Tài liệu miễn phí Kế hoạch kinh doanh

Download Tài liệu học tập miễn phí Kế hoạch kinh doanh

Giáo trình Ứng dụng tin học trong kinh doanh

Giáo trình môn học Ứng dụng tin học trong kinh doanh là môn học chuyên ngành cho ngành Quản trị nhà hàng. Trong giáo trình gồm có 4 chương: Chương 1 - Giới thiệu chung về Microsoft Excel; chương 2 - Các vấn đề xử lý căn bản trong Excel; chương 3 - Các hàm trong MS Excel; chương 4 - Biểu đồ, lưu trữ và in ấn. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 2:18:43 PM +00:00

Thiết kế sự tăng trưởng: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn Thiết kế để tăng trưởng tiếp tục hé lộ những bí quyết kinh doanh độc đáo đã giúp Coke liên tục phát triển bền vững và xây dựng nhiều thương hiệu tỷ-đô. Quyển sách này sẽ là một đóng góp của Coke cho xu hướng phát triển bền vững và quá trình làm tươi mới thế giới.

3/18/2021 11:38:52 AM +00:00

Thiết kế sự tăng trưởng: Phần 1

Quyển sách là một minh họa tuyệt vời cho văn hóa học hỏi trong suốt 128 năm lịch sử của Coca-Cola. Bạn sẽ tìm thấy trong quyển sách 12 bài học cốt lõi mà Coke đã học được từ cộng đồng startup và cách chúng tôi ứng dụng vào công việc hằng ngày ra sao. Phần 1 mang đến các nội dung chính sau: Thiết kế quy mô linh hoạt, cách thiết kế tạo ra giá trị và giúp bạn hình dung được một thiết kế mục tiêu; Phân tích cách công ty Coca-Cola sử dụng thiết kế một cách chiến lược để phát triển Coca-Cola,...

3/18/2021 11:38:41 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 17 - Robert M. Grant

Chapter 17 - Current trends in strategic management. This chapter presents the following content: The new economy, new directions in strategic thinking, redesigning the organization, new modes of leadership.

3/18/2021 4:13:32 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 16 - Robert M. Grant

Chapter 16 - Managing the multibusiness corporation. This chapter presents the following content: Structure of the multidivisional company, the role of corporate management, managing the corporate portfolio, managing individual businesses, managing internal linkages, recent trends.

3/18/2021 4:13:24 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 15 - Robert M. Grant

Chapter 15 - Diversification strategy. This chapter presents the following content: Introduction: the basic issues, the trend over time, motives for diversification, competitive advantage from diversification, diversification and performance: empirical evidence, relatedness in diversification.

3/18/2021 4:13:18 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 14 - Robert M. Grant

Chapter 14 - Global strategies and the multinational corporation. This chapter presents the following content: Implications of international competition for industry analysis, analyzing competitive advantage within an international context, applying the framework, multinational strategies: globalization versus national differentiation, strategy and organization of the multinational corporation.

3/18/2021 4:13:12 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 13 - Robert M. Grant

Chapter 13 - Vertical integration and the scope of the firm. This chapter presents the following content: Transactions costs and the scope of the firm, the costs and benefits of vertical integration, designing vertical relationships, recent trends.

3/18/2021 4:13:06 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 12 - Robert M. Grant

Chapter 12 - Competitive advantage in mature industries. This chapter presents the following content: Key success factors in mature industries; strategic implementation: structure, systems, style; strategies for declining industries.

3/18/2021 4:13:00 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 11 - Robert M. Grant

Chapter 11 - Technology-based industries & the management of innovation. This chapter presents the following content: Competitive advantage in technology-intensive Industries, strategies to exploit innovation, competing for standards, implementing technology strategy.

3/18/2021 4:12:53 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 10 - Robert M. Grant

Chapter 10 - Industry evolution. This chapter presents the following content: The industry life cycle; industry structure, competition, and success factors over the life cycle; anticipating and shaping the future.

3/18/2021 4:12:47 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 9 - Robert M. Grant

Chapter 9 - Differentiation advantage. This chapter presents the following content: The nature of differentiation, differentiation and segmentation, analyzing differentiation: the demand side, analyzing differentiation: the supply side, bringing it all together: value chain analysis.

3/18/2021 4:12:41 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 8 - Robert M. Grant

Chapter 8 - Cost advantage. This chapter presents the following content: Economies of experience curve and the benefits of market share, sources of cost advantage, using the value chain to analyze costs, current approaches to managing costs.

3/18/2021 4:12:35 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 7 - Robert M. Grant

Chapter 7 - The nature and sources of competitive advantage. This chapter presents the following content: The emergence of competitive advantage, sustaining competitive advantage, competitive advantage in different market settings, types of competitive advantage: cost and differentiation.

3/18/2021 4:12:28 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 6 - Robert M. Grant

Chapter 6 - Organization structure and management systems. This chapter presents the following content: Evolution of the corporation, principles of organizational design, the role of hierarchy: bureaucratic control vs. modular integration, alternative structural forms, management systems.

3/18/2021 4:12:21 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 5 - Robert M. Grant

Chapter 5 - Analyzing resources & capabilities. This chapter presents the following content: The role of resources and capabilities in strategy formulation, the resources of the firm, organizational capabilities, appraising the profit potential of resources and capabilities, creating new capabilities.

3/18/2021 4:12:15 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 4 - Robert M. Grant

Chapter 4 - Further topics in industry and competitive analysis. This chapter presents the following content: Extending 5-forces analysis, game theory, competitor analysis, segmentation, strategic groups.

3/18/2021 4:12:09 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 3 - Robert M. Grant

Chapter 3 - Industry analysis: The fundamentals. This chapter presents the following content: The objectives of industry analysis, from environmental analysis to industry analysis, porter’s five forces framework, applying industry analysis, industry & market boundaries, identifying key success factors.

3/18/2021 4:12:03 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 2 - Robert M. Grant

Chapter 2 - Goals, values and performance. In this chapter, the following content will be discussed: Strategy as a quest for value, what is profit? the shareholder value approach, the shareholder value and strategy formulation, mission and values.

3/18/2021 4:11:56 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 1 - Robert M. Grant

Chapter 1 - The concept of strategy. This chapter explains what strategy is and why it is important to success - both for organizations and individuals. We will distinguish strategy from planning. Strategy is not a detailed plan or program of instructions; it is a unifying theme that gives coherence and direction to the actions and decisions of an individual or an organization.

3/18/2021 4:11:51 AM +00:00

Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 48/2019

Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 48/2019 trình bày kết nối và phát huy các nguồn lực để startup Việt vươn ra thế giới; dự án SME - đòn bẩy cho hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh; Multi Glass đưa khởi nghiệp Việt Nam lên bản đồ khởi nghiệp của thế giới; đổi mới sáng tạo để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp vững mạnh; ứng dụng vận chuyển hàng hóa; nốn năng lực quan trọng của các công ty nông nghiệp trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư...

3/17/2021 10:53:59 PM +00:00

Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 48/2018

Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 48/2018 được biên soạn nhằm thông tin đến các bạn những nội dung phát động “chinh phục giấc mơ khởi nghiệp” năm 2019; những câu chuyện đẹp về khởi nghiệp của thế hệ trẻ biết cho đi; nông nghiệp 4.0 đột phá hệ thống bằng những công nghệ mới; tuyên ngôn phát triển khách hàng...

3/17/2021 10:53:50 PM +00:00

Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 47/2019

Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 47/2019 thông tin về ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2019 (Techfest Vietnam 2019) nơi nguồn lực hội tụ; diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao và hội nghị quốc tế kết nối nguồn lực phát triển; khởi nghiệp xã hội và đổi mới sáng tạo xã hội...

3/17/2021 10:53:43 PM +00:00

Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 47/2018

Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 47/2018 được biên soạn nhằm thông tin về Việt Nam sẽ có những startup kỳ lân tỷ USD như Grab; cơ hội tăng tốc khởi nghiệp trong năm 2019 dành cho startup Việt; Base Việt Nam tăng 1,3 triệu USD vòng cấp vốn tiền Series A; các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp kiểm chứng khách hàng...

3/17/2021 10:53:32 PM +00:00

Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 46/2019

Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 46/2019 đề xuất hỗ trợ khoảng 3.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng; sẽ công bố Chỉ số an toàn thông tin mạng Việt Nam 2019 vào đầu năm tới; làng công nghệ tác động xã hội - xu hướng khởi nghiệp bền vững trong tương lai; ứng dụng di động chiếm đa số trong top 15 Startup Việt 2019; câu chuyện khởi nghiệp của chàng trai xứ Nghệ về vật liệu không nung...

3/17/2021 10:53:25 PM +00:00

Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 46/2018

Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 46/2018 tìm hiểu cơ hội khởi nghiệp công nghệ Blockchain cho các startup Việt; nhiều nhà khởi nghiệp phá vỡ rào cản các mô hình kinh doanh cũ; các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp kiểm chứng khách hàng...

3/17/2021 10:53:16 PM +00:00

Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 45/2019

Mời các bạn cùng tham khảo Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 45/2019 để nắm các thông tin về Logistics sẽ là thiên đường cho khởi nghiệp sáng tạo; FE Xcelerate kết nối fintech startup với chuyên gia đầu ngành; nhà nước nên là khách hàng đầu tiên của startup; câu chuyện khởi nghiệp của cô giáo vùng cao; tổng quan các xu hướng công nghệ thông tin năm 2019; khởi nghiệp xã hội và đổi mới xã hội...

3/17/2021 10:53:08 PM +00:00

Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 45/2018

Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 45/2018 được biên soạn nhằm thông tin đến các bạn với những nội dung: startup Việt giành giải nhất cuộc thi khởi nghiệp tại Anh; Startup ví Momo - đại diện Việt Nam trong Top 100 fintech toàn cầu; khuyến khích kiều bào trẻ về nước khởi nghiệp; thêm sân chơi hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam; các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp khám phá khách hàng...

3/17/2021 10:52:59 PM +00:00

Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 44/2019

Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 44/2019 cung cấp những thông tin bao gồm ra mắt không gian hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Bến Tre; đưa startup Việt đến gần hơn với nhà đầu tư Singapore; startup Việt công bố Top 25; sự khác biệt giữa tư duy marketing Trung Quốc và phương Tây; khởi nghiệp xã hội và đổi mới xã hội...

3/17/2021 10:52:51 PM +00:00

Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 43/2019

Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 43/2019 được biên soạn nhằm thông tin đến các bạn với những nội dung cơ hội để startup Việt kết nối với các nhà đầu tư Hàn Quốc; Business Challenges 2019 tìm ra những nhà vô địch; tập huấn phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo; làng dịch vụ hỗ trợ startup - Chắp cánh những ý tưởng, hiện thực hóa ước mơ; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Hình thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đặc thù...

3/17/2021 10:52:43 PM +00:00