Cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 21 | Page: 9 | FileSize: 2.46 M | File type: PDF
of x

Cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay. Bài viết Cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay làm rõ khái niệm, đặc điểm và phân loại dịch vụ công và phân tích thực trạng cung cấp một số dịch vụ công cơ bản ở VN giai đoạn hiện nay, từ đó chỉ ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công của NN.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cung-ung-dich-vu-cong-o-viet-nam-hien-nay-14kauq.html

Nội dung


1065203

Tài liệu liên quan


Xem thêm