Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 9 - Keshab K. Parhi

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 50 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 9 - Keshab K. Parhi. Strength reduction leads to a reduction in hardware complexity by exploiting substructure sharing and leads to less silicon area or power consumption in a VLSI ASIC implementation or less iteration period in a programmable DSP implementation. Strength reduction enables design of parallel FIR filters with a lessthan-linear increase in hardware.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-vlsi-digital-signal-processing-systems-chapter-9-keshab-k-parhi-vadbuq.html

Nội dung


1101701

Tài liệu liên quan


Xem thêm