Tài liệu miễn phí Quản trị kinh doanh

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản trị kinh doanh

Quản lý nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bài viết này đề cập về quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm nông nghiệp, nhằm góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp Nghệ An trên thị trường, khi mà trong tương lai rất gần Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương…

12/29/2020 9:00:38 PM +00:00

Đề cương học phần Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management)

Tài liệu này cung cấp đến các bạn sinh viên cái nhìn tổng quát về học phần Đề cương học phần Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management) bao gồm thời gian đào tạo, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, kỹ năng để có thể học tập hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:46:36 PM +00:00

Đề cương học phần Quản trị học nhập môn (Introduction to Management)

Thông qua đề cương này các bạn sinh viên nắm bắt được thời gian, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần Đề cương học phần Quản trị học nhập môn (Introduction to Management). Mời các bạn cùng tham khảo!

12/29/2020 8:46:30 PM +00:00

Đề cương học phần Quản trị hành chánh văn phòng

Đề cương học phần Quản trị hành chánh văn phòng trình bày các kiến thức cơ sở liên quan đến các đối tượng chính yếu trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, từ đó giúp sinh viên hiểu về hoạt động xây dựng phần mềm một cách có hệ thống, có phương pháp...

12/29/2020 8:46:24 PM +00:00

Đề cương học phần Nhập môn kinh doanh (Introduction to Management)

Đề cương học phần Nhập môn kinh doanh (Introduction to Management) thông tin về tổng quát về học phần Công tác xã hội với người hoạt động mại dâm như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu, kỹ năng học tập.

12/29/2020 8:44:36 PM +00:00

Giáo trình Quản trị sản xuất đại cương

Giáo trình Quản trị sản xuất đại cương giới thiệu về quản trị sản xuất; dự báo; hoạch định năng lực sản xuất; xác định địa điểm nhà máy; bố trí mặt bằng sản xuất và dịch vụ; hoạch định tổng hợp; hoạch định tồn kho.

12/29/2020 8:25:18 PM +00:00

Giáo trình Quản trị học (2014)

Giáo trình Quản trị học cung cấp kiến thức cho người học với 8 nội dung nhà quản trị và công việc quản trị; sự phát triển của các lý thuyết quản trị; môi trường của tổ chức; chức năng hoạch định; chức năng tổ chức; chức năng điều khiển; chức năng kiểm tra; một số vấn đề trong quản trị học hiện đại.

12/29/2020 8:25:08 PM +00:00

Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Vân Anh

Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm - Bài 2: Quản lý chất lượng sản phẩm tìm hiểu lý luận cơ bản về quản lý chất lượng; các triết lý quản lý chất lượng nổi bật, các chức năng, mức độ quản lý, nguyên tắc quản lý chất lượng.

12/29/2020 6:17:56 PM +00:00

Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Vân Anh

Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm - Bài 1: Tổng quan về chất lượng sản phẩm được biên soạn với mục tiêu cung cấp kiến thức cho các bạn sinh viên kiến thức cơ bản về chất lượng sản phẩm; những thuật ngữ liên quan đến chất lượng và tiêu chuẩn ISO 9000; khái niệm liên quan đến chất lượng sản phẩm.

12/29/2020 6:17:48 PM +00:00

Bài giảng Quản trị marketing - ThS. Trần Thị Ý Nhi

Bài giảng Quản trị marketing trình bày các nội dung chính sau: Những hiểu biết về quản trị marketing, phân tích đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu, hoạch định chiến lược marketing, xây dựng các chương trình marketing, thiết kế chiến lược và chính sách định giá, quản trị buôn bán và hệ thống phân phối vật chất,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:17:06 PM +00:00

Bài giảng môn Quản trị kênh phân phối - ThS. Hà Thị Kiều Oanh

Bài giảng môn Quản trị kênh phân phối do Th.S Hà Thị Kiều Oanh biên soạn nhằm giúp người học có thể nắm bắt các nội dung về tổng quan về phân phối, cấu trúc kênh phân phối, môi trường kênh phân phối, thành viên trong kênh, tổ chức và quản lý kênh, tác động của CNTT đến hoạt động phân phối, nhượng quyền. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:16:57 PM +00:00

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 8: Chính sách tiền lương

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 8: Chính sách tiền lương trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về tiền lương, hệ thống trả công trong doanh nghiệp, các yếu tố trong chế độ tiền lương, các hình thức trả lương,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:16:42 PM +00:00

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 7: Tạo động lực làm việc

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 7: Tạo động lực làm việc trình bày các nội dung chính sau: Tạo động lực làm việc là gì, các học thuyết về tạo động lực làm việc, làm cho công việc có ý nghĩa hơn (làm giàu CV), vai trò của người quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:16:36 PM +00:00

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 6: Đánh giá hiệu quả làm việc

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 6: Đánh giá hiệu quả làm việc trình bày các nội dung chính sau: Tầm quan trọng của đánh giá hiệu quả làm việc, quy trình đánh giá hiệu quả làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:16:29 PM +00:00

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 5: Đào tạo nguồn nhân lực

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 5: Đào tạo nguồn nhân lực trình bày các nội dung chính sau: Quan điểm về đào tạo, xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch và chuẩn bị, các phương thức đào tạo, đánh giá hiệu quả đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:16:23 PM +00:00

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 4: Tuyển dụng

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 4: Tuyển dụng trình bày các nội dung chính sau: Mục tiêu của tuyển dụng, tổ chức tuyển dụng, quy trình tuyển dụng, tiêu chuẩn chọn người sau thử việc, các nguyên tắc cần nhớ để chinh phục nhà tuyển dụng, hướng dẫn hội nhập. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:16:17 PM +00:00

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 3: Hoạch định NNL

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 3: Hoạch định NNL trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm và vai trò của hoạch định NNL, phương pháp hoạch định NNL, quy trình hoạch định NNL. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:16:11 PM +00:00

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Phân tích CV

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Phân tích CV trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm và vai trò của PTCV, các thông tin cần có để PTCV, quy trình thực hiện PTCV, phương pháp thu nhập thông tin, xây dựng bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn nhân viên.

12/29/2020 6:16:05 PM +00:00

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 1: Nhập môn quản trị nguồn nhân lực

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 1: Nhập môn quản trị nguồn nhân lực được biên soạn nhằm giúp các bạn có thể hiểu được khái niệm, vai trò và mục tiêu của QTNNL, biết được các hoạt động chức năng cơ bản của QTNNL, xác định rõ vai trò của phòng QTNNL.

12/29/2020 6:15:57 PM +00:00

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 8: Tạo động lực làm việc cho nhân viên

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 8: Tạo động lực làm việc cho nhân viên trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm tạo động lực làm việc cho nhân viên, các học thuyết tạo động lực, phương pháp tạo động lực làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:15:49 PM +00:00

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 7: Chính sách tiền lương

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 7: Chính sách tiền lương trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm chính sách tiền lương, các chính sách trả lương cao hơn và thấp hơn các doanh nghiệp khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:15:43 PM +00:00

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 6: Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 6: Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trình bày các nội dung chính sau: Mục tiêu của việc đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, quy trình đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:15:37 PM +00:00

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 5: Đào tạo và phát triển nhân viên

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 5: Đào tạo và phát triển nhân viên trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm đào tạo và phát triển, phân biệt giữa đào tạo và phát triển, quy trình thực hiện đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:15:31 PM +00:00

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 4: Quá trình tuyển dụng

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 4: Quá trình tuyển dụng trình bày các nội dung chính sau: Nội dung quá trình tuyển dụng, đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:15:24 PM +00:00

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực trình bày các nội dung chính sau: Quá trình hoạch định NNL, phân tích thực trạng NNL, dự báo nhu cầu NNL, phân tích quan hệ cung - cầu & khả năng điều chỉnh của hệ thống, thực hiện các chính sách, kế hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:15:18 PM +00:00

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 1: Nhập môn quản trị nguồn nhân lực

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 1: Nhập môn quản trị nguồn nhân lực trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm quản trị nguồn nhân lực, mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực, chức năng của quản trị nguồn nhân lực, nhiệm vụ của quản trị nguồn nhân lực,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:15:11 PM +00:00

Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh: Chương 4 - Trần Văn Của

Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh: Chương 4 trình bày các nội dung chính sau: Các chiến thuật đàm phán giá, chiến thuật do dự, chiến thuật đặt câu hỏi, chiến thuật khẳng định, chiến thuật trả giá thấp, chiến thuật những phần phụ thêm nho nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:12:27 PM +00:00

Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh: Chương 3 - Trần Văn Của

Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Tiến trình đàm phán trong kinh doanh, tổ chức thu thập và xử lý thông tin, thông tin về thị trường, thông tin về hàng hóa, thông tin về đối tác, thông tin về bản thân, chuẩn bị nhân sự đàm phán, các giai đoạn đàm phán, trao và nhận danh thiếp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:12:21 PM +00:00

Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh: Chương 2 (tt) - Trần Văn Của

Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh: Chương 2 (tt) tiếp tục trình các kiểu đàm phán trong kinh doanh như: Các phong cách/ chiến lược, kiểu công tác, kiểu thỏa hiệp, kiểu dàn xếp/ hòa giải, kiểu kiểm soát, kiểu tránh né, các nguyên tắc chung khi sử dụng các phong cách đàm phán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:12:13 PM +00:00

Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh: Chương 2 - Trần Văn Của

Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh: Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Các kiểu đàm phán trong kinh doanh, đàm phán kiểu mềm, đàm phán kiểu cứng, đàm phán kiểu nguyên tắc, so sánh giữa các kiểu đàm phán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:12:06 PM +00:00