Tài liệu miễn phí Quản lý Nhà nước

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản lý Nhà nước

Đánh giá vai trò của chính phủ đối với sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiểu vùng Tây Bắc

Mục tiêu của bài viết này nhằm khái quát lại sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiểu vùng Tây Bắc ở khía cạnh số lượng và chất lượng, sau đó phân tích, đánh giá vai trò của Chính phủ Việt Nam trong việc hỗ trợ sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa Tây Bắc nói riêng.

5/22/2021 5:51:04 AM +00:00

Vai trò kiến tạo của chính phủ nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội Việt Nam giai đoạn 2016-2020

Bài viết tìm hiểu về vai trò kiến tạo của Chính phủ là phải lấy con người và thể chế để khơi thông điểm nghẽn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội đất nước tiến nhanh, tiến mạnh.

5/22/2021 5:50:19 AM +00:00

Môi trường đầu tư và vai trò của chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam

Bài viết tập trung nhìn nhận lại môi trường đầu tư của Việt Nam giai đoạn 2012-2016 dưới các chỉ số đo lường, từ đó gợi ý một số đề xuất nhằm tăng cường vai trò quan trọng của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư quốc gia trong thời gian tới.

5/22/2021 5:50:13 AM +00:00

Giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công ở Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích thực trạng đầu tư công và tái cơ cấu đầu tư công ở Việt Nam giai đoạn 2011-2016, từ đó rút ra các hạn chế và nguyên nhân của hạn chế cũng như đưa ra các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công ở Việt Nam trong thời gian tới.

5/22/2021 5:50:01 AM +00:00

Điều kiện để xây dựng chính phủ kiến tạo, phục vụ

Bài viết khẳng định để xây dựng một Chính phủ kiến tạo và phục và cần làm rõ vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường là can thiệp vào những lĩnh vực mà thị trường không thể làm được hoặc làm không tốt.

5/22/2021 5:49:48 AM +00:00

Phát huy vai trò của chính phủ kiến tạo giải quyết bài toán “bước hẫng” TPP cho doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết này tập trung nghiên cứu: Chính phủ kiến tạo với các doanh nghiệp gặp sự cố vĩ mô; “Bước hẫng” TPP của DN Việt Nam; và để chính phủ kiến tạo gỡ khó cho DN trước “bước hẫng” TPP, hòng đưa quản trị quốc gia của nước ta tiến lên một tầm cao mới, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước nhà mau qua cơn sốc, biến “bước hẫng” TPP thành cơ hội phát triển.

5/22/2021 5:49:41 AM +00:00

Một số khó khăn, cản trở cần khắc phục để xây dựng mô hình nhà nước kiến tạo phát triển

Bài viết khái quát những kết quả tích cực bước đầu của Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

5/22/2021 5:49:08 AM +00:00

Nhìn lại một năm thực hiện quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động

Bài viết xác định nội hàm của Nhà nước kiến tạo; đánh giá những hành động cụ thể của Chính phủ trong năm 2016 và những kết quả ban đầu của việc cải cách thể chế theo hướng xây dựng Nhà nước kiến tạo ở Việt Nam; và xác định những nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo để tiếp tục duy trì động lực của đổi mới.

5/22/2021 5:49:02 AM +00:00

Một số điều kiện bảo đảm cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Bài viết tiến hành nghiên cứu nhằm phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

5/22/2021 5:36:11 AM +00:00

Decentralization of state budget management in Quang Ninh province

Vietnam’s State Budget Law (2015) stipulates budget decentralization, responsibilities and obligations of local governments on revenue - expenditure and local state budget management. By presenting the results of local budget revenue and expenditure in Quang Ninh province in the fiscal year 2018-2019, this article draws both the positive outcomes and limitations in the state budget management in the area and recommends some solutions to better manage the state budget.

5/22/2021 4:43:07 AM +00:00

Ngành nhựa kỹ thuật tại Việt Nam: Kết quả xây dựng danh mục công nghệ và hiện trạng phát triển

Bài viết nghiên cứu hiện trạng và xây dựng danh mục công nghệ trong ngành nhựa kỹ thuật tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, giúp các cơ quan hữu quan hoạch định chính sách, chiến lược phát triển công nghệ này trong thời gian tới.

5/22/2021 2:57:13 AM +00:00

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo địa phương năm 2020: Những kết quả nổi bật

Trải qua năm 2020 với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở địa phương vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Đó là nhờ các địa phương đã tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN), đồng thời luôn tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân triển khai các nhiệm vụ một cách hiệu quả, từ đó đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

5/22/2021 2:56:38 AM +00:00

Đồng bằng sông Cửu Long với chiến lược phát triển “8G”

Đẩy mạnh đầu tư cho khoa học và công nghệ, tăng cường liên kết vùng, tạo sự kết nối các tiểu vùng, liên vùng… đặc biệt, chiến lược tiếp cận mới đối với Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thông qua 8 chữ “G” là những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) vừa được tổ chức tại TP Cần Thơ vào trung tuần tháng 3/2021.

5/22/2021 2:55:54 AM +00:00

Nghệ An: Thúc đẩy phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Bài viết thông qua việc tích cực triển khai các hoạt động, có thể nói, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Nghệ An đã dần được hình thành và có những triển vọng rất đáng khích lệ.

5/22/2021 2:55:34 AM +00:00

Bắc Giang: Khoa học và công nghệ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh, nhưng tỉnh Bắc Giang vẫn là một trong những điểm sáng về tăng trưởng và phục hồi kinh tế, tốc độ tăng trưởng cả năm 2020 đứng đầu cả nước. Bài viết này sẽ chia sẻ những thành công của Bắc Giang khi áp dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế, mời các bạn cùng tham khảo!

5/22/2021 2:55:20 AM +00:00

KX.01/16-20: Một số kết quả và định hướng nghiên cứu giai đoạn 2021-2025

Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” (mã số: KX.01/16-20) đến nay đã đi đến giai đoạn cuối và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Giai đoạn 2021-2025 đặt ra nhiều vấn đề mới, đòi hỏi Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của giai đoạn này phải có những định hướng mới. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung của chương trình này.

5/22/2021 2:54:35 AM +00:00

Chương trình 592: Góp phần hình thành doanh nghiệp KH&CN và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức KH&CN công lập

Bên cạnh những vướng mắc cần khắc phục, tác giả kiến nghị Chương trình 592 cần tiếp tục được thực hiện nhằm phát triển mạnh hơn nữa số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

5/22/2021 2:54:29 AM +00:00

Hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2016-2020: Bức tranh nhiều điểm sáng

Trong giai đoạn 2016-2020, hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong tất cả các mảng công tác: tiêu chuẩn hóa, đo lường, đánh giá sự phù hợp đóng góp quan trọng trong thành tích chung của toàn ngành khoa học và công nghệ. Bài viết nêu lên những hạn chế và giải pháp cần triển khai trong giai đoạn 5 năm tiếp theo 2021-2025.

5/22/2021 2:54:16 AM +00:00

Bài giảng Giải pháp chính sách KH&CN cho I 4.0 - TS. Nguyễn Hữu Xuyên

Bài giảng Giải pháp chính sách hỗ trợ về khoa học và công nghệ để doanh nghiệp tiếp cận, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thức tư trình bày về nhận dạng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực trạng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; chính sách và giải pháp khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với I4.0.

5/21/2021 11:29:43 PM +00:00

Tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ ở Việt Nam

Bằng việc nghiên cứu định lượng với 137 phiếu khảo sát tới lãnh đạo, cán bộ quản lý và nhân viên đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ, bài viết làm rõ thực trạng, mức độ tự chủ của các đơn vị này, trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm góp phần nâng cao tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ ở nước ta.

5/21/2021 10:05:18 PM +00:00

Quyền tiếp cận thông tin khoa học và công nghệ trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới ở Việt Nam

Nghiên cứu này, trên cơ sở nhận diện và đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành về quyền tiếp cận thông tin khoa học và công nghệ, đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện khung pháp lý bảo đảm cho việc thực thi quyền tiếp cận thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam.

5/21/2021 10:05:06 PM +00:00

Một số kết quả thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Tuyên Quang

Bài viết này tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Tuyên Quang, từ đó đề ra giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện nay.

5/21/2021 8:40:57 PM +00:00

Giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực tại tỉnh Phú Thọ

Với mong muốn cung cấp một nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới nên việc nghiên cứu Chính sách phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cách mạng công nghiệp 4.0 là cần thiết, từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ, tác giả đưa ra một bức tranh tổng thể về chính sách phát triển nguồn nhân lực tại Phú Thọ trong thời gian qua, đánh giá những tồn tại và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế đó, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0.

5/21/2021 8:40:44 PM +00:00

Myanmar - Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết tiến hành đánh giá thực trạng đầu tư của các doanh nghiệp Việt tại đây, nhằm chỉ ra những hạn chế, khó khăn còn tồn tại khi đầu tư vào Myanmar và đưa ra một vài khuyến nghị nhằm tăng cường hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt sang Myanmar.

5/21/2021 3:06:10 PM +00:00

Phát triển thị trường dịch vụ hành chính công Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Bài viết này tiến hành xác định nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công nào đủ điều kiện để có thể chuyển giao được cho xã hội đảm nhiệm là một nhiệm vụ rất quan trọng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/21/2021 3:05:57 PM +00:00

Đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử trong ngành hải quan giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến 2025

Nội dung của bài viết này trình bày những khó khăn trong thực hiện chính phủ điện tử của ngành hải quan; một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện chính phủ điện tử trong ngành hải quan.

5/21/2021 3:05:50 PM +00:00

Kinh nghiệm một số nước Châu Á về xây dựng chính sách và phát triển công nghiệp quốc gia trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 - Khuyến nghị chính sách cho Việt Nam

Bài viết nhìn nhận, đánh giá kinh nghiệm của các quốc gia tiên tiến để chỉ rõ những bài học cho Việt Nam trong xây dựng và thực thi chính sách phát triển công nghiệp là điều hết sức cần thiết.

5/21/2021 3:05:07 PM +00:00

Cải cách doanh nghiệp nhà nước nhìn từ vai trò của doanh nghiệp nhà nước để phát triển bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa

Bài viết đặt vấn đề xem xét vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong việc phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa trên cả 3 chân kiềng: đóng góp cho kinh tế, đóng góp cho xã hội và môi trường. Đánh giá và nhìn nhận về vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn tiếp theo, từ đó đưa ra những khuyến nghị về tiếp tục cải cách doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn tới và tập trung cải thiện quản trị công ty trong các doanh nghiệp nhà nước.

5/21/2021 3:04:53 PM +00:00

Chương trình giáo dục đại học ngành Hành chính công – ĐH Đà Nẵng

Chương trình giáo dục nhằm đào tạo cử nhân chuyên ngành Hành chính công có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện các công tác tổ chức trong bộ máy Nhà nước một cách độc lập; có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp kinh doanh nhằm thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh và khả năng cần thiết cho mục tiêu học tập suốt đời.

5/21/2021 11:42:47 AM +00:00

Quy trình xét thi đua, khen thưởng tại bệnh viện Bạch Mai

Tài liệu trình bày thống nhất quy trình xét Thi đua, Khen thưởng tại Bệnh viện Bạch Mai nhằm đảm bảo quyền lợi của cán bộ, viên chức trong Bệnh viện theo đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng; áp dụng đối với tất cả các cán bộ, viên chức và các đơn vị trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai tham gia các phong trào thi đua tại Bệnh viện.

5/21/2021 3:04:32 AM +00:00