Lecture Opening and operating a retail bakery (1st edition): Chapter 14 - Rick Douglas Crawford

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Opening and operating a retail bakery (1st edition): Chapter 14 - Rick Douglas Crawford. Chapter 14 - Promotions: Setup to execution. After completing this chapter, students will be able to: Conduct comprehensive research for your event, identify key sources of information for planning, design a program creatively, develop an appropriate theme,…. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-opening-and-operating-a-retail-bakery-1st-edition-chapter-14-rick-dougla-imobuq.html

Nội dung


1116376

Tài liệu liên quan


Xem thêm