Lecture Crafting and executing strategy: The quest for competitive advantage - Concepts and cases (18/e) - Chapter 4

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Crafting and executing strategy: The quest for competitive advantage - Concepts and cases (18/e) - Chapter 4. Chapter 4 - Evaluating a company’s resources, capabilities, and competitiveness. In this chapter, we will address the following questions: How well is the company’s present strategy working? What are the company’s resource strengths and weaknesses and its external opportunities and threats? Are the company’s prices and costs competitive? Is the company competitively stronger or weaker than key rivals? What strategic issues and problems merit front-burner managerial attention?. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-crafting-and-executing-strategy-the-quest-for-competitive-advantage-conc-v2sbuq.html

Nội dung


1122149

Tài liệu liên quan


Xem thêm