Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 3: History and geography: The foundations of culture

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 20 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 3: History and geography: The foundations of culture. After studying this chapter you will be able to understand: The importance of history and geography in understanding international markets, the effects of history on a country’s culture, how culture interprets events through its own eyes, how long-past U.S. international policies still affect customer attitudes abroad, the effect of geographic diversity on economic profiles of a country,.... Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-marketing-16th-edition-chapter-3-history-and-geography-the-y4lbuq.html

Nội dung


1113152

Tài liệu liên quan


Xem thêm