Tài liệu miễn phí Marketing - Bán hàng

Download Tài liệu học tập miễn phí Marketing - Bán hàng

Đề cương học phần Tiếng Anh chuyên ngành Quảng cáo - Tiếp thị (English for Marketing and Advertising)

Đề cương học phần Tiếng Anh chuyên ngành Quảng cáo - Tiếp thị (English for Marketing and Advertising) hỗ trợ các bạn sinh viên sẽ nắm được tổng quát về môn học học, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu, kỹ năng học tập.

12/29/2020 8:47:34 PM +00:00

Bài giảng Nghề bán hàng và nghiệp vụ bán hàng - ThS. Trần Thị Ý Nhi

Bài giảng Nghề bán hàng và nghiệp vụ bán hàng trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm của mô hình bán hàng kiểu cũ, đặc điểm của mô hình bán hàng kiểu mới, thiết lập một tổ chức bán hàng, quy trình bán hàng, kỹ thuật bán hàng, nghệ thuật bán hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:16:50 PM +00:00

Bài giảng Marketing công nghiệp: Chương 6 - ThS. Trần Thị Ý Nhi

Bài giảng Marketing công nghiệp: Chương 6 - ThS. Trần Thị Ý Nhi trình bày các nội dung chính sau: Bán hàng công nghiệp, marketing quan hệ, quy trình bán hàng công nghiệp, cơ cấu nhân viên bán hàng, tuyển dụng bán hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:15:02 PM +00:00

Bài giảng Marketing công nghiệp: Chương 5 - ThS. Trần Thị Ý Nhi

Bài giảng Marketing công nghiệp: Chương 5 - ThS. Trần Thị Ý Nhi trình bày các nội dung chính sau: Mối quan hệ kênh phân phối, cấu trúc kênh phân phối, điều kiện sử dụng nhà phân phối công nghiệp, lợi ích khi sử dụng nhà phân phối công nghiệp, điều kiện sử dụng đại diện nhà sản xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:14:55 PM +00:00

Bài giảng Marketing công nghiệp: Chương 4 - ThS. Trần Thị Ý Nhi

Bài giảng Marketing công nghiệp: Chương 4 - ThS. Trần Thị Ý Nhi trình bày các nội dung chính sau: Định giá trong marketing công nghiệp, các yếu tố tạo nên chi phí, nhân tố cần xem xét khi quyết định giá,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:14:49 PM +00:00

Bài giảng Marketing công nghiệp: Chương 3 - ThS. Trần Thị Ý Nhi

Bài giảng Marketing công nghiệp: Chương 3 - ThS. Trần Thị Ý Nhi trình bày các nội dung chính sau: Phân khúc thị trường phát triển sản phẩm, các đặc tính mua hàng của tổ chức, các đặc tính cá nhân người tham gia vào quyết định mua, các lợi ích tìm kiếm ở sản phẩm, tiến trình quyết định phân khúc, chiến lược sản phẩm công nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:14:43 PM +00:00

Bài giảng Marketing công nghiệp: Chương 2 - ThS. Trần Thị Ý Nhi

Bài giảng Marketing công nghiệp: Chương 2 - ThS. Trần Thị Ý Nhi trình bày các nội dung chính sau: Khách hàng công nghiệp và hành vi mua hàng, Phân loại khách hàng công nghiệp, các tổ chức thương mại, quá trình ra quyết định mua, quá trình ra quyết định mua hàng của sản phẩm nhựa công nghiệp, vai trò của trung tâm mua, các loại hình mua khác nhau,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:14:36 PM +00:00

Bài giảng Marketing công nghiệp: Chương 1 - ThS. Trần Thị Ý Nhi

Bài giảng Marketing công nghiệp: Chương 1 - ThS. Trần Thị Ý Nhi trình bày các nội dung chính sau: Nhập môn marketing công nghiệp, khái niệm marketing công nghiệp, đặc điểm của nhu cầu, phân loại sản phẩm, dịch vụ trong thị trường công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:14:30 PM +00:00

Bài giảng Marketing quốc tế

Bài giảng Marketing quốc tế trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề về marketing quốc tế, môi trường marketing quốc tế, chiến lược thâm nhập thị trường thế giới, chính sách sản phẩm quốc tế, định giá sản phẩm quốc tế, phương pháp sản xuất và hệ thống phân phối, thông tin và xúc tiến marketing xuất khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:14:17 PM +00:00

Bài giảng Marketing dịch vụ - GV: Trần Thị Trương Nhung

Bài giảng Marketing dịch vụ trình bày các nội dung chính sau: Khái quát chung về dịch vụ trong marketing, nghiên cứu đặc điểm của dịch vụ, marketing mix dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:14:09 PM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - GV. Trần Thị Trương Nhung

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 do GV. Trần Thị Trương Nhung biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Marketing chiến lược và marketing quốc tế, các bước xác lập chiến lược chung marketing, marketing quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:14:00 PM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - GV. Trần Thị Trương Nhung

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 do GV. Trần Thị Trương Nhung biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Chính sách chiêu thị, vai trò của quảng cáo, xúc tiến bán hàng, các hoạt động PR, yểm trợ bán hàng, xác định ngân quỹ cho các hoạt động xúc tiến. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:13:54 PM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - GV. Trần Thị Trương Nhung

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 do GV. Trần Thị Trương Nhung biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Chính sách phân phối, kênh phân phối, quyết định phân phối, bán lẻ và bán buôn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:13:47 PM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - GV. Trần Thị Trương Nhung

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 do GV. Trần Thị Trương Nhung biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Chính sách giá, các phương pháp tổng quát khi định giá, các bước định giá, các chiến lược giá cho sản phẩm mới, các chiến lược định giá điển hình, các phương pháp điều chỉnh giá. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:13:41 PM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - GV. Trần Thị Trương Nhung

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 do GV. Trần Thị Trương Nhung biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Chính sách sản phẩm, phân loại sản phẩm, nội dung chiến lược sản phẩm mới, các chiến lược theo chu kỳ sống của sản phẩm, bao bì và nhãn hiệu hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:13:34 PM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - GV. Trần Thị Trương Nhung

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 do GV. Trần Thị Trương Nhung biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu thị trường, khái niệm cơ bản về nghiên cứu marketing, tiến trình nghiên cứu marketing, các phương pháp và kỹ thuật thu thập thông tin marketing, marketing hỗn hợp, nghiên cứu người tiêu dùng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:13:27 PM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - GV. Trần Thị Trương Nhung

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 do GV. Trần Thị Trương Nhung biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Nhập môn marketing, mục tiêu của hệ thống marketing, môi trường marketing, nhu cầu và quá trình mua hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:13:21 PM +00:00

Bài giảng Quản trị bán hàng: Bài 7 - ThS: Nguyễn Thu Lan

Bài giảng Quản trị bán hàng - Bài 7: Đánh giá lực lượng bán hàng tìm hiểu bản chất và vai trò của hoạt động đánh giá lực lượng bán hàng; chu trình và phương thức đánh giá lực lượng bán hàng trong doanh nghiệp; bản chất của phương pháp định lượng và định tính sử dụng trong đánh giá lực lượng bán hàng; nắm được các hệ thống chỉ tiêu sử dụng tương ứng; đánh giá nhân viên bán hàng để lên phương hướng quản lý kết quả đánh giá trong thực tiễn công tác quản trị bán hàng.

12/29/2020 4:06:13 PM +00:00

Bài giảng Quản trị bán hàng: Bài 6 - ThS: Nguyễn Thu Lan

Bài giảng Quản trị bán hàng - Bài 6: Thù lao và động viên khuyến khích lực lượng bán hàng tìm hiểu cơ sở của động lực làm việc và việc đưa ra các chính sách động viên khuyến khích; các cấp độ nhu cầu trong công việc của nhân viên bán hàng; ưu nhược điểm của chính sách lương cứng, hoa hồng, thưởng.; những chính sách đãi ngộ tài chính khác cũng như chính sách đãi ngộ phi tài chính.

12/29/2020 4:06:07 PM +00:00

Bài giảng Quản trị bán hàng: Bài 5 - ThS: Nguyễn Thu Lan

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Quản trị bán hàng - Bài 5: Bản chất của nghề bán hàng để nắm chi tiết kiến thức các nội dung công việc một nhân viên bán hàng cần phải thực hiện trong quy trình bán hàng; nắm bắt được những yêu cầu về mặt kiến thức, những kỹ năng giao tiếp cơ bản của một nhân viên bán hàng; xác định những phẩm chất cần phải rèn luyện để trở thành một nhân viên bán hàng.

12/29/2020 4:06:00 PM +00:00

Bài giảng Quản trị bán hàng: Bài 4 - ThS: Nguyễn Thu Lan

Bài giảng Quản trị bán hàng - Bài 4: Tuyển chọn và huấn luyện lực lượng bán hàng được biên soạn giúp người học tìm hiểu quy trình tuyển chọn và huấn luyện đào tạo lực lượng bán hàng; thực hiện hoạt động phân tích công việc và nắm bắt được các kỹ thuật đánh giá để tuyển chọn nhân viên bán hàng; xác định nguồn để thu hút các ứng viên bán hàng thích hợp; đánh giá nhu cầu và xác định mục tiêu của chương trình huấn luyện đào tạo; cách thức đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển chọn và huấn luyện đào tạo lực lượng bán hàng.

12/29/2020 4:05:54 PM +00:00

Bài giảng Quản trị bán hàng: Bài 3 - ThS: Nguyễn Thu Lan

Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm - Bài 3: Lãnh đạo lực lượng bán hàng tìm hiểu bản chất của lãnh đạo lực lượng bán hàng, phân biệt lãnh đạo bán hàng và quản lý bán hàng; ứng dụng mô hình lãnh đạo của quản trị bán hàng; vai trò nhiệm vụ của Giám đốc bán hàng, những yêu cầu về kiến thức và phẩm chất, các nguyên tắc lãnh đạo.

12/29/2020 4:05:47 PM +00:00

Bài giảng Quản trị bán hàng: Bài 2 - ThS: Nguyễn Thu Lan

Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm - Bài 2: Quản trị bán hàng chiến lược và cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp tìm hiểu về thiết lập mục tiêu và chiến lược bán hàng; mục tiêu và chiến lược bán hàng trong mqh với các cấp chiến lược của dn; chiến lược bán hàng theo chu kỳ sống sản phẩm; mô hình tổ chức lực lượng bán hàng.

12/29/2020 4:05:41 PM +00:00

Bài giảng Quản trị bán hàng: Bài 1 - ThS: Nguyễn Thu Lan

Bài giảng Quản trị bán hàng - Bài 1: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng trong doanh nghiệp thông qua bài học này các bạn giải thích được bản chất và vai trò của hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp; phân loại và mô tả những nhiệm vụ của nhân viên bán hàng; tóm tắt các chức năng của quản trị bán hàng; trình bày quá trình quản trị bán hàng trong doanh nghiệp; phân tích những xu hướng chính trong hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng.

12/29/2020 4:05:33 PM +00:00

Bài giảng Quản trị Marketing: Bài 6 - TS. Nguyễn Hoài Long

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Quản trị Marketing - Bài 6: Quản trị các công cụ Marketing trong Marketing - Mix để nắm chi tiết nội dung kiến thức về quản trị sản phẩm; quản trị giá; quản trị kênh phân phối; quản trị truyền thông marketing tích hợp.

12/29/2020 12:57:17 PM +00:00

Bài giảng Quản trị Marketing: Bài 5 - PGS.TS. Trương Đình Chiến

Bài giảng Quản trị Marketing - Bài 5: Quản trị thương hiệu với các kiến thức các vấn đề cơ bản trong quản trị thương hiệu; các quyết định chiến lược thương hiệu; quy trình xây dựng thương hiệu; bảo hộ và bảo vệ thương hiệu; quản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanh; tổ chức quản trị sản phẩm và thương hiệu

12/29/2020 12:57:10 PM +00:00

Bài giảng Quản trị Marketing: Bài 4 - TS. Nguyễn Hoài Long

Bài giảng Quản trị Marketing - Bài 4: Phân tích thị trường, hành vi khách hàng và lựa chọn thị trường mục tiêu cung cấp các kiến thức bao gồm thị trường và hành vi mua của người tiêu dùng cá nhân; thị trường và hành vi mua của các tổ chức; phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu.

12/29/2020 12:57:03 PM +00:00

Bài giảng Quản trị Marketing: Bài 2 - TS. Phạm Thị Huyền

'Bài giảng Quản trị Marketing - Bài 2: Xây dựng kế hoạch Marketing trình bày khái quát về kế hoạch hóa chiến lược Marketing; quá trình kế hoạch hóa chiến lược Marketing; mẫu thức chung của bản kế hoạch Marketing.

12/29/2020 12:56:56 PM +00:00

Bài giảng Quản trị Marketing: Bài 1 - PGS.TS. Trương Đình Chiến

Bài giảng Quản trị Marketing - Bài 1: Bản chất của quản trị Marketing tìm hiểu bản chất của Marketing; các quan điểm định hướng kinh doanh của doanh nghiệp (quá trình phát triển của quan điểm Marketing); quản trị Marketing; quản trị Marketing là quản trị quá trình cung ứng giá trị cho khách hàng.

12/29/2020 12:56:50 PM +00:00

Các nhân tố Marketing lan tỏa ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm đồ uống: Nghiên cứu tại thị trường Hà Nội

Bài viết nhằm kiểm định các nhân tố marketing lan tỏa tác động đến ý định mua các sản phẩm đồ uống tại thị trường Hà Nội và kiểm chứng mối quan hệ giữa các biến tác động. Trong bài viết này, dữ liệu nghiên cứu thực hiện bằng phương pháp điều tra ngẫu nhiên với 186 người tiêu dùng thông qua điều tra bằng bảng hỏi và được xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0, AMOS 22.0 thông qua các bước phân tích độ tin cậy, phân tích khám phá nhân tố, phân tích khẳng định nhân tố và mô hình cấu trúc SEM.

12/29/2020 10:50:21 AM +00:00