Tài liệu miễn phí Kế hoạch kinh doanh

Download Tài liệu học tập miễn phí Kế hoạch kinh doanh

Kinh doanh nhà hàng – Lập kế hoạch trên một chiếc khăn giấy

Tài liệu trình bày những điều cần biết trước khi lập kế hoạch kinh doanh nhà hàng; nên bán sản phẩm gì ăn khách và thu lãi cao; nghiên cứu và phát triển sản phẩm biến ý tưởng thành hiện thực; phác họa chân dung khách hàng mục tiêu; muốn nhà hàng đông khách; hãy chọn địa điểm kinh doanh đúng; thiết kế quán ăn như thế nào cho tiết kiệm và hợp lý; thiết lập quy trình phục vụ cho quán ăn

10/19/2020 6:57:53 PM +00:00

Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 3 - Lại Văn Tài

Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh, môi trường bên ngoài trình bày mục đích phân tích môi trường kinh doanh, các yếu tố môi trường vĩ mô, cấu trúc ngành, các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc ngành,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 7:49:40 PM +00:00

Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 2 - Lại Văn Tài

Bài giảng Quản lý chiến lược - Chương 2: Sứ mạng - tầm nhìn mục tiêu chiến lược. Chương này trình bày 10 yếu tố dùng đánh giá bản chất về sứ mạng, tầm nhìn quản trị chiến lược, xác định mục tiêu chiến lược,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/28/2020 7:49:33 PM +00:00

Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 1 - Lại Văn Tài

Chương 1 cung cấp cho người học các khái niệm về chiến lược và quản lý chiến lược, quy trình tư duy chiến lược, các cấp quản lý chiến lược, các giai đoạn và hoạt động trong quá trình quản lý chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 7:49:25 PM +00:00

Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 7 - Lại Văn Tài

Bài giảng Quản lý chiến lược - Chương 7: Đánh giá và kiểm soát. Chương này trình bày các kiến thức về: Strategy evaluation and control, establishing strategic controls, special alert control, strategic surveillance, ba công cụ kiểm soát,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 7:49:19 PM +00:00

Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 6 - Lại Văn Tài

Bài giảng Quản lý chiến lược - Chương 6: Triển khai chiến lược và các vấn đề về tiếp thị. Chương này trình bày các kiến thức về: So sánh xây dựng và triển khai chiến lược, triển khai chiến lược, phân tích tác lực thay đổi, chính sách và các hệ thống hỗ trợ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/28/2020 7:49:11 PM +00:00

Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 5 - Lại Văn Tài

Bài giảng Quản lý chiến lược - Chương 5: Hình thành chiến lược. Chương này trình bày các kiến thức về ba cấp chiến lược, ma trận Swot, ma trận BCG, thâm nhập thị trường mới, đa dạng hóa theo chiều dọc và chiều ngang, ma trận lựa chọn chiến lược tổng thể,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 7:49:05 PM +00:00

Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 4 - Lại Văn Tài

Bài giảng Quản lý chiến lược - Chương 4: Phân tích môi trường kinh doanh. Chương này trình bày các kiến thức về phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp bao gồm mục tiêu, sơ đồ chiến lược, duy trì lợi thế cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 7:48:58 PM +00:00

Service design consists of conceptual design

To gain excellence in customer satisfaction something extra is needed in addition to applying good strategy. Successful implementation of strategy requires craft, methods and skills to bind customers in strong ways.

7/8/2020 4:53:26 PM +00:00

How to approach manufacturing strategies

In addition to this, in this article are mentioned some recommendations, questions and key basis for future researches, regarding development and deployment of Manufacturing Strategies, with a systemic and strategic focus.

7/8/2020 2:15:06 PM +00:00

A study of the performance of private label brands and other brands: analytical approach

This study focuses on producers that are manufacturing for the international markets and examines their perceptions and attitude toward private labels and overseas retailers, as well as their actual behaviour in terms of their branding strategy.

7/8/2020 12:12:04 PM +00:00

Influence of merchandising and pricing strategies on consumer buying behaviour – a cross -sectional study of hypermarkets in Bangalore city

This paper, attempts to study empirically the extent to which merchandising and pricing strategies formulated, affect the consumer purchase decisions. A Survey of 366 valid data was examined using PLS-SEM (Partial Least Squares Structural Equating Modelling).

7/8/2020 12:08:47 PM +00:00

Effective brand building

The main aim of branding is to make the customers of that product learn to associate with the value created by a particular product. All over the world, humans are drowning in data and information.

7/8/2020 12:02:28 PM +00:00

Exploring and designing an appropriate succession planning model

This research study focuses on exploring the most appropriate succession planning process and thereby designing an industry-specific model.

7/8/2020 11:44:46 AM +00:00

Co-creation a new method of building brand loyalty & innovation

This paper provides a conceptual understanding of how co-creation can add value in the service industry regarding brand loyalty as well as customer relationship management through some of its basic features of co-creation which include co-designing, collaborating, tinkering, and submitting.

7/8/2020 11:44:28 AM +00:00

Kế hoạch kinh doanh Coffee Gaming Stadium (CGS)

Kế hoạch nhằm tăng cường tiếp thị để thu hút khách hàng trong giai đoạn mới thành lập. Tạo không gian thoải mái cho khách hàng với cách thức phục vụ chuyên nghiệp. Gia tăng và hoàn thiện tốt nhất các dịch vụ của quán.

6/18/2020 3:53:29 AM +00:00

Coordinating order acceptance and integrated lot streaming-batch delivery scheduling considering third party logistics

This paper develops a hybrid metaheuristic algorithm based on the Genetic Algorithm. In the developed algorithm, (1) a heuristic, (2) a local search, and (3) a restart phase is proposed.

6/18/2020 12:25:32 AM +00:00

Bài giảng chương 8: Kiểm tra & giám sát các bộ phận trong khách sạn

Bài giảng chương 8: Kiểm tra & giám sát các bộ phận trong khách sạn cung cấp cho người học các kiến thức: Nắm được những nhân tố làm ảnh hưởng đến ngành kinh doanh lưu trú/ khách sạn. biết được các nguyên tắc kiểm soát kho hàng hóa, vật dụng, ...của mình quản lý, biết sử dụng có hiệu quả các nguồn lực,...

5/20/2020 5:13:57 AM +00:00

Bài giảng Khởi sự kinh doanh: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng Khởi sự kinh doanh: Phần 1 cung cấp những thông tin như mô hình kinh doanh và các điều kiện khởi sự kinh doanh, phát hiện cơ hội kinh doanh và đánh giá tính khả thi, phân tích thị trường và kế hoạch marketing.

5/20/2020 5:11:59 AM +00:00

Harvesting and transport operations to optimise biomass supply chain and industrial biorefinery processes

The developed algorithms are formulated and coded by Optimization Programming Language (OPL) to obtain the optimised cane and cane residues transport schedules. Computational experiments demonstrate that high-quality solutions are obtainable for industry-scale instances. To provide insightful decisions, sensitivity analysis is conducted in terms of different scenarios and criteria.

5/20/2020 2:57:17 AM +00:00

Thực hành kinh doanh sản phẩm handmade từ nguyên vật liệu tái chế

Nghiên cứu này vừa góp phần giúp cho cộng đồng có ý thức, trách nhiệm hơn về bảo vệ môi trường sinh thái đồng thời đưa ra giải pháp khoa học bảo vệ môi trường từ việc tái chế rác thải.

3/30/2020 9:15:30 AM +00:00

Giảng dạy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh xây dựng các “đại học khởi nghiệp”

Trong phong trào quốc gia khởi nghiệp đang lên mạnh mẽ, giáo dục Việt Nam đã liên tục đưa ra những chính sách nhằm tăng cường giảng dạy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay. Tuy nhiên, cho đến nay, giảng dạy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thế nào cho hiệu quả vẫn còn là bài toán nan giải. Trong bối cảnh như vậy, cần thiết phải nghiên cứu, đánh giá đầy đủ về thực trạng hoạt động giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, coi đó như một giải pháp phù hợp nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp cho người trẻ, một cách thức ứng phó hiệu quả để tạo nên những hạt giống tốt, hình thành nên những startup giá trị và những doanh nghiệp bền vững trong chặng đường “quốc gia khởi nghiệp” của Việt Nam.

3/29/2020 6:32:15 PM +00:00

Nhà đầu tư thiên thần và vai trò đối với các dự án khởi nghiệp sáng tạo

Khái niệm về nhà đầu tư thiên thần (NĐTTT), tiếng Anh là Angel Investor, đã xuất hiện ở Hoa Kỳ và châu Âu trong vài thập niên qua và đang phát triển nhanh chóng ở các khu vực khác trên thế giới. Lĩnh vực ĐTTT không chỉ phát triển mà còn trở nên chính thức hóa, được tổ chức thông qua việc tạo ra các nhóm và mạng lưới thiên thần; gần đây xu hướng này đã du nhập vào Việt Nam. Bài báo đề cập đến khái niệm, vai trò và tổng quan tình hình phát triển mạng lưới các nhà đầu tư này.

1/13/2020 11:12:08 AM +00:00

Effects of green consumption on people in Binh Duong province

Protecting the environment while maintaining economic growth has been a big issue in many developing countries including Vietnam. According to Gardner & Stern [1], environmental issues such as global warming, climate change, etc., are by nature closely linked to human behaviors. In addition to the Government and businesses, individual consumption behaviors also have a role to play in environmental protection. Therefore, this research focuses on factors affecting green consumption intentions of people in Binh Duong province, using the Theory of Planed Behavior (TPB) approach. The research is based on results of direct survey with consumers in Binh Duong province.

1/13/2020 9:41:11 AM +00:00

Chu kỳ kinh doanh và chỉ tiêu phân tích chu kỳ kinh doanh

Bài viết trình bày khái niệm chu kỳ kinh doanh; biểu hiện của chu kỳ kinh doanh; các chỉ tiêu phân tích chu kỳ kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

1/12/2020 7:53:45 PM +00:00

Consumer acceptability of developed women apparels inspired from Molela Craft

The present study highlights the consumer acceptability of developed designs inspired from Molela craft of Rajasthan on women apparel items. Ethnic motifs of Molela craft were collected, screened and adapted to develop 30 new designs. These designs were evaluated by panel of experts to select two best designs for each of the five selected women apparels in best placement. Thus, finally selected ten adapted motifs were applied through stencil printing technique on five women apparel items. Their cost effectiveness was also judged along with profit margin. Women apparel 1 was found highly acceptable followed by Women apparel 3. All the developed women apparels scored very high scores in terms of consumer acceptance.

1/12/2020 9:17:01 AM +00:00

Bài giảng Changes of Mercedes

Lecture with the content: Mecerdes-benz’s back ground, rating of business, the changes of Mercesdes, fuel-efficient models, parent company...

1/12/2020 6:47:47 AM +00:00

Cần Thơ Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Thương mại hóa sản phẩm Khoa học và Công nghệ, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực đổi mới sáng tạo đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, tái khởi nghiệp, tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao, chủ động nắm bắt các cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0.

1/12/2020 3:29:43 AM +00:00

Tác động của quảng cáo và khuyến mãi đến giá trị thương hiệu nước giải khát

Nghiên cứu nhằm làm rõ mối quan hệ giữa quảng cáo và khuyến mãi với giá trị thương hiệu. Đầu tiên, nghiên cứu sơ bộ bằng kĩ thuật thảo luận nhóm và phỏng vấn trực tiếp để xây dựng các thang đo nghiên cứu. Sau đó, nghiên cứu chính thức với kĩ thuật phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi (n = 339) để thu thập dữ liệu.

1/11/2020 11:27:34 PM +00:00

Một số định hướng góp phần đưa yến sào trở thành sản phẩm quốc gia có uy tín

Trong thời gian qua, tận dụng lợi thế địa lý và điều kiện tự nhiên, một số tỉnh như: Khánh Hòa, Kiên Giang… đã tập trung đầu tư cho nuôi, chế biến, phân phối, nghiên cứu bảo tồn nguồn lợi yến sào và bước đầu thu được giá trị kinh tế cao cho địa phương và doanh nghiệp, tạo thêm nhiều công ăn việc làm... Tuy nhiên, để đưa yến sào trở thành sản phẩm trọng điểm quốc gia có uy tín thì cần tạo lập hành lang pháp lý vững chắc và xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu một cách hiệu quả.

11/29/2019 8:49:17 AM +00:00