Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 11 - Kathy Schwalbe

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 60 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 11 - Kathy Schwalbe. Chapter 11 - Project risk management. Understand what risk is and the importance of good project risk management, discuss the elements involved in risk management planning and the contents of a risk management plan, list common sources of risks in information technology projects,…. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-information-technology-project-management-sixth-edition-chapter-11-kathy-gofbuq.html

Nội dung


1104782

Tài liệu liên quan


Xem thêm