Lecture Planning an applied research project in hospitality, tourism, and sports: Chapter 11 - Mayo

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 12 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Planning an applied research project in hospitality, tourism, and sports: Chapter 11 - Mayo. Chapter 11 – Research techniques: Questionnaires. In this chapter students will be able to: Describe the purposes of questionnaires, identify the six types of questionnaires and their merits, explain the advantages and disadvantages of questionnaires as a data gathering method,.... Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-planning-an-applied-research-project-in-hospitalitya-tourisma-and-sports-t8fbuq.html

Nội dung


1105515

Tài liệu liên quan


Xem thêm