LEADERSHIP IN PROJECT MANAGEMENT - A Thesis Presented to The Academic Faculty

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 89 | FileSize: 2.71 M | File type: PDF
of x

LEADERSHIP IN PROJECT MANAGEMENT - A Thesis Presented to The Academic Faculty. This research effort is dedicated to my family, in particular to my mother, LI Yun who has always stood by my side, encouraging and supporting me through the entire process. She talked to me when I faced some difficulties and almost gave up. She taught me hard work disciplines and made me continue my research and this also served me well in all aspect in my life. Additionally, I would like to dedicate this to my best friends, Ziming Zhao, Marianela Rivera, Yuan Cai. Thanks for being there whenever I need you. You are more than friends. You are my.... Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/leadership-in-project-management-a-thesis-presented-to-the-academic-faculty-ssx3tq.html

Nội dung


755018

Tài liệu liên quan


Xem thêm