Tài liệu miễn phí Kiến trúc - Xây dựng

Download Tài liệu học tập miễn phí Kiến trúc - Xây dựng

Nghiên cứu ảnh hưởng tải trọng động đến ổn định của đường lò chuẩn bị nằm trong khu vực lò chợ hoạt động

Bài viết với sự trợ giúp của phần mềm Flac3D, đã tiến hành mô phỏng hai phân tầng khai thác liền kề với kích thước trụ bảo vệ tự nhiên để lại là 5m. Từ kết quả mô phỏng,tiến hành phân tích ảnh hưởng gương lò chợ khai thác phía trên ảnh hưởng đến quy luật ứng suất biến dạng khu vực nền lò chợ phía dưới; phân tích ảnh hưởng quá trình khai đào đường lò và quá trình khấu than của gương lò chợ phía dưới đến quy luật phân bố ứng suất, biến dạng khối đá xung quanh đường lò chuẩn bị.

3/19/2021 1:58:13 AM +00:00

Sử dụng mô hình thực nghiệm để nghiên cứu các tính chất của bê tông chất lượng cao hạt mịn

Bài viết đã sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm bậc hai để dự đoán và mô phỏng ảnh hưởng của tỷ lệ nước – xi măng (N/X) và cát – chất kết dính đến các hàm mục tiêu là độ chảy xòe của hỗn hợp bê tông và cường độ nén của mẫu bê tông chất lượng cao hạt mịn.

3/19/2021 1:58:07 AM +00:00

Nghiên cứu mối tương quan thực nghiệm giữa cường độ chịu kéo khi uốn và mô đun đàn hồi của bê tông xi măng làm mặt đường

Bài viết với mục tiêu xây dựng mối tương quan giữa cường độ chịu kéo khi uốn và mô đun đàn hồi của bê tông xi măng nhằm phục vụ cho công tác đánh giá kết cấu áo đường bê tông xi măng.

3/19/2021 1:57:05 AM +00:00

Nghiên cứu giải pháp phòng tránh sự tích tụ cây trôi ở khu vực cầu

Nội dung của bài viết này nhằm trình bày chi tiết các biện pháp giảm thiểu sự tích tụ của cây trôi, gồm có biện pháp kết cấu và phi kết cấu; đề xuất biện pháp phòng tránh cây trôi tích tụ ở khu vực cầu.

3/19/2021 1:56:58 AM +00:00

Hiệu ứng hư hỏng dính bám trong mô hình uốn năm điểm dành cho mặt cầu thép trực hướng và lớp phủ bê tông nhựa

Bài viết này tiến hành mô tả sự phân bố của miền mất mát dính bám một cách ngẫu nhiên trong đó khống chế tỷ lệ phần trăm về mặt diện tích, sau đó tiến hành mô phỏng ứng xử của kết cấu dầm chịu uốn 5 điểm bằng phần mềm ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn, cuối cùng là đưa ra một số nhận định và phân tích từ một số kết quả thu được từ bài toán mô phỏng.

3/19/2021 1:56:33 AM +00:00

Mô phỏng độ sâu hằn lún vệt bánh xe của mặt đường bê tông nhựa có xét tới tính đàn dẻo nhớt của mô hình vật liệu và phương pháp gia tải

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu, mô phỏng sự xuống cấp của mặt đường bê tông nhựa dựa trên phần mềm mã nguồn mở Cast3M có sử dụng mô hình vật liệu Generalized Drucker–Prager (GD-P) trong đó các đặc tính cơ học của vật liệu, nhiệt độ môi trường và phương pháp gia tải trên mô hình được xét tới.

3/19/2021 1:56:26 AM +00:00

Hình tượng rồng tiên trong nghệ thuật chạm khắc gỗ truyền thống ở Thanh Hóa thế kỷ XVII - XVII

Thanh Hóa hiện còn nhiều công trình kiến trúc gỗ truyền thống độc đáo của thế kỷ XVII - XVIII chủ yếu là kiến trúc đình, đền, chùa. Trên cấu kiện kiến trúc là các mảng chạm khắc với nhiều chủ đề, đề tài khác nhau. Hình tượng rồng tiên do con người tưởng tượng ra, khắc họa trên di tích hết sức phong phú về hình thức thể hiện đến nội dung, mỗi mảng chạm rồng tiên là một câu chuyện về lịch sử, văn hóa làng xã.

3/18/2021 7:18:56 PM +00:00

Nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc gỗ tiêu biểu ở một số đền thờ của Thanh Hóa

Theo “Thanh Hóa chư thần lục” toàn tỉnh Thanh Hóa có 3.561 phủ, nghè, đền, miếu thờ các vị thần (trong đó nam thần là 3.078 vị và nữ thần là 432 vị), mỗi cơ sở thờ tự thông thường thì thờ một vị thần, tuy nhiên cũng có nơi thờ nhiều thần. Qua đó cho thấy số công trình kiến trúc lập trên cơ sở thờ tự cũng tương ứng với số thần.

3/18/2021 7:11:06 PM +00:00

Vai trò của thế hệ kiến trúc sư Việt Nam đầu tiên trong việc tạo lập nền tảng lý thuyết kiến trúc quốc gia

Bài viết sẽ tập trung phân tích những đường lối, những quan điểm thiết kế của các kiến trúc sư này thông qua những tác phẩm của họ, qua đó chứng minh được vai trò và tầm ảnh hưởng của họ trong việc tạo lập một nền tảng lý thuyết kiến trúc quốc gia quan trọng cho đất nước Việt Nam.

3/18/2021 5:54:31 PM +00:00

Nghiên cứu sử dụng vật liệu cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong xây dựng đường cho khu dịch vụ hỗn hợp VSIP Quảng Ngãi

Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu đánh giá chất lượng của hỗn hợp cấp phối thiên nhiên tại địa phương gia cố xi măng nhằm thay thế cho vật liệu móng đường cấp phối đá dăm đang sử dụng.

3/18/2021 5:53:34 PM +00:00

Tổng kết thí điểm ứng dụng công nghệ tái chế nguội tại chỗ gia cố nhũ tương nhựa đường cải tiến (EE FDR) tại dự án cải tạo mặt đường ql5 và khả năng ứng dụng rộng rãi trong cải tạo, sửa chữa và nâng cấp mặt đường cũ tại Việt Nam

Bài viết công bố kết quả nghiên cứu về thiết kế cải tạo, nâng cấp kết cấu áo đường theo định hướng tận dụng vật liệu tái chế phù hợp với tiêu chuẩn AASHTO và công bố kết quả tổng kết thí điểm công nghệ tái chế nguội tại chỗ EE FDR tại Việt Nam, góp phần giải quyết vấn đề tác động môi trường GTVT và nâng cao khả năng ổn định bền vững của mặt đường dưới tác động của tải trọng xe chạy.

3/18/2021 5:53:27 PM +00:00

Phân tích hiệu quả ứng dụng công nghệ sàn bubbledeck vào thực tế xây dựng Việt Nam tiếp cận tiêu chí “công trình xanh”

Trong điều kiện Việt Nam chưa có tiêu chuẩn thiết kế, kết quả nghiên cứu nhằm làm rõ cơ sở khoa học về hiệu quả ứng dụng công nghệ mới vào thực tế xây dựng nước ta. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

3/18/2021 5:53:20 PM +00:00

Sử dụng muội silic trong sản xuất bê tông siêu bền

Trong bài viết này, một mô hình tính toán hàm lượng gel canxi hydrosilicate được xây dựng. Các kết quả thực nghiệm cường độ nén trên các mẫu UHPC (như RPC) có tỉ lệ W/C rất thấp và chứa lượng SF khác nhau được phân tích cùng với sự thay đổi hàm lượng gel canxi hydrosilicate.

3/18/2021 5:53:14 PM +00:00

Tính toán hạn chế bề rộng vết nứt trên bản cánh dầm liên hợp thép - bêtông có liên kết tương tác không hoàn toàn

Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu phân tích tổng thể biến dạng nứt trên bản cánh (bản bê tông cốt thép có tấm tôn sóng) của dầm liên hợp thép-bê tông có liên kết tương tác không hoàn toàn. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 5:51:57 PM +00:00

Cọc đất xi măng – Giải pháp nền móng thân thiện môi trường cho công trình xây dựng

Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về cường độ vật liệu cọc đất xi măng và hiệu quả ứng dụng cho một số công trình thực tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam.

3/18/2021 5:51:50 PM +00:00

Nghiên cứu đề xuất các trị số đặc trưng cường độ của bê tông nhựa chặt 12,5 và 19 trong tính toán thiết kế kết cấu mặt đường

Bài viết trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết kết hợp với nghiên cứu thực nghiệm về các đặc trưng cường độ của bê tông nhựa và ảnh hưởng của các đặc trưng này đến cường độ của kết cấu mặt đường mềm, bài báo trình bày mối quan hệ giữa các chỉ tiêu cường độ sử dụng trong thiết kế và thi công nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa, cụ thể là quan hệ giữa mô đun đàn hồi và cường độ kéo uốn với các chỉ tiêu Marshall. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất các trị số mô đun đàn hồi và cường độ kéo uốn phù hợp cho các loại cấp phối bê tông nhựa đang được sử dụng phổ biến hiện nay.

3/18/2021 5:51:43 PM +00:00

Kiến trúc trụ biểu đình làng Huế

Trụ biểu đình làng tỉnh Thừa Thiên Huế là công trình cao nhất của làng và đóng vai trò là biểu tượng, dấu hiệu nhận biết vị trí đình làng. Qua khảo sát trụ biểu của 50 đình làng tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ biểu thường có tiết diện hình vuông, chia làm 3 lối v|o đình.

3/18/2021 5:22:31 PM +00:00

Trắc nghiệm môn Thiết kế kết cấu Công trình Giao thông có đáp án

Cùng tham khảo bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thiết kế kết cấu Công trình Giao thông có đáp án dành cho các bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi, với đề thi này các bạn sẽ được làm quen với cấu trúc đềvà củng cố lại kiến thức căn bản nhất.

3/18/2021 4:57:05 PM +00:00

196 câu trắc nghiệm môn Nghiệp vụ Xây dựng

196 câu trắc nghiệm môn Nghiệp vụ Xây dựng nhằm giúp các bạn ôn tập và củng cố lại kiến thức, đồng thời nó cũng giúp bạn làm quen với cách ra đề và làm bài thi dạng trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo!

3/18/2021 4:56:28 PM +00:00

Bài giảng Nền và móng theo tiêu chuẩn TCVN 11823-10:2017 - Chương 1: Móng nông

Bài giảng Nền và móng theo tiêu chuẩn TCVN 11823-10:2017 - Chương 1: Móng nông trình bày móng nông, tổng quan về móng nông, cấu tạo móng nông, thiết kế móng nông. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

3/18/2021 4:40:06 PM +00:00

Bài giảng Quy trình thi công xây dựng

Bài giảng Quy trình thi công xây dựng trình bày công tác chuẩn bị chung giai đoạn bắt đầu thi công; công tác thi công xây; công tác thi công trát; công tác thi công láng nền; công tác thi công ốp lát; công tác thi công trần thạch cao; công tác sơn bả trong và ngoài nhà; công tác thi công cửa gỗ; công tác thi công cửa nhôm kính; công tác thi công cửa nhôm kính.

3/18/2021 4:23:37 PM +00:00

Quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp Việt Nam

Bài viết này trình bày hệ thống khu công nghiệp trong hệ thống quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; những tồn tại và kiến nghị cho công tác quy hoạch xây dựng khu công nghiệp.

3/18/2021 7:55:00 AM +00:00

Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 103+104

Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 103+104 với các bài viết giải pháp quy hoạch làng nghề truyền thống mây tre đan vùng Đồng bằng sông Hồng; quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp Việt Nam; công nghiệp không khói trên vùng đất nông thôn...

3/18/2021 7:51:03 AM +00:00

Ứng dụng BIM lập mô hình thông tin công trình cầu vượt dầm hộp thép liên hợp bê tông cốt thép tại ngã tư 550, tỉnh Bình Dương

Bài viết đề xuất ứng dụng BIM vào mô hình thông tin công trình cầu vượt dầm hộp thép liên hợp bê tông cốt thép tại ngã tư 550, tỉnh Bình Dương.

3/18/2021 7:49:52 AM +00:00

Nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả gia cường kháng uốn của dầm bê tông cốt thép bị ăn mòn bằng tấm sợi composite CFRP

Bài báo trình bày các kết quả thực nghiệm thu được trên sáu dầm BTCT có các kích thước 150 × 200 × 2200 mm, trong đó bốn dầm bị gia tốc ăn mòn bằng phương pháp điện hóa. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 6:35:38 AM +00:00

Thiết kế hệ thống cảnh báo cháy trong tòa nhà cao tầng

Bài viết được thực hiện với mục đích chính là đưa ra giải pháp thiết kế cho một thiết bị có khả năng phát hiện và cảnh báo cháy hoạt động ở môi trường trong nhà (indoor). Cụ thể hơn, bài báo sẽ tập trung vào nghiên cứu các giải pháp phát hiện khói của các đám cháy, thu thập dữ liệu hình ảnh của khu vực cháy, cảnh báo khi có cháy, cũng như việc đưa ra các giải pháp truyền các dữ liệu đó về trung tâm điều khiển.

3/18/2021 1:36:12 AM +00:00

Tính toán cấu kiện thép tạo hình nguội chịu nén và uốn bằng phương pháp DSM theo tiêu chuẩn AS/NZS 4600:2018

Bài viết trình bày phương pháp Direct Strength Method (DSM) trong thiết kế cấu kiện thép tạo hình nguội chịu nén và uốn theo tiêu chuẩn AS/NZS 4600:2018. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 1:13:42 AM +00:00

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và nguyên nhân trượt lở xung quanh hồ Vạn Hội, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Bài viết tiến hành đánh giá làm rõ hiện trạng; phân tích yếu tố tác động gây trượt lở mái dốc khu vực hồ Vạn Hội, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định; phân tích ảnh hưởng của mưa, tăng áp lực nước lỗ rỗng đến ổn định mái dốc dựa vào kết quả khảo sát và thí nghiệm bằng phần mềm Geoslope, làm cơ sở đề xuất các giải pháp phòng chống tai biến trượt lở ở khu vực này.

3/18/2021 1:13:34 AM +00:00

Đánh giá nguy cơ biến dạng thấm ở nền đê khu vực đới động Sông Hồng, Hà Nội

Bài viết giới thiệu cơ chế phá hủy thấm nền đê và phương pháp đánh giá, dự báo, phân vùng tương ứng trên cơ sở xác định áp lực dòng thấm ở nền đê, khả năng chống bục đất của tầng phủ chắn nước, đùn đẩy cát của tầng thấm nước và áp dụng cho hệ thống đê đới động sông Hồng địa phận Hà Nội.

3/18/2021 1:13:27 AM +00:00

Nghiên cứu chế tạo và các tính chất của gạch không nung geopolymer sử dụng bùn đỏ

Bài viết này trình bày hướng sử dụng bùn đỏ làm gạch không nung geopolymer theo công nghệ chưng áp và các tính chất kỹ thuật của loại gạch này.

3/18/2021 1:13:21 AM +00:00