Tài liệu miễn phí Quản trị kinh doanh

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm mở shop quần áo trẻ em của tôi

Tài liệu trình bày những thuận lợi khi mở quần áo trẻ em; khảo sát thị trường kỹ lưỡng, nghiêm túc; lựa chọn địa điểm mở shop quần áo trẻ em; trang trí cửa hàng quần áo; khai trương cửa hàng; quản lý hàng hóa và quản lý nhân viên.

10/19/2020 6:57:28 PM +00:00

Kinh doanh thời trang A-Z

Kinh doanh thời trang A-Z trình bày 5 điều kiện cơ bản để bắt đầu kinh doanh thời trang; tiếp cận khách hàng tăng doanh thu; tư vấn và chăm sóc khách hàng; quản lý shop thời trang hiệu quả nhằm chia sẻ bí kíp tăng doanh thu cho các shop thời trang, tự vận hành và quản lý shop thời trang thông thái, giản tiện.

10/19/2020 6:57:20 PM +00:00

Cẩm nang mở Spa, Salon tóc cho người mới bắt đầu

Tài liệu trình bày các nội dung phương án ban đầu; nên mở các loại hình dịch vụ nào; khảo sát thị trường và xây dựng thương hiệu; thiết kế quán và quản lý nhân sự.

10/19/2020 6:57:12 PM +00:00

Đáp án đề thi năm 2016 môn Quản trị sản xuất và chất lượng (Đề số 1) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Đáp án đề thi giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc và cách giải đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

10/19/2020 4:57:25 PM +00:00

Visual and instrument flight procedures

Ebook Aircraft operations (Volume II construction of visual and instrument flight procedures) present the content definitions, abbreviations and acronyms and units of measurement; general principles; turn area construction; quality assurance; departure procedures; arrival and approach procedures; conventional procedures; en-route criteria; quality assurance; helicopters...

10/19/2020 4:30:11 PM +00:00

Notices to airmen domestic/international

Document present the content: publication schedule, subscription information, foreword (criteria and procedures for submitting data for publication), revisions to minimum en route ifr altitudes & changeover points, flight prohibitions, potentially hostile situations, and foreign notices, international oceanic airspace notices...

10/19/2020 4:28:55 PM +00:00

Air traffic services

Ebook Annex 11 to the convention on international civil aviation: Air traffic services present the content definitions, general, air traffic control service, flight information service, alerting service, air traffic services requirements for communications, air traffic services requirements for information.

10/19/2020 4:28:49 PM +00:00

Airport emergency planning, agencies involved in the plan

This manual includes, inter alia, material concerning types of emergencies that should be planned for, description of agencies involved in the plan, as well as the responsibility and role of each agency, including the emergency operations centre and the command post, for each type of emergency. It also contains a sample outline of an airport emergency plan document with details of the aspects which should be covered in such documents. A glossary is presented in Appendix 1 for use by those who may not be familiar with a particular technical term used in this manual.

10/19/2020 4:28:43 PM +00:00

Airport services manual and airport facilities affecting rescue

Ebook “Airport services manual” present the content: general considerations, level of protection to be provided, airport facilities affecting rescue and firefighting services, communication and alarm requirements, factors in the specification process for rescue and firefighting vehicles, protective clothing and respiratory equipment, ambulance and medical services, extinguishing agent characteristics, fire station, personnel, emergency organization, rescue operations in difficult environments, preventive maintenance of vehicles and rescue equipment...

10/19/2020 4:28:35 PM +00:00

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại (Tập 1) tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chiến lược và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại, tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại, dự trữ hàng hóa và quản trị hàng tồn kho ở doanh nghiệp thương mại, bán hàng và quản trị bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

10/19/2020 4:23:11 PM +00:00

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại (Tập 1): Phần 1

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại (Tập 1): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường, quản trị doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế Việt Nam, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, tổ chức bộ máy của các doanh nghiệp thương mại,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

10/19/2020 4:23:01 PM +00:00

Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giao tiếp trong kinh doanh, quá trình mua bán theo quan điểm tâm lý học, những phẩm chất cần thiết đối với nhân viên thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

10/19/2020 4:22:28 PM +00:00

Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 1

Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học đại cương, tâm lý khách hàng, phân loại khách, quan sát và phán đoán tâm lý khách,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

10/19/2020 4:22:18 PM +00:00

Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 1): Phần 2

Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 1): Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Hợp đồng mua bán hàng hóa, nghiệp vụ kho, bao bì và nghiệp vụ bao bì hàng hóa, nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa, quảng cáo thương mại, nghiệp vụ bán hàng và phục vụ khách hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

10/19/2020 4:21:10 PM +00:00

Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 1): Phần 1

Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 1): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức doanh nghiệp thương mại, tổ chức lao động trong doanh nghiệp thương mại, quy hoạch diện tích cửa hàng và kho hàng, thiết bị thương mại, nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng và xây dựng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

10/19/2020 4:20:58 PM +00:00

Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương thức bán buôn hàng hóa và hợp đồng mua bán ngoại thương, công tác kiểm kê hàng hóa, những giải pháp phát triển mạng lưới siêu thị ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

10/19/2020 4:18:52 PM +00:00

Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 1

Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mã số mã vạch hàng hóa, phương tiện quảng cáo chủ yếu ngoài cơ sở kinh doanh của Việt Nam hiện nay, một số kiến thức cơ bản về phương tiện thanh toán trong kinh doanh thương mại hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

10/19/2020 4:18:41 PM +00:00

Bài tập nhóm Quản trị kinh doanh: Chiến lược cho thuê kho bãi của công ty cổ phần khai thác và quản lý KCN Đặng Huỳnh năm 2016-2018

Bài tập nhóm gồm các nội dung khái quát chung về Công ty CP khai thác và quản lý KCN Đặng Huỳnh; chiến lược cho thuê kho bãi của Công ty cổ phần khai thác và quản lý KCN Đặng Huỳnh năm 2016-2018; chiến lược phát triển cho thuê kho bãi giai đoạn 2016 -2018; đề xuất một số giải pháp thực hiện.

10/19/2020 4:08:37 PM +00:00

Sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại chuỗi cửa hàng Bách hóa xanh thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết nghiên cứu nhằm xác định và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại chuỗi cửa hàng Bách hóa Xanh Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó đưa các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho công ty.

10/19/2020 3:57:03 PM +00:00

Enhancing brand loyalty through store image the case of international brands in Vietnam

This study examines the role of store image in brand loyalty in Vietnam. Based on a test of 650 users of international brands in HCMC, we find that store image has positive impacts on both brand awareness and perceived quality. In addition, perceived quality underlies brand loyalty. Thus, managers of international brands should be prepared to distribute shopping brands in good image stores in order to establish a high level of brand loyalty.

10/19/2020 3:42:30 PM +00:00

Đào tạo phát triển đội ngũ lãnh đạo quản lý: Mô hình đề xuất cho Tập đoàn dầu khí Việt Nam

Bài viết phân tích vai trò của đội ngũ lãnh đạo quản lý đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, giới thiệu thông lệ tốt trong xu hướng đào tạo phát triển lãnh đạo quản lý được áp dụng trên thế giới hiện nay, từ đó đề xuất xây dựng mô hình đào tạo lãnh đạo quản lý cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

10/19/2020 3:35:56 PM +00:00

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ bưu chính chuyển phát tại bưu điện thành phố Đà Nẵng

Bài viết cung cấp những thông tin hữu ích giúp cho các công ty kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính chuyển phát (BCCP) hiểu hơn về các biến số có thể tác động đến sự hài lòng của khách hàng. Kết quả của bài viết cũng sẽ là cơ sở cho các công ty kinh doanh bưu chính chuyển phát tham khảo trong quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh và hình thành các chiến lược marketing cho mọi đối tượng khách hàng.

10/19/2020 3:35:33 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Phương pháp nghiên cứu thống kê trong quản lý tài nguyên

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Phương pháp nghiên cứu thống kê trong quản lý tài nguyên. Học phần giúp người học nắm được một số phương pháp nghiên cứu chính, điều tra thu thập và thống kê số liệu trong theo dõi và đánh giá hiện trạng tài nguyên và tác động của các hoạt động cụ thể tới môi trường tài nguyên.

10/19/2020 3:31:55 PM +00:00

Management change impact on organizational learning in a business school

This research differs methodically from the classical application of DLOQ, which measures the absolute value of organizational learning. Therefore the members of business school were asked to evaluate changes in OL using DLOQ in comparison with the period prior to the reform. For that, the respondents were asked to rate the DLOQ characteristics on a scale from -3 to +3, where a negative score means that the characteristic has become worse after the reform and positive scores imply that they are now better. The results show that changes in the management affects the most the part of OL that is measured by DLOQ dimensions “foster inquiry and dialogue” and “promote collaboration and team learning”. The reasons pointed out are the loss of confidence in the organization as well as sharpening of competition between the employees. The sample size was not adequate to draw reliable conclusions about the whole organization but was sufficient to analyse tendencies. On this basis it is argued that at least in short-term perspective, replacement of academic democracy with the management model typical of a business organization has rather a negative effect on organizational learning.

10/19/2020 12:12:41 PM +00:00

Application of boundary objects in knowledge management research: A review

These objects play different types of role in supporting knowledge practices within and across organisations. The findings also show that, while performing similar enabling roles in different contexts, the impact and use of different types of boundary objects (i.e., semantic, syntactic, pragmatic and metaphoric) varied significantly. Boundary objects may also help to coordinate interaction in the absence of intended coordination by the actors. It is recommended that, in order to get maximum benefit from the power of boundary objects and to strengthen their role, it is important for an organisation to identify, create and facilitate its use in knowledge management.

10/19/2020 12:12:27 PM +00:00

Knowledge and innovation: An empirical analysis of firm’s organization in the Baltic countries

The aim of this paper is to investigate the relationship between firm’s innovation and knowledge sources in Baltic countries. We focus on Estonia, Latvia and Lithuania, since for these countries, the relationship between innovation and knowledge is unexplored from an empirical point of view. There is a theoretical background on the different types of knowledge that influence a firm’s innovation level. By using firm-level data of the Community Innovation Survey (CIS 2014), we observe this relationship in the specific sub-category of the manufacturing sector in Baltic countries, and consider a range of control variables. Our findings highlight a positive and consistent relationship between knowledge sources and innovation.

10/19/2020 12:11:54 PM +00:00

The strength of trust over ties: Investigating the relationships between trustworthiness and tie-strength in effective knowledge sharing

The purpose of this research is to better understand the interaction between notable structural and relational factors, which positively influence organizational knowledge sharing. Specifically, to investigate the effects of multiple dimensions of trust (i.e., competence-, integrity-, benevolence-based perceived trustworthiness) on the relationship between tie-strength and effective knowledge sharing. Knowledge sharing was examined in two ways, first through the knowledge receiver’s perception of how useful the shared knowledge was, and second through their willingness to use that knowledge. Willingness to use was further classified into explicit and tacit forms of knowledge. A total of 275 surveys were collected from legal professionals, working on projects, at one of Canada’s largest law firms. Data were analyzed using linear regression, mediation, and moderator analyses. The study revealed four main findings.

10/19/2020 12:11:48 PM +00:00

Knowledge sharing and organizational culture dimensions: Does job satisfaction matter

The aim of this study is to examine how job satisfaction influences the relationship between company performance, knowledge sharing, and organizational culture, perceived through the prism of Hofstede’s cultural dimensions, controlled by company size and staff position. A survey of 910 Polish employees (mainly knowledge workers) with different roles and experiences across different industries was conducted. The data were analyzed using structural equation modeling.

10/19/2020 12:11:41 PM +00:00

International lessons in knowledge management: A study of western & eastern manufacturing SMEs

This paper reports on the responses of a total of 384 questionnaires from 36 manufacturing companies from the UK and Thailand. The study covers a range of manufacturing sectors including food and beverage, automotive and aerospace industries etc. Findings are reported from each of the two countries followed by a comparative statistical analysis of the similarities and differences. The results show a significant difference between the numbers of manufacturing SME’s that have implemented a formal knowledge management approach. With significantly more Thai organisations reporting the adoption of formal knowledge management approaches. Similarities exist in the encouragement given to employees for knowledge management activities. Significant difference exists in the barriers that the UK and Thai organisations face in capturing knowledge. The results have the potential to gain improvements and competitive advantage through understanding how knowledge management is influenced by geographic and cultural differences and the transfer of lessons and good practice between Thailand and the UK.

10/19/2020 12:11:10 PM +00:00

Constructing accountability for intellectual capital in accountability settings: Coupling of spaces and logics

This paper addresses the issue of accountability for intellectual capital (IC) in the context of a non-profit organization known as a “corporate university”. Accountability in nonprofits serves as a powerful tool to demonstrate that stakeholders’ interests and expectations are addressed properly (Hyndman and McConville 2017). Furthermore, accountability is important in reducing the information asymmetry that can hinder the building of trust. The notion of accountability, however, is subject to increasing complexity. A broad range of stakeholders with various interests in and demands on organizational accounts complicate and challenge the process of accountability due to competition between and possible collision of accountability interests (Boesso and Kumar 2009).

10/19/2020 12:11:04 PM +00:00