Lecture Crafting and executing strategy (15/e): Chapter 2 - Arthur A. Thompson, A. J. Strickland III, John E. Gamble

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 24 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Crafting and executing strategy (15/e): Chapter 2 - Arthur A. Thompson, A. J. Strickland III, John E. Gamble. Chapter 2 - Leading the process of crafting and executing strategy. Learning objectives of this chapter include: Grasp why it is critical for company managers to think long and hard about where a company needs to head and why, understand the importance of setting both strategic and financial objectives,.... Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-crafting-and-executing-strategy-15-e-chapter-2-arthur-a-thompsona-a-j-st-dmfbuq.html

Nội dung


1104707

Tài liệu liên quan


Xem thêm