Công trình thủy lợi -kết cấu bê tông cốt thép-Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 19 | Page: 70 | FileSize: 5.14 M | File type: PDF
of x

Công trình thủy lợi -kết cấu bê tông cốt thép-Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu. Tiêu chuẩn 14 TCN 58-2002: Công trình thủy lợi -kết cấu bê tông cốt thép-Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu thay thể cho QPTL.D6.78: Quy phạm kỹ thuật thi công và nghiệm thu các kết cấu bê tông cốt thép thủy lợi. Tài liệu dành cho các bạn tham khảo và tìm hiểu kĩ tiêu chuẩn của ngành công trình thủy lợi để phục vụ tốt cho công việc.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/cong-trinh-thuy-loi-ket-cau-be-tong-cot-thep-yeu-cau-ky-thuat-thi-cong-va-nghiem-n4s1tq.html

Nội dung


    655653

    Tài liệu liên quan


    Xem thêm