Tài liệu miễn phí PR - Truyền thông

Download Tài liệu học tập miễn phí PR - Truyền thông

Đề cương học phần Quan hệ công chúng (Public Relations)

Đề cương học phần Quan hệ công chúng (Public Relations) cung cấp các thông tin về môn học, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần.

12/29/2020 8:46:11 PM +00:00

Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương mở đầu - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

Môn học Kỹ năng truyền thông giúp người học: Nắm vững các kiến thức về truyền thông, nguyên tắc truyền thông cơ bản; phát triển kỹ năng thuyết trình, hội họp, giao tiếp nơi công sở, làm việc nhóm và kỹ năng viết CV, kỹ năng phỏng vấn xin việc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt kiến thức chi tiết.

12/29/2020 7:59:25 AM +00:00

Đề thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2019-2020 môn Truyền thông kinh doanh - ĐH Ngân hàng TP.HCM

Đề thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2019-2020 môn Truyền thông kinh doanh gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm có kèm đáp án để người học ôn tập và củng cố kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 5:44:23 PM +00:00

Lecture Advertising and promotion (2/e) – Chaper 17: Personal selling

The goals of this chapter are: To examine the role of personal selling in the integrated marketing communication program, to describe the advantages and disadvantages of personal selling as part of an IMC program, to propose how personal selling might be combined with other elements in an IMC program,...

10/19/2020 11:40:44 AM +00:00

Lecture Advertising and promotion (2/e) – Chapter 16: Sales promotion

Chapter 16 - Sales promotion. The goals of this chapter are: To understand the role of sales promotion in a company’s integrated marketing communication program and to examine why it is increasingly important, to examine the various objectives of sales promotion programs, to examine the types of consumer- and trade-oriented sales promotion tools and the factors to consider in using them,...

10/19/2020 11:40:37 AM +00:00

Lecture Advertising and promotion (2/e) – Chapter 15: Public relations

Chapter 15 - Public relations. The goals of this chapter are: To recognise the roles of public relations, publicity and corporate advertising in the integrated marketing communication mix, to know the difference between public relations and publicity and demonstrate the advantages and disadvantages of each, to understand the reasons for corporate advertising and its advantages and disadvantages,...

10/19/2020 11:40:30 AM +00:00

Lecture Advertising and promotion (2/e) – Chapter 14: Interactive marketing

Chapter 14 - Interactive marketing. The goals of this chapter are: To examine the development and evaluate the reasons for growth of the internet and interactive media, to define the role and relationships of the internet and interactive media and apply them in an IMC program, to compare the advantages and disadvantages of direct communication on the internet and interactive media,...

10/19/2020 11:40:23 AM +00:00

Lecture Advertising and promotion (2/e) – Chapter 13: Direct marketing and communication

Chapter 13 - Direct marketing and communication. The goals of this chapter are: To examine the development and reasons for growth of direct marketing communication; to define the role and relationships of direct marketing, the internet and interactive media in an IMC program; to identify the advantages and disadvantages of direct marketing communication; to evaluate the effectiveness of communication through direct marketing communication.

10/19/2020 11:40:17 AM +00:00

Lecture Advertising and promotion (2/e) – Chapter 12: Measuring the effectiveness of the IMC program

Chapter 12 - Measuring the effectiveness of the IMC program. The goals of this chapter are: To understand the importance of, and reasons for and against, measuring the effectiveness of marketing communication; to establish some guidelines used in measuring IMC effectiveness; to evaluate alternative methods for measuring IMC effectiveness against industry-developed criteria for successful evaluation;...

10/19/2020 11:40:10 AM +00:00

Lecture Advertising and promotion (2/e) – Chapter 11: Media choices: evaluating media options

The goals of this chapter are: To examine the structure of specific media industries including broadcast, print, out-of-home and cinema and the role of each media channel in the IMC program; to consider the advantages and limitations of each media channel; to explain how audiences are measured and how rates are determined;...

10/19/2020 11:40:02 AM +00:00

Lecture Advertising and promotion (2/e) – Chapter 10: Media and contact strategy

The goals of this chapter are: To understand the principles of brand contact points in media strategy, to understand the key terminology used in media planning, to recognise and be able to set media objectives, to know how a media plan is developed,...

10/19/2020 11:39:54 AM +00:00

Lecture Advertising and promotion (2/e) – Chapter 9: Message strategy and execution

The goals of this chapter are: To examine messages their types, structure and consistency, to discuss what is meant by creativity and creative thinking in IMC, to examine the creative process looking at message strategy and execution,...

10/19/2020 11:39:47 AM +00:00

Lecture Advertising and promotion (2/e) – Chapter 8: Establishing objectives and budgeting for the IMC program

Chapter 8 - Establishing objectives and budgeting for the IMC program. The goals of this chapter are: To recognise the importance and value of setting specific objectives for advertising and imc; to understand the role objectives play in the imc planning process and the relationship of marketing communication objectives to marketing objectives; to know the differences between behavioural and communication objectives, and the issues regarding the use of each;...

10/19/2020 11:39:39 AM +00:00

Lecture Advertising and promotion (2/e) – Chapter 7: Planning for IMC

Chapter 7 Planning for IMC. The goals of this chapter are: To understand the role of planning in an organisation’s IMC program; to understand the role of target marketing, segmentation and positioning in planning for an IMC program; to explore the concepts and models of IMC planning; to demonstrate the strategic importance of account planning in advertising.

10/19/2020 11:39:32 AM +00:00

Lecture Advertising and promotion (2/e) – Chapter 6: Branding and building relationships with the database

Chapter 6 - Branding and building relationships with the database. The goals of this chapter are: To understand how we build relationships with brands; to examine the concept of brand identity; looking at brand names, symbols and packaging; to look at how brands are measured in terms of brand audits, brand equity and their relationships with consumers;...

10/19/2020 11:39:25 AM +00:00

Lecture Advertising and promotion (2/e) – Chapter 5: Starting with the consumer

Chapter 5 - Starting with the consumer: developing consumer insights. The goals of this chapter are: To understand the role consumer behaviour plays in the development and implementation of IMC programs; to understand the consumer decision-making process and how it varies for different types of purchases; to understand various internal psychological processes, their influence on consumer decision making, and implications for IMC;...

10/19/2020 11:39:18 AM +00:00

Lecture Advertising and promotion (2/e) – Chapter 4: The communication process

The goals of this chapter are: To understand the basic elements of the communication process and the role of communication in marketing; to examine various models of the communication process; to analyse the response processes of receivers of marketing communication, including alternative response hierarchies and their implications for integrated marketing communication planning and strategy;...

10/19/2020 11:39:11 AM +00:00

Lecture Advertising and promotion (2/e) – Chapter 3: Social, ethical and regulatory aspects

The goals of this chapter are: To consider various perspectives concerning the social and ethical aspects of marketing communication, to evaluate the social criticisms of advertising, to examine how advertising is regulated, including the role and function of various regulatory agencies,...

10/19/2020 11:39:03 AM +00:00

Lecture Advertising and promotion (2/e) – Chapter 2: Integrated marketing communication

Chapter 2 - Integrated marketing communication: how marketing communication evolved. The goals of this chapter are: To review the concept of marketing, examining how marketing communications has changed; to introduce and define the concept of integrated marketing communication (IMC); to examine reasons for the increasing importance of IMC;...

10/19/2020 11:38:56 AM +00:00

Lecture Advertising and promotion (2/e) – Chapter 1: Where marketing communication began

Chapter 1 - Where marketing communication began: the development of advertising in Australia and New Zealand. The main goals of this chapter are: To define advertising looking at its importance and its function, to trace the history of advertising in Australia and New Zealand, to explore the changing advertising environment,...

10/19/2020 11:38:50 AM +00:00

Sự phiền toái của các loại quảng cáo video trên youtube và hàm ý cho doanh nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu này khảo sát mức độ phiền toái của hai dạng quảng cáo có thể bỏ qua và không thể bỏ qua trên YouTube. Tác động của sự phiền toái gây ra bởi hai loại hình quảng cáo trên đến tâm lý và hành vi khách hàng sẽ được so sánh và đánh giá, từ đó đưa ra các gợi ý về cách thức quảng cáo hiệu quả cho doanh nghiệp.

5/20/2020 3:48:28 AM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của doanh nghiệp lựa chọn đài phát thanh và truyền hình TP. Cần Thơ cung cấp dịch vụ quảng cáo

Việc dùng dịch vụ phát thanh truyền hình để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp là cách nhanh chóng, hữu hiệu nhất để người tiêu dùng biết đến doanh nghiệp và giúp đài truyền hình thu được lợi nhuận. Vì thế, các đài truyền hình đang cạnh tranh gay gắt dịch vụ nhận quảng cáo. Vì vậy chủ đề “Nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của doanh nghiệp lựa chọn Đài PT&TH TP Cần Thơ cung cấp dịch vụ quảng cáo”được thực hiện với mục đích xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định lựa chọn của doanh nghiệp khi chọn Đài PT&TH TP Cần Thơ là nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo. Từ đó nhà Đài có thể hoạch định chiến lược, chính sách giữ chân khách hàng hiện hữu và thu hút khách hàng mới lựa chọn kênh cung cấp dịch vụ quảng cáo của Đài PT&TH TP Cần Thơ.

5/4/2020 5:07:45 PM +00:00

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 7: Quan hệ cộng đồng

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 7: Quan hệ cộng đồng gồm các nội dung về cộng đồng và vai trò của công đồng, các hoạt động PR cộng đồng chủ yếu như quan hệ khách hàng, quan hệ với giới công quyền,... Mời các bạn cùng tham khảo làm tư liệu học tập.

3/30/2020 12:23:22 PM +00:00

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 6: Quản trị khủng hoảng

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 6: Quản trị khủng hoảng gồm các nội dung về khủng hoảng và quản trị khủng hoảng, nhận diện những mối nguy hiểm tiềm tàng, phòng tránh những nguy cơ, lập kế hoạch giải quyết sự cố bất ngờ, nhận diện và ngăn chặn khủng hoảng,... Mời các bạn cùng tham khảo làm tư liệu học tập.

3/30/2020 12:23:16 PM +00:00

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 5: Tổ chức sự kiện

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 5: Tổ chức sự kiện gồm các nội dung về tổng quan tổ chức sự kiện, nguyên tắc tổ chức sự kiện, xây dựng kế hoạch cho sự kiện, các loại hình của sự kiện, chiến lược tài trợ sự kiện,... Mời các bạn cùng tham khảo làm tư liệu học tập.

3/30/2020 12:23:10 PM +00:00

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 4: Quan hệ báo chí

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 4: Quan hệ báo chí gồm các nội dung về tổng quan của báo chí, báo chí cách mạng Việt Nam, xây dựng kế hoạch PR báo chí, các kỹ thuật PR báo chí,... Mời các bạn cùng tham khảo làm tư liệu học tập.

3/30/2020 12:23:03 PM +00:00

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 3: PR nội bộ

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 3: PR nội bộ gồm các nội dung về thực chất và vai trò của PR nội bộ, các kỹ thuật và công cụ chủ yếu của hoạt động PR nội bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo làm tư liệu học tập.

3/30/2020 12:22:57 PM +00:00

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 2: Hoạch định chiến lược pr

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 2: Hoạch định chiến lược pr gồm các nội dung về chiến lược và hoạch định chiến lược PR, vai trò và quy trình hoạch định chiến lược PR trong doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo làm tư liệu học tập.

3/30/2020 12:22:51 PM +00:00

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 1: Đại cương về PR

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 1: Đại cương về PR gồm các nội dung về sự ra đời và phát triển của PR, nội dung và vai trò của PR, PR và Marketing, đạo đức nghề nghiệp PR,... Mời các bạn cùng tham khảo làm tư liệu học tập.

3/30/2020 12:22:44 PM +00:00

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 6 - TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 6: Đánh giá hiệu quả IMC cung cấp cho người học các kiến thức: Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC, các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/30/2020 9:57:09 AM +00:00