Public policy analysis - Prof.Dr.M.Irfan Islamy,MPA

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 70 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Public policy analysis - Prof.Dr.M.Irfan Islamy,MPA. Public policy as a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decisions should , in principle, be within the power of those actors to achieve.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/public-policy-analysis-prof-dr-m-irfan-islamyampa-76pbuq.html

Nội dung


1118417