Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 9 - Kathy Schwalbe

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 61 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 9 - Kathy Schwalbe. Chapter 9 - Project human resource management. After reading this chapter, you will be able to: Explain the importance of good human resource management on projects, including the current state and future implications of the global IT workforce; define project human resource management and understand its processes; discuss human resource planning and be able to create a human resource plan, project organizational chart, responsibility assignment matrix, and resource histogram;.... Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-information-technology-project-management-sixth-edition-chapter-9-kathy--eofbuq.html

Nội dung


1104780

Tài liệu liên quan


Xem thêm