Tài liệu miễn phí Kiến trúc - Xây dựng

Download Tài liệu học tập miễn phí Kiến trúc - Xây dựng

Xây dựng tiến độ thi công công trình thủy lợi theo lý thuyết độ tin cậy

Chậm tiến độ thi công trong công trình thủy lợi không còn xa lạ mà đã trở nên phổ biến trong thời gian qua. Các yếu tố rủi ro gây chậm tiến độ và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến việc chậm tiến độ công trình thủy lợi đã được tác giả phân tích và đánh giá. Qua kết quả nghiên cứu đã cho thấy việc lập tiến độ thi công theo phương pháp tất định hiện nay không phù hợp với thực tế thi công. Vì vậy, phương pháp lập tiến độ thi công có xét đến các nhân tố rủi ro là cần thiết. Nghiên cứu này đưa ra phương pháp lập và đánh giá tiến độ thi công công trình thủy lợi theo lý thuyết độ tin cậy bằng việc mô phỏng Monte-Carlo dựa trên các phân phối thời gian thi công đã được tác giả nghiên cứu trước đây.

7/8/2020 9:34:38 PM +00:00

Thuyết minh Biện pháp tổ chức thi công – tiến độ thi công: Xây mới nước sinh hoạt cho toàn nhóm Đăk Brỏi thôn Đăk Nhoong, xã Đăk Nhoong

Tài liệu trình bày sơ lược về công trình; phương án tổ chức thi công; thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường; công tác an toàn lao động vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ bảo vệ trật tự; kết luận và kiến nghị cho công trình Xây mới nước sinh hoạt cho toàn nhóm Đăk Brỏi thôn Đăk Nhoong, xã Đăk Nhoong.

7/8/2020 9:08:40 PM +00:00

79 Câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học Tư Tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2

Cuốn 79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên các Trường Đại học và Cao đẳng đang học tập nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tìm hiểu qua phần 2 cuốn sách.

7/8/2020 8:51:53 PM +00:00

79 Câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại... Mời các bạn cùng tìm hiểu qua phần 1 cuốn sách.

7/8/2020 8:51:46 PM +00:00

Bài giảng Nền và móng - ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Bài giảng Nền và móng cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản trong thiết kế nền móng, móng cọc, xây dựng công trình nền đất yếu, móng nông trên nền thiên nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 8:51:31 PM +00:00

Nghệ thuật kiến trúc theo văn hóa cổ Trung Hoa - NXB Văn hóa Thông tin

Màu sắc, ánh sáng và bố trí đồ đạc trong nội thất còn ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe. Với màu sơn ấm áp của một căn phòng, người sống trong đấy cảm thấy không gian ấm cúng hơn. Tài liệu này nhằm mục đích giải thích sự tác động giữa các yếu tố vô hình và hữu hình của một phần nội thất hoặc làm thế nào để bố trí, thiết kế nội thất.

7/8/2020 8:40:03 PM +00:00

Định mức dự toán xây dựng công trình (Phần lắp đặt)

Tài liệu Định mức dự toán xây dựng công trình (Phần lắp đặt) trình bày nội dung định mức xây dựng về lắp đặt hệ thống công trình ống và phụ tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị khai thác nước ngầm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể.

7/8/2020 8:39:07 PM +00:00

Đê giảm sóng kết cấu rỗng: Công nghệ mới bảo vệ bờ biển Đồng bằng sông Cửu Long

Bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đặc biệt là vùng biển Đông trong thời gian qua bị xói lở nghiêm trọng. Vấn đề này thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học và đã có nhiều giải pháp bảo vệ bờ chống xói lở được thực hiện. Một trong những giải pháp đó là đê giảm sóng kết cấu rỗng - một công nghệ mới với nhiều ưu điểm đã được áp dụng thành công cho khu vực bờ biển Cồn Cống (Tiền Giang).

7/8/2020 8:33:31 PM +00:00

Lựa chọn phần mềm nguồn mở trong xây dựng, thử nghiệm trục tích hợp dịch vụ tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Bài viết giới thiệu về các thành phần chính của trục tích hợp dịch vụ, tổng hợp kết quả đánh giá một số trục tích hợp dịch vụ phổ biến dựa trên phần mềm nguồn mở và đề xuất phần mềm nguồn mở để xây dựng, thử nghiệm trục tích hợp dịch vụ tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

7/8/2020 8:33:25 PM +00:00

Thực trạng điều kiện lao động công nhân ngành xây dựng dân dụng năm 2012

Người lao động ngành xây dựng dân dụng có điều kiện lao động chưa tốt tuy nhiên những nghiên cứu và tổng kết về nhóm này còn chưa đầy đủ. Mục tiêu: Mô tả thực trạng điều kiện lao động ngành xây dựng dân dụng năm 2012.

7/8/2020 7:52:07 PM +00:00

Lý thuyết về phương pháp đánh giá độ không chắc chắn trong kiểm kê phát thải khí nhà kính và áp dụng tính toán đối với ngành sản xuất xi măng của Việt Nam

Bài viết giới thiệu về các yếu tố của tính không chắc chắn, ví dụ như độ tin cậy của nguồn dữ liệu, sai số trong tính toán, đo lường và sử dụng mô hình tính toán,…; phân tích những biểu hiện chính của độ không chắc trong việc sử dụng số liệu hoạt động và hệ số phát thải; và giới thiệu về phương pháp đánh giá độ không chắc chắn trong kiểm kê phát thải KNK.

7/8/2020 7:14:47 PM +00:00

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến cường độ và độ bền của vật liệu gốc xi măng trong môi trường Sunfat

Mục đích của bài viết này là nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiện tượng ăn mòn sunfat của các vật liệu gốc xi măng. Cụ thể, các mẫu vữa xi măng được thí nghiệm cường độ và độ giãn nở trong dung dịch natri sulfat ở các nhiệt độ khác nhau và ở các ngày tuổi khác nhau.

7/8/2020 6:11:00 PM +00:00

Mô phỏng ứng xử chịu nén của bê tông bằng phần mềm phần tử rời rạc PFC2D

Bài viết này trình bày việc áp dụng phương pháp phần tử rời rạc để mô phỏng ứng xử của mẫu bê tông khi chịu nén. Vật liệu bê tông được mô phỏng bằng tập hợp hạt có gắn kết với nhau. Mô hình liên kết tại vị trí tiếp xúc giữa các hạt được sử dụng.

7/8/2020 6:10:22 PM +00:00

Ảnh hưởng của các thông số hình học cọc xi măng - đất đến ổn định nền đường đắp trên đất yếu

Trong thực tế tính toán xử lý nền đường đắp trên đất yếu, các thông số hình học Cọc xi măng - đất (CXMĐ) như chiều dài cọc L, đường kính cọc d, khoảng cách giữa các cọc D ảnh hưởng rất lớn đến độ ổn định (độ lún S, hệ số ổn định Fs) nền đường đắp và hiệu quả xử lý.

7/8/2020 6:09:51 PM +00:00

Một số sự cố và bài học kinh nghiệm trong quá trình thi công đập đá đổ bản mặt bê tông Cửa Đạt Thanh Hóa

Bài viết này sẽ tổng kết một vài sự cố lớn, phân tích nguyên nhân và biện pháp khắc phục làm bài học kinh nghiệm cho các cán bộ thiết kế, thi công và quản lý các công trình thủy lợi, thủy điện sau này, đặc biệt là các công trình xây dựng theo công nghệ CFRD.

7/8/2020 6:09:26 PM +00:00

Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các nhân tố gây chậm tiến độ thi công công trình thủy lợi, thủy điện ở Việt Nam

Bài viết nghiên cứu các nhân tố gây chậm tiến độ thi công công trình thủy lợi, thủy điện ở Việt Nam. Nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc gây chậm tiến độ trong quá trình thi công công trình.

7/8/2020 6:09:20 PM +00:00

Dự đoán mô đun đàn hồi của bê tông tự lèn sử dụng tổ hợp phụ gia khoáng tro trấu và xỉ lò cao

Khi thay thế chất kết dính bằng 15% tro trấu và 30% xỉ lò cao hoạt tính, kết hợp lượng dùng phụ gia siêu dẻo hợp lý sẽ chế tạo được bê tông tự lèn có cường độ nén đạt mác từ 30 đến 60MPa, bê tông tự lèn có tính công tác tốt, cường độ nén cao, phù hợp cho thi công các công trình Thủy lợi.

7/8/2020 6:09:14 PM +00:00

Phân tích ổn định mái đập đá đổ bằng phương pháp phần tử rời rạc

Nghiên cứu này chỉ xét đến ảnh hưởng của trọng lực lên đập, kết quả nghiên cứu thể hiện miền thể tích của những phần tử có chuyển vị lớn, xu hướng bứt phá ra khỏi kết cấu mái đập.

7/8/2020 6:09:02 PM +00:00

Sử dụng tổ hợp phụ gia khoáng tro trấu và xỉ lò cao kết hợp phụ gia siêu dẻo thế hệ mới để chế tạo bê tông tự lèn ứng dụng trong các công trình thủy lợi

Sử dụng tro trấu, xỉ lò cao hoạt tính và phụ gia siêu dẻo chế tạo bê tông tự lèn có tính công tác tốt, cường độ nén cao, phù hợp cho thi công các công trình Thủy lợi. Khi thay thế chất kết dính bằng 15% tro trấu và 30% xỉ lò cao hoạt tính, kết hợp lượng dùng phụ gia siêu dẻo hợp lý sẽ chế tạo được bê tông tự lèn có cường độ nén đạt mức 30 đến 60MPa.

7/8/2020 6:06:33 PM +00:00

Broadband telecommunications infrastructure in Thailand: analysis and recommendations

The objective of this paper is to analyze the status of broadband telecommunications infrastructure in Thailand. Recommendations to develop broadband services in Thailand are also provided in this paper.

7/8/2020 4:51:38 PM +00:00

Construction industry on the renewable energy Bandwagon

This study shed light on Gaza Strip construction industry by presenting results of a questionnaire survey conducted among 57 consulting offices.

7/8/2020 4:50:56 PM +00:00

Bolt looseness diagnosis for steel beam connection using wireless impedance-based method

Bolted connections are widely used to link load-carrying members in steel structures. The bolt fastening force is critically important to guarantee the strength of a bolted joint. Bolt looseness could carry potentials that may result in the failure of the bolted joint, threatening the stability of a whole structural system.

7/8/2020 12:58:14 PM +00:00

CHDE Excel solver: Differential evolution with feasibility rules for optimizing cantilever retaining wall design

nding economical designs of cantilever retaining wall is a crucial task in civil engineering. This problem can be formulated as a constrained nonlinear optimization problem in which the objective is to identify a design solution having the lowest cost and satisfying all the required constraints.

7/8/2020 12:57:56 PM +00:00

Nền móng và những hướng dẫn để xây dựng đồ án

Ebook Hướng dẫn đồ án nền móng thông tin đến các bạn các nội dung: các phương pháp tính toán nền móng công trình; tóm tắt cơ học đất; thiết kế móng nông; thiết kế móng cọc; gia cố nền. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

7/8/2020 12:56:30 PM +00:00

Ảnh hưởng của trọng số luật mờ đến hiệu quả điều khiển kết cấu chịu tải động đất

Bài viết trình bày khảo sát ảnh hưởng của trọng số luật mờ đến hiệu quả điều khiển dao động của kết cấu nhiều bậc tự do chịu tải trong động đất. Từ đó, bài viết đưa ra mức độ quan trọng của các luật trong hệ luật mờ cũng như đề xuất hệ luật điều khiển phù hợp hơn đối với đối tượng khảo sát này.

7/8/2020 12:16:18 PM +00:00

Factors influencing construction site operative training in Nigeria

This research assesses the factors influencing construction site operative training in Nigeria with a view to enhancing safety practices among construction sites operatives.

7/8/2020 11:45:59 AM +00:00

Một số giải pháp thiết kế móng trên nền castơ

Castơ là một hiện tượng địa chất phức tạp tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nền móng công trình. Thiết kế nền móng công trình trong vùng castơ luôn là thách thức đòi hỏi các kỹ sư thiết kế phải có kinh nghiệm. Do vậy, bài viết sẽ trình bày các dạng nền castơ ở Việt Nam và tổng kết một số giải pháp móng trên nền castơ.

7/8/2020 11:36:41 AM +00:00

Luận bàn về phương pháp xác định sức chịu tải thẳng đứng dọc trục của cọc theo TCVN 10304-2014 và TCXD 205-1998

Bài viết này đưa ra các so sánh, đánh giá và luận bàn về một số điểm khác nhau, những vấn đề còn chưa tường minh cần phải xem xét, các chú ý khi tính toán sức chịu tải theo độ bền đất nền của hai tiêu chuẩn trên. Từ đó, đề xuất hệ số an toàn trong tính toán thiết kế sức chịu tải thẳng đứng dọc trục của cọc dễ dàng hơn.

7/8/2020 11:36:34 AM +00:00

Bàn luận về kết quả thí nghiệm nén đất trong phòng để dự báo độ lún của móng

Bài viết bàn luận về việc xác định và sử dụng mô đun biến dạng của đất vào mục đích dự báo độ lún của móng công trình bằng phương pháp cộng lún từng lớp.

7/8/2020 11:36:28 AM +00:00

Hiệu quả của phân vùng mạng lưới cấp nước trong hệ thống cấp nước đô thị

Mạng lưới cấp nước phân vùng đã và đang được triển khai áp dụng tại nhiều hệ thống cấp nước đô thị mà các công ty cấp nước đang quản lý, vận hành. Với giải pháp này đã mang lại hiệu quả về nhiều mặt: Giảm tỷ lệ rò rỉ, thất thoát; giảm chi phí năng lượng điện tiêu thụ cho trạm bơm cấp nước; quản lý thuận tiện…Những hiệu quả này đã được thể hiện thông qua việc tính toán, so sánh giữa hai sơ đồ mạng lưới cấp nước điển hình, và dựa trên một số cơ sở đề xuất phân vùng mạng lưới cấp nước.

7/8/2020 11:36:16 AM +00:00