Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 10 - Kathy Schwalbe

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 47 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 10 - Kathy Schwalbe. Chapter 10 - Project communications management. After reading this chapter, you will be able to: This chapter will highlight key aspects of project communications management, provide some suggestions for improving communications, and describe how software can assist in project communications management.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-information-technology-project-management-sixth-edition-chapter-10-kathy-fofbuq.html

Nội dung


1104781

Tài liệu liên quan


Xem thêm