Tài liệu miễn phí Marketing - Bán hàng

Download Tài liệu học tập miễn phí Marketing - Bán hàng

Khởi động bán hàng trên Facebook – Cẩm nang dành cho người mới bắt đầu

Khởi động bán hàng trên Facebook – Cẩm nang dành cho người mới bắt đầu trình bày bước chân đầu tiên của hành trình vạn dặm; xây dựng fanpage bán hàng xịn sò; bí quyết tối ưu fanpage bán hàng ấn tượng; cách chăm page gọn gàng, sạch sẽ; marketing Facebook - thỏi nam châm hút khách; bí mật quản lý bán hàng trên fanpage nhàn tênh.

10/19/2020 6:57:45 PM +00:00

Kỹ thuật Tiktok Ads cơ bản

Kỹ thuật Tik Tok Ads cơ bản thông tin về tạo và xác minh tài khoản Tiktok Ads; nạp tiền vào tài khoản Tiktok, các mục chính trong trang quản lý Tiktok Ads, xem trước quảng cáo trên điện thoại.

10/19/2020 6:54:01 PM +00:00

Những vấn đề cơ bản về Marketing: Phần 2

Ebook Marketing căn bản: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với các nội dung thị trường người tiêu dùng và hành vi mua hàng của người tiêu dùng; thị trường các doanh nghiệp và hành vi của người mua nhân danh doanh nghiệp; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và xác định vị trí của hàng hóa; thiết kế hàng hóa, hàng hóa, nhãn hiệu hóa, bao bì, dịch vụ; thiết kế sản phẩm, quan điểm về thiết kế sản phẩm mới và về vấn đề chu kỳ sống của sản phẩm; xác định giá cả cho hàng hóa, nhiệm vụ và chính sách hình thành giá cả.

10/19/2020 5:07:43 PM +00:00

Những vấn đề cơ bản về Marketing: Phần 1

Ebook Marketing căn bản: Phần 1 thông tin đến các bạn những kiến thức bao gồm cơ sở xã hội của marketing thỏa mãn nhu cầu của con người; quá trình quản trị marketing; hệ thống nghiên cứu và thông tin marketing; môi trường marketing.

10/19/2020 5:07:32 PM +00:00

Từ A đến Z về Facebook marketing: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook Facebook marketing từ A đến Z trình bày các nội dung: fanpage; profile; power editor; facebook measurement; facebook research; strategy & tactics.

10/19/2020 5:07:11 PM +00:00

Từ A đến Z về Facebook marketing: Phần 1

Ebook Facebook marketing từ A đến Z tổng quan về Facebook marketing; Facebook Terms; Facebook Graph search; custom audiences; advertising on Facebook; Facebook on your website. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

10/19/2020 5:06:57 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Sản phẩm hàng hóa và thương hiệu

Học phần Sản phẩm hàng hóa và thương hiệu trang bị cho người học các kiến thức về: thương hiệu và quản lý thương hiệu cho người học. Sau khi kết thúc học phần người học có thể biết được cách thiết kế, đăng ký bảo hộ, phát triển một loại thương hiệu cụ thể cho doanh nghiệp hoặc sản phẩm hàng hoá dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

10/19/2020 3:23:56 PM +00:00

Đề cương chi tiết môn học: Marketing nông nghiệp

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Marketing nông nghiệp, trang bị những kiến thức cơ bản bao gồm: sự ra đời và phát triển của Marketing; một số khái niệm về Marketing, công tác nghiên cứu thị trường nông sản hàng hoá; chiến lược, kế hoạch, tổ chức và kiểm tra Marketing; Các chiến lược Marketing: chiến lược sản phẩm, giá cả, phân phối, truyền thông xúc tiến hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm hàng hoá nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

10/19/2020 3:22:04 PM +00:00

Lecture Dalrymple's sales management: Concepts and cases – Chapter 13: Evaluating performance

This chapter presents the following content: Goals of a sales force reward system, the customer-product matrix, compensating salespeople, aligning pay with strategy, use of compensation plans, advantages of frequent vs. infrequent incentive payments,...

10/19/2020 11:18:01 AM +00:00

Lecture Dalrymple's sales management: Concepts and cases – Chapter 12: Compensating salespeople

This chapter presents the following content: What is motivation? reasons for motivating salespeople, what goals are most important? how successful were you at reaching your goals? maslow’s hierarchy of needs, an exercise to determine your motivational needs,...

10/19/2020 11:17:55 AM +00:00

Lecture Dalrymple's sales management: Concepts and cases – Chapter 11: Motivating salespeople

This chapter presents the following content: What is motivation? reasons for motivating salespeople, what goals are most important? how successful were you at reaching your goals? maslow’s hierarchy of needs, an exercise to determine your motivational needs,...

10/19/2020 11:17:46 AM +00:00

Lecture Dalrymple's sales management: Concepts and cases – Chapter 10: Sales force ethics

When you finish this chapter, you should: Describe the value added of personal selling, define the steps in the personal selling process, describe the key functions involved in managing a sales force, describe the ethical and legal issues in personal selling.

10/19/2020 11:17:39 AM +00:00

Lecture Dalrymple's sales management: Concepts and cases – Chapter 9: Leadership

After you have mastered the material in this chapter, you will be able to: Understand the full meaning of leadership and see the leadership potential in yourself and others, recognize and facilitate the six fundamental transformations in today’s organizations and leaders, identify the primary reasons for leadership derailment and the new paradigm skills that can help you avoid it,...

10/19/2020 11:17:33 AM +00:00

Lecture Dalrymple's sales management: Concepts and cases – Chapter 8: Sales training

This chapter presents the following content: Sales training process, sales training objectives, determining training needs, steps in performing a training analysis, steps in performing a training analysis, allocating training time,...

10/19/2020 11:17:26 AM +00:00

Lecture Dalrymple's sales management: Concepts and cases – Chapter 7: Recruiting and selecting personnel

Lecture Dalrymple's sales management: Concepts and cases – Chapter 7: Recruiting and selecting personnel. This chapter presents the following content: Recruitment and selection planning, recruitcandidates, selectprospects, validating the process.

10/19/2020 11:17:20 AM +00:00

Lecture Dalrymple's sales management: Concepts and cases – Chapter 6: Sales force organization

Chapter 6 - Sales force organization. This chapter presents the following content: Sales force organization, strategic account programs, product specialist organization, customer specialist organization,...

10/19/2020 11:17:13 AM +00:00

Lecture Dalrymple's sales management: Concepts and cases – Chapter 5: Customer interaction management

Chapter 5 - Customer interaction management. This chapter presents the following content: Improving your chances of success, personal selling, customer interaction, pre-call planning, anticipate buyer questions, personal motives,....

10/19/2020 11:17:06 AM +00:00

Lecture Dalrymple's sales management: Concepts and cases – Chapter 4: Account relationship management

This chapter presents the following content: account relationship management concepts, standard questions in a value analysis study, determine the decision-making process, buying center members, economic buying influence,...

10/19/2020 11:17:00 AM +00:00

Lecture Dalrymple's sales management: Concepts and cases – Chapter 3: Sales opportunity management

After studying this chapter, you should be able to: Describe effective steps for generating new accounts, explain how to determine the minimum opportunity a salesperson should pursue, describe four methods for setting opportunity priorities, explain why emphasis is shifting from sales volume to profit flow, tell how salespeople can manage their time more efficiently.

10/19/2020 11:16:53 AM +00:00

Lecture Dalrymple's sales management: Concepts and cases – Chapter 2: Strategy and sales program planning

After studying this chapter, you should be able to: Describe the major elements of business strategy, state the basic elements of strategic marketing planning, explain what is meant by strategic implementation process decisions, describe the purpose of a sales force program and list its major elements, tell what an account relationship strategy is and explain its purpose.

10/19/2020 11:16:47 AM +00:00

Lecture Dalrymple's sales management: Concepts and cases – Chapter 1: Introduction to selling and sales management

Chapter 1 - Introduction to selling and sales management. This chapter presents the following content: Positions of personal selling and sales management in the marketing mix, marketplace changes and selling consequences, contrasting transactional and solutions selling models, traditional buyer-seller interface versus a team interface,...

10/19/2020 11:16:40 AM +00:00

Mô hình bán hàng tổng lực: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn Mô hình bán hàng tổng lực tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quảng bá hình ảnh thương hiệu tại địa bàn, tạo động lực bán hàng, thật lòng xây dựng mối quan hệ nội bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

9/24/2020 10:28:35 PM +00:00

Mô hình bán hàng tổng lực: Phần 1

Mô hình bán hàng tổng lực: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quản lý bán hàng trong ngân hàng bán lẻ, xây dựng kế hoạch bán hàng, triển khai bán hàng, giám sát kết quả bán hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

9/24/2020 10:28:26 PM +00:00

Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 11 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 11: Trình bày và báo cáo kết quả nghiên cứu với những kiến thức yêu cầu, chức năng của một bản báo cáo và định hướng viết báo cáo; kết cấu và nội dung chính của bản báo cáo; thiết kế việc viết báo cáo; thuyết trình kết quả nghiên cứu.

9/24/2020 8:08:11 PM +00:00

Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 10 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 10: Phương pháp phân tích thống kê suy luận trong xử lý dữ liệu thông tin đến các bạn những kiến thức về phân tích thống kê đơn biến, phân tích thống kê hai biến: kiểm định sự khác nhau và mối liên hệ, phân tích thống kê nhiều biến phân tích sự phụ thuộc và phụ thuộc lẫn nhau.

9/24/2020 8:08:05 PM +00:00

Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 9 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 9: Xử lý, phân tích dữ liệu và phương pháp phân tích thống kê mô tả trong xử lý dữ liệu trình bày khái quát về xử lý và phân tích dữ liệu, biên tập và mã hóa dữ liệu, phương pháp phân tích thống kê miêu tả.

9/24/2020 8:07:59 PM +00:00

Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 8 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 8: Thu thập dữ liệu tại hiện trường trình bày các vấn đề kỹ thuật và nghệ thuật thu thập dữ liệu; sai số trong thu thập dữ liệu và cách khắc phục; tổ chức và quản lý thu thập dữ liệu tại hiện trường; kiểm tra và giám sát quá trình thu thập dữ liệu tại hiện trường.

9/24/2020 8:07:53 PM +00:00

Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 7 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 7: Chọn mẫu trong nghiên cứu Marketing trình bày khái quát về chọn mẫu, quy trình chọn mẫu và các phương pháp chọn mẫu, xác định kích thước mẫu.

9/24/2020 8:07:47 PM +00:00

Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 6 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Nghiên cứu Marketing – Chương 6: Thiết kế bảng hỏi trong nghiên cứu marketing với mục tiêu giúp các bạn hiểu biết về vai trò, chức năng của bảng hỏi trong thu thập dữ liệu bằng các phương pháp khảo sát; các nguyên tắc chung, yêu cầu thiết kế bảng hỏi; các bước trong quy trình thiết kế bảng hỏi.

9/24/2020 8:07:41 PM +00:00

Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 5 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Nghiên cứu Marketing – Chương 5: Đo lường và đánh giá trong nghiên cứu Marketing thông tin đến các bạn những kiến thức về khái quát chung về đo lường và đánh giá; phương pháp đo lường đánh giá mặt định tính của các đối tượng; phương pháp đo lường đánh giá tầm quan trọng của các thuộc tính; quyết định các hạng mục được lựa chọn và sử dụng thang điểm trong đánh giá.

9/24/2020 8:07:35 PM +00:00