Lecture Business and administrative communication (11th edition): Chapter 10 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 20 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business and administrative communication (11th edition): Chapter 10 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler. Chapter 10 - Delivering negative messages. In this chapter, students will be able to understand: Different purposes of negative messages; different ways to organize negative messages; ways to construct the different parts of negative messages; how to improve the tone of negative messages; ways to construct different kinds of negative messages; how, and how not, to use technology for negative messages.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-and-administrative-communication-11th-edition-chapter-10-kitty--wambuq.html

Nội dung


1113366

Tài liệu liên quan


Xem thêm