Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 7: The international legal environment: Playing by the rules

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 25 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 7: The international legal environment: Playing by the rules. The main goals of this chapter are to: The four heritages of today’s legal systems, the important factors in the jurisdiction of legal disputes, the various methods of dispute resolution, the unique problems of protecting intellectual property rights internationally, how to protect against piracy and counterfeiting,.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Có tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-marketing-16th-edition-chapter-7-the-international-legal-e-24lbuq.html

Nội dung


1113156

Tài liệu liên quan


Xem thêm