Tài liệu miễn phí Kiến trúc - Xây dựng

Download Tài liệu học tập miễn phí Kiến trúc - Xây dựng

Đánh giá ảnh hưởng việc xây dựng đường hầm tàu điện ngầm đến công trình trên bề mặt theo các chỉ số biến dạng và chuyển dịch

Bài viết đề xuất áp dụng quy phạm tính cách yếu tố an toàn cho công trình nhà ở và công cộng của thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh.

5/22/2021 5:52:32 AM +00:00

Nghiên cứu tham số động của hỗn hợp cát cao su với tỷ lệ khác nhau bằng thí nghiệm cột cộng hưởng

Bài viết này sẽ nghiên cứu sự thay đổi tham số động (mô đun trượt, tỷ số cản) của hỗn hợp cát và cao su với các tỷ lệ khác nhau bằng thí nghiệm cột cộng hưởng trên các mẫu được chế tạo trong phòng thí nghiệm.

5/22/2021 4:59:02 AM +00:00

Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững quản lý vận hành nhà chung cư về an toàn trong sử dụng tại Việt Nam

Bài viết làm rõ các đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư theo hướng phát triển bền vững; xây dựng Bộ chỉ tiêu thống kê PTBV trong quản lý vận hành nhà chung cư về an toàn trong sử dụng tại Việt Nam.

5/22/2021 4:58:54 AM +00:00

Nghiên cứu sử dụng phế thải bùn vôi của nhà máy giấy để sản xuất gạch không nung

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu tận dụng bùn vôi thải trong công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy kết hợp với các loại phế thải khác nhằm chế tạo gạch bê tông không nung. Loại gạch này có giá thành sản xuất thấp và giảm các tác động môi trường của cả hai quá trình sản xuất giấy và sản xuất gạch. Các tính chất cơ lý của mẫu gạch được nghiên cứu bao gồm độ ẩm tạo hình, khối lượng thể tích, độ hút nước và cường độ.

5/22/2021 4:58:45 AM +00:00

Hệ số gió giật và tính toán tải trọng gió lên tấm bảng quảng cáo theo một số tiêu chuẩn

Bài viết trình bày về phản ứng động công hưởng của kết cấu chịu tải trọng gió và cách xác định hệ số giật theo phương pháp phổ, cũng như việc tính toán tải trọng gió theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 2737:1995), tiêu chuẩn châu Âu EN 1991-1- 4:2005+AC:2010 và tiêu chuẩn Mỹ (ASCE/SEI 7-16).

5/22/2021 4:58:35 AM +00:00

Nguồn cội của các không gian công cộng tại các đô thị

Bài viết trình bày về quá trình phát triển của không gian công cộng trong đô thị. Đầu tư vào hạ tầng không gian công cộng giúp cải thiện năng suất đô thị, cho phép người dân tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ công cộng.

5/22/2021 4:58:25 AM +00:00

Sử dụng phần mềm R dự đoán rủi ro trong thi công xây dựng công trình

Phần mềm R là một phần mềm có mã nguồn mở sử dụng cho phân tích thống kê và đồ thị, không giống như những phần mềm khác là phải mua bản quyền mới sử dụng được, phần mềm này chúng ta có thể download miễn phí từ trang chủ r-project.org. Phần lớn các kỹ thuật phân tích trong kinh doanh đều được R hỗ trợ. Bằng chứng cho sức mạnh của R đó là những giải thưởng và sự tán dương từ những tạp chí hay cộng đồng uy tín trên thế giới như New York Times, Forbes, Intelligent Enterprise, InfoWorld và The Register. Trong bài viết này, tác giả sẽ trình bày một số ứng dụng của phần mềm R để dự đoán rủi ro trong thi công xây dựng công trình.

5/22/2021 4:58:15 AM +00:00

Luật quy hoạch 2017 và những nội dung về quy hoạch xây dựng trong quy hoạch tỉnh

Nội dung của bài viết trình bày vai trò của quy hoạch xây dựng trong thực tiễn và yêu cầu về quy hoạch xây dựng trong nội dung quy hoạch tỉnh; đề xuất đảm bảo tính khả thi của quy hoạch tỉnh...

5/22/2021 4:56:29 AM +00:00

Hiểu và nhận thức về tính bản địa trong kiến trúc

Với mục tiêu giữ được bản sắc kiến trúc bài viết làm rõ các khía cạnh tạo nên tính bản địa nhằm góp phần định hướng phát triển của kiến trúc đương đại Việt Nam.

5/22/2021 4:56:11 AM +00:00

Tiếp cận bài toán tối ưu hóa nền móng

Bài báo này đề nghị một cách tiếp cận bài toán tối ưu hóa Nền Móng theo hai giai đoạn. Hệ số an toàn được giả sử là tích của các hệ số an toàn riêng phần, gồm một hệ số an toàn riêng phần cho khả năng chịu tải của nền đất, và một của độ bền vật liệu Móng. Đạo hàm riêng phần được dùng để thu được giá trị biến mà đóng góp vào khả năng chịu tải giới hạn, giai đoạn này gọi là điều kiện cần của bài toán tối ưu hóa.

5/22/2021 4:49:08 AM +00:00

Một nghiên cứu về hệ số nhóm cọc hạ vào đất rời

Bài viết tiến hành nghiên cứu chủ yếu về khả năng chịu tải của nhóm cọc trong đất rời, đồng thời khảo sát hệ số hiệu quả nhóm khi cự ly bố trí cọc tăng lên lớn hơn 3D, cũng như khi số cọc tăng lên. Cọc đơn và nhóm cọc hạ vào nền đất rời đồng nhất được mô phỏng dùng phần mềm Plaxis 3D.

5/22/2021 4:49:00 AM +00:00

Analyses of stiffened plates resting on the viscoelastic foundation subjected to a moving vehicle by a cell-based smoothed triangular plate element

This paper further extends the CS-FEMDSG3 for static, free vibration, and dynamic response of the stiffened plate resting on viscoelastic foundation subjected to a moving vehicle. The viscoelastic foundation is modeled by discrete springs and dampers whereas the stiffened plate can be considered as the combination between the Mindlin plate and the Timoshenko beam elements.

5/22/2021 4:46:46 AM +00:00

Application of the improved four-node element MISQ24 for geometrically nonlinear analysis of plate/shell structures

In this paper the smoothed strain based four-node flat element MISQ24 with driiling degrees of freedom is extended for geometrically nonlinear analysis of plate and shell structures. The von-Karman's large deflection theory and the Total Lagrangian (TL) approach are employed in the formulation of the elements to describe small strain geometric nonlinearity with large deformations using the first-order shear deformation theory (FSDT).

5/22/2021 4:46:40 AM +00:00

Limit analysis for 3-D structures using secondorder cone programming

This paper extends a numerical procedure for limit ananlysis of 3-D structures using node-based smoothed finite element method (NS-FEM) in combination with second-order cone programming (SOCP). The obtained discretization formulation is then cast in a form which involves second-order cone constraints, ensuring that the underlying optimization problem can be solved by highly efficient primaldual interior point algorithm. Furthermore, in the NS-FEM, the system stiffness matrix is computed using the smoothed strains over the smoothing domains associated with nodes. This ensures that the size of the resulting optimization problem is kept to a minimum

5/22/2021 4:46:27 AM +00:00

A case study of braced excavation using steel sheet pile wall in thi vai soft clay

The paper presents a case study of braced excavation using sheet pile wall in Thi Vai soft clay in South East of Ho Chi Minh city, Vietnam. The study is focusing on stress-strain-displacement behavior with field monitoring of lateral displacement of the wall and settlement of the surrounding area while the 11m excavation of the pump pit was performed

5/22/2021 4:46:20 AM +00:00

Cơ chế hình thành lún nứt mặt đường trên đê khi kết hợp mặt đê làm đường giao thông

Bài viết nhằm mục tiêu làm rõ cơ chế hình thành và phát triển vết nứt, từ đó phân tích nguyên nhân gây ra lún nứt mặt đê để làm cơ sở đề xuất các giải pháp xử lý.

5/22/2021 3:01:29 AM +00:00

Thiết kế và phân tích kết quả nghiên cứu thí nghiệm kết cấu tường rỗng có mũi hắt giảm sóng trong công trình bảo vệ bờ

Để làm sáng tỏ một số nhận định trên cần phải có nghiên cứu trên mô hình vật lý với những điều kiện sóng và mực nước và mặt cắt đê được trình bày trong phần sau. Bài viết trình bày thiết kế thí nghiệm và phân tích kết quả nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý.

5/22/2021 3:01:03 AM +00:00

Kiến trúc nhà thờ Công giáo ở Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh (từ 1954 đến nay)

Bài viết dựa vào lý thuyết sinh thái nhân văn để chứng minh khả năng thích ứng với môi trường đô thị và dựa vào lý thuyết tiếp biến văn hóa để giải thích về những khác biệt trong quan điểm thẩm mỹ trang trí bên ngoài. Qua đó, bài viết mong muốn góp thêm tư liệu tham khảo cho chính quyền thành phố trong những quy hoạch tương lai.

5/22/2021 2:09:50 AM +00:00

Ảnh hưởng của một số phế phẩm công nghiệp đến cường độ chịu nén của bê tông Geopolymer

Bài viết này trình bày nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của một số phế phẩm công nghiệp như bùn đỏ, xỉ thép và xúc tác thải dầu khí đến cường độ chịu nén của bê tông geopolymer. Bài báo đồng thời trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố như thời gian dưỡng hộ nhiệt, nồng độ dung dịch NaOH và tỷ lệ sodium silicat/sodium hydroxit đến khả năng chịu nén của bê tông geopolymer sử dụng phế phẩm công nghiệp.

5/22/2021 2:07:15 AM +00:00

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo để dự đoán ứng xử bê tông trong thí nghiệm nén một trục

Bài viết đề xuất sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) để dự đoán cường độ chịu nén của bê tông từ các thành phần cấp phối khác nhau thông qua bộ dữ liệu nén mẫu thực nghiệm. Giá trị cường độ ghi nhận sau quá trình xấp xỉ sẽ làm thông số đầu vào cho hàm mục tiêu LIT được bài báo đề xuất. Giải thuật tiến hóa di truyền (GA) được ứng dụng để tìm kiếm các hệ số tối ưu nhằm tối ưu hóa hàm ứng xử LIT, để đưa ra mô hình ứng xử cuối cùng.

5/22/2021 2:07:08 AM +00:00

Đặc điểm độ lún nền đất theo các phương pháp khác nhau

Độ lún của nền đất là một trong các vấn đề quan trọng trong tính toán thiết kế công trình. Nội dung của bài viết trình bày kết quả độ lún dự tính trên cơ sở các phương pháp tính khác nhau ứng với các đặc trưng biến dạng khác nhau. Căn cứ cơ sở đặc trưng biến dạng từ thí nghiệm nén lún của cùng một loại đất nền, giá trị độ lún tính toán theo mô hình nền một chiều và hai chiều được sử dụng để phân tích và so sánh với kết quả mô phỏng.

5/22/2021 2:07:01 AM +00:00

Chi phí dự phòng và một số phương pháp xác định chi phí dự phòng trong dự án đầu tư xây dựng

Bài viết khảo cứu các phương pháp xác định chi phí dự phòng truyền thống và phi truyền thống trên thế giới, chỉ ra rằng Việt Nam đang áp dụng một cách tiếp cận có cải tiến trong việc xác định chi phí dự phòng cho các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước.

5/22/2021 2:06:55 AM +00:00

Tính toán kết cấu công trình chịu tải trọng động đất theo phương pháp lịch sử thời gian, có xét đến tương tác phi tuyến kết cấu - đất nền

Bài viết trình đưa ra một mô hình mới trong phân tích kết cấu công trình chịu tải trọng động đất bằng phương pháp lịch sử thời gian. Gia tốc đồ của một trận động đất thực Elcentro (1940) được sử dụng để phân tích động trực tiếp ứng xử của kết cấu.

5/22/2021 2:06:49 AM +00:00

Ứng xử uốn của dầm bê tông sợi thép cấp độ bền B25: Thí nghiệm và mô hình

Thí nghiệm và mô hình mô phỏng dầm bê tông cốt sợi thép (SFRC) chịu uốn ba điểm theo EN 14651:2005 được nghiên cứu trong bài báo này. Sợi thép loại Dramix 4D có hàm lượng sợi khác nhau (0, 20, 30, và 40 kg/m3 ) được sử dụng cho các dầm bê tông cấp độ bền B25. Mẫu thí nghiệm có kích thước 150 x 150 x 600 mm.

5/22/2021 2:06:42 AM +00:00

Đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro trong triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Đà Nẵng

Trên cơ sở thực trạng triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư tại Đà Nẵng, bài viết đã đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong triển khai thực hiện dự án PPP trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện cho các dự án được phát triển bền vững trong điều kiện môi trường không chắc chắn như hiện nay.

5/22/2021 2:06:36 AM +00:00

Các phương pháp xác định sức chịu tải của cọc trong nền đất theo TCVN 10304:2014

Hiện tại có nhiều tác giả và có nhiều phương pháp để tính toán sức chịu tải của đất nền đối với cọc cho công trình cao tầng, công trình có tải trọng lớn, công trình trên vùng có chiều dày đất yếu lớn. Một công trình khi tính toán theo nhiều tác giả sẽ có những giá trị về sức chịu tải khác nhau. Bài viết trình bày các phương pháp thông dụng và áp dụng theo quy trình xác định sức chịu tải của đất nền để thiết kế cọc và móng cọc cho công trình hiệu quả kinh tế.

5/22/2021 2:06:30 AM +00:00

Nghiên cứu hiệu quả giảm sóng của kết cấu đê chắn sóng rỗng bằng phương pháp mô phỏng số

Bài viết này xây dựng mô hình số để nghiên cứu hiệu suất thủy động lực học của kết cấu đê chắn sóng rỗng dựa trên công cụ mô phỏng động lực học chất lỏng (CFD). Mô hình số sẽ được ứng dụng để phân tích hiệu quả giảm sóng và mức độ tiêu tán năng lượng sóng của đê chắn sóng kết cấu rỗng với nhiều dạng sóng khác nhau. Kết quả mô phỏng sẽ là cơ sở cho việc tính toán thiết kế và ứng dụng loại kết cấu đê này vào thực tế

5/22/2021 2:06:24 AM +00:00

So sánh ứng xử ngang của gối cách chấn đàn hồi cốt sợi không liên kết hình khối hộp và hình trụ tròn có cùng diện tích mặt cắt ngang bằng phân tích mô hình số

Trong nghiên cứu này, ứng xử ngang của các gối U-FREI hình khối hộp và hình trụ tròn có cùng diện tích mặt cắt ngang chịu đồng thời tải trọng thẳng đứng và chuyển vị ngang vòng lặp được khảo sát bằng phân tích mô hình số. So sánh đặc tính cơ học của hai gối U-FREI thấy rằng độ cứng ngang hiệu dụng của gối U-FREI hình trụ tròn lớn hơn giá trị tương ứng ở gối U-FREI hình khối hộp tại các chuyển vị ngang lớn.

5/22/2021 2:06:17 AM +00:00

Sức chịu tải cọc dạng nêm theo cường độ đất nền

Để sử dụng cọc nêm cho công trình xây dựng được dễ dàng và thông dụng thì cần phải có phương pháp tính nhanh chóng, chính xác và hiệu quả kinh tế. Bài viết này tác giả giới thiệu phương pháp xác định sức chịu tải của loại cọc nêm theo phương pháp cường độ của đất nền, sử dụng cho móng công trình để tăng hiệu quả kinh tế.

5/22/2021 2:06:11 AM +00:00

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Tài liệu hỗ trợ cho các nhà quản lý, các đơn vị đầu tư và tư vấn xây dựng dễ dàng tra cứu theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ xây dựng về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hơn nội dung.

5/21/2021 11:34:03 PM +00:00