Tài liệu miễn phí Kiến trúc - Xây dựng

Download Tài liệu học tập miễn phí Kiến trúc - Xây dựng

Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 7

Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 7: Vữa xây dựng với các nội dung khái niệm và phân loại vữa xây dựng; nguyên liệu chế tạo vữa xây dựng; các tính chất chủ yếu của hỗn hợp vữa xây dựng; cường độ của vữa; tính toán cấp phối vữa.

10/19/2020 6:56:29 PM +00:00

Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 5

Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 5: Bê tông cung cấp những kiến thức về khái niệm và phân loại bê tông; nguyên liệu chế tạo bê tông; các tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông; các phương pháp tính cấp khối bê tông.

10/19/2020 6:56:18 PM +00:00

Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 4

Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 4: Chất kết dính vô cơ cung cấp đến các bạn với những kiến thức khái niệm chất kết dính vô cơ; chất kết dính vô cơ rắn chắc trong không khí; chất kết dính vô cơ rắn trong nước, xi măng Portland.

10/19/2020 6:56:09 PM +00:00

Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 2

Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên trình bày các kiến thức về khái niệm đá thiên nhiên, những đặc điểm của đá thiên nhiên, phân loại đá thiên nhiên, một số tính chất cơ ý của vật liệu đá thiên nhiên.

10/19/2020 6:55:57 PM +00:00

Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 1

Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương 1: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu xây dựng được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức tính chất vật lý của vật liệu xây dựng; các tính chất cơ học của vật liệu xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc các kiến thức, phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu.

10/19/2020 6:55:49 PM +00:00

Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương mở đầu

Bài giảng môn Vật liệu xây dựng – Chương mở đầu cung cấp những kiến thức khái niệm vật liệu xây dựng; cát xây dựng, sản phẩm đá; dầm cầu nông thôn; sản phẩm bản sàn rỗng; cọc rỗng bêtông tiền áp; phân loại vật liệu xây dựng; vai trò của vật liệu xây dựng.

10/19/2020 6:55:37 PM +00:00

Giáo trình Nền móng cầu đường: Phần 2

Giáo trình Nền móng cầu đường: Phần 2 được tiếp nối phần 1 cung cấp đến các bạn những kiến thức móng cọc đường kính lớn; móng giếng chìm; nền đất yếu. Đây là tư liệu tham khảo hữu ích, hỗ trợ cho quá trình học tập và nghiên cứu cho khối ngành Kiến trúc, Xây dựng.

10/19/2020 6:52:01 PM +00:00

Giáo trình Nền móng cầu đường: Phần 1

Giáo trình Nền móng cầu đường: Phần 1 thông tin đến các bạn những kiến thức bao gồm tổng quan và triết lý thiết kế; khảo sát địa chất công trình; móng nông; móng cọc đường kính nhỏ.

10/19/2020 6:51:32 PM +00:00

Ảnh hưởng của tro bay thay thế một phần xi măng đến tính chất của bê tông thương phẩm

Trong nghiên cứu này, tro bay được sử dụng để thay thế xi măng với tỷ lệ từ 10-40% theo khối lượng trong bê tông thương phẩm M300 và M600. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi thay thế một phần xi măng bằng tro bay làm tăng tính công tác của hỗn hợp bê tông (HHBT), tổn thất tính công tác của hỗn hợp bê tông sử dụng tro bay không khác nhiều so với bê tông không sử dụng tro bay.

10/19/2020 6:46:56 PM +00:00

Nghiên cứu sử dụng phế thải xây dựng và thải phẩm công nghiệp chế tạo gạch bê tông rỗng

Bài viết đưa ra một số kết quả nghiên cứu sử dụng cốt liệu tái chế từ phế thải xây dựng và thải phẩm công nghiệp là phế phẩm bê tông khí chưng áp (AAC) để chế tạo gạch bê tông rỗng có khả năng thoát nước mưa, ngăn ngừa ngập lụt và góp phần làm giảm hiệu ứng nhiệt đô thị.

10/19/2020 6:46:46 PM +00:00

Phân tích tĩnh dầm composite sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc cao hai biến

Bài viết này đề xuất một lý thuyết biến dạng cắt bậc cao hai biến để phân tích ứng xử tĩnh của dầm composite. Trường chuyển vị của bài toán được rút gọn từ lý thuyết biến dạng cắt bậc cao ba biến bằng cách sử dụng phương trình cân bằng tĩnh học.

10/19/2020 6:46:36 PM +00:00

Phân tích tĩnh kết cấu tấm chữ nhật E-FGM có gắn lớp vật liệu áp điện

Bài viết sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc cao bốn ẩn chuyển vị để phân tích tĩnh kết cấu tấm làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên theo quy luật hàm số e-mũ (E–FGM), tích hợp các lớp vật liệu composite cốt sợi áp điện (PFRC) tại mặt trên và mặt dưới tấm.

10/19/2020 6:46:28 PM +00:00

Nghiên cứu phân bố áp lực sóng lên tường biển có mũi hắt sóng bằng mô hình số và mô hình vật lý

Bài viết này nghiên cứu mô phỏng tương tác giữa sóng đều với tường biển thông qua chương trình ANSYS. Biểu đồ bao mô phỏng áp lực sóng của 3 dạng mặt cắt ngang tường biển thể hiện sự phù hợp tương đối với xu thế của số liệu thí nghiệm mô hình vật lý. Hơn nữa, kết quả mô phỏng đã xác định được các vị trí áp lực sóng cục bộ lớn nhất.

10/19/2020 6:46:21 PM +00:00

Đánh giá nguyên nhân và đề xuất khung giải pháp tổ chức giao thông nhằm giảm thiểu ùn tắc khu vực cổng trường học vào giờ cao điểm trong nội thành Hà Nội

Nghiên cứu thực hiện phân tích đặc điểm của từng loại trường từ bậc mầm non đến bậc trung học phổ thông trên địa bàn nội thành Hà Nội, để từ đó tìm ra các nguyên nhân chính gây ra hiện tượng ùn tắc giao thông. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra khung giải pháp tổ chức giao thông và các mức ưu tiên áp dụng đối với từng giải pháp tương ứng với từng loại trường nhằm giảm thiểu ùn tắc trong giờ cao điểm khu vực cổng trường.

10/19/2020 6:46:11 PM +00:00

Đề xuất quy tắc tạo lập mô hình BIM phục vụ việc tự động hóa đo bóc khối lượng trong các dự án xây dựng sử dụng vốn nhà nước tại Việt Nam

Mô hình thông tin công trình (Building Information Modeling, viết tắt là BIM), một xu thế mới cho ngành xây dựng hiện nay, khi được ứng dụng trong các dự án đầu tư xây dựng đã cho thấy những ưu điểm vượt trội trong việc kết xuất khối lượng tự động. Bài viết đề xuất một số quy tắc cần tuân thủ khi tạo lập mô hình BIM dành cho người dựng mô hình, để giảm nhẹ khối lượng điều chỉnh mô hình, bổ sung thông tin sau này cho người bóc tách khối lượng.

10/19/2020 6:46:04 PM +00:00

Nghiên cứu giải pháp tổ chức và quản lý giao thông nhằm giảm thiểu ùn tắc trong giờ cao điểm khu vực cổng trường tiểu học trong nội thành Hà Nội

Nghiên cứu phân tích các nguyên nhân và đưa ra các giải pháp tổng thể nhằm giảm thiểu ùn tắc trong giờ cao điểm. Bên cạnh đó, nghiên cứu lựa chọn một số trường tiểu học đại diện để phân tích và tìm ra nguyên nhân đặc trưng và đề xuất giải pháp tương ứng với từng trường hợp cụ thể.

10/19/2020 6:45:37 PM +00:00

Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm sử dụng phương pháp năng lượng biến dạng kết hợp với thuật toán di truyền

Bài viết này đề xuất một phương pháp chẩn đoán hư hỏng về cả vị trí và mức độ của hư hỏng cho kết cấu tấm thông qua quy trình chẩn đoán hai bước. Trong bước thứ nhất, chỉ tiêu dựa vào sự thay đổi của năng lượng biến dạng “Modal Strain Energy Damage Index – MSEDI” được sử dụng để chẩn đoán vị trí của hư hỏng.

10/19/2020 6:45:22 PM +00:00

Phân tích phi tuyến ứng xử uốn của tấm bằng vật liệu FGM xốp đặt trên nền đàn hồi Pasternak với các điều kiện biên khác nhau có xét đến vị trí thực của mặt trung hòa

Bài viết phân tích phi tuyến tĩnh tấm bằng vật liệu FGM xốp đặt trên nền đàn hồi Pasternak, chịu uốn dưới tác dụng của tải trọng phân bố vuông góc với bề mặt tấm. Vật liệu FGM xốp với ba dạng phân bố lỗ rỗng khác nhau: đều, đối xứng, bất đối xứng được khảo sát.

10/19/2020 6:45:13 PM +00:00

Nghiên cứu xác định vị trí tối ưu của sườn tăng cường dọc của dầm cầu thép chịu uốn

Sườn tăng cường dọc (STCD) thường được sử dụng để tăng cường cho bản bụng của dầm cầu thép có chiều cao lớn nhằm tránh mất ổn định cục bộ của bản bụng, dẫn đến giảm khả năng chịu uốn của dầm. Bài viết này trình bày phương pháp xác định vị trí tối ưu và độ cứng chống uốn yêu cầu của STCD cho dầm cầu thép chịu uốn bằng thuật toán tối ưu sử dụng phương pháp điểm trong (Interior Point Algorithm, IPA).

10/19/2020 6:45:04 PM +00:00

Nghiên cứu tổng quan về quản lí hoạt động dạy học đại học ngành Kĩ thuật công trình xây dựng

Bài viết giới thiệu tổng quan nghiên cứu về quản lí hoạt động dạy học đại học (QLHĐDHĐH) ngành Kĩ thuật công trình xây dựng (KTCTXD) trong bối cảnh nền kinh tế tri thức hiện nay. Bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu, bài viết phân tích một số công bố khoa học quốc tế liên quan đến nội dung nghiên cứu.

10/19/2020 6:37:59 PM +00:00

Final examination semester 2 academic year 2019-2020 course name: Design of steel structures II (Exam 2)- ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Final examination Design of steel structures II giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi.

10/19/2020 5:00:06 PM +00:00

Final examination semester 2 academic year 2019-2020 course name: Design of steel structures II (Exam 1) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Final examination semester 2 academic year 2019-2020 course name: Design of steel structures II câu hỏi hệ thống lại kiến thức học phần và giúp các bạn sinh viên ôn tập kiến thức đã học, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

10/19/2020 5:00:00 PM +00:00

Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Tổng quát)

Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Tổng quát) thông tin đến các bạn những bài học những tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ; vẽ hình học; hình chiếu vuông góc; giao tuyến; hình chiếu trục đo; biểu diễn vật thể; vẽ quy ước các mối ghép.

10/19/2020 4:31:30 PM +00:00

Identifying barriers in lean implementation in the construction industry

The paper proposes that lack of ‘top management support’, ‘misperception about Lean practices’, ‘lack of information sharing and integrated change control’ are the top three barriers for Lean implementation. The findings of the study indicate that Lean implementation might be conducted with higher efficiency and productivity by removing the barriers for implementation. This study might guide Lean professionals to align their strategies with Lean practices by knowing and recognizing the main barriers.

10/19/2020 4:13:23 PM +00:00

Lean and sustainable construction: A systematic critical review of 25 years of IGLC research

This study presents the main synergies and inconsistencies between LC and SC, reveals the main limitations in approaches to LC and SC, exposes potential enablers for integrating LC and SC, and divulges opportunities for further research.

10/19/2020 4:13:17 PM +00:00

Toward a holistic view on Lean sustainable construction: A literature review

This study assembles a palette of existing best practices, based on which scholars’ and practitioners’ can balance their efforts across three dimensions of sustainability. Moreover, it identifies several under-researched areas of Lean sustainable construction that have the potential to be expanded in by future researchers.

10/19/2020 4:13:10 PM +00:00

Challenges to lean construction implementation in South Africa

The results of this study could be employed to help researchers, practitioners and companies in South African construction industry to focus their attention and resources on the significant issues, crucial to support the successful implementation of LC.

10/19/2020 4:13:04 PM +00:00

Khắc phục tình trạng “hằn, lún vệt bánh xe” trên mặt đường nhựa: Cần một giải pháp đồng bộ

Bài viết tiến hành nghiên cứu về tình trạng hằn, lún vệt bánh xe trên mặt đường nhựa và trình bày các tiêu chuẩn thiết kế, quy trình quy phạm thiết kế áo đường bê tông nhựa để khắc phục trình trạng nêu trên.

10/19/2020 3:46:53 PM +00:00

Cẩm nang giúp bạn xây nhà: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn Cẩm nang giúp bạn xây nhà tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quy trình thi công, bố trí ngoại thất, những kiến thức về quản lý, định mức sử dụng vật tư, bảo trì ngôi nhà, phong thủy trong quan niệm hiện đại,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

10/19/2020 3:13:50 PM +00:00

Cẩm nang giúp bạn xây nhà: Phần 1

Cẩm nang giúp bạn xây nhà: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về kết cấu công trình, những khái niệm về bản thiết kế, các thủ tục tiền xây dựng, quy trình chuẩn bị xây nhà,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

10/19/2020 3:13:32 PM +00:00