Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 12 - Kathy Schwalbe

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 41 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 12 - Kathy Schwalbe. Chapter 12 - Project procurement management. After reading the material in this chapter, you should be able to: Understand the importance of project procurement management and the increasing use of outsourcing for information technology projects; describe the work involved in planning procurements for projects, including determining the proper type of contract to use and preparing a procurement management plan, statement of work, source selection criteria, and make-or-buy analysis;.... Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-information-technology-project-management-sixth-edition-chapter-12-kathy-hofbuq.html

Nội dung


1104783

Tài liệu liên quan


Xem thêm