Ebook Thiết kế khung thép, nhà công nghiệp một tầng, một nhịp: Phần 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 10 | Lần xem: 45 | Page: 41 | FileSize: 3.52 M | File type: PDF
of x

Ebook Thiết kế khung thép, nhà công nghiệp một tầng, một nhịp: Phần 1. Trong thời gian gần đây, loại khung thép nhẹ với cột và xà ngang tiết diện đặc chữ I tổ hợp hàn được sử dụng rất rộng rãi trong các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng nhờ những ưu điểm nổi bật là: giảm đáng kể chi phí vật liệu, quá trình chế tạo được tự động hoá, việc thi công dựng lắp nhanh và thuận tiện. Cùng với việc Bộ Xây dựng mới ban hành “Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép TCXD 338:2005” và xuất phát từ tình hình thực tiễn, các tác giả đã biên soạn ebook này để phục vụ cho sinh viên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây vối nội dung 2 chương đầu tài liệu.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-thiet-ke-khung-thepa-nha-cong-nghiep-mot-tanga-mot-nhip-phan-1-jrz8tq.html

Nội dung


TRƯỜNG Đ ■ HỌC KIÊN TRÚC HÀ NỘI BỘ MÔN KẾT CẤU THÉP - G ỗ TS. PHẠM MINH HÀ (Chủ biên) - TS. ĐOÀN TUYẾT NGỌC THIẾT KÊ KHUNGTHÉP NHÀCiNGNGHIỆPMỘTTÁNG,MỘTNHỊP (Tái bản) NHẢ XUẤT BẢN XÂY DựNG HÀ NỘI-2010 LỜI NÓI ĐẦU Trong thời gian gần đây, loại khung thép nhẹ với cột và xà ngang tiết diện đặc chữ 1 tổ hợp hàn được sử dụng rất rộng rãi trong các công trinh xảy dựng công nghiệp và dân dụng nhờ những ưu điểm nổi bật là giảm đáng kế chi phí vật liệu, quá trình chế tạo được tự động hoá, việc thi công dựng lắp nhanh và thuận tiện. Cùng với việc Bộ Xây dựng mới ban hành Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép TCXD 338-2005 và xuất phát từ tinh hỉnh thực tiễn, chúng tôi thấy cần thiết phải biên soạn tài liệu này để sinh viên ngành Xây dựng dán dụng và công nghiệp có tài liệu tham- khảo trong quá trinh học tập và làm đồ án môn học. Chúng tôi xin chăn thành cảm ơn GS. Nguyễn Trảm và các thầy cô giáo Bộ môn Kết cấu thóp-gỗ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã đóng góp nhiều ý kiến quỷ háu trong quá trinh biên soạn. Vi khả năng và trinh độ có hạn nên chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong các bạn đọc góp ỷ phê binh để tài liệu này có thế hoàn chỉnh tốt hơn. Các tác giả 3 TRONG TÀI LIỆU sử DỤNG CÁC KÍ HIỆU SAU a) Các đặc trưng hình học A diện tích tiết diện nguyên An diện tích tiết diện thực A| diện tích tiết diện cánh Aw diện tích tiết diện bản bụng Ahn diện tích tiết diện thực của bulông b chiều rộng b, chiều rộng cánh b chiều rộng phần nhò ra của cánh h chiều rộng của sườn ngang h chiều cao của tiết diện chiều cao của bàn bụng h, chiều cao của đường hàn góc hlv khoảng cách giữa trục của các cánh dầm i bán kính quán tính của tiết diện ix, iy bán kính quán tính của tiết diện đối với các trục tương ứng x-x, y-y I| I, Ix, Iy Inx, Iny L / /„ mômen quán tính của tiết diện nhánh mômen quán tính xoắn các mômen quán tính của tiết diện nguyên đối với các trục tương ứng x-x và y-y các mômen quán tính của tiết diện thực đối với các trục tương ứng x-x và y-y chiều cao của thanh đứng, cột hoặc chiều dài nhịp dầm chiều dài nhịp chiều dài tính toán của cấu kiện chịu nén /x, ly chiều dài tính toán của cấu kiện trong các mặt phẳngvuông góc với các trục tương ứng x-x, y-y /w chiều dài tính toán của đường hàn s mômen tĩnh t chiều dày tị , tw chiều dày của bản cánh và bản bụng 5 Wnmin mômen chống uốn nhỏ nhất của tiết diện thực đối với trục tính toán Wx, Wy mômen chống uốn của tiết diện nguyên đối VỚI trục tương ứng x-x, y-y b) Ngoại lực và nội lực F, p ngoại lực tập trung M mômen uốn Mx, My mômen uốn đối với các trục tương ứng x-x, y-y N lực dọc V lực cắt c) Cường độ và ứng suất E môđun đàn hồi f cường độ tính toán của thép chịu kéo, nén, uốnlấy theo giới hạn chảy fv cường độ tính toán chịu cắt của thép fc cường độ tính toán của thép khi ép mặt theo mặt phẳng tì đầu (có gia công phẳng) fuh cường độ kéo đứt tiêu chuẩn của bulông fth cường độ tính toán chịu kéo của bulông fvh cường độ tính toán chịu cắt của buiông fth cường độ tính toán chịu ép mặt của bulông fbá cường độ tính toán chịu kéo của bulông neo fhh cường độ tính toán chịu kéo của bulông cường độ cao fw cường độ tính toán của mối hàn đối đầu chịu nén, kéo, uốn theo giới hạn chảy fwv cường độtính toán của mối hàn đối đầu chịu cắt fwf cường độ tính toán của đường hàn góc (chịu cắt quy ước) theo kim loại mối hàn fws cường độ tính toán của đường hàn góc (chịu cắt quy ước) theo kim loại ở biên nóng chảy fwun cường độ tiêu chuẩn của kim loại đường hàn theo sức bền kéo đứt ơ ứng suất pháp ơc ứng suất pháp cục bộ ơ x, ơ y các ứng suất pháp song song với các trục tương ứng x-x, y-y ơcr,ơccr các ứng suất pháp tới hạn và ứng suất cục bộ tới hạn 6 X ứng suất tiếp \ - r ứng suất tiếp tới hạn Kí hiệu các thông sô e độ lệch tâm của lực rn độ lệch tâm tương đối mc độ lệch tâm tương đối tính đổi nv số lượng các mặt cắt tính toán Pr. ps các hệ số để tính toán đường hàn góc theo kim loại đường hàn và ở biên nóng chảy của thép cơ bản Y, hệ số điều kiện làm việc của kết cấu Yb hệ số điều kiện làm việc của liên kết bulông V Y p hệ số độ tin cậy về tải trọng (hệ số vượt tải) nc hệ số tổ hợp nội lực `H hệ số ảnh hưởng hình dạng của tiết diện độ mảnh của cấu kiện I độ mảnh quy ước Avv. độ mảnh quy ước của bản bụng A.x, Xy độ mảnh tính toán của cấu kiộn trong các mặt phẳng vuông góc với các trục tương ứng x-x, y-y hệ số chiều dài tính toán của cột 9 hệ số uốn dọc

Tài liệu liên quan


Xem thêm