Tài liệu miễn phí Điện - Điện tử

Download Tài liệu học tập miễn phí Điện - Điện tử

Nghiên cứu, đánh giá việc sử dụng nước khử khoáng tại các nhà máy nhiệt điện

Trong bài viết này, các tham số vận hành ảnh hưởng đến lượng nước khử khoáng sẽ được nhóm tác giả nghiên cứu và phân tích làm cơ sở cho việc phân tích quy hoạch thực nghiệm. Số liệu đầu vào tính toán là các dữ liệu quan trắc tại các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam.

5/20/2020 6:04:36 AM +00:00

Tổng hợp, đặc trưng của vật liệu cacbon xốp meso CMK-3 đi từ khuôn cứng SBA-15 và khả năng ứng dụng làm siêu tụ điện hóa

Vật liệu khuôn SBA-15 đã tổng hợp thành công từ nguồn hóa chất tinh khiết ở các chế độ khuấy trộn 2, 6,10 phút và nhiệt độ thủy nhiệt 80, 100, 120 o C. Bằng kỹ thuật thấm ướt sucrose như là nguồn cacbon, vật liệu cacbon xốp meso CMK-3 đã được tổng hợp từ các vật liệu khuôn silica SBA-15 khác nhau.

5/20/2020 6:03:22 AM +00:00

Quản lý năng lượng cho ô tô điện theo hướng tối tiểu hóa tổn thất trên ắc quy bằng phương pháp quy hoạch động

Hầu hết các ô tô điện sử dụng ắc quy làm nguồn năng lượng chính vì vậy nâng cao tuổi thọ ắc quy là một hướng nghiên cứu quan trọng trong việc quản lý năng lượng bên cạnh hướng gia tăng quãng đường đi. Tổn thất trên ắc quy cũng là một trong những nguyên nhân làm giảm tuổi thọ ắc quy. Ngoài ra, đây cũng là yếu tố làm giảm khả năng di chuyển trong một lần sạc.

5/20/2020 6:02:40 AM +00:00

Design and Simulation of Scanning Probe Micro-Cantilever for the Scanning probe lithography

In this paper, we report on design and simulation of a scanning probe micro-cantilever. The micro-cantilever consists of a sharp silicon tip integrated at the free end of the silicon fixed-free beam. The micro-cantilever is driven electrostatically using parallel plate capacitive-type actuation.

5/20/2020 6:02:04 AM +00:00

Nhận diện hành động người sử dụng qua thiết bị di động

Bài báo trình bày một thuật toán cho phép nhận diện hành động hàng ngày của con người như di chuyển, dừng thông qua dữ liệu của các cảm biến gia tốc, từ trường và trọng lực trên điện thoại thông minh. Thuật toán thực hiện qua ba bước: ghi dữ liệu các cảm biến theo khung thời gian thực, sau đó xử lý dữ liệu cảm biến đưa ra những đặc trưng phù hợp để nhận diện hành động. Bước tiếp theo dữ liệu được qua bộ máy học để dự đoán hành động dựa trên bộ dữ liệu huấn luyện đã được lấy mẫu trước đó. Kết quả nhận diện các hoạt động của thuật toán cho độ chính xác từ 88 đến 92%.

5/20/2020 5:49:17 AM +00:00

Bộ tự động phân chia tải cho hai diesel lai chung chân vịt theo thuật toán lấy giá trị cực đại giữa hai tín hiệu ra của hai bộ điều chỉnh tốc độ

Bài báo giới thiệu cấu trúc của bộ tự động phân chia tải cho 2 diesel lai chung một chân vịt trên tàu thuỷ theo thuật toán MAX giữa 2 giá trị tín hiệu ra của hai bộ điều chỉnh tốc độ, cũng như hiệu quả của việc sử dụng bộ lọc thông thấp và đưa ra kết quả mô phỏng quá trình tự động phân chia tải giữa chúng trong một số trường hợp.

5/20/2020 5:49:11 AM +00:00

Nghịch lưu đa mức

Bài báo nêu lên những ưu điểm của bộ nghịch lưu đa mức so với bộ nghịch lưu hai mức truyền thống. Từ đó, ba cấu trúc phổ biến nhất của bộ nghịch lưu đa mức: Kiểu điôt kẹp, kiểu tụ kẹp và kiểu cầu H nối tầng được chỉ ra dựa trên việc phân tích các sơ đồ mạch điện, những công thức tính toán giá trị điện áp và dòng điện cũng như những kỹ thuật điều chế (SPWM, điều chế vector không gian). Mô hình mô phỏng áp dụng cho cấu trúc bộ nghịch lưu đa mức kiểu điôt kẹp được xây dựng trên Matlab & Simulink để kiểm chứng các ưu điểm của cấu trúc này.

5/20/2020 5:48:53 AM +00:00

Giải pháp mạng truyền thông cho hệ thống truyền động điện nhiều biến tần - Động cơ không đồng bộ

Bài báo giới thiệu các giải pháp thiết kế mạng truyền thông công nghiệp và Card mạng trung tâm dùng vi xử lý ATMEGA64 cho hệ thống điều khiển truyền động điện nhiều biến tần - Động cơ không đồng bộ. Bài viết trình bày kết quả điều khiển vị trí tàu thủy bằng hệ thống tời công nghệ ghép nối mạng biến tần - động cơ trên mô hình chế tạo thử nghiệm.

5/20/2020 5:48:35 AM +00:00

Giám sát nhiệt độ ứng dụng module USB-6008 và phần mềm LabVIEW

Bài báo nghiên cứu phương pháp đo nhiệt độ sử dụng các cảm biến khác nhau như: cặp nhiệt ngẫu, PT100 và LM35. Trên cơ sở đó bài báo đã xây dựng mô hình đo và giám sát nhiệt độ ứng dụng module USB-6008 và máy tính. Chương trình giám sát nhiệt độ được thực hiện trên phần mềm LabVIEW. Kết quả đã xây dựng mô hình mô phỏng việc giám sát nhiệt độ ứng dụng module USB-6008 và phần mềm LabVIEW.

5/20/2020 5:48:29 AM +00:00

Giáo trình Kỹ thuật điện tử (Điện tử cơ bản): Phần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

Tiếp nối phần 1, phần 2 của Giáo trình Kỹ thuật điện tử (Điện tử cơ bản) trình bày transistor hiệu ứng trường-fet, mạch khuếch đại thuật toán, thysistor, linh kiện quang. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của giáo trình.

5/20/2020 5:43:48 AM +00:00

Giáo trình Kỹ thuật điện tử (Điện tử cơ bản): Phần 1 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Giáo trình Kỹ thuật điện tử (Điện tử cơ bản): Phần 1 cung cấp nội dung chính như sau: Linh kiện thụ động, chất bán dẫn và diode, transistor lưỡng cực. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.

5/20/2020 5:43:41 AM +00:00

Giáo trình Hệ thống nhúng: Phần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Tiếp nội dung phần 1 Giáo trình Hệ thống nhúng: Phần 2 cung cấp những kiến thức còn lại được trình bày như sau: Giới thiệu ARM STM32, giới thiệu KIT, tạo dự án với KEIL ARM, các bước nạp chương trình, lập trình nhúng trên ARM. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/20/2020 5:43:22 AM +00:00

Giáo trình Hệ thống nhúng: Phần 1 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Giáo trình Hệ thống nhúng này gồm có 4 chương chính và được chia thành 2 phần, trong đó phần 1 gồm có các nội dung sau: Tổng quan về hệ thống nhúng, các thành phần của một hệ thống nhúng, xây dựng hệ thống nhúng.

5/20/2020 5:43:15 AM +00:00

Giáo trình Điện tử thông tin: Phần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Giáo trình Điện tử thông tin: Phần 2 với 3 chương còn lại trình bày về mạch dao động, mạch cộng hưởng, mạch điều chế tín hiệu. Giáo trình phục vụ cho các bạn chuyên ngành Điện - Điện tử và những ngành có liên quan.

5/20/2020 5:43:08 AM +00:00

Giáo trình Điện tử thông tin: Phần 1 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Với 3 chương đầu tiên Giáo trình Điện tử thông tin: Phần 1 trình bày nội dung về mạch khuếch đại công suất âm tần, đáp ứng tần số của mạch khuếch đại, mạch lọc tích cực sử dụng op amp. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/20/2020 5:43:01 AM +00:00

Giáo trình Điện tử số: Phần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Giáo trình Điện tử số: Tập 2 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về Hệ tuần tự gồm mạch chốt và Flip Flop (FF), bộ đếm, thanh ghi dịch, phân tích hệ tuần tự, thiết kế hệ tuần tự. Giáo trình phục vụ cho các bạn chuyên ngành Điện - Điện tử và những ngành có liên quan.

5/20/2020 5:42:55 AM +00:00

Giáo trình Điện tử số: Phần 1 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Phần 1 Giáo trình Điện tử số cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống số đếm-số nhị phân, đại số boole-cổng logic, hệ tổ hợp. Cuối mỗi chương đều có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

5/20/2020 5:42:48 AM +00:00

Giáo trình Thông tin quang: Phần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Giáo trình Thông tin quang: Phần 2 gồm có 3 chương tiếp phần 1 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Bộ thu quang; Khuyếch đại quang; Hệ thống thông tin quang. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.

5/20/2020 5:42:29 AM +00:00

Giáo trình Thông tin quang: Phần 1 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Giáo trình Thông tin quang gồm 6 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 sẽ gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kỹ thuật thông tin quang; Sợi quang; Bộ phát quang...Mời các bạn tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

5/20/2020 5:42:22 AM +00:00

Bài giảng Điện tử số: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Mạch tuần tự khác với mạch tổ hợp là hiệu ra không chỉ phụ thuộc vào tín hiệu vào tại thời điểm hiện tại mà còn phụ thuộc vào quá khứ của tín hiệu vào. Mạch tuần tự còn được gọi là hệ có nhớ. Để nắm chi tiết hơn về nội dung mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Điện tử số: Phần 2 sau đây.

5/20/2020 5:11:13 AM +00:00

Bài giảng Điện tử số: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng Điện tử số gồm có 6 chương để học mỗi chương cần có các kiến thức của chương trước, phần 1 sách gồm 3 chương đầu: các hệ thống số và mã, đại số boole và các cổng logic, mạch tổ hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/20/2020 5:11:07 AM +00:00

Bài giảng Điện tử cơ bản: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng Điện tử cơ bản: Phần 2 cung cấp những thông tin như Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, Các mạch khuếch đại ghép tầng, Khuếch đại thuật toán và mạch ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

5/20/2020 5:11:00 AM +00:00

Bài giảng Điện tử cơ bản: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng sẽ trình bày các lý thuyết cơ bản trong mạch điện tử. Nội dung bài giảng được biên soạn như Đại cương về chất bán dẫn, Diode bán dẫn và mạch ứng dụng, Đại cương về Transistor lưỡng cực - BJT, Transistor hiệu ứng trường - FET, Các mạch phân cực của transistor.

5/20/2020 5:10:53 AM +00:00

Bài giảng Nhập môn về kỹ thuật: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Nội dung bài giảng gồm 3 chương nhằm Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản của làm việc nhóm nhằm làm việc hiệu quả cho các thành viên trong nhóm. Các kiến thức liên quan đến kỹ năng giải quyết vấn đề.

5/20/2020 5:08:25 AM +00:00

Bài giảng Giải tích mạch và mô phỏng trên máy tính: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Phần 2 Bài giảng Giải tích mạch và mô phỏng trên máy tính gồm có 4 chương trình bày các nội dung sau Chương 4: Các lệnh điều khiển trong MATLAB, Chương 5: Đồ họa trong MATLAB, Chương 6: Các bài toán đại số tuyến tính và phương trình vi phân, Chương 7: Simulink.

5/20/2020 4:59:13 AM +00:00

Bài giảng Mạch điện: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Mạch điện: Phần 2 cung cấp những kiến thức còn lại được trình bày như sau: Các phương pháp phân tích mạch điện, Mạch điện 3 pha, Mạng hai cửa, Phân tích mạch trong miền thời gian.

5/20/2020 4:58:10 AM +00:00

Bài giảng Mạch điện: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng Mạch điện này gồm có 7 chương chính và được chia thành 2 phần, trong đó phần 1 gồm có các nội dung sau: Các khái niệm cơ bản về mạch điện, Mạch tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa, Các phương pháp biến đổi tương đương.

5/20/2020 4:57:58 AM +00:00

Ứng dụng thuật toán tối ưu bầy đàn cải tiến nhằm phân bố tối ưu công suất trong lưới điện phân phối

Bài viết trình bày phương pháp phân bố tối ưu công suất bằng cách thay đổi trạng thái các thiết bị đóng cắt để tái cấu trúc lại lưới điện với mục đích giảm tổn thất điện năng và nâng cao điện áp trên lưới điện.

5/20/2020 4:24:13 AM +00:00

Điều khiển dự báo bền vững cho hệ phi tuyến lure tham số không chắc chắn

Bài báo trình bày một phương pháp điều khiển dự báo bền vững cho hệ phi tuyến Lur’e, một mô hình hệ phi tuyến phổ biến trong thực tế, với các tham số không được xác định chắc chắn. Các tham số được giả thiết thuộc một tập lồi đã biết. Bài toán được đưa về dưới dạng bất đẳng thức ma trận tuyến tính có thể giải được bằng các công cụ tính toán hiện hành. Tín hiệu điều khiển tìm được dưới dạng tín hiệu phản hồi tuyến tính và được chứng minh là đảm bảo hệ sẽ ổn định tiệm cận tại gốc tọa độ.

5/20/2020 4:02:36 AM +00:00

Nghiên cứu, thiết kế thiết bị thông minh giám sát nguồn điện

Bài báo này trình bày việc xây dựng một thiết bị thông minh để giám sát nguồn điện trong các nhà xưởng, tòa nhà hay trong công nghiệp. Thiết bị được chế tạo được giám sát chính bởi một màn hình cảm ứng 7 Inch được thiết kế một giao diện giám sát trực quan có độ phân giải cao, bộ nhớ lớn, có khả năng lưu trữ các nhật ký, lịch sử báo động,… với thời gian dài.

5/20/2020 4:02:30 AM +00:00