Tài liệu miễn phí Kế hoạch kinh doanh

Download Tài liệu học tập miễn phí Kế hoạch kinh doanh

Thành công và thất bại của khởi nghiệp: Một số kinh nghiệm nước ngoài và bài học đối với Việt Nam

Bài viết tiến hành nghiên cứu về thành công và thất bại này chủ yếu từ nước ngoài và đây là kinh nghiệm quý báu để Việt Nam tham khảo. Các kinh nghiệm đó cũng cần có điều kiện ràng buộc để có thể thực hiện được.

5/22/2021 5:50:25 AM +00:00

Các nhân tố thúc đẩy ý định khởi tạo nội dung người dùng của giới trẻ trong bán lẻ hợp kênh

Nghiên cứu này bổ sung khoảng trống lý thuyết về các tiền đề thúc đẩy ý định khởi tạo nội dung người dùng trong bán lẻ hợp kênh. Sau khi phân tích dữ liệu thu từ 304 người tiêu dùng trong nhóm 18-35 tuổi bằng PLSSEM, kết quả cho thấy hành vi mua sắm tìm kiếm, cảm nhận tương thích tác động tích cực và rủi ro nhận thức tác động tiêu cực đến ý định mua sắm hợp kênh.

5/20/2021 11:33:56 PM +00:00

Hành vi lôi kéo khách hàng bất chính bằng hình thức khuyến mại – một số kiến nghị hoàn thiện từ thực trạng tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết sẽ nghiên cứu của hành vi lôi kéo khách hàng bất chính thông qua hành vi khuyến mại; phân tích đặc điểm và chỉ ra hình thức khuyến mại mà doanh nghiệp có thể sử dụng để lôi kéo khách hàng của doanh nghiệp đối thủ nhằm cạnh tranh không lành mạnh.

5/20/2021 10:35:17 AM +00:00

Chính sách thúc đẩy đầu tư thiên thần vào startup tại một số quốc gia trong khu vực

Bài viết tiến hành nghiên cứu chính sách thúc đẩy đầu tư thiên thần vào startup tại một số quốc gia trong khu vực gồm có: Singapore, Thái Lan và Malaysia, bài viết đúc kết một số kinh nghiệm để thúc đẩy đầu tư thiên thần vào startup tại Việt Nam.

5/20/2021 10:11:55 AM +00:00

Dự án kinh doanh giày dành cho giới trẻ - Cơ hội và thách thức với sinh viên khởi nghiệp

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này thông qua dự án “Kinh doanh giày dành cho giới trẻ” đánh giá được những cơ hội và thách thức khi sinh viên khởi nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/20/2021 2:47:54 AM +00:00

Bài giảng Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp: Chương 3 - TS. Nguyễn Phương Mai

Chương 3 - Lập kế hoạch kinh doanh. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái quát về kế hoạch kinh doanh, các cấu phần của kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/19/2021 8:10:41 PM +00:00

Bài giảng Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp: Chương 2 - TS. Nguyễn Phương Mai

Chương 2 - Lựa chọn ý tưởng kinh doanh. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Các loại hình kinh doanh, điều kiện thành công cho một doanh nghiệp nhỏ, chọn ý tưởng kinh doanh và thử nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/19/2021 8:10:34 PM +00:00

Bài giảng Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp: Chương 1 - TS. Nguyễn Phương Mai

Chương 1: Đánh giá bản thân với tư cách là người khởi nghiệp. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Nhận thức về kinh doanh và khởi nghiệp, phân tích các điều kiện để trở thành người khởi nghiệp, những thách thức khi khởi sự kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/19/2021 8:10:27 PM +00:00

Giáo trình Ứng dụng tin học trong kinh doanh

Giáo trình môn học Ứng dụng tin học trong kinh doanh là môn học chuyên ngành cho ngành Quản trị nhà hàng. Trong giáo trình gồm có 4 chương: Chương 1 - Giới thiệu chung về Microsoft Excel; chương 2 - Các vấn đề xử lý căn bản trong Excel; chương 3 - Các hàm trong MS Excel; chương 4 - Biểu đồ, lưu trữ và in ấn. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 2:18:43 PM +00:00

Thiết kế sự tăng trưởng: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn Thiết kế để tăng trưởng tiếp tục hé lộ những bí quyết kinh doanh độc đáo đã giúp Coke liên tục phát triển bền vững và xây dựng nhiều thương hiệu tỷ-đô. Quyển sách này sẽ là một đóng góp của Coke cho xu hướng phát triển bền vững và quá trình làm tươi mới thế giới.

3/18/2021 11:38:52 AM +00:00

Thiết kế sự tăng trưởng: Phần 1

Quyển sách là một minh họa tuyệt vời cho văn hóa học hỏi trong suốt 128 năm lịch sử của Coca-Cola. Bạn sẽ tìm thấy trong quyển sách 12 bài học cốt lõi mà Coke đã học được từ cộng đồng startup và cách chúng tôi ứng dụng vào công việc hằng ngày ra sao. Phần 1 mang đến các nội dung chính sau: Thiết kế quy mô linh hoạt, cách thiết kế tạo ra giá trị và giúp bạn hình dung được một thiết kế mục tiêu; Phân tích cách công ty Coca-Cola sử dụng thiết kế một cách chiến lược để phát triển Coca-Cola,...

3/18/2021 11:38:41 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 17 - Robert M. Grant

Chapter 17 - Current trends in strategic management. This chapter presents the following content: The new economy, new directions in strategic thinking, redesigning the organization, new modes of leadership.

3/18/2021 4:13:32 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 16 - Robert M. Grant

Chapter 16 - Managing the multibusiness corporation. This chapter presents the following content: Structure of the multidivisional company, the role of corporate management, managing the corporate portfolio, managing individual businesses, managing internal linkages, recent trends.

3/18/2021 4:13:24 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 15 - Robert M. Grant

Chapter 15 - Diversification strategy. This chapter presents the following content: Introduction: the basic issues, the trend over time, motives for diversification, competitive advantage from diversification, diversification and performance: empirical evidence, relatedness in diversification.

3/18/2021 4:13:18 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 14 - Robert M. Grant

Chapter 14 - Global strategies and the multinational corporation. This chapter presents the following content: Implications of international competition for industry analysis, analyzing competitive advantage within an international context, applying the framework, multinational strategies: globalization versus national differentiation, strategy and organization of the multinational corporation.

3/18/2021 4:13:12 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 13 - Robert M. Grant

Chapter 13 - Vertical integration and the scope of the firm. This chapter presents the following content: Transactions costs and the scope of the firm, the costs and benefits of vertical integration, designing vertical relationships, recent trends.

3/18/2021 4:13:06 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 12 - Robert M. Grant

Chapter 12 - Competitive advantage in mature industries. This chapter presents the following content: Key success factors in mature industries; strategic implementation: structure, systems, style; strategies for declining industries.

3/18/2021 4:13:00 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 11 - Robert M. Grant

Chapter 11 - Technology-based industries & the management of innovation. This chapter presents the following content: Competitive advantage in technology-intensive Industries, strategies to exploit innovation, competing for standards, implementing technology strategy.

3/18/2021 4:12:53 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 10 - Robert M. Grant

Chapter 10 - Industry evolution. This chapter presents the following content: The industry life cycle; industry structure, competition, and success factors over the life cycle; anticipating and shaping the future.

3/18/2021 4:12:47 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 9 - Robert M. Grant

Chapter 9 - Differentiation advantage. This chapter presents the following content: The nature of differentiation, differentiation and segmentation, analyzing differentiation: the demand side, analyzing differentiation: the supply side, bringing it all together: value chain analysis.

3/18/2021 4:12:41 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 8 - Robert M. Grant

Chapter 8 - Cost advantage. This chapter presents the following content: Economies of experience curve and the benefits of market share, sources of cost advantage, using the value chain to analyze costs, current approaches to managing costs.

3/18/2021 4:12:35 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 7 - Robert M. Grant

Chapter 7 - The nature and sources of competitive advantage. This chapter presents the following content: The emergence of competitive advantage, sustaining competitive advantage, competitive advantage in different market settings, types of competitive advantage: cost and differentiation.

3/18/2021 4:12:28 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 6 - Robert M. Grant

Chapter 6 - Organization structure and management systems. This chapter presents the following content: Evolution of the corporation, principles of organizational design, the role of hierarchy: bureaucratic control vs. modular integration, alternative structural forms, management systems.

3/18/2021 4:12:21 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 5 - Robert M. Grant

Chapter 5 - Analyzing resources & capabilities. This chapter presents the following content: The role of resources and capabilities in strategy formulation, the resources of the firm, organizational capabilities, appraising the profit potential of resources and capabilities, creating new capabilities.

3/18/2021 4:12:15 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 4 - Robert M. Grant

Chapter 4 - Further topics in industry and competitive analysis. This chapter presents the following content: Extending 5-forces analysis, game theory, competitor analysis, segmentation, strategic groups.

3/18/2021 4:12:09 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 3 - Robert M. Grant

Chapter 3 - Industry analysis: The fundamentals. This chapter presents the following content: The objectives of industry analysis, from environmental analysis to industry analysis, porter’s five forces framework, applying industry analysis, industry & market boundaries, identifying key success factors.

3/18/2021 4:12:03 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 2 - Robert M. Grant

Chapter 2 - Goals, values and performance. In this chapter, the following content will be discussed: Strategy as a quest for value, what is profit? the shareholder value approach, the shareholder value and strategy formulation, mission and values.

3/18/2021 4:11:56 AM +00:00

Lecture Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, applications (5th edition): Chapter 1 - Robert M. Grant

Chapter 1 - The concept of strategy. This chapter explains what strategy is and why it is important to success - both for organizations and individuals. We will distinguish strategy from planning. Strategy is not a detailed plan or program of instructions; it is a unifying theme that gives coherence and direction to the actions and decisions of an individual or an organization.

3/18/2021 4:11:51 AM +00:00

Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 48/2019

Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 48/2019 trình bày kết nối và phát huy các nguồn lực để startup Việt vươn ra thế giới; dự án SME - đòn bẩy cho hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh; Multi Glass đưa khởi nghiệp Việt Nam lên bản đồ khởi nghiệp của thế giới; đổi mới sáng tạo để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp vững mạnh; ứng dụng vận chuyển hàng hóa; nốn năng lực quan trọng của các công ty nông nghiệp trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư...

3/17/2021 10:53:59 PM +00:00

Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 48/2018

Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 48/2018 được biên soạn nhằm thông tin đến các bạn những nội dung phát động “chinh phục giấc mơ khởi nghiệp” năm 2019; những câu chuyện đẹp về khởi nghiệp của thế hệ trẻ biết cho đi; nông nghiệp 4.0 đột phá hệ thống bằng những công nghệ mới; tuyên ngôn phát triển khách hàng...

3/17/2021 10:53:50 PM +00:00