Public policy analysis - Prof.Dr.M.Irfan Islamy,MPA

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 70 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Public policy analysis - Prof.Dr.M.Irfan Islamy,MPA. Public policy as a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decisions should , in principle, be within the power of those actors to achieve.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/public-policy-analysis-prof-dr-m-irfan-islamyampa-76pbuq.html

Nội dung


1118417