Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 8 - Kathy Schwalbe

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 64 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 8 - Kathy Schwalbe. Chapter 8 - Project quality management. After reading this chapter, you will be able to: Understand the importance of project quality management for information technology products and services, define project quality management and understand how quality relates to various aspects of information technology projects, describe quality planning and its relationship to project scope management,.... Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-information-technology-project-management-sixth-edition-chapter-8-kathy--dofbuq.html

Nội dung


1104779

Tài liệu liên quan


Xem thêm