Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 8 - Kathy Schwalbe

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 64 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 8 - Kathy Schwalbe. Chapter 8 - Project quality management. After reading this chapter, you will be able to: Understand the importance of project quality management for information technology products and services, define project quality management and understand how quality relates to various aspects of information technology projects, describe quality planning and its relationship to project scope management,.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-information-technology-project-management-sixth-edition-chapter-8-kathy--dofbuq.html

Nội dung


1104779

Tài liệu liên quan


Xem thêm