Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 3)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 11 | FileSize: 0.45 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 3). Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 3) Khởi tạo I/O unit trình bày với các nội dung chính như sau: Define I/O unit, Unit Name, Unit Type, Connected to bus,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-van-hanh-robot-abb-chuong-7-tiep-theo-phan-3-nhgbuq.html

Nội dung


Khởi tạo I/O unit

Define I/O unit
Từ ABB chọn Control Panel

Define I/O unit
• Trong Control Panel, nhấn Configuration

Define I/O unit
• Ở cửa sổ configuration, nhấn Topics rồi
chọn I/O, chọn Unit.

Define I/O unit
• Nhấn Add để tạo I/O unit.

1105833