Tài liệu miễn phí Quản lý dự án

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản lý dự án

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 3: Phân tích tài chính và kinh tế xã hội dự án đầu tư (Phần 2)

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 3: Phân tích tài chính và kinh tế xã hội dự án đầu tư (Phần 2) thông tin các nội dung cách tính hệ thống các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của dự án đầu tư; chuyển những chi phí, lợi ích tài chính sang kinh tế; cách tính hệ thống các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư; vận dụng những kiến thức học được trong việc tính toán trong một dự án cụ thể.

12/29/2020 2:51:51 PM +00:00

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 3: Phân tích tài chính và kinh tế xã hội dự án đầu tư (Phần 1)

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 3: Phân tích tài chính và kinh tế xã hội dự án đầu tư (Phần 1) giới thiệu tổng quan về phân tích tài chính và kinh tế xã hội dự án đầu tư; sử dụng giá trị thời gian của tiền trong phân tích tài chính dự án đầu tư, cách xác định tỷ suất chiết khấu của dự án cũng như việc lựa chọn thời điểm trong phân tích tài chính dự án...

12/29/2020 2:51:45 PM +00:00

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 5: Thẩm định tài chính dự án đầu tư

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 5: Thẩm định tài chính dự án đầu tư để nắm chi tiết mục đích và yêu cầu của thẩm định tài chính dự án đầu tư; nguồn thông tin sử dụng trong thẩm định tài chính dự án đầu tư; nội dung và phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư.

12/29/2020 2:51:38 PM +00:00

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 1: Tổng quan về thẩm định dự án

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 1: Tổng quan về thẩm định dự án tìm hiểu khái niệm và sự cần thiết của thẩm định dự án đầu tư; mục đích, vai trò và yêu cầu của thẩm định dự án đầu tư; căn cứ thẩm định dự án đầu tư; thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư; thời gian thẩm định dự án đầu tư.

12/29/2020 2:51:31 PM +00:00

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 2: Những nội dung cần nghiên cứu khi lập dự án đầu tư

Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 2: Những nội dung cần nghiên cứu khi lập dự án đầu tư được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn nắm được nghiên cứu các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư; nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật, công nghệ; nghiên cứu khía cạnh tổ chức, quản lý và nhân sự.

12/29/2020 2:04:46 PM +00:00

Dự án đầu tư khu siêu thị xanh Đà Nẵng - Green Mart

Tài liệu trình bày sự cần thiết phải đầu tư; hình thức đầu tư; các hạng mục phải đầu tư và giải pháp thiết kế, xây lắp; chi phí đầu tư; cơ cấu tổ chức; phương án kinh doanh; hiệu quả của dự án; lịch trình thực hiện dự án.

12/29/2020 8:37:52 AM +00:00

Bài giảng Dự án đầu tư xây dựng công trình

Bài giảng Dự án đầu tư xây dựng công trình được biên soạn nhằm tìm hiểu tổng quan về đầu tư (An Overview of Investment); dự án đầu tư xây dựng công trình (Construction Investment Project). Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 8:35:27 AM +00:00

Thuyết minh dự án đầu tư: Sân Golf Phúc Tiến

Tài liệu trình bày Thuyết minh dự án đầu tư Sân Golf Phúc Tiến bao gồm thông tin chung về dự án; dự cần thiết phải đầu tư; điều kiện tự nhiên và hiện trạng sử dụng đất; quy mô, giải pháp thực hiện; đánh giá tác động môi trường; tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế, xã hội.

10/19/2020 4:09:37 PM +00:00

Thuyết minh tổng hợp: QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Tài liệu trình bày Thuyết minh tổng hợp về QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Capella Grand City Bắc Ninh huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh bao gồm lý do thiết kế và sự cần thiết lập quy hoạch; các căn cứ lập quy hoạch; tổng quan về dự án quy hoạch; vị trí và giới hạn khu đất; các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật của dự án; cơ cấu tổ chức không gian và các chức năng...

10/19/2020 4:09:27 PM +00:00

Thuyết minh dự án Khu dân cư Quận 12

Tài liệu cung cấp đến các bạn những thông tin về dự án Khu dân cư cư Quận 12 bao gồm những thông tin chung, quy mô của dự án, tính năng và chức năng của dự án, phương án quy hoạch, tổng mức đầu tư, kế hoạch kinh doanh...

10/19/2020 4:09:20 PM +00:00

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng: Khu dân cư Bình Hưng Nam Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án với mục tiêu triển khai trong khu vực đảm bảo đồng bộ về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật; Khu vực giải quyết nhu cầu đất ở cho nhân dân khu vực, khai thác tối đa các điều kiện tự nhiên để tạo không gian quy hoạch phong phú, đóng góp vào cảnh quan chung của toàn khu vực; tạo cơ sở pháp lý để thực hiện đầu tư xây dựng khu đô thị theo đúng các quy định hiện hành... -

10/19/2020 4:09:12 PM +00:00

Đề cương chi tiết môn học: Xây dựng và quản lý dự án

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Xây dựng và quản lý dự án. Qua học phần sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dự án, dự án phát triển nông thôn, nắm được các bước thực hiện cũng như giám sát, đánh giá dự án.

10/19/2020 3:31:35 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Quản lý dự án nông nghiệp

Học phần Quản lý dự án nông nghiệp cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về dự án, dự án nông nghiệp ,phát triển nông thôn, nắm được các bước thực hiện cũng như giám sát, đánh giá dự án, xây dựng được đề án dự án về nông nghiệp, phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

10/19/2020 3:25:30 PM +00:00

Bài giảng Phần mềm quản lý đấu thầu mua sắm vật tư

Bài giảng Phần mềm quản lý đấu thầu mua sắm vật tư trình bày quy trình tin học hóa, chức năng hệ thống, tiến độ triển khai, timeline dự án.

9/24/2020 10:09:24 PM +00:00

Project management for construction: Cost estimation

Document present costs associated with constructed facilities; approaches to cost estimation; types of construction cost estimates; effects of scale on construction cost; unit cost method of estimation; methods for allocation of joint costs; historical cost data...

9/24/2020 6:00:58 PM +00:00

Report on customer satisfaction

Customer satisfaction terminology applied in the project problem and solution method has been increasingly important in construction industry. The method presented is using design phase of project life cycle as the study case. The interaction process or input and output method developed is a process of combining a project life cycle and a customer-oriented process. The internal and external customers were introduced to define the strategic objectives and next phase objectives. The method has ascertained the customer requirements through the design phase of project life cycle. The final result are the output of the design phase, which are total quality managerial culture, design documentation quality performance and working procedures, quality plans checklist and control. The method can be effectively achieved the customer satisfaction if the method proceed throughout the phases of project life cycle.

9/24/2020 6:00:50 PM +00:00

Managing risk in construction projects

Ebook Managing risk in construction projects present the content: projects and risk; the project environment; understanding the human aspects; risk and value management; qualitative methods and soft systems methodology; quantitative methods for risk analysis; the contribution of information technology to risk modelling and simulation; risk allocation in the contracting and procurement cycle

9/24/2020 6:00:44 PM +00:00

Construction extension to a guide to the project management body of knowledge

Ebook Construction extension to a guide to the project management body of knowledge present the content: Purpose of this document; project phases and the project life cycle; three standard phases; project stakeholders; organizational influences; key general management skills; socio-economic influences

9/24/2020 6:00:28 PM +00:00

Simulation based project selection decision analysis tool

This paper discusses a framework for project selection decision analysis utilizing a Special Purpose Simulation (SPS) tool developed by Hajjar and AbouRizk (2000). The decision framework presented in this paper allows an organization the ability to quickly and effectively graphically model the independent economic variables and influences in the form of an influence diagram. The SPS tool is tailored to project selection and re-selection analysis considering statistical decision uncertainties using Monte-Carlo analysis.

9/24/2020 6:00:21 PM +00:00

Quy trình triển khai và quản lý hoạt động đầu tư dự án XDCB

Tài liệu áp dụng đối với việc triển khai và quản lý các dự án đầu tư XDCB do Công ty Cổ Phần Vinafco làm chủ đầu tư, từ công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công dự án cho tới khi đưa dự án vào vận hành.

9/24/2020 6:00:03 PM +00:00

Project management plan

The objective of this document is to inform the Owner the organization plan and the executive method of APAVE Vietnam and South East Asia’s project management. This is to obtain/ satisfy the requirements of project and of customers.

9/24/2020 5:59:57 PM +00:00

Bài giảng Quản lý chi phí

Bài giảng Quản lý chi phí trình bày sự cần thiết của phương pháp giá trị đạt được; kiểm soát chi phí, đo lường khối lượng thực hiện dự án, đo lường thời gian thực hiện dự án; đánh giá tình trạng tổng thể của dự án; các trường hợp có thể xảy ra khi xem xét dự án; dự báo tình hình thực hiện dự án trong tương lai...

9/24/2020 5:50:10 PM +00:00

Bài giảng Quản lý thời gian dự án xây dựng

Bài giảng Quản lý thời gian dự án xây dựng trình bày các bên tham gia và mục tiêu dự án; các tiêu chuẩn đánh giá quản lý dự án; các bước lập kế hoạch dự án; ý nghĩa của việc lập kế hoạch và tiến độ dự án...

9/24/2020 5:50:04 PM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án: Lộ trình thực hiện

Bài giảng Quản lý dự án: Lộ trình thực hiện trình bày lộ trình thực hiện một dự án bao gồm tiền thi công, đấu thầu – hợp đồng, thi công, thanh quyết toán hồ sơ hoàn công đưa vào sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung.

9/24/2020 5:49:58 PM +00:00

Bài giảng Chuyên đề 3: Hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Bài giảng Chuyên đề 3: Hiệu quả tài chính dự án đầu tư trình bày các phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư; báo cáo ngân lưu dự án; phân tích rủi ro tài chính dự án đầu tư.

9/24/2020 5:49:51 PM +00:00

Bài giảng Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư (A) và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (B)

Bài giảng Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư (A) và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (B) trình bày phương pháp xác định tổng mức đầu tư; khái niệm cơ bản chi phí chuẩn bị dự án; phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án; xác định vốn đầu tư; xác định chỉ số giá; xác định hiệu quả đầu tư của dự án; đánh giá rủi ro và hiệu quả của dự án.

9/24/2020 5:49:44 PM +00:00

Bài giảng Quản lý dự án – Chương 1+2: Vốn đầu tư dự án, dự án xây dựng

Bài giảng Quản lý dự án – Chương 1+2: Vốn đầu tư dự án, dự án xây dựng trình bày khái niệm hoạt động đầu tư vốn và vốn đầu tư; vai trò của vốn đầu tư; phân loại các hoạt động đầu tư; nội dung của vốn đầu tư; dự án đầu tư; đặc điểm của dự án; các lĩnh vực kiến thức về quản lý dự án...

9/24/2020 5:49:37 PM +00:00

Một số vấn đề về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ebook Quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm 4 chương với các nội dung: tổ chức dự án xây dựng; quản lý dự án xây dựng; lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

9/24/2020 5:49:04 PM +00:00

Quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Tài liệu Quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Chương trình Bổ túc nghiệp vụ Giám đốc dự án Xây dựng nhà cao tầng) với các nội dung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giai đoạn chuẩn bị đầu tư, liệt kê các công việc hợp lý nhằm đảm bảo chất lượng dự án vừa rút ngắn được thời gian thực hiện dự án; đưa ra các biện pháp quản lý dự án hợp lý nhất.

9/24/2020 5:35:51 PM +00:00

Bài giảng Các bước ra quyết định đầu tư

Bài giảng Các bước ra quyết định đầu tư trình bày đề xuất dự án, xác định dòng tiền, xác định tỷ lệ CK, thẩm định dự án, đánh giá dự án sau khi kết thúc. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

9/24/2020 5:28:09 PM +00:00