Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 10 - Kathy Schwalbe

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 47 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 10 - Kathy Schwalbe. Chapter 10 - Project communications management. After reading this chapter, you will be able to: This chapter will highlight key aspects of project communications management, provide some suggestions for improving communications, and describe how software can assist in project communications management.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-information-technology-project-management-sixth-edition-chapter-10-kathy-fofbuq.html

Nội dung


1104781

Tài liệu liên quan


Xem thêm