Tài liệu miễn phí Quản lý dự án

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản lý dự án

Thuyết minh dự án đầu tư: Xưởng sản xuất đồ chơi an toàn bằng gỗ

Mời các bạn cùng tham khảo bản thuyết minh này để nắm chi tiết về quy mô dự án, bối cảnh ngành sản xuất đồ chơi và sự cần thiết phải đầu tư; tiến độ thực hiện dự án xưởng sản xuất đồ chơi an toàn bằng gỗ.

5/21/2021 12:03:42 PM +00:00

Bài kiểm tra trắc nghiệm đấu thầu

Tài liệu cung cấp đến các bạn với 60 câu hỏi trắc nghiệm về đấu thầu cơ bản, hỗ trợ trong việc ôn luyện, củng cố kiến thức hiệu quả, gặt hái nhiều thành công trong bài thi sắp diễn ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 2:01:30 AM +00:00

Giáo trình môn học Lập và phân tích dự án đầu tư

Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư gồm có 8 chương, cung cấp những kiến thức về: Một số nội dung cơ bản về đầu tư, dự án đầu tư; trình tự, nôi dung nghiên cứu và công tác tổ chức soạn thảo một dự án đầu tư; nghiên cứu vê thị trường trong dự án đầu tư; nghiên cứu giải pháp kỹ thuật trong dự án đầu tư; phân tích tài chính trong dự án đầu tư; phân tích kinh tế xã hội và đánh giá tác động về môi trường trong dự án đầu tư; ứng dụng excel trong lập dự án; một số nội dung về quản lý thực hiện dự án.

5/20/2021 7:43:09 PM +00:00

Thẩm định dự án đầu tư: Phần 2

Phần 2 của cuốn sáchLập và thẩm định dự án đầu tư gồm có những nội dung chính như: Phân tích độ nhạy và rủi ro của dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư. Cuốn sách được trình bày dễ hiểu và vận dụng, từ lý thuyết đến các tình huống thực tiễn, đặc biệt cũng đề cập đến các cơ sở pháp lý liên quan đến thẩm định dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2021 8:08:02 AM +00:00

Thẩm định dự án đầu tư: Phần 1

Giáo trình được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu kiến thức về lập và thẩm định dự án đầu tư. Cuốn biên soạn theo hướng lý thuyết, ví dụ minh hoạ, tình huống và bài tập. Đây là tài liệu cần thiết cho sinh viên kinh tế nói riêng và các độc giả quan tâm đến vấn đề khởi nghiệp, lập dự án kinh doanh nói chung. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

5/20/2021 8:07:51 AM +00:00

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 6: Thẩm định kinh tế - xã hội dự án đầu tư

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 6: Thẩm định kinh tế - xã hội dự án đầu tư trang bị cho người học mục đích và yêu cầu của thẩm định khía cạnh kinh tế xã hội dự án đầu tư; các căn cứ và tiêu chuẩn thẩm định khía cạnh kinh tế – xã hội dự án đầu tư; phương pháp điều chính giá trong thẩm định dự án đầu tư; nội dung thẩm định khía cạnh kinh tế – xã hội dự án đầu tư.

5/20/2021 4:14:34 AM +00:00

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 4: Thẩm định kỹ thuật và tổ chức quản lý nhân sự của dự án

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 4: Thẩm định kỹ thuật và tổ chức quản lý nhân sự của dự án được biên soạn với 2 nội dung chính đó là công tác thẩm định kỹ thuật; công tác thẩm định tổ chức quản lý và nhân sự của dự án. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để hỗ trợ cho công tác học tập và nghiên cứu hiệu quả.

5/20/2021 4:14:27 AM +00:00

Giám sát thực hiện dự án áp dụng mô hình quản trị giá trị thu được

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này là đề xuất một phương pháp giám sát tiến độ thực hiện của dự án sử dụng mô hình quản trị giá trị thu được.

5/20/2021 3:47:20 AM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 6 - Nguyễn Thị Đức Nguyên

Bài giảng Quản lý dự án - Chương 5: Kết thúc dự án thông tin đến các bạn các vấn đề khi kết thúc dự án, quản lý về nhân sự, quản lý truyền thông, quản lý thông tin, quản lý chuyển giao quyền lực.

5/20/2021 1:42:12 AM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 5 - Nguyễn Thị Đức Nguyên

Bài giảng Quản lý dự án - Chương 5: Kiểm soát dự án được biên soạn với các kiến thức giới thiệu công tác kiểm soát dự án, kiểm soát chi phí theo phương pháp truyền thống, kiểm soát chi phí theo phương pháp giá trị thu được.

5/20/2021 1:41:58 AM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 4 - Nguyễn Thị Đức Nguyên

Bài giảng Quản lý dự án - Chương 4: Hoạch định và lập tiến độ dự án thông tin đến người học gồm bốn nội dung đó là hoạch định dự án, công cụ hoạch định và lập tiến độ, điều chỉnh tiến độ dự án, điều hòa nguồn lực.

5/20/2021 1:41:49 AM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 3 - Nguyễn Thị Đức Nguyên

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Quản lý dự án - Chương 3: Tổ chức dự án và các vấn đề trong quản lý dự án để nắm chi tiết các nội dung về cấu trúc tổ chức, nhóm dự án, lãnh đạo, phương pháp giải quyết vấn đề, quản lý xung đột.

5/20/2021 1:41:42 AM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 2 - Nguyễn Thị Đức Nguyên

Bài giảng Quản lý dự án - Chương 2: Khởi đầu dự án cung cấp kiến thức về hình thành dự án, đánh giá và so sánh lựa chọn dự án, phân tích rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

5/20/2021 1:41:34 AM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 - Nguyễn Thị Đức Nguyên

Bài giảng Quản lý dự án - Chương 1: Mở đầu được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn nắm được đặc tính của một dự án, giới thiệu về quản lý dự án, giới thiệu về nhà quản lý dự án.

5/20/2021 1:41:27 AM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án: Quản lý dự án một nghề nghiệp mới

Bài giảng Quản lý dự án: Quản lý dự án một nghề nghiệp mới tìm hiểu về quản lý dự án thời xưa và quản lý dự án thời nay; nhà quản lý dự án, khái niệm quản lý dự án, lợi ích của quản lý dự án.

5/20/2021 1:41:21 AM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án: Giới thiệu môn học - Nguyễn Thị Đức Nguyên

Bài giảng Quản lý dự án: Giới thiệu môn học - Nguyễn Thị Đức Nguyễn giúp các bạn sinh viên nắm được mục tiêu của môn học, nội dung, tài liệu, đánh giá môn học, làm việc nhóm và một số quy định, thông tin liên hệ của giảng viên. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/20/2021 1:41:15 AM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 6 - Nguyễn Thị Trang

Bài giảng Quản lý dự án - Chương 6: Kết thúc dự án tìm hiểu các vấn đề khi kết thúc dự án; quản lý về nhân sự; quản lý truyền thông; quản lý thông tin; quản lý chuyển giao quyền lực.

5/19/2021 7:50:42 PM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 5 - Nguyễn Thị Trang

Bài giảng Quản lý dự án - Chương 5: Kiểm soát dự án giới thiệu công tác kiểm soát dự án; kiểm soát chi phí theo phương pháp truyền thống; kiểm soát chi phí theo phương pháp giá trị thu được.

5/19/2021 7:50:36 PM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 4 - Nguyễn Thị Trang

Bài giảng Quản lý dự án - Chương 4: Hoạch định và lập tiến độ dự án cung cấp đến người học các kiến thức hoạch định dự án; công cụ hoạch định và lập tiến độ; điều chỉnh tiến độ dự án; điều hòa nguồn lực.

5/19/2021 7:50:28 PM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 3 - Nguyễn Thị Trang

Bài giảng Quản lý dự án - Chương 3: Tổ chức dự án và các vấn đề trong quản lý dự án thông qua bài học này các bạn sẽ nắm chắc kiến thức cấu trúc tổ chức; nhóm dự án; lãnh đạo; phương pháp giải quyết vấn đề; quản lý xung đột.

5/19/2021 7:50:21 PM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 2 - Nguyễn Thị Trang

Bài giảng Quản lý dự án - Chương 2: Khởi đầu dự án với các nội dung hình thành dự án; đánh giá và so sánh lựa chọn dự án; phân tích rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

5/19/2021 7:50:14 PM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 - Nguyễn Thị Trang

Bài giảng Quản lý dự án - Chương 1: Mở đầu được biên soạn nhằm thông tin đến người học các kiến thức về đặc tính của một dự án; giới thiệu về quản lý dự án; giới thiệu về nhà quản lý dự án.

5/19/2021 7:50:08 PM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án: Giới thiệu môn học - Nguyễn Thị Trang

Bài giảng Quản lý dự án: Giới thiệu môn học giúp người học nắm được tổng quan thông tin về môn học như mục tiêu, tài liệu môn học, đánh giá môn học để các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn trong công tác học tập.

5/19/2021 7:50:01 PM +00:00

Bài giảng Bài 5: Theo dõi dự án, lập lịch và kỹ thuật điều khiển dự án phần mềm - ThS. Thạc Bình Cường

Bài giảng Bài 5: Theo dõi dự án, lập lịch và kỹ thuật điều khiển dự án phần mềm - ThS. Thạc Bình Cường giải thích mối quan hệ giữa sản phẩm và công việc; cung cấp phương pháo lập lịch biểu, kỹ năng thực hiện được phân tích đánh giá rủi ro của dự án và kỹ năng quản lý rủi ro hiệu quả; góp ý kiến cho sự bắt đầu một dự án có hiệu quả, lập kế hoạch, thực hiện, điều khiển và kết thúc dự án thành công.

3/18/2021 5:38:26 PM +00:00

Bài giảng Bài 1: Các khái niệm cơ bản của dự án phần mềm - ThS. Thạc Bình Cường

Bài giảng Bài 1: Các khái niệm cơ bản của dự án phần mềm - ThS. Thạc Bình Cường giúp người học trình bày được các khái niệm về các vấn đề dự án và quản trị dự án; các bước quá trình phát triển dự án công nghệ thông tin; các kỹ thuật và mô hình kinh tế, nền kinh tế khi áp dụng các mô hình quản trị dự án.

3/18/2021 5:38:16 PM +00:00

Đáp án môn Quản trị dự án đổi mới sáng tạo

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết đáp của môn Quản trị dự án đổi mới sáng tạo gồm 5 chương đó là tổng quát về quản lý dự án đổi mới; xác định dự án đổi mới; quản lý thời gian và tiến độ dự án đổi mới; quản lý nguồn lực, chi phí và tổ chức dự án đổi mới; quản lý chất lượng và rủi ro dự án đổi mới.

3/18/2021 5:36:37 PM +00:00

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư: Bài 6 - PGS.TS. Phạm Văn Hùng

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư - Bài 6: Thẩm định khía cạnh kinh tế – xã hội dự án đầu tư trình bày sự khác nhau giữa thẩm định tài chính và thẩm định kinh tế xã hội dự án đầu tư; xác định giá trong thẩm định kinh tế - xã hội dự án đầu tư; thẩm định khía cạnh kinh tế dự án đầu tư; thẩm định khía cạnh xã hội dự án đầu tư.

3/18/2021 5:33:24 PM +00:00

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư: Bài 5 - PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư - Bài 5: Thẩm định tài chính dự án đầu tư giúp người học hiểu được mục đích và yêu cầu của thẩm định tài chính dự án đầu tư; biết được các nguồn thông tin cần thu thập làm căn cứ để thẩm định tài chính dự án đầu tư; các nội dung thẩm định và các phương pháp sử dụng thẩm định tài chính dự án đầu tư.

3/18/2021 5:33:18 PM +00:00

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư: Bài 4 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư - Bài 4: Thẩm định kỹ thuật và tổ chức quản lý nhân sự của dự án trình bày thẩm định kỹ thuật của dự án; thẩm định tổ chức quản lý và nhân sự của dự án.

3/18/2021 5:33:10 PM +00:00

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư: Bài 3 - TS. Nguyễn Thị Ái Liên

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư - Bài 3: Thẩm định chủ đầu tư, thẩm định khía cạnh pháp lý và khía cạnh thị trường của dự án đầu tư để nắm các kiến thức thẩm định chủ đầu tư, thẩm định dự án đầu tư.

3/18/2021 5:33:02 PM +00:00