Tài liệu miễn phí Điện - Điện tử

Download Tài liệu học tập miễn phí Điện - Điện tử

Giáo trình Máy điện: Phần 2

(NB) Giáo trình Máy điện: Phần 2 nối tiếp phần 1 thông tin với các kiến thức máy điện đồng bộ; máy điện một chiều; nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ; phản ứng phần ứng của máy điện đồng bộ; các phương pháp hoà đồng bộ chính xác; sửa chữa quấn lại cuộn dây máy phát điện đồng bộ...

12/29/2020 8:59:04 PM +00:00

Giáo trình Máy điện: Phần 1

(NB) Giáo trình Máy điện: Phần 1 thông tin đến các bạn với kiến thức khái niệm chung về máy điện; máy biến áp; máy điện không đồng bộ; nguyên lý làm việc của máy biến áp, sơ đồ thay thế của máy biến áp, điều kiện cùng hệ số biến áp...

12/29/2020 8:58:54 PM +00:00

Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 8 trình bày về Tuổi thọ cách điện. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu; Ảnh hưởng của điện trường; Ảnh hưởng của nhiệt độ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

12/29/2020 8:50:46 PM +00:00

Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết phóng điện điện tử (electronic breakdown theory); Lý thuyết phóng điện bọt khí (Bubble theory); Lý thuyết phần tử lơ lửng (suspended particle theory); Lý thuyết dòng điện tích (streamer theory). Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:50:40 PM +00:00

Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu; Phóng điện riêng (phóng điện điện tử, phóng điện thác hoặc dòng điện tử); Phóng điện điện cơ; Phóng điện nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/29/2020 8:50:33 PM +00:00

Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 5 trình bày về Sự phóng điện trong chất khí. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu; Phóng điện trong điện trường đều; Quá trình ion hóa; Ion hóa quang; Ion hóa nhiệt; Ion hóa do va chạm; Lý thuyết phóng điện thác điện tử (Nguyên lý PĐ Townsend); Phóng điện trong khí điện âm; Định luật Paschen

12/29/2020 8:50:27 PM +00:00

Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 9 trình bày về Vật liệu từ. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tính chất từ của vật liệu; Phân loại vật liệu từ; Từ hóa và nhiệt độ; Vùng từ tính; Vật liệu sắt từ mềm và cứng; Tổn hao sắt từ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

12/29/2020 8:50:19 PM +00:00

Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Dũng

Cùng nắm kiến thức trong chương 4 Vật liệu cách điện thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tính chất và phân loại vật liệu cách điện; Vật liệu cách điện khí; Vật liệu cách điện rắn; Vật liệu cách điện lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo!

12/29/2020 8:50:02 PM +00:00

Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2.1 - TS. Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2 do TS. Nguyễn Văn Dũng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm 2 phần lớn, phần 1 Vật liệu dẫn điện gồm có nội dung như: Phân loại; Bản chất của sự dẫn điện; Các tính chất cơ bản; Vật liệu có điện dẫn cao; Vật liệu có điện trở suất cao; Các kim loại khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

12/29/2020 8:49:51 PM +00:00

Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 3 giúp người học hiểu về Các quá trình vật lý trong điện môi. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Sự phân cực của điện môi; Tính dẫn điện của điện môi; Tổn hao trong điện môi. Mời các bạn cùng tham khảo!

12/29/2020 8:49:41 PM +00:00

Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2.2 - TS. Nguyễn Văn Dũng

Tiếp nội dung phần 2.1, Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2.2 -Dây và cáp điện gồm các nội dung chính như: Phân loại; Vật liệu làm dây và cáp điện; Cáp điện cao áp và thử nghiệm cáp và dây dẫn (đọc tài liệu); Chủng loại dây và cáp điện sử dụng trong hệ thống điện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

12/29/2020 8:49:22 PM +00:00

Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo nguyên tử; Cấu tạo phân tử; Lý thuyết phân vùng năng lượng trong vật rắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/29/2020 8:49:10 PM +00:00

Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 0 - TS. Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 0 tổng hợp cho người học các nội dung chính của bài giảng gồm có: Cấu tạo vật chất; Vật liệu dẫn điện; Các quá trình vật lý trong điện môi; Chất cách điện; Sự phóng điện trong chất khí; Sự phóng điện trong chất lỏng; Sự phóng điện trong chất rắn; Tuổi thọ của chất cách điện; Vật liệu từ.

12/29/2020 8:49:04 PM +00:00

Giáo trình Kỹ thuật số - Cao đẳng Xây dựng TP. Hồ Chí Minh

(NB) Giáo trình Kỹ thuật số được biên soạn với 7 bài học đó là đại cương; Flip-Flop; mạch logic MSI; mạch đếm và thanh ghi; họ vi mạch TTL – CMOS; bộ nhớ; kỹ thuật ADC – ADC. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

12/29/2020 8:24:36 PM +00:00

Giáo trình Khí cụ điện

Thông qua Giáo trình Khí cụ điện người học sẽ nắm được các kiến thức bao gồm khái niệm về khí cụ điện; khí cụ điện đóng cắt; khí cụ điện điều khiển; khí cụ điện bảo vệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

12/29/2020 8:24:24 PM +00:00

Giáo trình Thực hành trang bị điện: Phần 2 - Trường Cao đẳng nghề Đường sắt

Giáo trình Thực hành trang bị điện: Phần 2 được nối tiếp phần 1 cung cấp các kiến tự động khống chế động cơ điện một chiều; lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy cắt gọt kim loại; lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy sản xuất.

12/29/2020 4:08:01 PM +00:00

Giáo trình Thực hành trang bị điện: Phần 1 - Trường Cao đẳng nghề Đường sắt

'Giáo trình Thực hành trang bị điện: Phần 1 được biên soạn với mục tiêu cung cấp cho người học những kiến thức về giới thiệu tổng quát về các khí cụ, thiết bị điện được sử dụng khi thực hành trang bị điện; tự động khống chế động cơ ba pha rô to dây quấn; tự động khống chế động cơ ba pha rô to lồng sóc.

12/29/2020 4:07:51 PM +00:00

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị bảo vệ rò điện cho các mạng điện mỏ hầm lò điện áp 660 V/1140 V

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị bảo vệ dòng điện rò dùng cho các mạng điện ba pha trung tính cách ly điện áp 660 V và 1140 V. Đặc điểm nổi bật của thiết bị là có khả năng tạo đặc tính biến dạng rộng và có mạch tự động phát hiện và nối ngắn mạch pha rò.

12/29/2020 4:07:16 PM +00:00

Giáo trình An toàn lao động – Cao đẳng Đường sắt

Giáo trình An toàn lao động – Cao đẳng Đường sắt được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về những vấn đề chung về khoa học bảo hộ lao động; kỹ thuật vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn điện; kỹ thuật an toàn hóa chất và phòng chống cháy nổ; an toàn lao động nghề thông tin tín hiệu đường sắt.

12/29/2020 3:49:38 PM +00:00

Bài giảng An toàn lao động điện lạnh và vệ sinh công nghiệp

Bài giảng An toàn lao động điện lạnh và vệ sinh công nghiệp được biên soạn với mục tiêu cung cấp kiến thức về quy định pháp quy của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động; phòng tránh và sơ cứu người khi gặp tai nạn; các biện pháp an toàn trong mạng điện; phân biệt được phương pháp bảo vệ nối đất và phương pháp bảo vệ nối dây trung tính.

12/29/2020 3:49:30 PM +00:00

A force measuring microsystem bases on electrothermal V-shaped actuator

This paper describes design and calculation of an electrothermal V-shaped actuator (EVA) and an amplification mechanism integrated into a force measuring microsystem (FMMS), aims to apply for characterization of a micro beam. Displacement and driving force are generated by thermal expansion of the V-shaped silicon beams while applying a voltage to the electrodes of the EVA. ANSYS simulation helps to find out the relations between thermal force and displacement corresponding to driving voltage and determine the temperature of V-shaped beam at various applying voltages.

12/29/2020 1:58:29 PM +00:00

Dynamic texture map based artifact reduction for compressed videos

This paper proposes a method of artifact reduction in compressed videos using dynamic texture map together with artifact maps and 3D - fuzzy filters. To preserve better details during filtering process, the authors introduce a novel method to construct a texture map for video sequences called dynamic texture map. Then, temporal arifacts such as flicker artifacts and mosquito artifacts are also estimated by advanced flicker maps and mosquito maps. These maps combined with fuzzy filters are applied to intraframe and interframe pixels to enhance compressed videos. Simulation results verify the advanced performance of the proposed fuzzy filtering scheme in term of visual quality, SSIM, PSNR and flicker metrics in comparision with existing state of the art methods.

12/29/2020 1:55:15 PM +00:00

Tạp chí Khoa học: Số 4/2016

Tạp chí Khoa học: Số 4/2016 trình bày các nội dung chính sau: Một kỹ thuật trích chọn đặc trưng biểu cảm khuôn mặt dựa vào mô hình xuất hiện tích cực, phân tích ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến hệ thống bảo vệ rơle trên lưới điện phân phối, nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến điện áp lưới điện Bình Định,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 1:32:44 PM +00:00

Tạp chí Khoa học: Số 1/2019

Tạp chí Khoa học: Số 1/2019 trình bày các nội dung chính sau: Ảnh hưởng của góc tới động đất đến ứng xử của kết cấu bê tông cốt thép sử dụng phương pháp mida (multi-component incremental dynamic analysis), nghiên cứu ảnh hưởng của thiết bị TCSC đến rơle bảo vệ khoảng cách trên đường dây truyền tải điện năng, các yếu tố ảnh hưởng tới doanh thu của nhà máy điện trong thị trường điện giao ngay và thông qua hợp đồng sai khác,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 1:30:58 PM +00:00

Thí nghiệm ảo mạch điện ba pha

Bài viết trình bày ứng dụng lý thuyết về Lý thuyết mạch và Phương pháp mô hình hóa trên máy tính để nghiên cứu, xây dựng lưu đồ thuật toán, thiết kế giao diện và viết chương trình nhằm mô phỏng thí nghiệm, thực hành (TN – TH) ảo về Lý thuyết mạch mà không phải dùng các thiết bị thật.

12/29/2020 1:28:36 PM +00:00

Nghiên cứu thiết kế hệ thống thực nghiệm quản lý, điều khiển và giám sát điện năng thông minh

Bài viết nghiên cứu thiết kế hệ thống thực nghiệm nhằm quản lý, điều khiển và giám sát điện năng của các phụ tải điện hạ áp. Các cảm biến điện áp, cảm biến dòng điện xoay chiều được sử dụng để đưa tín hiệu vào bo mạch Arduino nhằm đo lường các đại lượng cần thiết.

12/29/2020 1:28:18 PM +00:00

Khảo sát từ trường trong động cơ không đồng bộ tuyến tính đơn biên bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Trong nghiên cứu này, sự kết hợp giữa mô hình mạch và mô hình trường để giải bài toán trường động cơ không đồng bộ tuyến tính được thực hiện, bằng cách đưa các kết quả tính toán nhận được từ mô hình mạch vào mô hình trường, dùng phương pháp phần tử hữu hạn thông qua phần mềm FEM 2D để giải bài toán trường.

12/29/2020 1:28:02 PM +00:00

Xác định phí truyền tải trong thị trường điện cạnh tranh cho lưới truyền tải Bình Định

Bài viết này nghiên cứu ứng dụng phương pháp tham gia biên trong việc xác định phí truyền tải cho lưới điện Bình Định nhằm đảm bảo thu đủ phí và tính công bằng cho cả người mua và bán điện trong thị trường điện cạnh tranh.

12/29/2020 1:27:55 PM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của thiết bị TCSC đến rơle bảo vệ khoảng cách trên đường dây truyền tải điện năng

Bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng của thiết bị bù dọc điều khiển bằng thyristor (TCSC) đến rơle bảo vệ khoảng cách trên đường dây truyền tải điện năng. Các dữ liệu đo lường dòng điện và điện áp tại vị trí đặt rơle được thu thập và tính toán giá trị tổng trở đo trong các chế độ có và không có TCSC lắp đặt trên đường dây.

12/29/2020 1:27:13 PM +00:00

Factors affecting the revenue of the electric factory in immediate market and through contract for difference

This article investigates the factors affecting the revenue of the plant when paying through the electricity market and contract for the difference such as the affection of power, contract price and the factory’s offer price.

12/29/2020 1:27:07 PM +00:00