Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 11 - Kathy Schwalbe

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 60 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 11 - Kathy Schwalbe. Chapter 11 - Project risk management. Understand what risk is and the importance of good project risk management, discuss the elements involved in risk management planning and the contents of a risk management plan, list common sources of risks in information technology projects,…. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-information-technology-project-management-sixth-edition-chapter-11-kathy-gofbuq.html

Nội dung


1104782

Tài liệu liên quan


Xem thêm