Tài liệu miễn phí Kiến trúc - Xây dựng

Download Tài liệu học tập miễn phí Kiến trúc - Xây dựng

Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 5: Bê tông

Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 5: Bê tông trình bày khái niệm và phân loại bêtông; thành phần cấp phối bêtông; nguyên liệu chế tạo bêtông; các tính chất của hỗn hợp bêtông và bêtông; các phương pháp tính cấp phối bêtông.

12/29/2020 8:30:07 PM +00:00

Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 4: Chất kết dính vô cơ

Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 4: Chất kết dính vô cơ thông tin đến các bạn với những kiến thức khái niệm chất kết dính vô cơ; chất kết dính vô cơ rắn chắc trong không khí; chất kết dính vô cơ rắn trong nước.

12/29/2020 8:29:56 PM +00:00

Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên

Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên tìm hiểu khái niệm vật liệu đá thiên nhiên; phân loại vật liệu đá thiên nhiên; một số tính chất cơ lý của vật liệu đá thiên nhiên; các nguyên nhân gây ra phá hoạt và các biện pháp bảo vệ vật liệu đá thiên nhiên.

12/29/2020 8:29:43 PM +00:00

Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 1: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu xây dựng

Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 1: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu xây dựng được biên soạn giúp các bạn nắm kiến thức về các tính chất vật lý của vật liệu xây dựng; các tính chất cơ học của vật liệu xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo!

12/29/2020 8:29:33 PM +00:00

Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương mở đầu

Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương mở đầu trình bày khái quát về vật liệu xây dựng; cát xây dựng; sản phẩm đá, các loại gạch đất sét nung; trụ điện bê tông ly tâm ứng suất trước; cọc rỗng bê tông tiền áp; phân loại vật liệu bê tông; vai trò của vật liệu bê tông.

12/29/2020 8:29:09 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật bêtông đặc biệt: Bêtông cốt sợi

Bài giảng Kỹ thuật bêtông đặc biệt: Bêtông cốt sợi thông qua bài giảng này cung cấp đến người học kiến thức về một vài ứng dụng của bêtông cốt sợi; nguyên vật liệu và thành phần của bêtông cốt sợi; phân loại bêtông cốt sợi; bêtông cốt sợi sử dụng hàm lượng thấp; bêtông cốt sợi hàm lượng trung bình; bêtông cốt sợi hàm lượng cao; thiết kế phân phối bêtông cốt sợi...

12/29/2020 8:28:14 PM +00:00

Bài giảng Bêtông cường độ cao

Bài giảng Bêtông cường độ cao gồm 3 nội dung đó là nguyên vật liệu chế tạo; thiết kế cấp phối thành phần; các tính chất kỹ thuật của bê tông cường độ cao.

12/29/2020 8:28:07 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật bê tông đặc biệt: Bê tông đầm lăn

Bài giảng Kỹ thuật bê tông đặc biệt: Bê tông đầm lăn tìm hiểu ưu điểm của bêtông đầm lăn; nguyên liệu sử dụng cho bêtông đầm lăn; phụ gia khoáng, kiểm soát chất lượng của bêtông đầm lăn; Các tiêu chuẩn dùng kiểm soát chất lượng của bêtông đầm lăn.

12/29/2020 8:27:57 PM +00:00

Bài giảng Nguyên vật liệu chế tạo bê tông

Bài giảng Nguyên vật liệu chế tạo bê tông tìm hiểu về nước trộn vào bê tông; nguyên liệu chế tạo bê tông; xi măng bền sunfat loại II và IV; ảnh hưởng của phụ gia hoạt động bề mặt; ảnh hưởng của phụ gia siêu dẻo đến khả năng phân tách các hạt xi măng...

12/29/2020 8:27:42 PM +00:00

Bài giảng Lý thuyết bê tông

Bài giảng Lý thuyết bê tông tìm hiểu cấu trúc đá xi măng, cấu trúc bê tông; các tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông; ảnh hưởng của nhiệt độ dưỡng hộ đến độ sụt; hoàn thiện bề mặt bê tông. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

12/29/2020 8:27:32 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ vật liệu không nung

Bài giảng Công nghệ vật liệu không nung được biên soạn cung cấp khái niệm; ưu điểm; phân loại và phạm vi sử dụng; quy trình công nghệ sản xuất; so sánh công nghệ sản xuất; tài liệu, quy chuẩn kỹ thuật.

12/29/2020 8:26:30 PM +00:00

Giáo trình Hướng dẫn đồ án môn học Bê tông cốt thép

Giáo trình Hướng dẫn đồ án môn học Bê tông cốt thép bao gồm 3 chương với các nội dung tính toán sàn phẳng bê tông cốt thép; tính toán khung phẳng bê tông cốt thép; ví dụ tính toán khung phẳng bê tông cốt thép.

12/29/2020 8:23:51 PM +00:00

Giáo trình Bê tông cốt thép 2 - Cao đẳng Xây dựng TP. Hồ Chí Minh

Mời các bạn cùng tham khảo Giáo trình Bê tông cốt thép 2 để nắm chi tiết nội dung kiến thức về sàn bê tông cốt thép, sàn sườn toàn khối có bản loại dầm, bố trí thép cho bản sàn, tính toán khung phẳng bê tông cốt thép, phân tích sự làm việc của khung, xác định tải trọng tác dụng lên khung, tính cốt thép khung...

12/29/2020 8:23:37 PM +00:00

Thermal postbuckling analysis of FG-CNTRC doubly curved panels with elastically restrained edges using reddy’s higher order shear deformation theory

The study reveals that thermally loaded panels experiences a quasi-bifurcation response due to the presence of preexisting external pressure. For the most part, perfect panels are deflected toward convex side at the onset of undergoing thermal load. Particularly, imperfect panels may exhibit a bifurcation type buckling response when imperfection size satisfy a special condition.

12/29/2020 1:59:08 PM +00:00

Response of Timoshenko beam on nonlinear viscoelastic foundation subjected to a moving load

The paper studies the dynamic response of a Timoshenko beam resting on a third order nonlinear viscoelastic foundation subjected to a moving load. Basing on the theory Timoshenko, a single beam with a constant crosssection is described. The foundation modal is taken as the third order nonlinear viscoelastic foundation with six independent parameters.

12/29/2020 1:27:48 PM +00:00

Effect of seismic incidence angle on the responses of reinforced concrete structure using multi component incremental dynamic analysis

This article evaluates the seismic response of reinforced concrete structure using MIDA (multicomponent incremental dynamic analysis) method. A numerical model examines the effect of the seismic incidence angle used for this aim.

12/29/2020 1:27:20 PM +00:00

Giải pháp kết cấu đài cọc hợp lý phần ngầm của công trình có tải trọng trung bình trong nền đất cát khu vực ven biển thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định

Tính toán sức chịu tải nền đất theo các phương pháp lý thuyết như cọc HPC, cọc Atlas, cọc xoắn vít (CFA) cho các kết quả khác nhau và có thể bố trí hợp lý số lượng cọc trong đài móng cho từng loại cọc.

12/29/2020 1:26:26 PM +00:00

Ảnh hưởng của việc xét đến ứng suất tiếp giữa phần cánh và sườn tiết diện chữ T đối với cốt thép sàn trong sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối

Bài viết này so sánh cốt thép chịu lực của bản sàn theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574 - 2012 với Tiêu chuẩn Châu Âu EC - 2. Theo Tiêu chuẩn Việt Nam, cốt thép trong sàn chỉ được thiết kế để chịu mômen uốn ngang. Còn theo Tiêu chuẩn Châu Âu, cốt thép sàn ngoài việc chịu mômen uốn như trên, nó còn phải tham gia chịu ứng suất cắt giữa phần vươn của cánh và sườn khi dầm được thiết kế theo tiết diện chữ T hoặc I.

12/29/2020 1:25:35 PM +00:00

Historic shapes and specifications - Steel design guide series 15

Ebook Steel design guide series 15: AISC rehabilitation and retrofit guide a reference for historic shapes and specifications present historical review of specifications; properties of beam and column sections 1873-2000; evaluation of existing structures; enhancement of existing structural systems; references on rehabilitation and retrofit; historical review of specifications and manual.

12/29/2020 1:09:53 PM +00:00

Staggered truss framing systems - Steel design guide series 14

Ebook Steel design guide series 14: Staggered truss framing systems present staggered truss framing systems; diaphragm action with hollow core slabs; design of truss members; connections in staggered trusses; seismic design; special topics; fire protection of staggered trusses.

12/29/2020 1:09:46 PM +00:00

Wide-flange columns at moment connections - Steel design guide series 13

Ebook Steel design guide series 13: Stiffening of wide-flange columns at moment connections: Wind and seismic applications present strong-axis moment connections to unreinforced columns; economical selection of columns; strong-axis moment connections to stiffened columns; special considerations; design examples.

12/29/2020 1:09:39 PM +00:00

Seismic resistance and Steel design guide series 12

Ebook Steel design guide series 12: Modification of existing welded steel moment frame connections for seismic resistance present achieving improved seismic performance; experimental results; design basis for connection modification; design of reduced beam section modification; design of welded haunch modification; design of bolted bracket modification; considerations for practical implementation.

12/29/2020 1:09:32 PM +00:00

Floor vibrations due to human activity - Steel design guide series 11

Ebook Steel design guide series 11: Floor vibrations due to human activity present acceptance criteria for human comfort; natural frequency of steel framed; design for walking excitation; design for rhythmic excitation; design for sensitive equipment; evaluation of vibration problems and remedial measures.

12/29/2020 1:09:25 PM +00:00

Low-rise structural steel buildings - Steel design guide serie 10

Ebook Steel design guide serie 10: Erection bracing of low-rise structural steel buildings erection bracing of low rise structural steel buildings; determination of bracing requirements by calculation; determination of bracing requirements by calculation; resistance to construction phase loads by the permanent structure; determination of bracing requirements using prescriptive requirements...

12/29/2020 1:09:18 PM +00:00

Structural steel members of steel design guide series 9

Ebook Steel design guide series 9: Torsional analysis of structural steel members present the content torsion fundamentals; general torsional theory; analysis for torsion; design examples.

12/29/2020 1:09:10 PM +00:00

Partially restrained composite connections and Steel design guide series 8

Ebook Steel design guide series 8: Partially restrained composite connections present background; design proedures; design example; tables and design aids. You are invited to consult the documents to grasp more details of the content, for study and research.

12/29/2020 1:09:01 PM +00:00

Anchor rods and Steel design guide 7

Ebook Steel design guide 7: Industrial buildings roofs to anchor rods present industrial buildings—general; loading conditions and loading combinations; owner-established criteria; roof systems; roof trusses; wall systems; framing schemes; bracing systems; column anchorage; serviceability criteria; crane runway fabrication and erection tolerances

12/29/2020 1:08:54 PM +00:00

W-shapes encased in concret and Steel design guide series 6

Ebook Steel design guide series 6: Load and resistance factor design of W-shapes encased in concret present content use and design of composite columns; suggested details for composite columns; design examples; lrfd composite beam-column design tables; composite column program cmpol.

12/29/2020 1:08:47 PM +00:00

Low-and medium-rise steel buildings, Steel design guide series 5

Ebook Steel design guide series 5: Low-and medium-rise steel buildings with content basic design rules for economy; live load and bay size selection; composite floors; open web joist floor systems; wind load design; appendices.

12/29/2020 1:08:40 PM +00:00

Extended end-plate moment connections seismic, steel design guide 4

Ebook Steel design guide 4: Extended end-plate moment connections seismic and wind applications present background for design procedures; design procedure; design examples.

12/29/2020 1:08:31 PM +00:00