Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 13 - Keshab K. Parhi

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 38 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 13 - Keshab K. Parhi. Chapter 13 - Bit level arithmetic architectures. This chapter includes content: Parallel multipliers, parallel multiplication with sign extension, baugh-wooley multipliers, parallel multipliers with modified booth recoding, interleaved floor-plan and bit-plane-based digital filters, design of bit-serial multipliers using systolic mappings,.... Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-vlsi-digital-signal-processing-systems-chapter-13-keshab-k-parhi-yadbuq.html

Nội dung


1101704

Tài liệu liên quan


Xem thêm