Ebook Hướng dẫn Luật Lao động cho ngành may (Ấn bản lần 3, 2015)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 75 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Ebook Hướng dẫn Luật Lao động cho ngành may (Ấn bản lần 3, 2015). Ebook Hướng dẫn Luật Lao động cho ngành may tập hợp tất cả những điểm thay đổi mới của luật với hình thức dễ hiểu, dễ tra cứu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau. Ấn bản lần 3, 2015 sẽ là một đóng góp tích cực vào việc tuân thủ pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, một môi trường làm việc thân thiện, mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp cũng như cho toàn xã hội.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-huong-dan-luat-lao-dong-cho-nganh-may-an-ban-lan-3a-2015-micbuq.html

Nội dung


Vietnam Hướng dẫn Luật Lao động cho ngành may (Ấn bản lần 3, 2015) Bản quyền thuộc về Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) 2015. Xuất bản lần ba năm 2015 Ấn phẩm của ILO được công nhận bản quyền theo Nghị định 2 của Công ước Quốc tế về Bản quyền. Tuy nhiên, một số nội dung có thể trích dẫn ngắn mà không cần xin phép, với điều kiện phải ghi rõ nguồn gốc trích dẫn. Đối với quyền tái bản hoặc dịch thuật, phải được đăng ký với ILO là đại diện của cả hai Tổ chức: Bộ phận Xuất bản của ILO (Quyền và Cho phép xuất bản), Văn phòng Lao động Quốc tế, theo địa chỉ CH-1211 Geneva 22, Thụy Sĩ, hoặc qua email: pubdroit@ilo. org. IFC và ILO luôn khuyến khích việc đăng ký này. Thư viện, viện nghiên cứu, và những người sử dụng đã đăng ký với các tổ chức cấp quyền tái bản có thể sao chép thông tin theo giấy phép ban hành cho mục đích này. Truy cập vào trang web www.ifrro.org để biết thêm thông tin về các tổ chức cấp quyền sử dụng tại quốc gia mình. Biên mục ILO trong hệ thống Dữ liệu Chung Guide to Vietnamese labour law for the garment industry / International Labour Office = HƯỚNG DẪN LUẬT LAO ĐỘNG CHO NGÀNH MAY. - Geneva: ILO, 2015 1 v. ISBN: 9789220242490 (print); 9789220242506 (web pdf ) Tổ chức Lao động Quốc tế ngành may mặc / pháp luật lao động / nhận xét / tuổi lao động tối thiểu / công đoàn / thỏa ước tập thể / tranh chấp lao động / phân biệt giới tính / lao động cưỡng bức / tiền công / hợp đồng lao động / thuê mướn lao động / vệ sinh lao động / an toàn lao động / giờ làm việc / Việt nam 08.09.3 Biên mục ILO trong hệ thống Dữ liệu Chung Các quy định trên phù hợp với nguyên tắc ứng xử của Liên Hiệp Quốc, và việc đưa ra những tài liệu đó không bao hàm việc diễn đạt bất cứ quan điểm riêng nào của IFC hoặc ILO liên quan đến tư cách pháp lý của bất cứ quốc gia, khu vực, vùng lãnh thổ hoặc chính quyền hoặc vùng phân định biên giới nào. Trách nhiệm bày tỏ quan điểm trong các bài báo, các nghiên cứu và các tuyên bố khác chỉ duy nhất thuộc về tác giả bài báo, nghiên cứu, hay tuyên bố đó, và việc phát hành không đồng nghĩa với việc IFC hoặc ILO chứng thực cho những quan điểm này. IFC hoặc ILO không bao hàm mục đích quảng cáo cho các công ty, sản phẩm thương mại và các quy trình được đề cập trong ấn phẩm này, Tương tự, khi một công ty, sản phẩm thương mại hay quy trình không được đề cập đến ở đây không có nghĩa là IFC và ILO không ủng hộ công ty, sản phẩm hay quy trình đó. Các ấn phẩm của ILO có thể được cung cấp thông qua các nhà sách chính hoặc các văn phòng ILO địa phương ở nhiều nước, hoặc lấy trực tiếp từ bộ phận Xuất bản của ILO, Văn phòng Lao động Quốc tế, địa chỉ CH-1211 Geneva 22, Thụy Sĩ. Danh mục hoặc danh sách của các ấn phẩm mới được phát miễn phí tại địa chỉ trên, hoặc thông qua email: pubvente@ ilo.org Trang web của chúng tôi: www.ilo.org/publns Được in bởi Better Work Vietnam 4 TÀI TRỢ Chương trình Better Work Vietnam là Chương trình hợp tác giữa Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC). Chương trình Better Work Vietnam được tài trợ bởi Chính phủ Hà Lan, Chính phủ Ireland, Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO). Một số hoạt động được tài trợ bởi Bộ Phát triển Việc làm và Xã hội Canada (ESDC) và Bộ Lao động Mỹ (USDOL). LỜI CẢM TẠ Better Work Vietnam xin chân thành cám ơn ông Nguyễn Văn Tiến, Chánh Thanh tra Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội, và ông Nguyễn Tiến Tùng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội đã đóng góp ý kiến chuyên môn và hỗ trợ trong quá trình xuất bản. Biên tập Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Chương trình, Better Work Vietnam Juliet Edington, Quan hệ Khách hàng và Đảm bảo Chất lượng Dịch vụ, Better Work Toàn cầu Nguyễn Thị Mỹ Dung, Trưởng nhóm Chuyên viên Tư vấn, Better Work Vietnam Lê Thanh Phong, Chuyên viên Tư vấn, Better Work Vietnam Hoàng Thanh Nga, Chuyên viên Tư vấn, Better Work Vietnam Hoàng Thị Phương Anh, Chuyên viên Tư vấn, Better Work Vietnam Trix Vahl, Chuyên viên Tư vấn về Luật, Better Work Vietnam Julian Medrano, Tư vấn Độc lập Trình bày Mạch Như Tiên, Trợ lý Chương trình, Better Work Vietnam Better Work Vietnam 149B Trương Định, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam ĐT: (+84 8) 39350363, Fax: (+84 8) 39350362 Email: vietnam@betterwork.org, Website: www.betterwork.org/vietnam 5 Hướng dẫn Luật lao động cho ngành may Ấn phẩm lần 3, Năm 2015 6 LỜI NÓI ĐẦU Chương trình Better Work Việt Nam là chương trình hợp tác giữa Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), bắt đầu cung cấp dịch vụ đánh giá và tư vấn từ tháng 12 năm 2009. Mục tiêu của Chương trình là nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành may mặc Việt Nam bằng cách cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tăng cường tuân thủ Luật Lao động Việt Nam và Công ước quốc tế về Nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm việc. Chương trình được tư vấn và giám sát bởi Ban Tư vấn Dự án (PAC) bao gồm đại diện của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chương trình Better Work thể hiện mong muốn xây dựng một cơ chế đối thoại và hợp tác có hiệu quả tại nơi làm việc, làm tiền đề cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Việc này sẽ được thực hiện dựa trên sự hiểu biết và áp dụng đầy đủ các qui định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động. Do đó, việc phổ biến pháp luật lao động cho các bên có liên quan là điều không thể thiếu. Trong bối cảnh Luật Lao động mới ban hành bắt đầu hiệu lực từ tháng 5 năm 2013, chương trình Better Work Vietnam đã cập nhật sách ‘Hướng dẫn Luật Lao động cho ngành may’ tập hợp tất cả những điểm thay đổi mới của Luật với hình thức dễ hiểu, dễ tra cứu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau. Hy vọng ấn phẩm phát hành lần thứ hai này sẽ là một đóng góp tích cực vào việc tuân thủ pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, một môi trường làm việc thân thiện, mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp cũng như cho toàn xã hội. Tháng 3 năm 2014 Chánh Thanh Tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Tiến 7

1100684

Tài liệu liên quan


Xem thêm