant household at level of significant 0.01. Migrant characteristics included remittance had positively associated with happiness of the international migrant household, while migration expenses presented a negative association with happiness of the international migrant household at level of significant 0.05.

1/13/2020 9:38:56 AM +00:00

Contemporary patterns of Chinese migrants to Thailand

After China‟s major economic reform in 1978, there was a large number of Chinese people migrated abroad. Thailand is one of their most popular destination in Southeast Asia alongside Myanmar, Singapore, Vietnam and Malaysia. At the present, the number of “New” Chinese migrants is still increasing, and expected to be more in the future. This fact draws the attention of this paper to discuss the differences of Chinese migration pattern to Thailand between the previous generation and the present one. This differentiation indicates that the present migration brings about changes to the representation of Chinese settlement in Thailand in both social cultural and economic meaning.

1/13/2020 9:35:58 AM +00:00

Solution for development of five satellite cities in Hanoi

The population residing in urban areas has been rapidly increasing, especially in the developing world, giving rise to the need for cities and urban establishments to adapt and grow with the change. Satellite cities were developed to shift the population from congested urban areas to new developments established nearby. The paper assesses five satellite cities in Hanoi to explore the potential of this form of development as a sustainable tool for planners in the 21st century.

1/13/2020 9:28:16 AM +00:00

Push-pull network: Factors affecting the migration of Laotian workers to Udon Thani, Thailand

The tendency of migration of Lao workers to Thailand is likely to increase especially migration pattern is social network. The objective of this research was to study factors effecting the migration through social network of Lao workers in Udon Thani. Qualitative research method was applied in the study. Unit of analysis was group level. In-depth interview guideline was applied to collect data from 15 Laotian workers the research site was Udon Thani province, and together with participatory observation and non-participatory observation. The ATLAS.ti programme was applied to categorize data, and data analysis was based on the content analysis method. The research results showed that the crucial push factors which contributed migration among Laotian workers included Udon Thani Unemployment in residency, and low revenue in residency and important pull factors include higher compensation, worker demand of establishments in Udon Thani province, Laotian employers' values in Udon Thani, and social network of Laotian workers in destination.

1/13/2020 9:27:31 AM +00:00

Vấn đề “tham gia” trong hoạt động xây dựng nông thôn mới Trà Vinh thực trạng và hướng đề xuất giải pháp

Bài viết nghiên cứu mối tương quan giữa hai yếu tố “Giá trị văn hóa tinh thần” và động cơ “tham gia” là mối tương quan thuận. Vì vậy mọi nghiên cứu tiếp theo nhằm khẳng định yếu tố giá trị văn hóa tinh thần là động cơ quan trọng và cần thiết trong cải thiện “tham gia” theo chiều hướng tích cực cũng là nâng năng lực tham gia đang được các nhà chính sách chiến lược quan tâm hàng đầu.

1/13/2020 8:53:55 AM +00:00

Mô hình văn hóa tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới: Nhìn từ huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Để có được diện mạo như hôm nay, địa phương này đã vận dụng linh hoạt kết hợp vừa xây dựng văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới và giờ đây đã, đang từng bước trở thành mô hình văn hoá tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực và sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh; ngày càng đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện. Với những thành tích nổi trội đạt được, nhiều năm liền dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh, được Đảng, Nhà nước ghi nhận… đó là cơ sở để huyện Cần Đước, tỉnh Long An vinh dự đón nhận danh hiệu “Huyện Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” vào 2016, trở thành mô hình có thể vận dụng đối với những địa phương có nét tương đồng.

1/13/2020 8:53:43 AM +00:00

Bảo đảm chất lượng cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Bài viết “Bảo đảm chất lượng cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay” tập trung nghiên cứu một số quan điểm của Đảng về bảo đảm việc làm và đời sống cho người dân trong quá trình công nghiệp hóa, đồng thời nghiên cứu thực trạng và đưa ra một số giải pháp định hướng nhằm đảm bảo việc làm cho người dân bị thu hồi đất ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện nay.

1/13/2020 8:50:44 AM +00:00

Quản lý, khai thác và chia sẻ cơ sở dữ liệu địa chính tại Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp

Với vai trò là một trong những đơn vị đầu tiên xây dựng thành công cơ sở dữ liệu địa chính nên cơ sở dữ liệu của Quận 6, TP.HCM tồn tại khá nhiều hạn chế; đặc biệt là quy trình xây dựng, nội dung và cấu trúc dữ liệu chưa phù hợp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như không đồng bộ với cơ sở dữ liệu địa chính của các địa phương khác. Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã khẳng định: đây là nguyên nhân gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý, khai thác và chia sẻ cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn. Nghiên cứu được tiếp cận theo hướng đi từ nhu cầu thực tế xã hội và đặc thù của địa phương trong công tác quản lý, khai thác và chia sẻ cơ sở dữ liệu địa chính. Từ đó, rút ra ưu - khuyết điểm và những vấn đề còn tồn tại, làm cơ sở để đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện công tác này cho Quận 6 nói riêng và TP.HCM nói chung. Kết quả đạt được giúp nâng cao hiệu quả của cơ sở dữ liệu địa chính trong quản lý đất đai và các lĩnh vực có liên quan, tiến đến hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính theo mô hình tập trung toàn thành phố, cũng như đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển chính quyền điện tử và hệ thống quản lý đất đai hiện đại tại TP.HCM.

1/13/2020 7:14:23 AM +00:00

Vai trò của sông Hồ Hà Nội trong cấu trúc quy hoạch đô thị truyền thống và hiện đại

Bài viết này phân tích một số đặc điểm của hệ thống sông hồ Hà Nội và đề xuất một vài giải pháp nhằm cải tạo, phát huy vai trò của nó trong xu thế xây dựng Thủ đô thành đô thị văn minh, hiện đại.

1/13/2020 6:56:44 AM +00:00

Đánh giá việc thực hiện chính sách giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đánh giá việc thực hiện chính sách giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp cải thiện kết quả thực hiện chính sách giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sử dụng công cụ Kiểm toán xã hội, kết quả nghiên cứu cho thấy có nhiều sai sót trong quá trình thực hiện chính sách giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp xảy ra ở địa bàn nghiên cứu do thiếu một cơ chế giám sát có sự tham gia của người dân. Việc giải quyết các sai sót trên là khá khó khăn và cần làm thận trọng. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra cần phải xây dựng một cơ chế giám sát cộng đồng về quy trình giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

1/13/2020 6:50:46 AM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến sự phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Bình

Bài viết xác định ảnh hưởng của chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Bình nhằm tăng cường ảnh hưởng tích cực của chính sách thu hồi đất, tái định cư xây dựng cơ chế tiếp cận đất đai theo nguyên tắc kinh tế thị trường.

1/13/2020 6:44:59 AM +00:00

Research on urban sprawl trends and landscape change in Pleiku city, Gia Lai province

Urban sprawl is an international phenomenon happening principally in quickly developing areas. A study on the spatiotemporal features of urban sprawl is useful for the sustainable land management, landscape and urban land planning. The present research explores the trends, types and changes of landscape of urban sprawl in the context of a rapid urbanization process in Pleiku city and in the Central Highland of Viet Nam from 2000 to 2019. The results show the expansion of the Pleiku city has witnessed a fluctuation in its land uses through two decades. The rate of land use in residential areas has been increasing by 0.22 percent, infrastructures (0.61 percent), and other land (0.41 percent). This assertion is further supported by the rapid reduction of the vacant land (1.14 percent) and agriculture land (0.21%). Moreover, three types of urban sprawl are distinguished by analyzing covered urban area maps from the analysis of Satellite data images and current land use maps. Firstly, it is the outlying type with the area of 3.97 km2 , almost 62.72 percent of the total newly increased urban area. Secondly, the area of the infilling type is 1.11 km2 , which makes up 17.54 percent, and the figure for the edge-expansion area is 1.25 km2 , accounting for 19.75% of the total urban sprawl area. Studying trends and types of urban sprawl are useful to manage and properly allocate for sustainable land resource as well as urban land use planning.

1/13/2020 6:04:49 AM +00:00