Tài liệu miễn phí Quản lý Nhà nước

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản lý Nhà nước

Giảm nghèo của người Ba-na ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định và người Ê-đê ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên - Thực trạng và vấn đề đặt ra

Thời gian qua, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu trong giảm nghèo, từng bước nâng cao mức sống của người dân, song vấn đề nghèo ở các dân tộc thiểu số vẫn mang tính thời sự. Ngoài một số hạn chế từ một số chính sách phát triển kinh tế, giảm nghèo cho các dân tộc thiểu số, còn có nguyên nhân về điều kiện tự nhiên, nhất là xuất phát điểm về kinh tế - xã hội còn thấp. Bài viết đề cập đến thực trạng giảm nghèo của người Ba-na ở huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) và người Ê-đê ở huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên), từ đó phân tích một số nguyên nhân dẫn đến giảm nghèo còn chậm, đồng thời đưa ra đề xuất cho công tác giảm nghèo nơi đây.

5/20/2020 6:11:00 AM +00:00

Khảo sát, đánh giá và tính toán chi phí thiệt hại do mất điện

Bài viết trình bày kết quả của cuộc khảo sát về tác động trực tiếp chi phí phát sinh của các khách hàng công nghiệp, thương mại dịch vụ và dân cư do ngừng cung cấp điện Nghiên cứu đã sử dụng các cuộc khảo sát trực tiếp tại Tổng công ty điện lực Miền Nam (EVNSPC) để xác định việc đánh giá của khách hàng về việc ngừng cung cấp điện nhằm đánh giá thiệt hại về mặt kinh tế.

5/20/2020 6:01:14 AM +00:00

Bài thuyết trình Tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú

Nội dung của bài thuyết trình bao gồm các nội dung: khái niệm cá nhân không cư trú; cách tính thuế thu nhập cá nhân; thời hạn nộp thuế. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.

5/20/2020 4:20:23 AM +00:00

Nghiên cứu tác động đến quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực y tế trình độ cao ở Sơn La

Xuất phát từ tính đặc thù của nguồn nhân lực y tế (NNLYT) nên sự xuất hiện của Nhà nước với vai trò điều tiết trong phát triển nguồn nhân lực y tế (PTNNLYT) trình độ cao là một tất yếu khách quan. Bộ Chính trị đã nhận định, nghề y là một nghề đặc biệt, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt… có nghĩa là NNLYT cần được ưu tiên quan tâm phát triển.

5/20/2020 3:48:03 AM +00:00

Đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực y tế trình độ cao ở địa phương

Mục tiêu nguồn nhân lực y tế (NNLYT) là bao phủ, năng lực và động lực tạo cơ sở mang lại tính công bằng, hiệu quả và phát triển của hệ thống y tế, từ đó đảm bảo chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

5/20/2020 3:44:46 AM +00:00

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách huyện: Nghiên cứu điểm tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo cho bộ máy quản lý nhà nước hoạt động hiệu quả, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững, thực hiện các chính sách xã hội. Ngân sách cấp huyện được coi là ngân sách cấp trung gian nối giữa ngân sách tỉnh và ngân sách xã trong ngân sách địa phương.

5/20/2020 3:40:32 AM +00:00

Một số vấn đề về chính sách quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước ở Việt Nam

Tại Việt Nam có hơn 40 quỹ tài chính ngoài Ngân sách Nhà nước (gọi tắt là Quỹ tài chính ngoài Ngân sách - QTCNNS) đang hoạt động. Đây là một định chế tài chính của Nhà nước hoạt động độc lập với Ngân sách Nhà nước (NSNN), do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập để huy động thêm nguồn lực từ xã hội thực hiện các nhiệm vụ được xác định.

5/20/2020 2:30:27 AM +00:00

Sectoral system of innovation in payment service of Vietnam: Preliminary assessments

Objectives of this study are to apply the approach of sectoral system of innovation to make preliminary views on the status of the innovation system in finance-banking sector of Vietnam for payment service.

5/20/2020 2:24:28 AM +00:00

The state of innovation in coffee value chains and policy implication promoting innovation

This study provides some initial review of demand and directions for innovation in coffee value chain (coffee enterprises and farmers in the enterprises’ value chain), the manner of interactive learning to enhance innovation capacity.

5/20/2020 2:24:16 AM +00:00

Nhìn lại việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghiệp Hà Tĩnh

Ngày 23/9/2013 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt Đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động sang cơ chế tự chủ của 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hà Tĩnh1. Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đã cho thấy hiệu quả và hướng đi phù hợp. Bài viết điểm lại quá trình triển khai và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị. Qua đó giúp cho các đơn vị đang và sẽ chuyển đổi của Hà Tĩnh nói riêng, các tỉnh/thành phố khác trên cả nước nói chung có thể nghiên cứu, học tập để thực hiện chuyển đổi thành công.

5/19/2020 7:03:59 PM +00:00

mô hình thử nghiệm

5/19/2020 7:03:04 PM +00:00

Cách tiếp cận xây dựng nông thôn mới - Chìa khóa thành công trong 10 năm qua

Xây dựng nông thôn mới (NTM) 10 năm qua đã tạo ra những chuyển biến toàn diện, to lớn về diện mạo làng quê, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Hiện cả nước đã có 4.665 xã (chiếm 52,4%) đạt chuẩn NTM (8 tỉnh đạt 100% xã NTM), bình quân mỗi xã đạt 15,32 tiêu chí NTM. So với năm 2010, khi bắt đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM, nông thôn nước ta không có xã nào đạt đủ 19 tiêu chí NTM; số xã đạt 15-18 tiêu chí chỉ chiếm 0,8%, trong khi đó số xã đạt dưới 5 tiêu chí chiếm tới 44,3%; bình quân cả nước chỉ đạt 4,7 tiêu chí/xã. Đó cũng là lúc diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Việt Nam bước vào thời kỳ suy thoái kinh tế, việc huy động nguồn lực cho xây dựng NTM gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, cùng với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cách tiếp cận đúng đắn mà công cụ cơ bản của nó là Bộ tiêu chí NTM phù hợp là chìa khóa làm nên thành công của Chương trình.

5/19/2020 7:02:28 PM +00:00

Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên: Từ lý luận đến thực tiễn

Từ những phân tích về tính cấp bách trong phát triển bền vững (PTBV) khu vực Tây Nguyên và hệ thống lý luận trong quan điểm PTBV, cùng với những kết quả nghiên cứu của các Chương trình Tây Nguyên, bài viết đã chỉ ra những vấn đề cần tập trung, lưu ý khi xây dựng mô hình PTBV Tây Nguyên. Đó cũng là việc làm rõ những giá trị cốt lõi, giá trị căn bản và giá trị đặc trưng của Tây Nguyên, phục vụ cho PTBV, hướng tới cuộc sống hạnh phúc, an bằng cùng thiên nhiên và vũ trụ.

5/19/2020 7:02:15 PM +00:00

Việt Nam nên loại bỏ các ưu đãi thuế

“Việt Nam có thể loại bỏ các ưu đãi thuế mà không làm tổn hại đến tăng trưởng hoặc khả năng cạnh tranh của quốc gia”. Đó là khuyến nghị của các chuyên gia Oxfam tại Diễn đàn Chính sách tài khóa và phát triển Việt Nam 2019 hướng tới một hệ thống thuế công bằng do Liên minh Công bằng thuế tổ chức tại Hà Nội cuối năm 2019. Thông qua 2 báo cáo: “Chi tiêu thuế ở Việt Nam - Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp” và “Chi tiêu qua thuế - Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam”, các chuyên gia của Oxfam nhận định, thu ngân sách từ thuế của Việt Nam giảm là một xu hướng đáng lo ngại. Chính phủ Việt Nam cần có báo cáo chi tiêu thuế hàng năm để các cơ quan quản lý thuế và các cơ quan quản lý ngân sách đánh giá được mức độ giảm thu của ngân sách nhà nước qua các chính sách ưu đãi thuế, góp phần gia tăng tính hiệu quả trong việc thực hiện các chính sách thuế và ngân sách.

5/19/2020 7:01:26 PM +00:00

Vai trò của nhà nước trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) ở Việt Nam hiện nay

Ở Việt Nam vấn đề thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp còn khá mới. Để thực hiện điều đó cần sự hợp tác hành động của các yếu tố: Doanh nghiệp – nhà nước – xã hội.

5/19/2020 6:35:46 PM +00:00

Thuế tài sản và khoảng trống cơ sở cần lấp đầy

Mở rộng cơ sở thuế phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội nhằm tăng thu ngân sách nhà nước và tăng cường khả năng quản lý của Nhà nước là xu hướng chung của tất cả các quốc gia. Thuế tài sản ở Việt Nam hiện hành vẫn còn những khoảng trống về cơ sở thuế. Bài viết tập trung đánh giá cơ sở thuế tài sản theo luật định và những định hướng nhằm lấp đầy khoảng trống cơ sở thuế của thuế tài sản ở Việt Nam thời gian tới.

5/19/2020 6:29:20 PM +00:00

Quan hệ giữa ngân sách trung ương với ngân sách địa phương: Thực trạng và một số đề xuất

Phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách có mối liên hệ chặt chẽ đối với sự ổn định, bền vững của ngân sách nhà nước và có tác động nhiều mặt đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Ở Việt Nam hiện nay, để bảo đảm các nhu cầu chi tiêu và nâng cao tính bền vững của ngân sách nhà nước cần xác định mức độ phân cấp thu, chi ngân sách hợp lý, đúng đắn, từng bước tiến tới giảm nợ công, tăng tính tự chủ và phân cấp ngân sách hơn nữa cho địa phương.

5/19/2020 6:28:27 PM +00:00

Nâng cao tính bền vững nguồn thu từ thuế: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Thuế là nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn ở Việt Nam hiện nay, đạt trên 70% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước và chiếm 22,6% GDP giai đoạn 2006 - 2012. Vì vậy, đảm bảo nguồn thu thuế bền vững là một trong các yêu cầu cốt lõi để duy trì một nền tài khóa vững chắc. Bài viết khái quát kinh nghiệm của một số nước về đảm bảo tính bền vững nguồn thu thuế, từ đó đề xuất các giải pháp cơ bản đảm bảo tính bền vững nguồn thu thuế tại Việt Nam.

5/19/2020 6:28:09 PM +00:00

Một số vấn đề đặt ra trong mở rộng cơ sở thuế thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Hỗ trợ cho chi tiêu công có hai nguồn chính là thu thuế và vay nợ. Tại Việt Nam, khi nợ của Chính phủ tăng với lãi suất cao dần và thâm hụt ngân sách dai dẳng thì việc gia tăng số thu thuế trên nền tảng mở rộng cơ sở thuế là giải pháp tài khóa phù hợp hơn so với việc phải nâng thuế suất. Cơ sở thuế là một hàm phụ thuộc nhiều biến số, chúng khác nhau ở các quốc gia, thậm chí trong một quốc gia cũng khác nhau qua từng giai đoạn phát triển. Bài viết thảo luận về các vấn đề sẽ nảy sinh, khi tiến hành mở rộng cơ sở thuế trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập toàn diện vào nền kinh tế quốc tế.

5/19/2020 6:27:38 PM +00:00

Mở rộng cơ sở thuế: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Số thu từ thuế phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó cơ sở thuế là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất. Bài viết giới thiệu vắn tắt những vấn đề lý luận về cơ sở thuế và đề xuất một số nội dung cụ thể nhằm mở rộng cơ sở thuế của Việt Nam, trong đó tập trung chủ yếu vào đề xuất giảm đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, mở rộng đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thu hẹp diện ưu đãi thuế.

5/19/2020 6:27:26 PM +00:00

Mở rộng cơ sở thuế tiêu dùng ở Việt Nam

Thuế tiêu dùng là một trong các loại thuế đóng góp số thu lớn, ổn định cho ngân sách nhà nước, với đặc điểm có phạm vi áp dụng rộng, thu gián tiếp nên tương đối dễ thu. Bài viết tóm lược cơ sở lý thuyết cơ bản về thuế tiêu dùng, đánh giá thực trạng cơ sở thuế tiêu dùng ở Việt Nam và nêu một số khuyến nghị nhằm mở rộng cơ sở thuế tiêu dùng ở Việt Nam trong giai đoạn tới.

5/19/2020 6:27:20 PM +00:00

Mở rộng cơ sở thuế đối với thu nhập ở Việt Nam hiện nay

Đối với thuế đánh vào thu nhập, việc tăng thuế suất là đi ngược lại xu hướng cạnh tranh và hội nhập của thế giới, vì vậy, biện pháp mà nhiều quốc gia lựa chọn chính là mở rộng cơ sở tính thuế và nâng cao hiệu quả quản lý thuế để kiểm soát các hành vi trốn thuế, tránh thuế. Với xu hướng nêu trên, bài viết phân tích một số cách thức đã được các quốc gia áp dụng để mở rộng cơ sở thuế đánh vào thu nhập và đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam nhằm đảm bảo mục tiêu công bằng cho mọi đối tượng có thu nhập, tăng thu cho ngân sách nhà nước nhưng không để xảy ra tình trạng lạm thu hay gia tăng gánh nặng thuế đối với người nộp thuế.

5/19/2020 6:27:14 PM +00:00

Thực trạng hoát động khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay

Bài viết đánh giá thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ở Việt Nam qua một số nội dung: Thực trạng đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ từ ngân sách nhà nước; Thực trạng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học; Thực trạng công trình khoa học được công bố.

5/4/2020 7:24:10 PM +00:00

Ảnh hưởng các yếu tố đến sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng thủ tục hải quan điện tử tại chi cục hải quan Tây Đô, thành phố Cần Thơ

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng các thủ tục Hải quan điện tử tại chi Cục Hải quan Tây Đô, là cơ sở cho việc đưa ra các hàm ý về quản trị. Từ lý thuyết và các nghiên cứu trong và ngoài nước về dịch vụ, dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến và thủ tục Hải quan điện tử, nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp định tính và định lượng để đề xuất 7 yếu tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng các thủ tục Hải quan điện tử.

5/4/2020 5:08:22 PM +00:00

Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại cục hải quan thành phố Cần Thơ

Cục Hải quan TP. Cần Thơ đã có nhiều bước phát triển về lực lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp tổ chức hoạt động. Tuy nhiên cũng gặp không ít hạn chế trong công tác quản lý nguồn nhân lực. Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu góp phần xây dựng lực lượng công chức của đơn vị mang tính Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả cao. Đề tài sử dụng phương pháp phỏng vấn chuyên gia, thảo luận nhóm chuyên sâu, diễn dịch – qui nạp, thống kê mô tả. Sau đó, phân tích, thực trạng điểm mạnh – yếu, đánh giá về số lượng, cơ cấu, trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm, đạo đức, thể lực công chức và chế độ động viên người lao động trong quản trị nguồn nhân lực tại Cục Hải quan TP. Cần Thơ hiện nay.

5/4/2020 5:04:29 PM +00:00

Quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng gia công xuất khẩu tại cục hải quan thành phố Cần Thơ

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá thực trạng của việc áp dụng phương pháp quản lý rủi ro (QLRR) trong thủ tục Hải quan (TTHQ) đối với hàng gia công xuất khẩu (GCXK) tại Cục Hải quan TP. Cần Thơ; Phân tích, so sánh sự khác biệt trong công tác QLRR đối với nhóm doanh nghiệp tuân thủ và nhóm doanh nghiệp không tuân thủ khi thực hiện TTHQ đối với hàng GCXK tại Cục Hải quan TP. Cần Thơ và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện quy trình QLRR đối với hàng GCXK tại Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

5/4/2020 5:02:04 PM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân trong sử dụng dịch vụ hành chính công về đăng ký quyền sử dụng đất tại ủy ban nhân dân quận Bình Thủy

Chất lượng dịch vụ là một thước đo về kết quả hoạt động quan trọng đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá trong cải cách hành chính. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân, khi sử dụng dịch vụ hành chính công về đăng ký quyền sử dụng đất tại Ủy ban Nhân dân Quận Bình Thủy, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nhằm làm rõ ý nghĩa, xác nhận, hiệu chỉnh, bổ sung các biến quan sát đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu lý thuyết.

5/4/2020 5:01:09 PM +00:00

Can thiệp của nhà nước vào các loại khoa học

Khoa học theo đạo vũ trụ, khoa học phục vụ nhà nước và khoa học phục vụ doanh nghiệp là những loại hình có đặc điểm khác nhau về động lực hoạt động. Động lực của khoa học theo đạo vũ trụ nặng về niềm tin, khát vọng, sự hy sinh. Động lực của khoa học phục nhà nước là hướng vào các giá trị quốc gia, dân tộc.

5/4/2020 4:43:45 PM +00:00

Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam với Belarus: Thực trạng và một số đề xuất

Bài viết sẽ phân tích sự cần thiết phải đẩy mạnh hợp tác về KH&CN giữa Việt Nam và Belarus trong bối cảnh mới hiện nay, phác họa bức tranh hợp tác giữa hai nước và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác song phương về KH&CN.

5/4/2020 4:43:32 PM +00:00

Tái cấu trúc mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập của Việt Nam có số lượng rất lớn, tuy nhiên, cơ cấu mạng lưới, cơ chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới còn tồn tại nhiều bất cập, kết quả hoạt động còn hạn chế.

5/4/2020 4:43:20 PM +00:00