Tài liệu miễn phí PR - Truyền thông

Download Tài liệu học tập miễn phí PR - Truyền thông

Khuôn mẫu giới trong quảng cáo: Quảng cáo video dịp tết âm lịch Việt Nam

Nghiên cứu này được đặt ra để trả lời hai câu hỏi nghiên cứu chính: Có định kiến giới trong các video quảng cáo dịp Tết không? và Nữ giới và nam giới được miêu tả như thế nào trong các quảng cáo này? Bằng cách xem xét các tài liệu trước đây và phân tích dữ liệu định tính với kĩ thuật phân tích nội dung video, nhóm nghiên cứu đã làm sáng tỏ các khuôn mẫu về vai trò dựa trên giới giữa nam và nữ, vốn tiếp tục gây bất lợi cho phụ nữ và kéo dài định kiến giới. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 12:53:16 PM +00:00

Sử dụng phương tiện truyền thông mạng xã hội trong mục đích sáng tạo nhóm: Góc nhìn từ thuyết học vấn xã hội và đổi mới trong môi trường nhóm

Đề tài nêu lên phương tiện truyền thông xã hội đã phát triển đáng kể trong thời đại của điện thoại thông minh và internet. Các công cụ giao tiếp trên mạng xã hội đã thay đổi sâu sắc toàn bộ cuộc sống và cách mọi người tương tác với người khác và thế giới xung quanh. Dần dần, mạng xã hội bắt đầu có vai trò thiết yếu hơn trong việc xây dựng các cộng đồng, khuyến khích mọi người tham gia vào các nhóm, trao đổi thông tin hoặc kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 12:51:54 PM +00:00

Truyền thông Marketing kỹ thuật số tại các doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết chỉ rõ thực trạng hai mặt của việc phát huy vai trò của công cụ này cùng với nhưng nguyên nhân làm hạn chế tại các doanh nghiệp Việt Nam. Cuối cùng, những quan điểm, định hướng và giải pháp đã được đề xuất để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của truyền thông kỹ thuật số tại các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

10/6/2021 1:28:36 AM +00:00

Chương trình giáo dục đại học ngành Truyền thông Marketing – ĐH Đà Nẵng

Chương trình giáo dục đại học ngành Truyền thông Marketing cung cấp cho sinh viên những kiến thức khoa học nền tảng và kiến thức chuyên sâu về marketing và truyền thông marketing; có năng lực quản trị hoạt động truyền thông marketing cho tổ chức và sử dụng các công cụ, kỹ thuật truyền thông marketing trong môi trường toàn cầu hóa và kỹ thuật số; đam mê với nghề nghiệp truyền thông marketing và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết về chương trình môn học.

5/21/2021 11:42:53 AM +00:00

Lecture Dynamics of mass communication (9th edition): Chapter 18 - Joseph R. Dominick

Chapter 18 - Social effects of mass communication. The following will be discussed in this chapter: Investigating mass communication effects, effects on knowledge and attitudes, media effects on behavior: a short history, the impact of televised violence, encouraging prosocial behavior, other behavior effects, research about the social effects of the internet, communication in the future: social impact.

5/20/2021 8:57:51 AM +00:00

Lecture Dynamics of mass communication (9th edition): Chapter 17 - Joseph R. Dominick

Chapter 17 - The global village: International and comparative media systems. The learning objectives for this chapter include: recognize the global leaders in newspapers, radio, and television; distinguish among the four main theories of government-press relationships; categorize media systems by ownership patterns and degree of government control; understand how politics, culture, geography, history, and economics affect a country's media system.

5/20/2021 8:57:44 AM +00:00

Lecture Dynamics of mass communication (9th edition): Chapter 16 - Joseph R. Dominick

Chapter 16 - Ethics and other informal controls. The learning objectives for this chapter include: distinguish among the types of informal controls on the media, explain the most important ethical principles, explain what the standards departments and performance codes are, discuss the relationship between the media and their advertisers vis-à-vis ethical practices, understand the pros and cons of pressure groups.

5/20/2021 8:57:37 AM +00:00

Lecture Dynamics of mass communication (9th edition): Chapter 15 - Joseph R. Dominick

Chapter 15 - Formal controls: Laws, rules, regulations. The following will be discussed in this chapter: The press, the law, and the courts; protecting news sources; covering the courts; reporters’ access to information; defamation; invasion of privacy; copyright; obscenity and pornography; regulating broadcasting; regulating cable TV; the telecommunications act of 1996; regulating advertising.

5/20/2021 8:57:30 AM +00:00

Lecture Dynamics of mass communication (9th edition): Chapter 14 - Joseph R. Dominick

Chapter 14 - Advertising. The main contents of this chapter include all of the following: Defining advertising, a brief history of advertising, advertising in the digital age, organization of the consumer advertising industry, producing advertising, economics, business-to-business advertising.

5/20/2021 8:57:23 AM +00:00

Lecture Dynamics of mass communication (9th edition): Chapter 13 - Joseph R. Dominick

Chapter 13 - Public relations. The following will be discussed in this chapter: Defining public relations, a short history of public relations, public relations in the digital age, organization of the public relations industry, departments and staff, the public relations program, economics.

5/20/2021 8:57:15 AM +00:00

Lecture Dynamics of mass communication (9th edition): Chapter 12 - Joseph R. Dominick

Chapter 12 - News gathering and reporting. This chapter includes contents: Deciding what is news, news reporting in the digital age, categories of news and reporting, the news flow, the wire services, media differences in news coverage, readership and viewership.

5/20/2021 8:57:07 AM +00:00

Lecture Dynamics of mass communication (9th edition): Chapter 11 - Joseph R. Dominick

Chapter 11 - The Internet and the World Wide Web. This chapter includes contents: A brief history of the computer, the internet, structure and features of the internet, the evolving internet, economics, feedback, social implications, the future: the evernet, the internet and the web.

5/20/2021 8:57:00 AM +00:00

Lecture Dynamics of mass communication (9th edition): Chapter 10 - Joseph R. Dominick

Chapter 10 - Television. This chapter includes contents: History, contemporary television, television in the digital age, defining features of television, organization of the broadcast television industry, ownership in the television industry, producing television programs, economics, public broadcasting, cable television, home video, direct broadcast satellites, feedback, the television industry.

5/20/2021 8:56:53 AM +00:00

Lecture Dynamics of mass communication (9th edition): Chapter 9 - Joseph R. Dominick

Chapter 9 - Motion pictures. This chapter includes contents: The phi phenomenon, persistence of vision, history of the motion picture, motion pictures in the digital age, defining features of motion pictures, organization of the film industry, ownership in the film industry, producing motion pictures, economics, feedback, cable and video: the hollywood connection, the film industry.

5/20/2021 8:56:46 AM +00:00

Lecture Dynamics of mass communication (9th edition): Chapter 8 - Joseph R. Dominick

Chapter 8 - Sound recording. In this chapter we will discuss: History, sound recording in the digital age, defining features of sound recording, organization of the recording industry, ownership in the recording industry, producing records, making a CD, economics, feedback, the recording industry.

5/20/2021 8:56:39 AM +00:00

Lecture Dynamics of mass communication (9th edition): Chapter 7 - Joseph R. Dominick

Chapter 7 - Radio. In this chapter we will discuss: History, radio in the digital age, defining features of radio, organization of the radio industry, ownership in the radio industry, producing radio programs, economics, feedback, the radio industry.

5/20/2021 8:56:32 AM +00:00

Lecture Dynamics of mass communication (9th edition): Chapter 6 - Joseph R. Dominick

Chapter 6 - Books. In this chapter, you will learn: understand that books are the oldest form of mass communications, recognize the factors that led to the commercialization of book publishing, explain how the digital revolution may change the underlying structure of the book industry, identify the main parts of the book industry, understand the -economics that support the book industry.

5/20/2021 8:56:26 AM +00:00

Lecture Dynamics of mass communication (9th edition): Chapter 5 - Joseph R. Dominick

Chapter 5 - Magazines. In this chapter we will discuss: Magazine history, magazines in the digital age, defining features of magazines, organization of the magazine industry, magazine ownership, producing the magazine, economics, feedback, the magazine industry.

5/20/2021 8:56:19 AM +00:00

Lecture Dynamics of mass communication (9th edition): Chapter 4 - Joseph R. Dominick

Chapter 4 - The newspaper industry. In this chapter we will discuss: History, newspapers in the digital age, defining features of newspapers, organization of the newspaper industry, newspaper ownership, producing the print and online newspaper, economics, feedback.

5/20/2021 8:56:11 AM +00:00

Lecture Dynamics of mass communication (9th edition): Chapter 3 - Joseph R. Dominick

Chapter 3 - Historical and cultural context. Chapter 3 presents the following content: Eight milestones in human communication, language, writing, printing, telegraph and telephone, photography and motion pictures, radio and television, digital media, wireless handheld media, concluding observations.

5/20/2021 8:56:04 AM +00:00

Lecture Dynamics of mass communication (9th edition): Chapter 2 - Joseph R. Dominick

Chapter 2 - Perspectives on mass communication. In this chapter, you will learn to: understand the differences between the functional approach and the critical/cultural approach to studying mass communications; explain the value of each approach in the analysis of the mass communication process; describe the five functions mass media perform for society.

5/20/2021 8:55:56 AM +00:00

Lecture Dynamics of mass communication (9th edition): Chapter 1 - Joseph R. Dominick

Chapter 1 - Communication: Mass and other forms. This chapter include objectives: recognize the elements of the communication process, understand the different types of communication settings, identify the function of gatekeepers, describe how the Internet has changed mass communication, explain the various types of mass media convergence, understand the implications of the trend toward audience segmentation.

5/20/2021 8:55:49 AM +00:00

Lecture The dynamics of mass communication (Seventh edition): Chapter 6 - Joseph R. Dominick

Chapter 6 - Books. In this chapter, you will learn: understand that books are the oldest form of mass communications, recognize the factors that led to the commercialization of book publishing, explain how the digital revolution may change the underlying structure of the book industry, identify the main parts of the book industry, understand the -economics that support the book industry.

5/20/2021 8:44:35 AM +00:00

Lecture The dynamics of mass communication (Seventh edition): Chapter 5 - Joseph R. Dominick

Chapter 5 - Magazines. The main contents of this chapter include all of the following: History, magazines in the digital age, defining features of magazines, organization of the magazine industry, magazine ownership, producing the magazine, economics, feedback.

5/20/2021 8:44:28 AM +00:00

Lecture The dynamics of mass communication (Seventh edition): Chapter 4 - Joseph R. Dominick

Chapter 5 - Magazines. The main contents of this chapter include all of the following: History, magazines in the digital age, defining features of magazines, organization of the magazine industry, magazine ownership, producing the magazine, economics, feedback.

5/20/2021 8:44:20 AM +00:00

Lecture The dynamics of mass communication (Seventh edition): Chapter 3 - Joseph R. Dominick

Chapter 3 - Historical and cultural context. History tends to be cyclical, and knowing what happened back then might help us understand what is going on now. Specifically, this chapter discusses seven milestones in the development of human communication: language, writing, printing, telegraph and telephone, photography and motion pictures, radio and television, and computers.

5/20/2021 8:44:13 AM +00:00

Lecture The dynamics of mass communication (Seventh edition): Chapter 2 - Joseph R. Dominick

Chapter 2 - Perspectives on mass communication. In this chapter, you will learn to: understand the differences between the functional approach and the critical/cultural approach to studying mass communications; explain the value of each approach in the analysis of the mass communication process; describe the five functions mass media perform for society;...

5/20/2021 8:44:07 AM +00:00

Lecture The dynamics of mass communication (Seventh edition): Chapter 1 - Joseph R. Dominick

Chapter 1 - Communication: Mass and other forms. This chapter include objectives: recognize the elements of the communication process, understand the different types of communication settings, identify the function of gatekeepers, describe how the Internet has changed mass communication, explain the various types of mass media convergence, understand the implications of the trend toward audience segmentation.

5/20/2021 8:44:00 AM +00:00

Lecture The dynamics of mass communication: Media in the digital age (10/e): Chapter 19 - Joseph R. Dominick

Chapter 19 - Social effects of mass communication. The following will be discussed in this chapter: Investigating mass communication effects, effects on knowledge and attitudes, media effects on behavior: a short history, the impact of televised violence, encouraging prosocial behavior, other behavior effects, research about the social effects of the internet, communication in the future: social impact.

3/18/2021 1:35:34 PM +00:00

Lecture The dynamics of mass communication: Media in the digital age (10/e): Chapter 18 - Joseph R. Dominick

Chapter 18 - International and comparative media systems. The learning objectives for this chapter include: recognize the global leaders in newspapers, radio, and television; distinguish among the four main theories of government-press relationships; categorize media systems by ownership patterns and degree of government control; understand how politics, culture, geography, history, and economics affect a country's media system.

3/18/2021 1:35:28 PM +00:00