of x

Giáo trình Điện tử công suất: Phần 1 - Cao đẳng nghề ĐăK Lắk

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 56 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Giáo trình Điện tử công suất: Phần 1 - Cao đẳng nghề ĐăK Lắk. (NB) Phần 1 giáo trình Điện tử công suất giới thiệu nguyên lý cấu tạo, đặc tính, trạng thái đóng ngắt, các tính chất động của các lại linh kiện điện tử, bộ chỉnh lưu điều khiển và không điều khiển.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-dien-tu-cong-suat-phan-1-cao-dang-nghe-dak-lak-n9bbuq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin chia sẽ tới bạn đọc tài liệu Giáo trình Điện tử công suất: Phần 1 - Cao đẳng nghề ĐăK Lắk.Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ,Điện - Điện tử mang đến cho học tập.Xin mời bạn đọc quan tâm cùng xem ,Tài liệu Giáo trình Điện tử công suất: Phần 1 - Cao đẳng nghề ĐăK Lắk trong thể loại ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Điện - Điện tử được chia sẽ bởi user diendientu đến cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào danh mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Điện - Điện tử , có tổng cộng 56 page , thuộc định dạng .PDF, cùng thể loại còn có Giáo trình Điện tử công suất, Điện tử công suất, Linh kiện điện tử công suất, Phân loại linh kiện điện tử, Bộ chỉnh lưu ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
(NB) Phần 1 giáo trình Điện tử công suất giới thiệu nguyên lý cấu tạo, đặc tính, trạng thái đóng ngắt, những thuộc tính động của những lại linh kiện điện tử, bộ chỉnh lưu điều khiển và ko điều khiển, nói thêm là TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐẮK LẮK, nói thêm KHOA ĐIỆN TỬ TIN HỌC, nói thêm là ---------------oOo--------------- GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT, ngoài ra NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, ngoài ra TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ Người biên soạn: Hoàng Duy Khánh, kế tiếp là Đồng biên soạn: Huỳnh Ngọc Tùng Lưu hành nội bộ - 2014 Điện Tử Công Suất Trang 1 LỜI NÓI ĐẦU, kế tiếp là Giáo trình Điện Tử Công Suất được sử dụng làm tài liệu giảng dạy cho môn,còn cho biết thêm học Điện tử công suất thuộc chương trình huấn luyện trung cấp nghề Điện Công Nghiệp, nói thêm là và một số nghề can dự, cho biết thêm Trong chương trình huấn luyện thì môn Điện tử công suất là môn học học sau một, kế tiếp là số môn như Điện tử căn bản, Mạch điện, Truyền động điện…, tiếp theo là N
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐẮK LẮK
KHOA ĐIỆN TỬ TIN HỌC
---------------oOo---------------

GIÁO TRÌNH

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ

Người biên soạn: Hoàng Duy Khánh
Đồng biên soạn: Huỳnh Ngọc Tùng

Lưu hành nội bộ - 2014

Điện Tử Công Suất

Trang 1

LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình Điện Tử Công Suất được sử dụng làm tài liệu giảng dạy cho môn
học Điện tử công suất thuộc chương trình đào tạo trung cấp nghề Điện Công Nghiệp
và một số nghề liên quan.
Trong chương trình đào tạo thì môn Điện tử công suất là môn học học sau một
số môn như Điện tử cơ bản, Mạch điện, Truyền động điện…
Nội dung cuốn sách này gồm 6 chương nhằm phục vụ cho hệ trung cấp nghề
với nội dung những kiến thức cơ bản của Điện tử công suất và các kiến thức mở rộng.
Trong quá trình biên soạn có tham khảo nhiều tài liệu, quá trình đánh máy, in
ấn còn sai sót rất mong nhận được sự đóng góp xây dựng của quý thầy cô, các bạn sinh
viên để giáo trình được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn.

Hoàng Duy Khánh

Điện Tử Công Suất

Trang 2

Mục Lục
LỜI NÓI ĐẦU ..................................................................................................... 1
THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC ............................................................... 6
Bài mở đầu: Các Khái Niệm Cơ Bản ................................................................. 11
1. Trị trung bình (Average):.............................................................................. 11
2. Trị hiệu dụng (Root Mean Square-rms): ....................................................... 11
3. Công suất trung bình: ................................................................................... 13
4. Hệ số công suất:............................................................................................ 14
Chương 1: Các Linh Kiện Điện Tử Công Suất................................................... 15
1.1 Phân loại linh kiện điện tử công suất ........................................................... 15
1.2 Diode Công Suất ......................................................................................... 15
1.2.1 Nguyên lý cấu tạo và làm việc ............................................................ 15
1.2.2 Đặc tính Volt – Ampere (V – A) ......................................................... 16
1.2.3 Trạng thái đóng ngắt ........................................................................... 17
1.2.4 Các tính chất động ............................................................................... 17
1.2.5 Mạch bảo vệ diode .............................................................................. 18
1.2.6 Các đại lượng định mức của diode ...................................................... 18
1.3 BJT Công Suất (Bipolar Juntion Transistor) ............................................... 19
1.3.1 Nguyên lý cấu tạo và làm việc ............................................................ 19
1.3.2 Đặc tính V-A trong mạch có Emitter chung ........................................ 20
1.3.3 Trạng thái đóng ngắt ........................................................................... 21
1.3.4 Các tính chất động ............................................................................... 21
1.3.5 Các đại lượng định mức của transistor ................................................ 21
1.3.6 Mạch kích và bảo vệ cho transistor .................................................... 22
1.4 MOSFET (Metal – Oxide – Semiconductor Field Effect Transistor) .......... 25
1.5 IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) ................................................... 27
1.6 SCR (Silicon Controlled Rectifier) .............................................................. 29
1.6.1 Mô tả và chức năng ............................................................................. 29
1.6.2 Các tính chất và trạng thái cơ bản ....................................................... 30
1.6.3 Đặc tính V-A ....................................................................................... 31
1.6.4 Khả năng mang tải............................................................................... 31
1.6.5 Mạch kích SCR ................................................................................... 31
1.6.6 Mạch bảo vệ SCR................................................................................ 33
1.7 TRIAC ......................................................................................................... 34
1.7.1 Đặc điểm cấu tạo ................................................................................. 34
1.7.2 Đặc tính V-A ....................................................................................... 35
1.8 GTO ............................................................................................................ 36
Chương 2 : Bộ Chỉnh Lưu Không Điều Khiển ................................................... 37
Điện Tử Công Suất

Trang 3

2.1 Các khái niệm cơ bản .................................................................................. 37
2.2 Chỉnh lưu một pha không điều khiển .......................................................... 37
2.2.1 Chỉnh lưu nửa chu kỳ .......................................................................... 37
2.2.2 Chỉnh lưu toàn kỳ dùng 2 Diode ......................................................... 38
2.2.3 Chỉnh lưu toàn kỳ dùng cầu Diode...................................................... 40
2.3 Mạch chỉnh lưu ba pha không điều khiển.................................................... 42
2.3.1 Chỉnh lưu ba pha hình tia .................................................................... 42
2.3.2 Chỉnh lưu ba pha hình cầu .................................................................. 44
Chương 3: Bộ Chỉnh Lưu Có Điều Khiển.......................................................... 47
3.1 Tổng quan về mạch điều khiển ................................................................... 47
3.2 Chỉnh lưu một pha có điều khiển ................................................................ 47
3.2.1 Chỉnh lưu nửa chu kỳ có điều khiển.................................................... 47
3.2.2 Chỉnh lưu toàn kỳ có điều khiển ......................................................... 49
3.3 Chỉnh lưu ba pha có điều khiển ................................................................... 50
3.3.1 Chỉnh lưu ba pha hình tia có điều khiển .............................................. 50
3.3.2 Chỉnh lưu ba pha hình cầu có điều khiển ............................................ 53
Chương 4: Bộ Biến Đổi Điện Áp Xoay Chiều ................................................... 57
4.1 Giới thiệu chung.......................................................................................... 57
4.2 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều một pha ..................................................... 57
4.2.1 Trường hợp tải thuần trở ................................................................. 57
4.2.2 Trường hợp tải L ............................................................................. 59
4.2.3 Trường hợp tải RL........................................................................... 60
4.3 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều ba pha ........................................................ 61
Chương 5: Bộ Biến Đổi Điện Áp Một Chiều ..................................................... 63
5.1 Giới thiệu chung.......................................................................................... 63
5.2 Bộ giảm áp .................................................................................................. 63
5.2.1 Sơ đồ nguyên lý .................................................................................. 63
5.2.2 Nguyên lý hoạt động ........................................................................... 64
5.2 Bộ tăng áp................................................................................................ 66
5.2.1 Chức năng ........................................................................................... 66
5.2.2 Sơ đồ nguyên lý .................................................................................. 66
5.2.3 Nguyên lý hoạt động ........................................................................... 67
5.3 Các phương pháp điều khiển bộ biến đổi điện áp một chiều ................... 67
Chương 6: Bộ Nghịch Lưu Và Biến Tần ........................................................... 69
6.1 Khái niệm:................................................................................................... 69
6.2 Bộ nghịch lưu áp một pha ........................................................................... 69
6.2.1 Nghịch lưu phụ thuộc: ........................................................................ 69
6.2.2 Nghịch lưu độc lập .............................................................................. 70
6.3 Phân tích bộ nghịch lưu áp ba pha ........................................................... 74
6.2.1 Nghịch lưu 3 pha phụ thuộc ................................................................ 74
Điện Tử Công Suất

Trang 4

6.2.2 Nghịch lưu độc lập ba pha: .................................................................. 74
6.4 Các phương pháp điều khiển bộ nghịch lưu áp ........................................ 77
6.4.1 Phương pháp điều biên .................................................................... 77
6.3.2 Phương pháp điều chế độ rộng xung ................................................ 77
6.4 Bộ nghịch lưu dòng điện .......................................................................... 78
6.4.1 Bộ nghịch lưu dòng một pha ............................................................ 78
6.4.2 Bộ nghịch lưu dòng ba pha .............................................................. 78
6.5 Bộ biến tần gián tiếp ................................................................................ 79
6.6 Bộ biến tần trực tiếp ................................................................................. 79
6.6.1 Bộ biến tần trực tiếp 1 pha .................................................................. 80
6.6.2. Bộ biến tần trực tiếp 3 pha ................................................................. 80

Điện Tử Công Suất

Trang 5

1100361

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm