Tài liệu miễn phí Quản trị kinh doanh

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản trị kinh doanh

Bài thuyết trình môn Quản trị chất lượng: Chi phí chất lượng sản phẩm

Bài thuyết trình môn Quản trị chất lượng: Chi phí chất lượng sản phẩm tìm hiểu về khái niệm chi phí chất lượng, phân loại chi phí chất lượng, chi phí phù hợp, chi phí không phù hợp. Để nắm chi tiết hơn nội dung, mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.

3/19/2021 1:00:14 AM +00:00

Quản trị công ty và quản trị lợi nhuận tại Việt Nam: Tiếp cận từ phân tích tổng hợp

Nghiên cứu đặt mục tiêu thực hiện phân tích tổng hợp ảnh hưởng từ quản trị công ty đến quản trị lợi nhuận tại Việt Nam. Dữ liệu tổng hợp gồm 18.491 quan sát trong giai đoạn 2010-2018 từ 10 công trình nghiên cứu đã công bố ở Việt Nam. Kết quả phân tích tổng hợp củng cố quan điểm về quy mô hội đồng quản trị giúp hạn chế quản trị lợi nhuận, và ngược lại, đồng ý rằng mô hình kiêm nhiệm sẽ thúc đẩy hành vi này của người quản lý.

3/19/2021 12:56:32 AM +00:00

Thiết lập mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng mô hình PBB tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam

Tóm lại mục đích của bài viết này thông qua các kết quả nghiên cứu sơ bộ giúp Chính phủ và các đơn vị nhận diện được các nhân tố tác động đến việc áp dụng mô hình PBB tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam. Qua đó Chính phủ Việt Nam có cơ sở để ban hành các chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy nhanh quá trình đổi mới mô hình quản lý ngân sách của Việt Nam trong tương lai.

3/19/2021 12:56:11 AM +00:00

Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn – Báo cáo bền vững 2019

Nội dung của báo cáo này trình bày thông điệp của tổng giám đốc điều hành Heineken Việt Nam; những điểm nhấn phát triển bền vững năm 2019; phát triển thịnh vượng vì một Việt Nam tốt đẹp hơn; nâng cao năng lực con người vì một Việt Nam tốt đẹp hơn; gìn giữ hành tinh vì một Việt Nam tốt đẹp hơn.

3/19/2021 12:32:50 AM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng qua Facebook của học sinh, sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh

Bài viết tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng qua Facebook của học sinh, sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh; nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trên mạng xã hội Facebook đối với các sản phẩm nói chung và đối với các sản phẩm sữa bột trẻ em nói riêng.

3/18/2021 8:24:53 PM +00:00

Thiết kế mẫu biểu trưng (logo) Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia

Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập từ năm 2014. Theo quy định của pháp luật, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại Hà Nội. Bài viết này làm sáng tỏ ý nghĩa và tầm quan trọng của mẫu biểu trưng và việc thiết kế mẫu Biểu trưng cho Trung tâm.

3/18/2021 7:29:53 PM +00:00

Nhu cầu đào tạo thạc sĩ kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập một cách sâu rộng như hiện nay, nhu cầu về kiến thức kinh doanh càng trở nên cấp thiết. Để áp ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh (vi mô và vĩ mô), mỗi tổ chức luôn mong muốn nâng cao trình độ đội ngũ lao động của mình. Có thể thực hiện vấn đề này thông qua việc đưa người đi đào tạo, bồi dưỡng (ở các trường đại học,…) để nâng cao trình độ chuyên môn.

3/18/2021 7:28:11 PM +00:00

Những khác biệt về kế toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp vừa và nhỏ

Lý thuyết về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các loại hình doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là rất cơ bản, nhất quán. Nội dung bài viết này sẽ giúp các nhân viên, học viên kế toán dễ dàng nhận diện được những khác biệt để nâng cao chất lượng công tác và học tập kế toán.

3/18/2021 7:27:33 PM +00:00

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Nội: Những khó khăn và giải pháp

Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Là một trung tâm kinh tế - xã hội của cả nước, Hà Nội hiện đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách.

3/18/2021 7:23:34 PM +00:00

Bài giảng môn Kiểm soát: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Phương Lan

Bài giảng môn Kiểm soát - Bài 2: Hệ thống kiểm soát với các nội dung các vấn đề chung về hệ thống kiểm soát; thành phần hệ thống kiểm soát; cơ chế kiểm soát.

3/18/2021 5:51:03 PM +00:00

Bài giảng Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình - Bài 4: Kỹ năng thuyết trình (Phần 2)

Bài giảng Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình - Bài 4: Kỹ năng thuyết trình (Phần 2) trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về thuyết trình; giúp học viên biết cách thuyết trình thành công 1 vấn đề cụ thể; giúp học viên tự tin khi nói trước đám đông.

3/18/2021 5:37:09 PM +00:00

Bài giảng Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình - Bài 3: Kỹ năng đàm phán thương lượng cơ bản

Bài giảng Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình - Bài 3: Kỹ năng đàm phán thương lượng cơ bản được biên soạn nhằm thông tin đến người học khái niệm đàm phán; bản chất của hoạt động đàm phán; các hình thức đàm phán; quy trình đàm phán; đo lường thành công của cuộc đàm phán.

3/18/2021 5:37:01 PM +00:00

Bài giảng Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình - Bài 3: Kỹ năng đàm phán và thương lượng (Tiếp theo)

Bài giảng Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình - Bài 3: Kỹ năng đàm phán và thương lượng (Tiếp theo) trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về đàm phán và thương lượng; giúp học viên có khả năng tiến hành những cuộc đàm phán, thương lượng hiệu quả.

3/18/2021 5:36:52 PM +00:00

Bài giảng Thống kê kinh doanh - Bài 6: Chỉ số

Bài giảng Thống kê kinh doanh - Bài 6: Chỉ số trình bày các vấn đề chung về chỉ số và cách tính các loại chỉ số; hệ thống chỉ số dùng để phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng do ảnh hưởng của các nhân tố.

3/18/2021 5:34:57 PM +00:00

Bài giảng Thống kê kinh doanh - Bài 5: Dãy số thời gian

Bài giảng Thống kê kinh doanh - Bài 5: Dãy số thời gian trình bày một số vấn đề chung về dãy số thời gian, giới thiệu các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian. Bên cạnh đó là các phương pháp biểu diễn xu hướng biến động của hiện tượng qua thời gian và một số mô hình dự đoán thống kê ngắn hạn.

3/18/2021 5:34:50 PM +00:00

Bài giảng Thống kê kinh doanh: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

Bài giảng Thống kê kinh doanh - Bài 4: Kiểm định giả thuyết thống kê tìm hiểu một số vấn đề chung về kiểm định giả thiết; kiểm định giả thiết về giá trị trung bình; kiểm định giả thiết về tỷ lệ.

3/18/2021 5:34:43 PM +00:00

Bài giảng Thống kê kinh doanh: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

Bài giảng Bài 3: Ước lượng kết quả điều tra - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai được biên soạn giúp các bạn nắm được các kiến thức điều tra chọn mẫu; ước lượng trong điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên.

3/18/2021 5:34:37 PM +00:00

Bài giảng Thống kê kinh doanh: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

Bài giảng Thống kê kinh doanh: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai trình bày dữ liệu thống kê; số tuyệt đối và số tương đối trong thống kê; các mức độ trung tâm; các tham số đo độ biến thiên của tiêu thức.

3/18/2021 5:34:30 PM +00:00

Bài giảng Thống kê kinh doanh: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

Bài giảng Thống kê kinh doanh - Bài 1: Tổng quan về thống kê kinh doanh trình bày một số vấn đề chung về thống kê kinh doanh; thang đo trong thống kê; dữ liệu thống kê; điều tra thống kê.

3/18/2021 5:34:23 PM +00:00

Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

Bài giảng Thống kê doanh nghiệp - Bài 7: Thống kê hoạt động tài chính của doanh nghiệp cung cấp các khái niệm cơ bản về vốn sản xuất kinh doanh cũng như cách thức phân tích thống kê vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; giới thiệu các chỉ tiêu thống kê hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

3/18/2021 5:34:16 PM +00:00

Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

Bài giảng Thống kê doanh nghiệp - Bài 6: Thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp làm rõ các vấn đề liên quan đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; hệ thống chỉ tiêu thống kê dùng để tính hiệu quả và cách tính các chỉ tiêu đó.

3/18/2021 5:34:08 PM +00:00

Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

Bài giảng Thống kê doanh nghiệp - Bài 5: Thống kê giá thành sản xuất của doanh nghiệp giới thiệu các vấn đề liên quan đến chỉ tiêu giá thành sản xuất trong doanh nghiệp; hướng dẫn học viên cách phân tích thống kê chỉ tiêu giá thành.

3/18/2021 5:34:01 PM +00:00

Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

Bài giảng Thống kê doanh nghiệp - Bài 4: Thống kê kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp làm rõ một số khái niệm liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; hệ thống chỉ tiêu thống kê kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cách tính toán các chỉ tiêu đó; phương pháp thống kê chất lượng sản phẩm.

3/18/2021 5:33:54 PM +00:00

Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

Bài giảng Thống kê doanh nghiệp - Bài 3: Thống kê tài sản của doanh nghiệp hướng dẫn học viên cách tính toán và phân tích các chỉ tiêu thống kê tài sản cố định của doanh nghiệp; giới thiệu một số phương pháp tính khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp; các chỉ tiêu dùng để thống kê nguyên vật liệu trong một doanh nghiệp sản xuất.

3/18/2021 5:33:47 PM +00:00

Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

Bài giảng Thống kê doanh nghiệp - Bài 2: Thống kê lao động trong doanh nghiệp làm rõ ý nghĩa và nhiệm vụ của thống kê lao động trong doanh nghiệp; trang bị các kiến thức cơ bản về thống kê lao động và thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp; hướng dẫn học viên cách tính toán và phân tích các chỉ tiêu thống kê lao động và thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp.

3/18/2021 5:33:39 PM +00:00

Bài giảng Thống kê doanh nghiệp: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

Bài giảng Thống kê doanh nghiệp - Bài 1: Những vấn đề cơ bản của thống kê doanh nghiệp trình bay vai trò của thông tin thống kê trong quản lý doanh nghiệp; đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp; cơ sở lý luận và phương pháp luận của thống kê doanh nghiệp; nhiệm vụ của thống kê doanh nghiệp.

3/18/2021 5:33:31 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kinh doanh - Bài 5: Quản trị các đối tượng bên trong doanh nghiệp

Bài giảng Quản trị kinh doanh - Bài 5: Quản trị các đối tượng bên trong doanh nghiệp gồm quản trị sản xuất, quản trị nhân lực, quản trị công nghệ, quản trị chất lượng.

3/18/2021 5:32:36 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kinh doanh - Bài 4: Tạo lập doanh nghiệp

Bài giảng Quản trị kinh doanh - Bài 4: Tạo lập doanh nghiệp được biên soạn nhằm nghiên cứu cơ hội và điều kiện kinh doanh; lựa chọn hình thức pháp lý và xây dựng triết lý kinh doanh; thiết kế hệ thống sản xuất; xây dựng bộ máy quản trị.

3/18/2021 5:32:28 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kinh doanh - Bài 3: Nhà quản trị

Bài giảng Quản trị kinh doanh - Bài 3: Nhà quản trị được biên soạn nhằm thông tin đến người họ nội dung của kỹ năng quản trị; phong cách quản trị; nghệ thuật quản trị.

3/18/2021 5:32:20 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kinh doanh - Bài 1: Khái lược về doanh nghiệp

Bài giảng Quản trị kinh doanh - Bài 1: Khái lược về doanh nghiệp giúp sinh viên hiểu hiểu được khái niệm doanh nghiệp dưới các cách tiếp cận khác nhau; cách phân loại doanh nghiệp; các đặc trưng cơ bản của môi trường kinh doanh hiện nay.

3/18/2021 5:32:13 PM +00:00