Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 9 - Kathy Schwalbe

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 61 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 9 - Kathy Schwalbe. Chapter 9 - Project human resource management. After reading this chapter, you will be able to: Explain the importance of good human resource management on projects, including the current state and future implications of the global IT workforce; define project human resource management and understand its processes; discuss human resource planning and be able to create a human resource plan, project organizational chart, responsibility assignment matrix, and resource histogram;.... Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-information-technology-project-management-sixth-edition-chapter-9-kathy--eofbuq.html

Nội dung


1104780

Tài liệu liên quan


Xem thêm