Tài liệu miễn phí Điện - Điện tử

Download Tài liệu học tập miễn phí Điện - Điện tử

Quy trình sửa chữa điện dân dụng trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức

Quy trình này thống nhất về công tác sửa chữa điện dân dụng trong phạm vi Trường cao Đẳng Công Nghiệp Việt Đức; áp dụng cho quá trình sửa chữa điện trong các phòng học, phòng làm việc và khu vực ký túc xá trong Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Việt Đức.

5/22/2021 9:08:53 AM +00:00

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ tổng hợp vật liệu áp điện PZT pha tạp

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ tổng hợp vật liệu PZT pha tạp. Để đánh giá quy trình công nghệ đã tiến hành tổng hợp hệ gốm PZT.

5/22/2021 5:47:51 AM +00:00

Phân tích kinh tế cho hệ thống điện mặt trời trên mái nối lưới tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Bài báo này phân tích tính khả thi về mặt kinh tế cho một hệ thống điện mặt trời trên mái nối lưới. Dựa vào số liệu bức xạ mặt trời tại 14 phường của thành phố Thủ Dầu Một và biểu đồ phụ tải tiêu biểu của hộ gia đình tại thành phố Thủ Dầu Một để đưa ra mô hình tính toán và phân tích tính khả thi của hệ thống điện mặt trời trên mái nối lưới.

5/22/2021 5:47:27 AM +00:00

Ứng dụng thuật toán tối ưu bầy đàn (PSO) để tối ưu dung lượng và vị trí tụ bù trong hệ thống điện

Bài viết này trình bày cách áp dụng thuật toán tối ưu hóa phần tử bầy đàn (PSO) để thực hiện việc xác định dung lượng và vị trí tối ưu của bộ tụ bù công suất phản kháng trong hệ thống điện.

5/22/2021 5:47:02 AM +00:00

Ứng dụng bộ lọc Kalman mở rộng điều khiển không cảm biến động cơ đồng bộ từ trở tốc độ cao

Bài viết trình bày phương pháp điều khiển không cảm biến động cơ đồng bộ từ trở tốc độ cao. Phần đầu của bài báo sẽ trình bày vắn tắt mô hình của động cơ đồng bộ từ trở trong không gian trạng thái và các phương pháp điều khiển không sử dụng cảm biến tốc độ.

5/22/2021 5:46:37 AM +00:00

Mô hình toán từ trường tản trong cửa sổ mạch từ máy biến áp

Bài viết chỉ ra nguyên nhân phá hủy dây quấn MBA để từ đó nhà sản xuất đưa ra phương án thiết kế và thử nghiệm phù hợp. Mời các bạ cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/22/2021 5:46:06 AM +00:00

Lựa chọn vị trí và dung lượng của thiết bị điều áp động (DVR) nhằm hạn chế hậu quả của sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới phân phối điện 16 nút bằng thuật toán di truyền

Bài viết xem xét việc tối ưu hóa vị trí, công suất thiết bị bù điện áp động (DVR) nhằm khắc phục hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới phân phối. Việc lắp đặt DVR cải thiện chất lượng điện năng được thực hiện trên quan điểm của bên cấp điện, là bên thực hiện lắp đặt DVR.

5/22/2021 5:45:54 AM +00:00

Sa thải phụ tải dựa trên nhận dạng nhanh ổn định động hệ thống điện

Bài viết này đề xuất một phương pháp kiểm soát giảm tải mới dựa trên việc xác định nhanh sự mất ổn định của hệ thống điện. Thuật toán phân cụm K-mean được sử dụng để chia chế độ mất ổn định thành các cụm. Kết quả phân tích của cụm này được sử dụng làm cơ sở để kiểm soát phân loại.

5/22/2021 5:45:40 AM +00:00

Xây dựng quan hệ giữa bán kính cong với ứng suất lực trên dây quấn của máy biến áp lõi thép vô định hình

Bài viết đã sử dụng phần mềm Ansys Maxwell 3D để mô phỏng MBAVĐH 3 pha 630 kVA-22/0,4 kV khi bị sự cố ngắn mạch. Thực hiện mô phỏng 7 trường hợp với các kích thước bán kính góc dây quấn khác nhau nhằm mục đích xây dựng mối quan hệ giữa giá trị ứng suất lực ngắn mạch với bán kính dây quấn. Kết quả này giúp cho các nhà thiết kế và chế tạo MBAVĐH lựa chọn bán kính góc dây quấn một cách hợp lý, mà vẫn thỏa mãn hai yếu tố kinh tế và kỹ thuật.

5/22/2021 5:45:34 AM +00:00

Tính toán phân tích quá trình quá lạnh đối với hệ thống lạnh

Bài viết tiến hành nghiên cứu dùng môi chất lạnh R134a cho hệ thống lạnh, dùng thiết bị quá lạnh, tiến hành tính toán phân tích lý thuyết. Đưa ra được kết quả tính toán và các thông số ảnh hưởng đến hệ số làm lạnh của hệ thống lạnh.

5/22/2021 5:45:16 AM +00:00

Ứng dụng phương pháp tại chỗ phát hiện sự cách ly trong lưới điện phân phối khi có kết nối nguồn phân tán ở Việt Nam

Bài viết này áp dụng một kỹ thuật phát hiện cục bộ để phát hiện đảo trong lưới điện phân phối được kết nối với DG ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/22/2021 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Điện tử tương tự I - Nguyễn Vũ Thắng & Phùng Kiều Hà (Biên soạn)

Bài giảng Điện tử tương tự I cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về mạch điện tử tương tự, phân tích, tính toán và thiết kế mạch điện tử tương tự. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/22/2021 5:33:36 AM +00:00

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của xử lý nhiệt lên các đặc tính cấu trúc và quang điện của pin mặt trời Cu(In,Ga)(S,Se)2

Bài viết tập trung nghiên cứu sự ảnh hưởng của các điều kiện xử lý nhiệt lên độ kết tin, sự hình thành pha, thành phần và đặc tính quang điện của các màng CIGSSe.

5/22/2021 2:49:01 AM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng nhỏ đến hệ số ma sát của cặp vật liệu Silic - Silic dùng trong hệ thống vi cơ điện tử

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này là đề xuất quy trình thí nghiệm xác định ảnh hưởng của tải trọng nhỏ tới hệ số ma sát của cặp vật liệu silic-silic bằng mô hình dạng chốt trên đĩa.

5/22/2021 2:48:27 AM +00:00

Điều khiển phản hồi vị trí bộ kích hoạt tịnh tiến ứng dụng cho vi bơm kiểu xi lanh

Nội dung của bài viêt này là khảo sát, đánh giá ứng dụng của bộ kích hoạt tịnh tiến ECLIA cho vi bơm kiểu xi lanh với phương pháp điều khiển phản hồi vị trí có và không sử dụng tham số điều khiển Kp. Thanh trượt với bước dịch chuyển nano mét tác động vào pít tông có thể đẩy ra lượng chất lỏng với thể tích rất nhỏ (pL).

5/22/2021 2:47:34 AM +00:00

Cấu trúc lỏi/võ và sự phát huỳnh quang của dây nanô silic

Bài viết tìm hiểu việc tổng hợp dây nano silic bằng phương pháp bốc bay nhiệt, cấu trúc của chúng và sự liên quan của cấu trúc này đến việc phát huỳnh quang của dây Si đo ở nhiệt độ phòng.

5/22/2021 2:47:26 AM +00:00

Ảnh hưởng của môi trường đặt cáp đến quá điện áp trên vỏ cáp trong đường dây truyền tải điện có cấu trúc hỗn hợp

Bài viết trình bày các kết quả tính toán điện áp cảm ứng trên vỏ cáp trong trường hợp sét đánh trên đường dây truyền tải 220 kV có cấu trúc hỗn hợp, gồm đường dây trên không nối với một đoạn cáp XLPE sử dụng phương pháp hoán vị vỏ để tăng khả năng tải. Các tình huống mô phỏng được thực hiện trên phần mềm EMTP-ATP nhằm phân tích trị số điện áp cảm ứng trên vỏ cáp khi thay đổi môi trường đặt cáp.

5/22/2021 2:46:42 AM +00:00

Cảm biến độ dẫn không dây thụ động phát hiện và phân tích độ dẫn dòng chảy vi lỏng

Nghiên cứu cũng đã chế tạo hệ thống cảm biến đề xuất thành công và thực hiện thực nghiệm đo nồng độ một số dung dịch muối KCl dựa trên thay đổi độ dẫn dung dịch. Kết quả thực nghiệm cho thấy khi nồng độ dung dịch KCl tăng dần từ 10 mM đến 1 M, tần số cộng hưởng tương ứng của khung cộng hưởng cảm biến sẽ giảm từ 64,7 MHz xuống 58,6 MHz. Sự phụ thuộc của tần số cộng hưởng vào khoảng cách giữa hai cuộn cảm cũng được khảo sát, phân tích và đánh giá trong báo cáo này

5/22/2021 2:45:40 AM +00:00

Thiết kế và thực nghiệm bộ biến đổi DC/DC cách ly IBFB- LLC công suất 2,5kW sử dụng van SiC Mosfe

Bài viết tiến hành đề xuất phương pháp cải thiện hiệu suất bộ biến đổi IBFB dựa trên kỹ thuật chuyển mạch mềm, kết hợp với việc sử dụng công nghệ van bán dẫn SiC thay cho van Si thông thường. Thêm vào đó, công nghệ dây Litz được dùng để giảm tổn thất trên biến áp cách ly hoạt động ở tần số cao. Mô hình mô phỏng và hệ thống thực nghiệm công suất đến 2,5kW cho bộ biến đổi được thực hiện để kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của phương pháp đề xuất.

5/22/2021 2:44:48 AM +00:00

Cải tiến thuật toán cân bằng điện áp trên tụ cho nghịch lưu kiểu T-type 1 pha

Bài viết đề xuất thuật toán điều chế độ rộng xung cải tiến để giải quyết vấn đề mất cân bằng điện áp trên các tụ điện một chiều cho nghịch lưu T-type 1 pha. Bằng cách thay đổi hệ số điều chế, các trạng thái dư được sử dụng tác động vào quá trình phóng hoặc nạp cho các tụ điện DC để cân bằng được điện áp. Sự thay đổi của điện áp trên các tụ điện một chiều trong các trạng thái hoạt động được phân tích trong bài báo này.

5/22/2021 2:44:11 AM +00:00

Điều khiển động cơ 5 pha bằng phương pháp mô hình dự báo điện áp điều khiển trực tiếp

Bài báo này trình bày giải thuật điều khiển động cơ cảm ứng năm pha bằng phương pháp mô hình dự báo điện áp điều khiển trực tiếp. Giải thuật dựa trên việc tối thiểu hóa hàm mục tiêu tính toán sai số giữa giá trị tham chiếu và giá trị thực của các thành phần trực tiếp và thành phần trên trục d-q của điện áp stator. Các giá trị tham chiếu của thành phần điện áp stator trên trục d-q đạt được thông qua việc kết hợp điều khiển deadbeat của mô hình dự báo. Thuật toán điều khiển trực tiếp điện áp của stator giúp việc điều khiển đơn giản, tiết kiệm thời gian tính toán và giảm tổn thất.

5/21/2021 11:44:13 PM +00:00

Hệ thống an toàn điện cho giường bệnh đa chức năng hỗ trợ bệnh nhân liệt vận động, cứng khớp

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế hệ thống điện nhằm tránh xảy ra trường hợp xung đột, bảo đảm an toàn cho người bệnh cũng như kết cấu cơ khí của giường.

5/21/2021 11:38:36 PM +00:00

Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng máy biến dõng điện từ kết quả thí nghiệm đặc tính kích thích của máy biến dòng trong thực tế

Trong thực tế, số liệu thí nghiệm máy biến dòng tại hiện trƣờng cho ta đặc tính kích thích của máy biến dòng, để mô phỏng lại máy biến dòng trong môi trường MATLAB cần thiết xây dựng đường cong từ hóa của lõi thép máy biến dòng điện. Nội dung của bài viết này là xây dựng mô hình mô phỏng máy biến dõng điện từ kết quả thí nghiệm đặc tính kích thích của máy biến dòng trong thực tế.

5/21/2021 11:38:23 PM +00:00

Nghiên cứu đánh giá sự phối hợp điều khiển đèn tín hiệu trên trục đường một chiều trong điều kiện giao thông ở Hà Nội

Mục tiêu của bài báo này là giới thiệu sự thay đổi tốc độ của các phương tiện trên một trục đường một chiều với các nút giao thông liên tục và sử dụng các giá trị đó để tăng hiệu quả của việc điều phối tín hiệu. Bằng việc thu thập dữ liệu hành trình thông qua việc sử dụng các thiết bị cá nhân đặt trên các xe khảo sát, các vị trí gây gián đoạn hành trình được phân tích và điều chỉnh dải sóng xanh phù hợp với tình hình hiện trạng.

5/21/2021 11:31:02 PM +00:00

Tối ưu tốc độ chạy tàu đường sắt đô thị để tối thiểu hóa điện năng tiêu thụ và êm dịu của hành khách

Bài viết trên cơ sở mô hình năng lượng theo vị trí, biến trạng thái được đặt là tốc độ theo vị trí và thời gian chạy tàu theo vị trí. Giá trị tốc độ tối ưu tại từng vị trí chuyển động của đoàn tàu trong khu gian được xác định dựa trên nguyên lý truy hồi của phương pháp quy hoạch động. Khu gian Cát Linh – La Thành trong tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông được lựa chọn để kiểm nghiệm và hiệu chỉnh cho phương pháp đề xuất.

5/21/2021 11:30:56 PM +00:00

Maintenance PC tool user’s manual

Ebook Drive composer start-up and maintenance PC tool user’s manual present introduction to the manual; overview of drive composer; installation and uninstallation of drive composer; main user interface components; parameter window; monitor window; workspace handling...

5/21/2021 11:25:28 PM +00:00

Baumuller be in motion be

Ebook Baumuller be in motion be in motion present fundamental safety instructions; transportation and packing; description of the devices; error detection and trouble shooting; appendix B- spare parts and accessories...

5/21/2021 11:25:14 PM +00:00

Program input and winproladder user guide

Ebook Winproladder user guide present general information; operation example; project (file) management; program input and editing; table entry and editing; comments information; manipulating the display of the ladder diagram; testing of application programs; operation of the PLC; ladder program simulation...

5/21/2021 11:25:00 PM +00:00

RYS-L type user’s manual

Ebook Faldic-αFuji AC servo system RYS-L type user’s manual present general; terminal diagrams and wiring; control functions; parameter setting; inspection and maintenance; peripheral devices...

5/21/2021 11:24:48 PM +00:00

Phân tích dữ liệu từ hệ thống đo đếm tiên tiến AMI/AMR phát hiện hành vi trộm cắp điện trên địa bàn Công ty Điện lực An Phú Đông

Bài viết đề xuất quy trình kiểm tra và phát hiện hành vi trộm cắp điện dựa trên kết quả phân tích dữ liệu khách hàng có hành vi trộm cắp điện đã được phát hiện trên địa bàn do Công ty Điện lực An Phú Đông quản lý từ năm 2017 đến tháng 3/2019.

5/21/2021 10:00:10 PM +00:00