Lecture Project management: The managerial process (6/e) - Chapter 12: Outsourcing: Managing interorganizational relations

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 20 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Project management: The managerial process (6/e) - Chapter 12: Outsourcing: Managing interorganizational relations. Chapter 12 extends the previous two chapters’ discussion of building and managing relations by focusing specifically on issues surrounding working with people from other organizations to complete a project.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-project-management-the-managerial-process-6-e-chapter-12-outsourcing-man-g6sbuq.html

Nội dung


1122278

Tài liệu liên quan


Xem thêm