Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 18: Pricing for international markets

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 34 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture International marketing (16th edition) - Chapter 18: Pricing for international markets. The main goals of this chapter are to: Components of pricing as competitive tools in international marketing, how to control pricing in parallel import or gray markets, price escalation and how to minimize its effect, countertrading and its place in international marketing practices, the mechanics of price quotations, the mechanics of getting paid.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-marketing-16th-edition-chapter-18-pricing-for-internationa-d5lbuq.html

Nội dung


1113167

Tài liệu liên quan


Xem thêm