Tài liệu miễn phí Marketing - Bán hàng

Download Tài liệu học tập miễn phí Marketing - Bán hàng

Mua sắm trực tuyến tại thành phố Hồ Chí Minh - hiện trạng và những vấn đề đặt ra

Mua sắm trực tuyến tại TPHCM ngày càng phát triển tuy nhiên không ít người tiêu dùng e ngại về mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; lo sợ hàng hóa nhận được không đúng yêu cầu; khi bị vi phạm quyền lợi thường phải tự giải quyết, ngại mất thời gian khiếu kiện… Trên cơ sở phân tích hiện trạng về những lợi ích và rủi ro mà người tiêu dùng gặp phải, bài viết đồng thời kiến nghị một số biện pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động mua sắm trực tuyến.

5/22/2021 2:11:26 AM +00:00

Giáo trình Marketing (Ngành: Quản trị kinh doanh) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Marketing được biên soạn nhằm hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập, nghiên cứu cho các sinh viên bậc cao đẳng nghề ngành Quản trị kinh doanh, trang bị cho sinh viên những kiến thức, những nguyên lý chung nhất về marketing và vận dụng nó trong thực tiễn tại doanh nghiệp. Nội dung giáo trình được kết cấu thành 10 bài, cụ thể như sau: Nhập môn Marketing Bài 2: Môi trường Marketing; Hành vi khách hàng; Nghiên cứu Marketing; Phân khúc thị trường-Lựa chọn thị trường mục tiêu-Định vị trong thị trường;...

5/21/2021 9:32:36 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 9 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 9 nhằm giúp sinh viên hiểu được hoạt động đánh giá thành viên kênh và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đánh giá thành viên kênh; hiểu được nội dung kiểm tra/đánh giá thành viên kênh và ứng dụng trong việc thực hiện đánh giá thành viên kênh. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 12:02:37 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 8 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 8 với mục tiêu giúp sinh viên hiểu được nội dung phân phối hàng hoá vật chất; hiểu được mức độ dịch vụ của hệ thống vật chất và xây dựng chiến lược cung ứng dịch vụ trong phân phối vật chất; hiểu và có khả năng phân tích chi phí hoạt động trong phân phối vật chất.

5/21/2021 12:02:31 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 7 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Chương 7 Sử dụng các công cụ marketing mix trong quản lý kênh phân phối giúp sinh viên hiểu được sự thống nhất giữa các bộ phận của chiến lược marketing hỗn hợp; SV hiểu được sự phối hợp giữa các công cụ marketing trong quản lý KPP và thực hiện quản lý KPP hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 12:02:25 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 6 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Mục tiêu của Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 6 giúp sinh viên hiểu bản chất và nội dung các công việc quản lý kênh; hiểu nội dung, ý nghĩa của hoạt động quản lý các dòng chảy trong kênh; hiểu và có khả năng vận dụng để khuyến khích thúc đẩy các thành viên kênh.

5/21/2021 12:02:19 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 5 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 5 giúp sinh viên hiểu được các yếu tố cần phân tích nhằm thiết kế kênh phân phối; hiểu được các nội dung cơ bản của thiết kế kênh phân phối; hiểu được quy trình thiết kế kênh phân phối tối ưu; nắm được phương pháp tìm kiếm và lựa chọn thành viên kênh.

5/21/2021 12:02:13 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 4 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Mục tiêu của Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 4 nhằm giúp sinh viên hiểu được vai trò, vị trí của chiến lược kênh phân phối hoạt động marketing; hiểu được các nội dung cơ bản của chiến lược trong xây dựng và quản lý kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 12:02:07 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 3 với mục tiêu giúp sinh viên hiểu các mối quan hệ và hành vi trong kênh phân phối; nền tảng, cơ sở của các mối quan hệ và hành vi đó; hiểu được tác động của các yếu tố môi trường đến kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 12:02:01 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 2 với mục tiêu giúp sinh viên hiểu được các chủ thể tham gia vào KPP; vai trò, chức năng của các chủ thể đó; hiểu được đặc điểm hoạt động của các thành viên kênh từ đó giúp ra quyết định lựa chọn thành viên kênh và xác định vai trò, quyền lợi, nghĩa vụ của các thành viên kênh khi ra quyết định thiết lập , xây dựng kên

5/21/2021 12:01:54 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Mục tiêu của Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 1 giúp sinh viên hiểu được bản chất của KPP và vai trò của hoạt động phân phối trong doanh nghiệp; Hiểu được cấu trúc và các hình thức tổ chức của kênh phân phối; Hiểu được hoạt động của kênh phân phối – các dòng chảy trong kênh phân phối; Nắm được nội dung công việc quản trị kênh phân phối.

5/21/2021 12:01:48 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương mở đầu - ĐH Kinh tế Quốc dân

Mục tiêu của bài giảng là giúp sinh viên hiểu về bản chất, trung gian và các quyết định quản trị hệ thống phân phối sản phẩm của doanh nghiệp. Hiểu biết về chiến lược, thiết kế, quản lý dòng giữa các dòng chảy và quản lý kênh. Có khả năng tích hợp kiến thức để phân tích hiện tượng, phát hiện các vấn đề về xây dựng chiến lược, định vị, thiết kế và quản lý kênh phân phối. Có khả năng nắm bắt tình huống, phân tích đánh giá ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động kênh. Có khả năng vận dụng kiến thức đã học để tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình marketing mix trong kênh.

5/21/2021 12:01:42 PM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ThS. Nguyễn Hoài Long

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 giúp các bạn sinh viên nắm được khái niệm giá cả trên quan điểm của người mua, người bán, người làm Marekting và nội dung của chiến lược giá. Sinh viên hiểu và đánh giá được các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về giá đối với một sản phẩm cụ thể. Sinh viên nắm được quy trình xác định giá bán, trong đó nắm chắc được các phương pháp xác định giá bán. Sinh viên hiểu được các chiến lược giá

5/21/2021 12:01:32 PM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Nguyễn Hoài Long

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Sản phẩm theo quan điểm marketing; Các quyết định về nhãn hiệu; Các quyết định về bao gói và dịch vụ; Quyết định về chủng loại và danh mục sản phẩm; Thiết kế và marketing sản phẩm mới; Chu kỳ sống của sản phẩm.

5/21/2021 12:01:22 PM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Nguyễn Hoài Long

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thích lý do phải phân đoạn thị trường, các tiêu thức chính để phân đoạn thị trường. Nhận biết các căn cứ đánh giá các đoạn thị trường mục tiêu và các phương án lựa chọn thị trường mục tiêu. Hiết biết lý do, tầm quan trọng của chiến lược định vị và các hoạt động trọng tâm của định vị

5/21/2021 12:01:12 PM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hoài Long

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 cung cấp các nội dung như: Khái niệm, đặc điểm thị trường người tiêu dùng; Khái niệm hành vi người tiêu dùng; Mô hình hành vi người tiêu dùng; Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới hành vi người tiêu dùng; Quá trình thông qua quyết định mua; Thị trường các tổ chức và hành vi mua của tổ chức.

5/21/2021 12:01:03 PM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hoài Long

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Tại sao doanh nghiệp cần nghiên cứu môi trường marketing? Môi trường marketing là gì? Các yếu tố môi trường marketing tác động như thế nào đến hoạt động marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 12:00:55 PM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hoài Long

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 giúp các bạn sinh viên nắm được các khái niệm bổ trợ của marketing quan đó nắm bắt được bản chất của marketing. Sinh viên nắm được khái niệm, nội dung của quản trị marketing và quy trình quản trị marketing, các quan điểm quản trị marketing. Giới thiệu về quản trị quan hệ khách hàng và những thách thức mới trong hoạt động marketing

5/21/2021 12:00:44 PM +00:00

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 9 - TS. Nguyễn Hoài Long

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 9 Đánh giá thành viên kênh với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu được hoạt động đánh giá thành viên kênh và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đánh giá thành viên kênh. Hiểu được nội dung kiểm tra/đánh giá thành viên kênh và ứng dụng trong việc thực hiện đánh giá thành viên kênh.

5/21/2021 11:59:55 AM +00:00

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 8 - TS. Nguyễn Hoài Long

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 8 Phân phối hàng hoá vật chất với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu được nội dung phân phối hàng hoá vật chất; Hiểu được mức độ dịch vụ của hệ thống vật chất và xây dựng chiến lược cung ứng dịch vụ trong phân phối vật chất; Hiểu và có khả năng phân tích chi phí hoạt động trong phân phối vật chất.

5/21/2021 11:59:48 AM +00:00

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 7 - TS. Nguyễn Hoài Long

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 7 với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu được sự thống nhất giữa các bộ phận của chiến lược marketing hỗn hợp. Hiểu được sự phối hợp giữa các công cụ marketing trong quản lý KPP và thực hiện quản lý KPP hiệu quả.

5/21/2021 11:59:42 AM +00:00

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 6 - TS. Nguyễn Hoài Long

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 6 với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu bản chất và nội dung các công việc quản lý kênh. Hiểu nội dung, ý nghĩa của hoạt động quản lý các dòng chảy trong kênh. Hiểu và có khả năng vận dụng để khuyến khích thúc đẩy các thành viên kênh.

5/21/2021 11:59:36 AM +00:00

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 5 - TS. Nguyễn Hoài Long

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 5 với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu được các yếu tố cần phân tích nhằm thiết kế kênh phân phối. Hiểu được các nội dung cơ bản của thiết kế kênh phân phối. Hiểu được quy trình thiết kế kênh phân phối tối ưu. Nắm được được phương pháp tìm kiếm và lựa chọn thành viên kênh.

5/21/2021 11:59:30 AM +00:00

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 4 - TS. Nguyễn Hoài Long

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 4 với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu được vai trò, vị trí của chiến lược kênh phân phối hoạt động marketing. Hiểu được các nội dung cơ bản của chiến lược kênh phân phối. Nắm được quy trình xây dựng chiến lược kênh phân phối theo phương pháp Best X.

5/21/2021 11:59:23 AM +00:00

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 3 - TS. Nguyễn Hoài Long

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 3 với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu các mối quan hệ và hành vi trong kênh phân phối; nền tảng, cơ sở của các mối quan hệ và hành vi đó. Hiểu được tác động của các yếu tố môi trường đến kênh phân phối. Vận dụng trong việc ra các quyết định quản trị kênh phân phối.

5/21/2021 11:59:16 AM +00:00

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 2 - TS. Nguyễn Hoài Long

Mục tiêu của Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 2 là giúp sinh viên hiểu được các chủ thể tham gia vào KPP; vai trò, chức năng của các chủ thể đó. Hiểu được đặc điểm hoạt động của các thành viên kênh từ đó giúp ra quyết định lựa chọn thành viên kênh và xác định vai trò, quyền lợi, nghĩa vụ của các thành viên kênh khi ra quyết định thiết lập, xây dựng kênh.

5/21/2021 11:59:09 AM +00:00

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 1 - TS. Nguyễn Hoài Long

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của kênh phân phối; Lý thuyết về quá trình phân phối và vai trò của các trung gian thương mại; Hoạt động của kênh phân phối – các dòng chảy trong kênh; Cấu trúc của kênh phân phối; Các hình thức tổ chức kênh phân phối; Phạm vi công việc của nhà quản lý kênh phân phối.

5/21/2021 11:59:02 AM +00:00

Bài giảng Quản trị bán lẻ: Chương 8 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị bán lẻ: Chương 8 Quản lý lực lượng bán hàng của doanh nghiệp bán lẻ với các nội dung chính như: Các vị trí nhân viên của nhà bán lẻ; Nhân viên bán hàng trực tiếp của nhà bán lẻ. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 11:56:15 AM +00:00

Bài giảng Quản trị bán lẻ: Chương 7 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị bán lẻ: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung và vai trò; Kế hoạch hoá chương trình truyền thông; Các hoạt động ATL xây dựng thương hiệu của NBL; Các hoạt động BTL tại cửa hàng; Marketing trực tiếp; Marketing online. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 11:56:09 AM +00:00

Bài giảng Quản trị bán lẻ: Chương 6 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Nội dung Bài giảng Quản trị bán lẻ: Chương 6 gồm có: Thiết kế vẻ bề ngoài của cửa hàng; Bài trí không gian cửa hàng; Sắp xếp và trưng bày hàng hoá trong cửa hàng; Sắp đặt và sử dụng các chỉ dẫn, dấu hiệu trong cửa hàng; Các yếu tố môi trường vật chất khác trong cửa hàng bán lẻ.

5/21/2021 11:56:03 AM +00:00