Lecture Project management: The managerial process (6/e) - Chapter 18: Project management career paths

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 10 | FileSize: 0.41 M | File type: PPTX
of x

Lecture Project management: The managerial process (6/e) - Chapter 18: Project management career paths. Chapter 18 discusses basic issues regarding a career in project management. One point to remember is that pursuing a career in project management does not necessarily mean you will ever have the title of project manager.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-project-management-the-managerial-process-6-e-chapter-18-project-managem-3ddauq.html

Nội dung


1055161

Tài liệu liên quan


Xem thêm