Tài liệu miễn phí Thương mại điện tử

Download Tài liệu học tập miễn phí Thương mại điện tử

Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 7 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Marketing trong thời đại CNTT và TMĐT, Nghiên cứu thị trường trên Internet, Quảng cáo trên Internet, Marketing B2B và B2C.

5/20/2020 6:09:08 AM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 6 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm thanh toán, Thanh toán truyền thống, Thanh toán điện tử, Lợi ích của thanh toán điện tử, Hạn chế của thanh toán điện tử, Các đối tác tham gia thanh toán điện tử.

5/20/2020 6:09:01 AM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 5 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

Chương 5 giúp người học hiểu về Phương thức và mô hình kinh doanh TMĐT B2C, B2B. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái quát về phương thức, mô hình kinh doanh TMĐT, Thương mại điện tử B2C, Các loại khách hàng trực tuyến, Các hoạt động của mô hình TMĐT B2C, Dịch vụ khách hàng và quản trị khách hàng,..

5/20/2020 6:08:54 AM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 4 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khái niệm và vai trò của sàn giao dịch TMĐT, Các đặc trưng cơ bản của sàn giao dịch TMĐT, Phân loại sàn giao dịch TMĐT, Lợi ích kinh doanh qua sàn GDTMĐT, Các phương thức giao dịch tại sàn GDTMĐT.

5/20/2020 6:08:48 AM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 3 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Vấn đề an ninh cho các hệ thống Thương mại điện tử, Các khía cạnh của an ninh Thương mại điện tử, Một số giải pháp công nghệ đảm bảo an ninh trong TMĐT, Chức năng chủ yếu của hệ thống bảo mật thông tin,...

5/20/2020 6:08:42 AM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 2 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 2 giúp người học hiểu về Cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội-pháp lý, hạ tầng mạng-công nghệ của Thương mại điện tử. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Cơ sở hạ tầng Kinh tế - Xã hội, Cơ sở hạ tầng pháp lý, Cơ sở hạ tầng mạng, Cơ sở hạ tầng công nghệ.

5/20/2020 6:08:36 AM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 1 - PGS.TS.GVCC Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng Thương mại điện tử căn bản: Chương 1 trình bày về Tổng quan về Thương mại điện tử. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Sự ra đời và phát triển thương mại điện tử, Thực trạng và xu hướng của TMĐT, Khái niệm chung, đặc trưng và phân loại của TMĐT, lợi ích, thách thức và tác động của TMĐT.

5/20/2020 6:08:28 AM +00:00

Thương mại điện tử (tái bản có bổ sung): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Xây dựng giải pháp thương mại điện tử, doanh nghiệp Việt Nam với thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 11:06:34 PM +00:00

Thương mại điện tử (tái bản có bổ sung): Phần 1

Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về thương mại điện tử, cơ sở để phát triển thương mại điện tử, các hình thức trong giao dịch thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 11:06:23 PM +00:00

Phụ lục Các mô hình thương mại điện tử thành công trên thế giới

Phụ lục Các mô hình thương mại điện tử thành công trên thế giới trình bày ứng dụng điện tử B2B và B2C; thương mại điện tử công tác; thương mại điện tử trong nội bộ doanh nghiệp; công nghệ Amazon.com, sàn giao dịch điện tử trong ngành ô tô...

5/19/2020 9:40:07 PM +00:00

Giáo trình Thương mại điện tử căn bản - Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử

Giáo trình Thương mại điện tử căn bản - Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử với các nội dung: khái niệm chung về thương mại điện tử; đặc điểm, phân loại thương mại điện tử; lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử; cơ sở vật chất, kỹ thuật và pháp lý để phát triển thương mại điện tử.

5/19/2020 9:40:01 PM +00:00

Giáo trình Thương mại điện tử căn bản - Chương 6: Luật điều chỉnh thương mại điện tử

Giáo trình Thương mại điện tử - Chương 6: Luật điều chỉnh thương mại điện tử trình bày khái quát khung pháp lý về thương mại điện tử trên thế giới; khung pháp lý về thương mại điện tử của một số nước khu vực; những tập quán quốc tế liên quan đến thương mại điện tử; khung pháp lý về thương mại điện tử của Việt Nam...

5/19/2020 9:39:54 PM +00:00

Giáo trình Thương mại điện tử căn bản - Chương 5: Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp

Giáo trình Thương mại điện tử - Chương 5: Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp với các nội dung: xây dựng hệ thống thương mại điện tử trong doanh nghiệp; triển khai dự án thương mại điện tử trong doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị chuỗi cung ứng của doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị nguồn lực doanh nghiệp...

5/19/2020 9:39:46 PM +00:00

Phương pháp biểu diễn cây cho dự đoán giới tính khách hàng dựa trên dữ liệu thương mại điện tử

Bài viết này đề xuất một phương pháp dự đoán giới tính của khách hàng dựa trên dữ liệu lịch sử truy cập hệ thống TMĐT. Chúng tôi sử dụng phương pháp học máy trên một tập các đặc trưng được trích xuất từ thông tin xem sản phẩm của người dùng để dự đoán giới tính của họ.

5/4/2020 1:42:31 PM +00:00

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ hậu cần điện tử (E-Logistics) tại tp. Hồ Chí Minh

Ngành logistics Việt Nam với tổng trị giá ước tính 50-60 tỷ USD hiện đang tăng trưởng nhanh chóng (20-25%/năm) và được dự báo sẽ duy trì mức tăng trưởng hai con số trong ít nhất 5-10 năm tới, do sự đột phá của ngành bán lẻ với mức độ thâm nhập cao của internet và xu hướng mua sắm trực tuyến.

3/30/2020 4:32:46 PM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 10: E-commerce technology solution, management policies and payment systems

In this chapter, the learning objectives are: Describe how various forms of encryption technology help protect the security of messages sent over the internet, identify the tools used to establish secure internet communications channels, identify the tools used to protect networks, servers, and clients, appreciate the importance of policies, procedures, and laws in creating security.

3/30/2020 3:34:52 PM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 9: E-commerce security environment

In this chapter, the learning objectives are: Understand the scope of e-commerce crime and security problems, describe the key dimensions of e-commerce security, understand the tension between security and other values, identify the key security threats in the e-commerce environment.

3/30/2020 3:34:43 PM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 8: Building e-commerce web sites (part III)

In this chapter, the learning objectives are: Understand the issues involved in choosing the most appropriate hardware for an e-commerce site, rightsizing hardware platforms for the site, rightsizing e commerce connections, identify additional tools that can improve Web site performance.

3/30/2020 3:34:36 PM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 7: Building e-commerce web sites (part II)

In this chapter, the learning objectives are: Describe the major issues surrounding the decision to outsource site development and/or hosting, Identify and understand the major considerations involved in choosing web server and e-commerce merchant server software, understand the issues involved in choosing the most appropriate hardware for an e-commerce site, identify additional tools that can improve Web site performance.

3/30/2020 3:34:29 PM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 6: Building e-commerce web sites (part I)

In this chapter, the learning objectives are: Explain the process that should be followed in building an e-commerce web site, describe the major issues surrounding the decision to outsource site development and/or hosting, identify and understand the major considerations involved in choosing web server and e-commerce merchant server software,...

3/30/2020 3:34:22 PM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 5: The internet and the web (part III)

In this chapter, the learning objectives are: Wi-Fi technologies a review, benefits of Internet II technologies, development of the web, some initial products of the World Wide Web, markup languages, web servers and web clients, web browsers, the internet and web features that promote e commerce,...

3/30/2020 3:34:16 PM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 4: The internet and the web (part II)

In this chapter, the learning objectives are: Explain the current structure of internet, understand the limitations of todays internet, describe the potential capabilities of internet II, understand how the world wide web works, describe how internet and web features and services support e-commerce.

3/30/2020 3:34:08 PM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 3: The internet and the web (part I)

In this chapter, the learning objectives are: Define the origin and evolution of the internet, identify the key technology concepts behind the internet describe the role of internet protocols and utility programs explain the current structure of internet, understand the limitations of todays internet describe the potential capabilities of internet ii understand how the world wide web works describe how internet and web features and services support e-commerce.

3/30/2020 3:34:01 PM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 2: E-Commerce

In this chapter, the learning objectives are: Classification of computers, computer network, introduction to internet, growth of internet, introduction to web and growth of web, internet and web gave birth to e- commerce, understand the evolution from internet to e-commerce, define e-commerce and describe how it differs from e-business,...

3/30/2020 3:33:54 PM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 1: E Commerce - Business technology and society

In this chapter, the learning objectives are: Introduction to E-Commerce delivery of the course and grading policy, e-commerce today, e commerce and social networking, e-commerce trends, define e-commerce and describe how it differs from e-business.

3/30/2020 3:33:48 PM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 6: Các mô hình kinh doanh thương mại điện tử giới thiệu tới người học một số mô hình kinh doanh thương mại điện tử, mô hình kinh doanh là gì, cơ hội thị trường, môi trường cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/30/2020 9:55:55 AM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 5: Bảo mật và thanh toán trong thương mại điện tử cung cấp cho người học các kiến thức: Bảo mật và an ninh trong thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/30/2020 9:55:48 AM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 4: Marketing trực tuyến cung cấp cho người học các kiến thức: Marketing trực tuyến và các lợi ích, phương tiện marketing trực tuyến, các phương pháp xác định thị trường mục tiêu, dịch vụ khách hàng trực tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:55:42 AM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 3: Xây dựng website hiệu quả cung cấp cho người học các kiến thức: Hiểu được sự cần thiết của một website chuyên nghiệp, trình bày đượccác yếu tố cần thiết của một website chuyên nghiệp, trình bày được quy trình xây dựng nội dung cho website,... Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:55:36 AM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Internet là gì, lịch sử phát triển internet, Wordwide web là gì, lịch sử phát triển www, sự khác biệt giữa net (mạng) và www, mạng nội bộ Intranet, mạng mở rộng Extranet, mạng không dây, bluetooth và wifi. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:55:30 AM +00:00